Zakat al-Fitra

Snart är det dags att betala Zakat a-Fitra. Därför är det bra att man är påläst om ämnet och vet vad som gäller. Vi bifogar därför följande som är från Seyyed Sistanis(HA) fiqh bok som är viktigt att känna till.

Zakat al-Fitra

(De numrerade fatawi är enligt Ayatollah Sistanis fatawi)
(Fatawi inom parentes är enligt Ayatollah Khuis fatawi)

1) Betalningen av Fitra blir wajib (obligatorisk) efter solnedgång kvällen mot Eid al-Fitr för en person som är:

* Baligh (uppnått pubertitet)
* Aqil (Mentalt frisk)
* Inte är behövande och inte heller fattig
* Inte omedveten

För alla behövande vart än de är och vilka de än är oavsett ålder och tro.
Notering 1: Om en person spenderar pengar på någon som är tillräcklig för hans underhåll så är det inte tillräckligt för att anse honom vara en av hans behövande. Behövande bör vara under hans omsorg för deras uppehälle.
Notering 2: Om en person är beroende av två personer så blir hans Fitra obligatoriskt på både två genom att delas mellan dem. Continue reading