En lektion i Imam Alis(A) skola – Del 1

Quote

I Guds Namn, den Nåderike, den Barmhärtige

Imam Ali(A) sade

”Din värdighet är som fruset vatten som smälts genom att fråga, så se över i vems närvaro du vill att den ska smälta!”

(Nahjul Balagha, hikma nr 346)

Människan innehar värdighet och självrespekt, och arbetar alltid hårt för att behålla sin respekt och status i samhället. Så länge som hon inte ber någon om något och inte sträcker ut sin hand till någon person i förnedring, så förblir hennes värdighet intakt, och hon kan fortsätta leva med heder. Continue reading