Vad är taqwa?

Vår Profet(S), våra Imamer(A), våra rättslärda och shiekher trycker så mycket på att vi skall ha taqwa. I varje fredags predikan uppmanar böne ledaren folket till taqwa. Men vad är Taqwa?

Ordet “taqwa” kommer från roten “waqaya” som betyder “att skydda” eller “avstå”. I den islamiska terminologi definieras det som effekten av det som Allah har bett dig att avstå från utan att vara olydig och trotsa Allah. När Imam Jafar Sadiq(A) tillfrågades att utveckla innebörden av ordet “taqwa” svarade han, ”Att Allah inte skall mista dig i det han har beordrat dig och att han inte skall se dig i det Han har förbjudet för dig.“ [1] Det innebär att man bör sträva efter att uppfylla sina plikter gentemot Allah och avstå från de förbjudna saker som Allah förbjudit.

Shahid Dastghaib(RA) skriver i boken “Greater Sins” taqwa delas in i två typer [2]: Continue reading