Tawalla och Tabarra – Del 4 – Sista delen

Tabarra och tawalla i handling och implementering i verkliga livet

Syskon det är dags för oss nu att ta tag i våra handlingar under denna månad. Det är tids nog för oss att välja med vem vi vill vara, med Imam Hosseins(A) eller Yazid, genom våra handlingar. Vi måste visa det genom våra handlingar. Ingenstans finns det att Imam Alis(A) anhängare var pratkvarn, som pratade utan att handlade. Vi måste handla och vi måste härifrån, från oss själva. Jag måste göra vägval i allt i mitt liv. Religionen genomsyrar vårt liv i allt, politiskt, religiöst, affärsmässigt, personligt etc. Den berör varje aspekt i vårt liv.

Allah(SWT) säger: [33:4] GUD skapar inte två hjärtan i bröstet på någon

Du kan inte klä dig som Beyonce och handla som Zaynab, du kan inte svära som Eminem och handla som Imam Hossein(A). Du kan inte ha hollywoods livsstil och Imam Hosseins(A) livsstil. Dvs. du kan inte gå och festa, ha flickvänner och pojkvänner hit och dit, dricka alkohol, röka hasch och marijuana, se ner på folk, se dig själv bättre än andra, tro på bara för att du är ”religiös” att du är bättre än andra, tro att bara för att du har högre utbildning att du är bättre andra, tro bara för att du har hijab att du är bättre än andra utan hijab, lyssna på musik, kolla på pornografi och samtidigt följa Imam Hosseins(A). Vilken Hossein är det här som du följer som tillåter allt detta? Det är iallafall inte Hossein ibn Ali(A).

Vilken Hossein följer du när du ser dina syskon i Gazaremsan slaktas och inte berörs eller tänker på dem eller handlar. Vilken Hossein följer du när du kan slösa dina pengar vänster och höger utan att tänka på dem fattiga och behövande? Vilken Hossein följer du när du inte ser på dem svaga eller tänker på dem förtryckta? Continue reading

Tawalla och Tabarra – del 3

Räcker det med att bara yttra att man är shia?

Imam Mohammad Baqir(A) säger: “O Jabir, är det nog för en, att säga “Jag älskar Ali (A) och att jag följer hans Wilayah”, medan han inte handlar efter det? ”

“Om någon säger”, Jag älskar den Helige Profeten(S)”, eftersom han var överlägsen Ali(A) och inte följer hans sirah eller handlar efter hans sunnah kommer inte hans kärlek att han någon nytta för honom. Frukta Allah och handla för Honom, de finns inget släktband mellan någon och Gud. De mest älskade av Allahs tjänare och mest välsignade är de som har taqwa och handlar för hans lydnad. Enbart påståendet om kärlek är inte tillräckligt. ”

Här säger Imamen(A) att endast yttra med tungan att man är shia är inte tillräckligt. För en älskare bör lyda och följa sin älskade. Den som älskar Profeten(S) och utan att handla efter honom eller följa hans sunna kommer inte kärleken ge någon skörd eller resultat. För du kan inte skörda ett jordbruk utan att du lägger frön och handlar så att du får resultat. Du måste vattna jordbruket, du måste lägga frön, du måste sköta det för att du skall få resultat. Samma ska gälla kärleken till Imam Hossein(A), att älska honom och inte följa hans fotspår ger inte någon skörd.

Hadithen fortsätter mina syskon och där Imamen(A) säger: Continue reading

Tawalla och Tabarra – del 2

Koranen och hadith om Tawalla och Tabarra

Allah(SWT) säger i den heliga Koranen:

[9:24] Säg: “Om era fäder och era söner och era bröder och era hustrur och er släkt och de ting som ni förvärvar och de varor för vilka ni oroar er att de skall förbli osålda och era ombonade hem – [om allt detta] står ert hjärta närmare än Gud och Hans Sändebud och kampen för Hans sak, vänta då till dess Gud ger Sin vilja till känna; Gud vägleder sannerligen inte dem som visar trots och olydnad.”

Här visas klart i denna vers att dem som lägger något i hjärtat före Allah(SWT) och Profeten(S) och kampen för Guds sak kommer inte ha det lätt. Prioriteringen här är väldigt viktigt. Att du skall prioritera rätt och det kommer vi komma till lite senare i föreläsningen.

Imam(A) Baqir(A) säger: ”Islam etablerades/fastställdes genom 5 ting, Salat, Zakat, Fastan, Hajj och Wilayat (Ahl al Baits(A) förmyndarskap). Och bland dem 5 så har inget betonats mer än wilaya.”

I en annan hadith säger han(A): ”Kärleken till Ahl ul-Bayt (A), fiendskap mot deras fiender, lydnaden till Ahl al-Bayt (A) och följet av deras vägledning ingår bland grunderna för religionen.”

Profeten(S) frågade en gång sina anhängare (sahaba), vilken är den starkaste relationen i tron (som kommer att ge frälsning och goda konsekvenser för den som tar på den)? Vissa av dem närvarande sa, Zakat, andra sa Salat, tredje sa Hajj, Fastan etc. Continue reading

​Tawalla och Tabarra – del 1

Inledning

Allah(SWT) säger i den heliga Koranen:
[42:23]  قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى
[42:23] Säg [Muhammad]: “Jag begär ingen ersättning av er för detta [budskap]; jag ber bara att ni ger [min familj] den kärlek [de har rätt att vänta].”
Vi har tidigare i våra föreläsningar behandlat andra lärosatser (furu al-din) och idag skall vi tala Tawalla och Tabarra 2 av dem. Furu al-din är 10 st.

 1. Salat
 2. Sawm
 3. Hajj
 4. Zakat
 5. Khums
 6. Amr bil Marof
 7. Nahiy an al munkar
 8. Jihad
 9. Tawalla
 10. Tabarra

Dessa är så kallade furu al-din. Det vill säga trons grenar, liksom ett träd har grenar, så har också tron grenar. Det som utgör trädets ryggrad och stomme, är usol al-din. Dessa är 5 st.

 1. Tawheed
 2. Adl
 3. Nobawat
 4. Imamat
 5. Mi’ad

Det är tron på dessa 5 som utgör grunden för dem andra 10 stycken. Du kan t.ex. inte be till Allah(SWT) om du inte tror på att han finns eller tro på Profeten(S). För det går inte. Du kan inte heller hämta dina tolkningar från vem som helst, utan du behöver vända dig till dem som är kunnigast och rättmätigast och de är Ahl al Bait(A) dvs. Imamat. Våra sunni syskon tror på 3 av dem 5 vi nämnde. Dem har inte tron på Adl och Imamat.
Det som utgör att en muslim är muslim är tron på dem tre som alla muslimer är överens om och de är tron på Tawheed, Nobawat och Mi’ad. Continue reading