Tarawih; är det bid’a (innovation)?

I Guds Namn
Salam Aleikum syskon!

Shahr Ramadan Karim på er syskon! Under denna heliga månad åker flera av våra sunni syskon till moskén för att be Tarawih bönen. De finns många sunni shaykher som har sagt att de är mustahab (rekommenderat) att be denna bön men, men… Vart härstammar bönen ifrån? Bad Profeten(S) tarawih bönen? Eller kom man på denna bön? I sådana fall vem hittade på denna “utmärka” bid’a?

Intressanta frågor och ännu mer svaren. Här nedan bifogar jag ett kort svar gällande detta ämne av en bror till mig. Ha en trevlig läsning: Continue reading

Sörjde Profeten(S) över Imam Hossein(A)?

Den Väntades Vänner har nyligen översatt en underbar video gällande om Profeten(S) sörjde över Imam Hossein(A) eller inte? Samt om det är en bid’a (innovation) eller inte? Seyyed Kamal Haydari(HA) tar upp detta och mer från sunni böcker.