En islamisk syn på sociala medier!

Flera av oss använder de sociala nätverken väldigt flitigt och aktivt. De har sina för- och nackdelar. Den islamiska synen på det hela hamnar oftast i skymundan. Därför vill vi uppmärksamma vissa saker från ett islamiskt perspektiv.

Allahs(SWT) belönings- och straffsystem kan sammanfattas i denna vers:

[6:160] Den som [på Räkenskapens dag] för med sig en god handling skall belönas tiofalt, men den som för med sig en dålig handling skall bara straffas med vad som motsvarar denna handling och ingen orätt skall tillfogas dem.

Allah(SWT) belönar mångfaldigt för en god gärning. I denna vers stod det, tiofalt, men andra verser anger att man belönas mer mångfaldigt. Så barmhärtig som Allah(SWT) är så straffas du inte mångfaldigt för ett misstag, utan du straffas, enligt vad det motsvarar.

Nu har shaitan kommit på ett sätt, att du plötsligt kan straffas mångfaldigt för ett misstag fastän du inte vem om det, hur? Låt oss se på denna vers från koranen. Continue reading