Be inte andra om saker som du inte gör själv

Dagens råd: Be inte andra att göra saker och ting som du själv inte gjort. Koranen säger: [61:2] TROENDE! Varför säger ni ett och gör ett annat? [61:3] Det är djupt förhatligt för Gud att era ord inte överensstämmer med era handlingar!

Sheikh Abbas Qummi(RA), författaren av Mefatih al-Jinan, handlade med det som stod i den bok under 1 år för att sedan bestämma sig för att trycka den.