Duaa Abu Hamza Thumali

När ditt hjärta vill tala till Gud under Shahr Ramadan, men du skäms och du vet inte hur du skall börja. Du vet inte hur du skall lägga fram orden. Du behöver ha hjälp. Du som är du står där i bönemattan. Du har mycket i hjärtat men du kan inte få ut det. Du har mycket sorg, du har mycket hopp, du har fler önskemål, men du vet inte hur du skall börja eller vad du skall säga.

Här kommer Imam Sajjad(A), en av de Duaa som Imamen(AS) läste vid sohor varje dag, är just Duaa Abo Hamza Thumali. Det är en av våra mest dyrbara skatter som vi har ärvt. Det är en ovärderlig skatt. Det är så synd och en stor förlust att speciellt under dessa dagar att man går miste om denna Duaa. Missa inte den, speciellt med tanke att den finns på svenska:

Ett litet passage

تَتَحَبَّبُ اِلَيْنا بِالنِّعَمِ وَنُعارِضُكَ بِالذُّنُوبِ، خَيْرُكَ اِلَيْنا نازِلٌ، وَشُّرنا اِلَيْكَ صاعِدٌ
DU gynnar oss med Dina gåvor, men vi motsätter oss Dig med våra synder. Dina gåvor till oss tar aldrig slut, men våra dåliga handlingar bara fortsätter [att öka i antal].
وَلَمْ يَزَلْ وَلا يَزالُ مَلَكٌ كَريمٌ يَأتيكَ عَنّا بِعَمَل قَبيح
Både tidigare och nu förmedlar Dina ärade änglar nyheten om våra fula gärningar,
فَلا يَمْنَعُكَ ذلِكَ مِنْ اَنْ تَحُوطَنا بِنِعَمِكَ، وَتَتَفَضَّلَ عَلَيْنا بِآلائِكَ
men det hindrar inte Dig från att fortsätta omge oss med Din älskvärdhet. Vänligen skänk oss Dina heliga egenskaper.
فَسُبْحانَكَ ما اَحْلَمَكَ وَاَعْظَمَكَ وَاَكْرَمَكَ مُبْدِئاً وَمُعيداً، تَقَدَّسَتْ اَسْماؤكَ وَجَلَّ ثَناؤُكَ
Så jag lovprisar och berömmer Dig för graden av Ditt tålamod, Din storhet och Din generositet i egenskap av [att vara] Påbörjaren [av skapelsen] och den som slutligen kommer att ta denna värld i anspråk. Helgade är Dina namn och lovprisat är Ditt beröm

http://duaa.se/2017/05/20/abu-hamza-thumali/

Den tredje egenskapen

Igår nämnde vi att människan strävar efter perfektion. Den absolut perfekta är Allah(SWT) och därför sade vi att en troende skall sträva efter att efterlikna Guds attribut, för att komma närmare perfektionen. Vi tog då upp en mening från Duaa Iftitah som är skriven av Imam Mahdi(Aj) som berättar om 3 gudomliga egenskaper. Vi pratade om dem två första i ett tidigare inlägg.


Den tredje egenskapen som Imam Mahdi(Aj) pekar på är:

الْحَمْدُ للهِ عَلى طُولِ اَناتِهِ في غَضَبِهِ، وَ هُوَ قادِرٌ عَلى ما يُريدُ

All tacksamhet och lovprisande hör till Allah för Hans varaktiga tolerans i Hans ilska, och Han har makt över allting.

Allah(SWT) är så barmhärtig och har tolerans mot sina tjänare till stor grad, fastän han har all makt att straffa dem så är han den som har tolerans med sina tjänare. Imamen lyfter upp detta i Duaa Iftitah där han säger:

فَلَمْ اَرَ مَوْلىً كَريماً اَصْبَرَ عَلى عَبْد لَئيم مِنْكَ عَلَيَّ يا رَبِّ، اِنَّكَ تَدْعُوني فَاُوَلّي عَنْكَ، وَ تَتَحَبَّبُ اِلَيَّ فَاَتَبَغَّضُ اِلَيْكَ، وَ تَتَوَدَّدُ اِلَىَّ فَلا اَقْبَلُ مِنْكَ، كَاَنَّ لِيَ التَّطَوُّلَ عَلَيْكَ فَلَمْ يَمْنَعْكَ ذلِكَ مِنَ الرَّحْمَةِ لي، وَ الإِحْسانِ اِلَىَّ، وَ التَّفَضُّلِ عَلَيَّ بِجُودِكَ وَ كَرَمِكَ،

Jag känner inte till någon generös herre som är mer tillmötesgående mot otillfredsställda tjänare som DU är mot mig. O Herre, DU ger en inbjudan, men jag tillbakavisar den. DU blir bekant med mig, men jag bryr mig inte om Dig. DU älskar mig, men jag accepterar inte det från Dig. [Det är] som om jag [har vågat] vara högmodig mot Dig. Ändå avstår DU inte från att skänka favörer och välsignelser till mig utav Din barmhärtighet och generositet.


Trots vår trots mot Guds regler och vår överträdelse möter Gud oss med kärlek, ömhet och inbjudan. Detta är sådana egenskaper som vi troende bör ha mot varandra och mot andra människor i vår krets. Ahl al-Bait(A) praktiserade detta.

En gång så träffade en man från Sham Imam Hassan(A). Mannen började förbanna Imamen och Imamen var tyst. När han blev klar gick Imamen(A) fram till honom och log och sade; ”O’Shiek du verkar vara en främling eller så har du blandat mellan två personer. Om du skulle be från oss om en sak skulle vi ge dig den och om du frågar oss om vägledning skulle vi visa dig och om du vore hungrig ger vi dig mat och om du skulle vara utan kläder skulle vi ge dig och om du behövde något skulle vi hjälpa dig med det och om du var utslängd/ ute på rymmen så skulle vi ta hand om dig och om du behövde en sak så skulle vi fixa den åt dig. När mannen hörde detta bras han i tårar och sade han ”Jag vittnat att du är Guds khalifa på jorden och att Allah den allvetande, vet vart han lade sitt budskap.” (al-Bihar Vol. 43 sid. 344)

Vi alla är inte perfekta och begår misstag, vi blir arga, vi blir förbannade. Men om vi istället håller in ilskan, kontrollerar den, trots vår makt och väljer att förlåta går vi mer mot perfektion. Om vi väljer att ha tolerans med varandra trots våra brister, trots att vi kan skapa förödande konsekvenser men väljer istället visa nåd och barmhärtighet för Gud skull då går vi närmare perfektion.

Profeten(S) säger: “Den starkaste av er är inte den som kan bära mest, utan kan hålla in sin ilska.”
Fi amman illah

Ett av fastans hemligheter

Fastan har flera hemligheter. Ett av dessa hemligheter berättar Ayatollah Shahid Mohammad Mohammad Sadiq Sadr(A) för oss. 

Han säger: Fastan rengör hjärtat och polerar din själ i flera stadier.

En stadie kan vara att det du äter och dricker kan innehålla tveksamheter eller något förbjudet (haram), vilket leder till att hjärtat hårdnar och själen hamnar i mörker. När du fastar så avstår du från dessa maträtter och drycker. Då kommer hjärtat att mjukna och själen träder ur mörkret. 

En annan stadie kan vara att belastningen av magen med dryck och mat. (Alltså att man proppar i sig mat och dryck), gör din andliga och moraliska resa mot övertygelse och tro trögare. För var gång magen är lättare och inte belastad så blir din själ tunnare/lättare och har enklare för sig att flyga till världen av ljus. (Fiqh Akhlaq, kap. om fastan)

2 attribut i Duaa Iftitah

Människan strävar efter Kamal (perfektion) i sitt liv. Hon strävar efter att vara perfekt. Den mest perfekta som finns är Allah(SWT). Därav uppmanas hon till att sträva att efterlikna Guds heliga attribut och egenskaper för att komma närmare perfektionen. En del av dessa attribut nämns i Duaa Iftitah som är skriven av Imam Mahdi(Aj). Det finns en mening där han nämner delikata egenskaper hos Allah(SWT), Han(Aj) säger: 

اَلْحَمْدُ للهِ عَلى حِلْمِهِ بَعْدَ عِلمِهِ،
All tacksamhet och lovprisande hör till Allah för Hans tålamod trots Hans vetskap. 

Vi borde i vårt liv sträva efter att vara mer tålmodiga med facit i hand. I alla prövningar krävs det tålamod. Haditherna talar om för oss vikten av tålamod till tron, är som vikten av huvudet till kroppen. I våra prövningar krävs det tålamod särskilt eftersom Allahs(SWT) lagar lyder att efter prövningar kommer lättnad. 

Den andra attributen som Imam Mahdi(Aj) anger:

وَ الْحَمْدُ للهِ عَلى عَفْوِهِ بَعْدَ قُدْرَتِهِ،
All tacksamhet och lovprisande hör till Allah för Hans förlåtelse trots Hans allmakt.

Även här är det en elegant egenskap. Att du förlåter innerligt speciellt när du har makt att inte förlåta. En del förlåter andra för att dem är svagare och blir hämndlystna, så fort de får chansen så hämnas de. Men en troende ska efterlikna Guds egenskaper. Trots att den har makten att hämnas, orsaka skada men väljer att förlåta. Sådan är Gud mot hans tjänare. Han förlåter oss trots våra brister. Vill vi få Guds förlåtelse så bör vi lära oss att förlåta andra och förbi deras brister. Så Gud förlåter oss!

Sista egenskapen i den meningen som Imam Mahdi(Aj) anger kan vi ta en annan gång. 

Fi amman illah

När du fastar

Imam Sadiq(A): ”När ni fastar försäkra er om att er hörsel, syn, ert hår, hud och andra sinnen avstår (från det som är oförenligt med fastan).”


Imamen(A) har också sagt: ”Fastan bör inte begränsas till att avstå från mat och dryck. Ni bör avstå från att yttra lögner med era tungor, eller fästa blicken mot sådant som Gud förbjudit oss att titta på. Undvik konflikter. Avundas inte varandra. Baktala inte och svär inte eller förbanna varandra. Undvik att avlägga falskt vittnesmål. Var likt en som ämnar till att ta sig till nästa värld, räknandes sina dagar i väntan på det som Gud, den Allsmäktige, lovat er, och ta vara på era handlingar i förväntan om att få samtala med Honom. Sök en Guds inspirerad sinnesfrid och värdig hållning; sök er mot underkastelse och ödmjukhet – likt en slavs underkastelse i fruktan inför sin mästare.”

“lys upp våra ansikten”

I Duaa Iftitah läser vi 

بَيِّضْ بِهِ وُجُوهَنا

“lys upp våra ansikten”

Vad innebär detta? Tänkte på detta och valde att söka i Koranen och se om något liknande finns. Intressant nog fanns det två verser som pratar om människor med upplysta och mörkna ansikten. Verserna kommer efter varandra. Den första versen säger:
سورة 3 – آية 106 

يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون

[3:106] den Dag, då [någras] ansikten skall stråla av ljus och [andras] skall mörkna. Och till dem vilkas ansikten har mörknat [skall sägas:] “Ni förnekade ju tron efter att ha antagit den? Smaka då straffet för er förnekelse!” 

Det intressanta i första versen är att de med mörkna ansikten har antagit tron och sedan förnekat den. I haditherna från Ahl al-Bait(A) läser vi om människor som tror på Imamen(Aj) men efter hans ankomst väljer att förneka honom eller gå emot honom. Samtidigt finns det människor som tappar tron på honom efter den långa fördoldheten. 

Den andra versen säger: 
(3) سورة آل عمران – سورة 3 – آية 107

واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون
[3:107] Men de vilkas ansikten strålar av ljus skall inneslutas i Guds nåd och skall så förbli till evig tid. 

Den andra versen beskriver tillståndet av de med upplysta ansikten. Det vackra är att dessa kommer inneslutas av Guds nåd och vad detta innebär är djupt i dess egen mening. Men inte nog med det, de kommer inneslutas av detta nåd i evig tid. 

Imamens(Aj) ankomst eller rättare sagt hans existens är sig själv ett nåd till mänskligheten. Hans ankomst kommer bringa nåd till mänskligheten som Profeten(S).

En månad av social reform

Månaden Ramadan handlar inte bara om individuell utveckling utan handlar till stor del om sociala utveckling och samhällig reform. Samhället skall reformeras under denna månad och vi ska kunna sträva efter att lösa våra samhällsproblem. Det är därför du uppmanas att varje dag läsa denna duaa, efter varje bön under månaden Ramadan. Du ska samtidigt tänka på vad kan jag göra för att lösa var ett av dessa problem eller åtminstone en av de. Vilket sätt kan jag bidra med, vad är det minsta jag kan göra eller vad är min plikt. Det lilla du gör är hos Gud stort ifall du gör det hel hjärtat och uppriktigt. 

Duaa säger 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige
اللهم أدخل على أهل القبور السرور
O Allah, skänk gravens folk lycka, [fred och ro].
اللهم أغن كل فقير
O Allah, berika alla fattiga.
اللهم اشبع كل جائع
O Allah, mätta alla hungriga.
اللهم أكسُ كل عريان
O Allah, bekläd alla som inte har kläder.
اللهم اقض دين كل مدين
O Allah, befria alla skuldsatta från sina skulder.
اللهم فرّج عن كل مكروب
O Allah, skänk glädje åt de med brustna [hjärtan].
اللهم ردّ كل غريب
O Allah, låt alla resande återvända till sina hem.
اللهم فك كل أسير
O Allah, befria alla fångar
اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين
O Allah, låt varje ondskefull [människa] se den rätta vägen, muslimernas väg.
اللهم اشف كل مريض
O Allah, bota alla sjuka.
اللهم سد فقرنا بغناك
O Allah, tillfredsställ våra behov med Dina obegränsade tillgångar.
اللهم غيّر سوء حالنا بحسن حالك
O Allah, ändra vår ondskfullhet med Din godhet.
اللهم اقض عنا الدين و أغننا من الفقر إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ
O Allah, befria oss från våra skulder och uppfyll våra behov. DU har sannerligen makt över allting.

Behålla kontakt med släktband

En av Allahs(SWT) månads lärdomar är det som Profeten nämner i sin khutba inför Shahr Ramadan “och utför ’selat rahem (skapa förbindelse och fråga efter sina anhöriga),”.

Kapning av förbindelse med anhöriga är väldigt förhatligt inom islam, till och med haram vid vissa tillfällen. Haditherna är många som talar om vikten av förbindelse mellan släktband. Det är shaytans verk att så splittring inte Guds. 

Detta är förlåtelsens månad. Vi är inte perfekta och alla vi har brister. Denna månad bör vi därför förlåta varandra och skapa bättre kontakt med våra anhöriga. Med dagens teknologi är dem ett samtal bort. Ta du första steget och vänta inte att motparten ska ringa före dig. Gud belönar den som tar första steget mångfaldigt. Förlåt andra och Gud kommer förlåta dig.

Kanske däför Profeten(S) uppmanar oss att bjuda varandra på iftar denna månad…är inte dem anhöriga dem som bör prioriteras i första hand då?

Duaa Iftitah

Under dessa heliga dagar har Imam Mahdi(Aj) gett sina följare en gåva. Gåvan är nämligen Duaa Ifitah. Imam Mahdi(AJ) skrev denna duaa (åkallelse) till sina efterföljare och bad dem att läsa den under månaden Ramadan eftersom änglarna lyssnar på denna duaa och söker förlåtelse för den som läser den. Må Gud ge oss tawfik att läsa denna dua under denna månad.

Duaa Iftitahpå svenska http://duaa.se/2017/05/20/duaa-iftitah/


Shahr Ramadan Kerim

Shahr Ramadan Kerim på er syskon – En av månaden ramadans lärdomar är att bryta dåliga vanor och etablera nya eller åtminstone bryta dem dåliga vanorna. Det är ett sätt för dig för dig själv, där du visar dig själv vad du klarar av. Om du kan sluta baktala under månad då kan du sluta baktala under resten av året. Så är det med andra vanor också.