Natten till den 15:e Sha’ban

Den heliga Profeten(S) har sagt, att under natten till den 15:e Shaba’an så tar Allah(SWT) beslut om saker som uppehälle, livet, döden och välfärden av folket. Efter ”Qadr nätterna” så är natten till den 15:e Shaba’an den mest gynnsamma natten (även känd som ”natten av Baraat”). Enligt femte och sjätte Imamerna(A) så har den allsmäktige Allah(SWT) lovat att uppfylla alla rimliga önskningar som framförs till honom denna kväll. Denna kväll skänker Allah(SWT) sitt folk av hans gåvor och förlåter dem utifrån sin godhet och generositet. En av de stora välsignelserna av natten är att vår väntade ledare, Imam Mahdi(AJ) föddes vid gryningen. Den allsmäktige Allah(SWT) har valt denna natt till Ahl al-Bait precis som Qadr natten är tillägnat till Profeten(S). Det första som Guds tjänare måste göra denna natt är att lämna de materialistiska nöjena av denna värld ifrån sina ögon och hjärta. För att göra denna natt speciell krävs det att varje tjänare tänker på denna natt som den sista natten (dvs. att han kommer att dö imorgon) och att domedagen kommer att infalla imorgon. Det är rekommenderat att tillbringa hela natten i böner. I en Ahadith står det att om man spenderar hela natten i böner, kommer ens hjärta inte att dö då andra hjärtan dör.

– Recitera 100 gånger:

سُبْحانَ الله وَالحَمْدُ للهِ وَلا إِلهَ إِلاّ الله وَالله أَكْبَرُ

Glorifierad vare Gud. All lovprisande och tacksamhet tillhör Allah. Det finns ingen gudom utom Gud. Gud är den Störste.

– Utför Ghosl med avsikten av att tvätta bort synder, precis som denna Ghosl skulle vara den sista.

– Recitera 100 gånger:

”Astaghfirullah اسْتَغْفِرُ الله (Jag söker Guds förlåtelse)”

– Läs Ziyarat av Imam Hossein(A) & En special Ziarat för den 15:e Shaba’an eftersom alla profeter(A) och änglar kommer att besöka Imamen(AJ) under denna kväll.

– Som en kort hälsning till denna heliga dag, kan man ställa sig på terrassen (balkongen) eller på en upphöjd plats, titta till vänster, höger och upp mot himlen och recitera:

Fred vare med dig, O Aba Abdillah!

Assalmo Alalika Ya aba Abdillah

السَّلامُ عَلَيْكَ يا أَبا عَبْدِ الله

Fred och Allah’s(SWT) nåd och välsignelser över dig.
[Asalaamo alikum wa Rahmatullah e wabarakatoh

السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكاتُهُ

– Be salat Jafar Tayyar

– Recitera duaa Kumayl i syfte att söka förlåtelse.

I en hadith, har det nämnts att Kumayl ibn Ziyad sade: “Jag satt med de troendes mästare Imam Ali(A) i Masjid Kufa tillsammans med en grupp kompanjoner. En av dem frågade Imamen(A) om innebörden av versen;

”[en natt] då varje fråga formulerades med fasthet och precision” [den heliga Koranen 44:4]

Imamen(A) svarade: Innebörden av detta är natten till den 15:e Sha’ban. Jag svär vid Den som har Alis liv i Sina händer, att det inte finns en enda tjänare till Allah(SWT) som inte kommer få sin belöning denna dag. Allt gott och ont som kommer att komma denne till del under detta år, uppdelas och delas ut den 15:e Sha’ban, och allt det goda och dåliga [som bestäms för honom] kommer att fortsätta från den 15 Sha’ban till och med nästa år under samma kväll.

Den tjänare som håller sig vaken denna natt och reciterar Khidrs åkallese [duaa Khidr] kommer att få sina åkallelser besvarade.”

Denna duaa [Khidr] som lärdes ut till Kumayl ibn Ziad är nu mera känd som Duaa Kumayl.

– Man bör söka Imam al-Zamans(AJ) närhet, Må Allah(SWT) påskynda hans återkomst; vår tids bevis; vår högsta ledare; den största hemligheten (av Allah(SWT)); innehavaren av den gudomliga hemligheten och inbjudaren till Profetens(S) budskap; efterföljaren till alla profeter och efterföljare till alla profeters efterföljare; den fysiska manifestationen av Guds rättvisa; vägledningens fana, den som kommer att förgöra all form av korruption och förtryck och de som motsätter sig sanningen; krossaren av Allahs(SWT) fiender – de vilseledda och förnekarna, den som kommer att rensa jorden från splittring och dyrkan av egot, det största tecknet på Allah(SWT), den som fungerar som förbindelsen mellan himmel och jord, vår Imam(AJ), Mästare och Kommande, al-Mahdi(AJ) – Må min själ och hela universums själar offras för honom.

– Under denna natt, bör man även vara upptagen i ziyarat, Munajat och be om ens önskemål samt klaga över vår separation från vår efterlängtade Imam(AJ). Man kan även skriva ett brev, Ariza till Imamen(AJ). Våra åkallelser och böner bör alltid utföras med en tanke på det avstånd som finns till vår ledare men vi bör också komma ihåg och vara tacksamma gentemot Allah(SWT) för att vi välsignats med en sådan guide. Recitera de Duaa som är relaterade till vår Imam(AJ), duaa Nudbah, ziyarat Imam-Isteghasa och ziyarat Ale Yasin.

– Recitera följande åkallelse Continue reading

En kommentar till Munajat Shabaniyyah

Har ni reciterat Munajat Shananiyyah, en åkallan vars läsning är rekommenderad under denna månad (Shaban), från första till sista dagen?
Har ni dragit nytta av dess delikata meningar som lär ut ökat tro och insikt (marifah) med avseende på Herrens station? Det är rapporterat om denna åkallan att det är Imam Alis(A) åkallan och att alla de felfria Imamerna(A) åkallade Allah med denna intima bön . Väldigt få åkallelser och böner kan hittas som alla Imamer(A) reciterade.

Denna åkallan är verkligen ett medel för att uppmana och förbereda människan att motta ansvaret för den heliga månaden Ramadan. Det är också möjligt att den påminner den medvetne personen om fastans motiv och dess värdefulla frukt.

De felfria Imamerna(A) har förklarat många ting med åkallelsens tunga. Åkallelsens tunga är väldigt skild från andra tungor som dom stora personligheterna använde för att förklara gudomliga bud. Dom har förklarat de flesta andliga, metafysiska och gudomliga frågor och de som är relaterat med kunskap om Allah genom åkallelsens tunga. Men vi läser tyvärr åkallelser till slutet utan att ge någon uppmärksamhet till dess mening och misslyckas att förstå vad de verkligen vill säga.

I denna åkallelse läser vi:

Min Herre, bevilja mig komplett avskildhet från allt annat än Dig och total underkastelse inför Dig.
Upplys mina ögons hjärta med ljuset av att se på Dig till sådana grader att det tränger igenom ljusets slöjor och når Storhetens Källa, och låt min själ dränkas i äran av Din helighet.

Det är möjligt att innebörden av meningen, “Min Herre, bevilja mig komplett avskildhet från allt annat än Dig”, är att innan månaden Ramadan ska de gudomligt medvetna människorna förbereda sig själva att avskilja sig själva och undvika världsliga njutningar (och detta undvikande är just att bli komplett avskild från allt annat än Allah). Att bli komplett avskild från allt annat är inte något lätt att uppnå. Det kräver extra hård träning att nå vissa höjder, andliga övningar, tålamod och disciplin ända till man lyckas att fokusera sin uppmärksamhet på enbart Gud och att avskilja sig från allt annat. Om någon lyckas med det har han nått en stor lycka. Men med minsta möjliga uppmärksamhet till denna värld är det omöjligt att vara avskild från allt annat än Allah. Den som vill utföra fastan i den välsignade månaden Ramadan på ett sådant sätt som han har blivit ombedd att göra måste han avskilja sig från allt annat så att han kan observera den korrekta etiketten för firandet av den gudomliga högtiden och lära känna Värdens station så mycket som möjligt.

Enligt den nobla Profeten(S) (vilket återberättas i en av hans predikor) blir alla Guds tjänare inbjudna av Honom till en fest i månaden Ramadan och är Hans gäster. Han säger:

“O folk! Guds månad närmar sig er … och ni har blivit bjudna i den till Guds fest.”

I dessa fåtal dagar som är kvar till månaden Ramadan borde ni reflektera, reformera er själva, fokusera på Gud, söka förlåtelse för ert bristfälliga uppförande och om ni Gud förbjude har syndat ångra er innan ni träder in i den välsignade månaden Ramadan. Vänj era tungor med åkallelser (munajat) till Gud. Gud förbjude att ni i månaden Ramadan skulle baktala, förtala eller kort och gott synda så att ni blir nersmutsade med överträdelse i Herrens närvaro i Hans fest. Ni har blivit bjudna under denna ärofyllda månad till Guds bankett, “och ni har blivit bjudna i den till Guds fest”, så förbered er själva till den magnifika gudomliga festen. Respektera åtminstone det formella och det exoteriska (ytliga) beteendet av fastan. Det sanna sättet att fasta är något helt annat och kräver konstant omsorg och uppoffring. Fastan filosofi är inte att enbart avstå från ätande och drickande, man måste också avstå från synd. Detta är fastans primära etikett för nybörjare. Fastans etikett för de gudomligt orienterade människorna som vill ha Källan av storhet är mer än så. Ni borde åtminstone observera fastans elementära etikett och på samma sätt som ni avstår från att äta och dricka borde ni kontrollera era ögon, öron och tungor från överträdelser. Från och med nu kontrollera era tungor från att baktala, förtala, tala ont, ljuga och töm era hjärtan från allt förakt, avundsjuka och andra satanistiska egenskaper. Om ni kan; avskilj er från allt utom Allah. Utför era handlingar ärligt utan att skryta. Avskilj er från demoner bland människor och Jinn. Continue reading