Varför vända sig till wahabiter/salafiter?


Salam Aleikum

Det är en sak som jag inte begriper mig på många muslimer. Varför vänder ni er till wahabiter/salafiter och deras föreläsningar när alla islamiska skolor som maliki, hanbali, shafi, hanafi och jafari är enade om att dessa inte presenterar islam. När flera islamiska lärda såväl shia som sunni ber folk att avstå från dem varför vänder ni er till dem? Ni kommer tillfrågas för er handlande! “Ja dem föreläser jättebra!” Och om dem föreläser jättebra. Hycklarna har en egenskap att försköna allt. Kolla på USA dem snackar så mycket om demokrati att dem inte ens följer det själva. Kolla på Hitler han var också en bra predikare men vad gjorde han. LÅT er inte sugas in i den strömmen dess konsekvenser kommer drabba er och sen muslimerna hårt! Var vakna!

Många har inte insätt att vårt huvud problem med wahabiterna/salafiterna är deras syn på Gud. De tror på en Gud som har händer och ben men vi tror på en Gud som inte kan beskrivas och inte kan förkroppsligas.

Rekommenderar en bra bok som heter “Wahabism och monoteism”, har personligen inte läst allt där men skum läst. Författaren av boken är Sheikh Ali Korani(HA) väldigt känd och respekterad. Boken är på engelska och finns att läsa här:

http://www.maaref-foundation.com/english/library/beliefs/wahabism_and_monotheism/index.htm