Reflektera kring koranens verser

Allah(SWT) har vid flera tillfällen i den heliga Koranen uppmanat oss att reflektera kring skapelsen, historien, tidigare generationer och framtiden etc. Detta för att vi skall ta lärdom och utvecklas. Dessa mångfaldiga verser som uppmanar oss till reflektion visar hur viktigt det är att reflektera och vilken vikt de har. Ett av de saker som den heliga Koranen uppmanar oss att reflektera kring är just historien.

[3:137] FÖRE ER tid har [andra] seder och levnadsmönster varit förhärskande [och i sin tur avlöst dem som tidigare rådde]. Gå därför ut i världen och se [spåren som visar] hur slutet blev för dem som påstod att sanningen är lögn.

Historien kring tidigare samfund, generationer och tidigare folk som levt. Människan är sig lik genom alla tider. Girighet, avundsjuka, högmod och andra moraliska sjukdomar existerar vare sig samhället utvecklas kunskapsmässigt, teknologiskt eller ekonomiskt. Människan är i grund och botten samma sak genom alla tider. Continue reading