Fatima Masouma(A) – del 5 – sista delen

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Del 5 – sista delen

När Seyyeda Masouma(A) blev sjuk i Saweh, så frågade hon hur långt det var till Qom. Hon fick svaret att det var 10 farsakh, ungefär 60 km. Hon bad därför att bli förflyttad dit, eftersom som vi nämnde tidigare, Qom var vid den tiden en shia stad och ett center för shia till skillnad från Saweh.

Allamah (A) Majlisi säger att stammen av Sa’ad Ashar’i fick höra om att Fatima(A) var i Saweh och var sjuk. Därför åkte dem till Saweh och bjöd henne dit. Musa ibn Khazraj som ledde denna stam och var bland Imam Ridhas(A) anhängare, tog Seyyeda Fatima(A) till hans hus, i Qom. Där spenderade hon dem sista dagarna av hennes liv, 16-17 dagar.

Hon avledd den 10 eller 12 Rabi al-Thani och var 28 år gammal. Huset där hon avledd i, som är Musa ibn Khazrajs, finns kvar. Där finns hennes plats som hon ägnade hennes sista dagar i.

När hon dog så visste man inte hur man skulle begrava henne. Vem som skulle sköta det. Det återberättas att de kom två män från öknen som tog tag i det. Våra lärda säger att det är Imam Ridha(A) och Imam Jawad(A). En felfri person begravs alltid av en annan felfri och så blev det med hennes fall. Det finns även andra kvinnor som är begravda nära henne. Continue reading

Fatima Masouma(A) – del 4

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Del 4

När Fatima Masoumas älskade bror, Imam Ridha(A) fick lämna Medina år 200 efter hijra, så var det en stor separation för henne. Därför bestämde hon sig för att åka mot Khorasan år 201 efter hijra. Med sig hade hon en karavan som innehöll familjemedlemmar och vänner till Imamen(A).

Enligt vissa historiker så valde Fatima Masouma att ta denna lång och hårda resan bara för att vara nära hennes broder, men det kan inte vara den enda anledningen. En annan anledning som låter mer ändamålsenlig är att Fatima(A) skulle stå vid hennes broder sida. Hon skulle hjälpa honom att propagera bland kvinnor och spela samma roll som Fatima Zahra(A) gjorde i Profetens(S) tid, och samma roll som Seyyeda Zaynab(A) spelade i Imam Alis(A), Imam Hassans(A), Imam Hosseins(A) och Imam Sajjads(A) tid.

Det finns mycket skilda återberättelser gällande hennes resa från Medina till Saweh. Saweh är en stad som ligger i Iran, 60 km från Qom, där hon finns begravd nu.

Enligt en återberättelse så fick Fatima(A) ett brev från Imamen(A), ett brev som Imamen(A) skickade med en av hans anhängare. Enligt återberättelsen bad Imamen(A) honom att inte stanna någonstans och rida direkt till Medina, där Fatima(A) var. När Masouma(A) fick brevet förberedde hon sig direkt för resan till Khorasan genom Saweh. Continue reading

Fatima Masouma(A) – del 2

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Del 2

Den heliga Profeten(S) sade i en hadith som erkänns både bland sunni och shia, sägandes:”Jag lämnar efter mig två dyrbara ting, om ni följer dessa kommer ni inte att vilseleddas efter mig, Guds bok, ett rep som är sträckt från himmeln till jorden, och mitt hushåll (Ahl al Baiti(A)), de kommer inte att separeras från varandra, tills de båda återvänder till mig vid floden i Paradiset, så se över hur ni skall ta hand om dem”. Utifrån denna hadith förstår vi att bege dessa dyrbara ting är sanningstalande. Liksom att Koranen är sanning på sanning, så Imamernas(A) ord sanning på sanning. Därför förstår vi att deras agerande, ord och uttryck är inte från något emotionellt perspektiv eller av måfå, utan en rinnande bäck från sanningens källa.

Seyyeda Fatima Masoumas(A) status är hög. Vill man känna igen den bör man läsa hennes ziyarah och se vilka fraser Imam Ridha(A) använder när han skickar fridhälsning till henne.

Imam Ridha(A) säger i en hadith: ”Den som besöker Masouma, [som betyder den felfria], i Qom, är som att han har besökt mig.” Continue reading