Strängaste straffet för en troende

Duaa Kumail och Duaa Ifitah, är en duo som inte kan jämföras med andra Duaa, men det kräver reflektion för att älska djupet av dessa duaa.

Det strängaste straffet för en troende, en som älskar Allah(SWT) och söker perfektion är inte helvetet. Det är inte helvetets fasansfulla straff. Det strängaste straffet är det som Imam Ali(A) beskriver i Duaa Kumail:

يا اِلـهى وَسَيِّدِي وَمَوْلايَ وَرَبّي صَبَرْتُ عَلى عَذابِكَ فَكَيْفَ اَصْبِرُ عَلى فِراقِكَ

“O min Gud, Mästare, Beskyddare och Herre! Antag att jag skulle tåla Ditt straff, men hur ska jag tåla [min] separation från Dig?”

Imam Ali(A) talar om för oss här, att de värsta straffet är att Allah(SWT) vänder sig bort från oss. Att vi separeras från hans Barmhärtighet, från att vara hos Gud. Detta är straffet som inte är jämförbart med något, inte ens med helvetets elden. 

Det finns synder som vi människor gör, som redan i detta liv kan orsaka att Allah(SWT) vänder sig bort från oss, vi måste vara vaksam och se, så att vi inte begår dessa synder.

Nu till det delikata..

Inför den heliga månaden Ramadan höll Profeten(S) ett tal, i början av det talet sa han följande:

هُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللهِ، وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ.

“O människor,…Det är en månad i vilken ni har inbjudits till Guds gästabud och i vilken ni har gjorts till Hans värdiga folk.”

Det vackra i det hela är många saker. Profeten(S) i hans tal säger ständigt “O’människor” och inte “O’troende”, det är som kallelsen är till alla människor och inte enbart muslimer. Ni alla, är under denna månad inbjudna i Guds gästabud. Vad innebär det? Gud är värden. En av värd som bjuder sina gäster tittar på dem och håller på dem. Han ser deras behov och hjälper dem, hur är det då med Gud? Han är den mest generösa värden som finns? Därför ser Han på oss och öser ner regn av nåd över oss. 

Ännu mer delikat är när du senare kopplar det till Duaa Iftitah. Imam Mahdi(Aj) prisar Gud för allt och beskriver Gud generositet över allt, havet, land, de fattiga, de svaga, ensamma etc. Men det mest delikata i denna duaa är i början!

Där han bekräftar att Allah(SWT) ser på dig och inte vänt sig bort från dig denna månad. Då han säger:

اَللّـهُمَّ اَذِنْتَ لي في دُعائِكَ وَ مَسْأَلَتِكَ فَاسْمَعْ يا سَميعُ مِدْحَتي، وَ اَجِبْ يا رَحيمُ دَعْوَتي

“O Allah, DU har givit mig tillåtelse att åkalla Dig och vädja till Dig, så lyssna, O Åhörare, till mina ord av prisande, ge ett positivt svar på min åkallan,” 

Denna är kopplad specifikt till månaden Ramadan. Dessa fraser har en speciell sötma när du läser de under denna månad. Gud har alltså givit mig tillåtelse att åkalla honom, det betyder att Han ser på mig och har inte vänd sig bort från mig trots alla mina brister och synder. Tvärtom han tittar på mig som och inte bara det…

يا رَبِّ، اِنَّكَ تَدْعُوني فَاُوَلّي عَنْكَ، وَ تَتَحَبَّبُ اِلَيَّ فَاَتَبَغَّضُ اِلَيْكَ، وَ تَتَوَدَّدُ اِلَىَّ فَلا اَقْبَلُ مِنْكَ، كَاَنَّ لِيَ التَّطَوُّلَ عَلَيْكَ

“O Herre, DU ger en inbjudan, men jag tillbakavisar den. DU blir bekant med mig, men jag bryr mig inte om Dig. DU älskar mig, men jag accepterar inte det från Dig. [Det är] som om jag [har vågat] vara högmodig mot Dig.” 

Allahu Akbar vilka ord från Imam Mahdi(Aj), titta hur han försöker uppfostra genom denna duaa. 

Kära syskon! Denna månad är du Guds gäst och Hans fokus är på hans gäster, speciellt de respektfulla. Var inte respektlös under månad och vänd dig inte bort från honom genom onödiga handlingar…Du har din chans nu, var den bästa gästen!

Gifte sig Profeten Mohammad(S) med en 9 åring?

Gifte sig Profeten Mohammad(S) med en 9 åring? Denna fråga ställs allt oftare av icke muslimer. Trots att det står i Sahih Bukhari (som är sunni muslimsk hadith samling) gällande att Profeten(S) förlovade sig med Aisha, när hon 6 år och sedan fullbordade äktenskapet när hon var 9 år, så tror inte alla muslimer på denna hadith. Framförallt så tror inte shia muslimer på denna hadith.

Utöver att denna hadith inte är autentisk enligt vår åsikt så är den väldigt motsägande historisk när man skall göra historiska beräkningar kring Aishas ålder och de olika historiska händelserna. Där kan det tydligt framgå att Profetens(S) fru Aisha inte alls var 9 år när Profeten(S) förlovade sig med henne. Utan snarare 19 år!

Här har ni en bild som klargör det enklare!

Med böner för er och vår välgång!

http://s29.postimg.org/prrdor7af/Aisha.jpg

Är Imam Mahdis(AJ) återkomst nära?

I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige

Är Imam Mahdis(AJ) återkomst nära? Är Abdullahs död ett tecken till att Imamen(AJ) är nära?

På sistone har många inväntat döden av den förtryckande diktaturen, kung av Abdullah son till Abdelaziz, Saudiarabiens nu avlidna kung. Detta pga. att man antingen hört eller läst en hadith som kopplar en kungs död med Imam Mahdis(Aj) återkomst. Hadithen lyder som följande:

”En man med djurnamn kommer styra Hijaz [Arabien]. Om du tittar på honom från håll, kommer det se ut som en vrängning i hans ena öga, men när du kommer nära ser du ingen defekt. Hans efterträdare kommer vara hans bror som heter Abdullah; stackars våra shia från honom.” Sedan upprepade han meningen tre gånger: ”Kom med nyheten om hans [Abdullah] död till mig så ger jag er nyheten om ankomsten av Hujja [Imam Mahdi(AJ)]!”

Ok, betyder det att Imamens(AJ) återkomst är nära? Betyder det att vi är i tiden av återkomsten?

Det finns en hadith som rapporteras av Imam Sadiq(A), och berör ämnet Imam Mahdis(Aj) återkomst. Hadithen säger: ”Lögnare är dem som anger tid [tiden för återkomsten], de kommer att förgås de som skyndar, och muslimerna [de som underkastar] kommer frälsas”.

I en annan hadith från Imam Sadiq(A) säger han ”Lögnare är dem som anger tid [tid för återkomsten], ty vi Ahl al-Bait(A) anger inte en tid.”

Vad vill dessa hadither säga oss? Continue reading

En inblick i Profetens(S) syn kring ungdomar

I Guds Namn

Allah(SWT) säger i den heliga Koranen: [49:13] Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt.

Profeten(S) ärade ungdomar och såg inte deras ålder som ett problem, utan krävde andra kvalifikationer. Se på denna händelsen, när Profeten(S) anlitade en av hans unga följeslagare som guvernör över islams heligaste stad, Mecka. Continue reading

Att hålla sina tider – En profetisk sunna

I Guds Namn
Salam Aleikum!

Allah(SWT) säger i den heliga Koranen.

[3:76] بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

[3:76] Sannerligen, de som uppfyller sina plikter och som för ett rättfärdigt liv, GUD älskar de rättfärdiga.

Att hålla tiden inom islam, anses vara viktigt, det är ett slags förbund (ett löfte) mellan dig och en annan part. Allah(SWT) älskar dem som håller fast vid deras förbund.

Det berättas att Profeten(S) hade bestämt tid med en person. Mötet var ordnat på en bestämd plats och tid. Tiden var på dagen och Profeten(S) anlände dit med en följeslagare. Profeten(S) kom i tid till mötet, och solen lyste starkt den dagen. Continue reading

Abu Thars(RA) bortgång!

Idag är det ett heligt minne, det är bortgången av en känd följeslagare, en av Profetens(S) bästa följeslagare. Han vars tunga aldrig yttrade ett ord av lögn och var som det vassa svärdet mot förtryckarna och härskarna. Idag är det minnet av Abu Thar Ghaffaris(RA) martyrskap!

Frid vare över dig Ya Abu Thar!

Läs om honom på: http://profeten.nu/index.php?option=com_content&view=article&id=156&Itemid=81

Under nådens skugga – Profetens(S) levnadssätt – Del 3

I Guds Namn

[7:32] قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

[7:32] Säg: “Vem har förbjudit de sköna ting som Gud har skänkt Sina tjänare och allt det goda som Han gett dem för deras försörjning?” Säg: “Allt detta tillkommer i detta liv dem som tror, och på Uppståndelsens dag skall det vara dem [ensamma] förbehållet.” Så framställer Vi [Våra] budskap fast och klart för alla insiktsfulla människor.

Profeten(S) är ett föredöme för oss människor i handladet, agerande och i olika aspekter av vårt liv, även när det kommer till hygien. Att varje människa skall värna om sin hygien och renhet.

Det återberättas för oss: Continue reading

Under nådens skugga – Profetens(S) levnadssätt – Del 2

I Guds Namn

Allah(SWT) säger i den heliga Koranen [6:54] Och när de som tror på Våra budskap kommer till dig, säg då: “Fred vare med er! Er Herre har för Sig stadfäst nådens och barmhärtighetens [lag];

Profeten(S) utstrålade värme och kärlek till sina anhängare och de som var med honom. Även dem som träffade honom, och fick möta honom blev bemöta med värme.

Koranen säger: [9:128] ETT SÄNDEBUD har nu kommit till er, [en man] ur era [egna] led. [Tanken] att ni kan drabbas av straff tynger hans sinne, alla hans omsorger gäller er. Han ömmar för de troende, full av kärlek.

När Salman, en av profetens(S) trognaste följeslagare, kom in, tog Profeten Mohammad(S) kudden han lutade sig på och la den bakom Salman. Sedan sade han(S), “Salman! Låt dig veta att varje muslim som gör detta för att respektera sin bror, kommer Gud välsigna honom.” [Makarem al-Akhlagh, Vol 1, P. 41] Continue reading

Under nådens skugga – Profetens(S) levnadssätt – Del 1

I Guds Namn

Profeten(S) och vad vet vi om honom? Vad vet samhället om honom och vad vet mänskligheten om honom? I vår tid presenteras inte den korrekta bilden av denna nobla människa. Denna person vars existens är nåd och välsignelse för skapelsen. Kärlekens Profet(S). Idag presenteras en bild av Profeten(S) som är motstridig islams essens, en bild som wahabister, salafister och ISIS sprider.

Allah(SWT) säger i den heliga koranen: [60:8] Gud förbjuder er inte att visa godhet mot dem som inte bekämpar er på grund av [er] tro och inte driver ut er ur era hem, och [Han förbjuder er inte] att bemöta dem med rättvisa och opartiskhet – Gud älskar de opartiska.

Han(S) respekterade allas idéer och tankar, det spelade ingen roll vare sig du var muslim, kristen eller jude. I en överenskommelse som signerades med dem kristna under andra året efter hijra, skrev han: Continue reading

Hur kan man uppnå ett så perfekt förhållande mellan man och kvinna?

Det är en av de mest intressanta frågor som man kan ställa i vår nutid pga. de ökade siffrorna av skilsmässa. Låt oss analysera denna fråga från en islamisk aspekt, samtidigt beröra en viktig faktor.

Allah(SWT) säger i den heliga Koranen:

[30:21] Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker.

Det finns flera saker som är intressanta i denna vers men det som vi vill beröra är orden: لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
Som betyder, att man skall finna ro och kärlek hos varandra. Det betyder man utöver denna ro, fridfullheten som man skall finna med varandra även finna nöje med varandra och samtidigt låta hjärtan knytas an till varandra. Det intressanta att rot ordet, sokon, betyder att när något är i rörelse och sedan stannar i viloläge, så kallar man det för sokon.

Koranen betonar här indirekt att hemmet skall vara den platsen där man finner fridfullhet och ro med varandra. Efter en lång arbetsdag eller studiedag, söker sig personen till sitt hem för att finna frid och ro. Individen har varit i rörelse under dygnet och vill därför vila, dvs. finna sokon i hemmet. Därför säger man också ”Borta bra men hemma bäst.”

Vad har detta med ett gift par att göra? Continue reading