Domedagen – Del 1

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
Kära broder och ärade systrar Sallam Aleikum!

Inledning

När man skall behandla ett ämne som domedagen och dess tecken så bör man först återgå till vad är filosofin med domedagen? Varför är detta ämne så viktigt i islam fastän vi har försummat den. Av Koranens ungefär 6500 verser handlar 1400 om livet efter detta och domedagen. En fråga som vi bör ställa oss då, vad vet vi om domedagen? Ett av de tre kriterier för att en muslim skall kallas för muslim är just tron på domedagen. Den som inte tror på domedagen kan inte räknas som muslim och detta är en enad sak bland alla muslimer. Men vad handlar domedagen om? Vad är filosofin bakom domedagen?

Filosofin bakom domedagen

Filosofin bakom domedagen är just att Guds rättvisa uppenbaras där. Att rättvisan skall skippas på den dagen bland alla människor, såväl kuffar som muslimer. Koranen har beskrivet domedagen med flera attribut. En av de mest känna namnen är just räkenskapsdagen (yom el-hisab). Allah(SWT) kommer på domedagen att skippa rättvisan bland alla människor. Eftersom i detta livet har du en frivilja och du kan synda och göra vad du vill i princip. Allah(SWT) kommer således inte döma dig här, utan de här livet är ett prov. Under provet får du skriva och göra vad du vill men vid bedömningen kan du inte göra mycket. Därför säger man ”El yoom amal bila hisab, wa ghadan hisab bila amal” idag är det handling utan någon domare och imorgon är bedömning utan handling. Allah(SWT) kommer således att döma med rättvisa.

Rättvisa

Men vad är rättvisa? Rättvisa kan delas i två delar, den ena är att placera en sak i dess rätta plats och den andra är individens rättigheter. Det är just den andra delen som kommer behandlas på domedagen dvs. att Gud kommer döda efter individens rättigheter.

Domedagen

Domedagen kommer ske på en tidpunkt som vi minst anar. Ingen människa, inte ens Profeterna(A) och Imamerna(A) vet om domedagens klockslag.

Den heliga Koranen säger:

75:6]  يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ

[75:6] och hon frågar [misstroget]: “Och denna Uppståndelsens dag, när kommer den?”

 [75:7]  فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ

[75:7] [Den Dag] då blickarna grumlas [av fruktan]

 [75:8]  وَخَسَفَ الْقَمَرُ

[75:8] och månen mister sitt sken

 [75:9]  وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

[75:9] och solen och månen förenas –

 [75:10]  يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ

[75:10] den Dagen skall människan ropa: “Vart skall jag fly?”

Allt kommer ske på ett överraskande och oförbrett sätt. Allah(SWT) kommer beordra sin ängel Israphil att gå ner till jorden. Israphil kommer att gå ner till jorden. Änglarna på himmeln fruktar och är rädda för Israphil för dem vet att han är den som kommer utnämna domedagen, så varje gång han rör sig så tror de att han kommer utannonsera domedagen. Men den dagen kommer Allah(SWT) att beordra denna ängel att gå ner till jorden och utannonsera domedagen. Israphil kommer komma till jorden och han kommer vara svävande mellan jorden och himmeln. Continue reading

Frid vare över Fatima!

Beklagar sorgen på minnet av vår moder Fatima Zahras(A) martyrskap, den perfekta kvinnan, sin faders moder, den första försvararen av wilayat, den som lyste upp världen med sitt ljus, moder till Hassan och Hossein, den i vars famn Profetskapet och Imamatet sammanfogades, den rena, den kyska, den sanningstalande, den som blev förtryck av samfundet och tilläts inte ens sörja över den bästa skapelsen.

Frid vare över Fatima moder till våra Imamer, Frid vare över Fatima som är en del av Profeten, Frid vare över den renaste och mest heliga kvinnan skapelsen skådat. Frid vare över den mest älskade personen till Profeten(S), frid vare över Fatima som brukade läka sin faders sår från alla slag, frid vare över Fatima som stod emot förtrycket, frid vare över Fatima mästarinnan över alla världens kvinnor, frid vare över Fatima vars Allahs välbehag är vid hennes välbehag. Frid vare över den som provades innan hon skapades.

Frid vare över Fatima som var bland paradisets frukter och sedan blev ett sädeslag i Profeten(S). Frid vare över Guds bevis över Imamerna, frid vare över moder till Mohsen som föll offer mellan vägen och dörren då förtryckarna pressade henne. Frid vare över Guds hemlighet, frid vare över kvinnan som Profeten(S) valde att se besöka först efter varje resa. Frid vare över Fatima som doftade paradisets misk. Frid vare över Fatima som blev ifråntagen hennes rättighet gällande arvet av Fadak. Frid vare över Ya Zahra!

Hossein…

Hossein är en röst genom tiden den ekar.
Hossein är ingen kärlek, ty kärlek är för de som söker tröst.
Hossein är är Ishq, Hossein är galenskap som ingen förutom de fria kan förstå.
Hossein är bortom tid och plats, för Hossein är Guds ord som påminner om Källan till älskarnas Älskare.
Hossein är revolution, lära, skola.
Hossein är en väg som förtryckarna fruktar.
Hossein är Profetens(S) lära manifesterad.
Hosseins blod som flödade i den varma öknen och rann ner från hans heliga huvud är islams eviga puls.
Hosseins blod upplivade ett glöd som inte kommer släckas.
Hossein under Ashura dagen manifesterade den heliga skriften.
Vems kropp ligger under solens heta?
Vems kropp är som är nedgrävd i öknen?
Vems kropp är det som är vandaliserad från kläderna?
Vems kropp är det vars bröstkorg är krossat av hästarnas klovar?
Vems kropp är det vars huvud är separerad från kroppen?
Vems kropps är det där som är full av spjut och pilar?
Vems kropp är det där som är styckad av svärdens slag och vars fingrar är upp skräda?
Vems kropp är det där vars sår är öppna och färska och vars blod rinner ut?
Är det Hosseins kropp där i Karbalas öken eller är det Profetens?

Koraniska berättelser

[audio: http://ungmuslim.nu/ljudfiler/koraniskaberattelser.mp3]

Ladda ner:  Koraniska.berättelser.mp3 (Höger klicka spara mål/länk som…)

Online föreläsning på Paltalk 2011-07-01

I Guds den Nåderikes Den Barmhärtiges Namn
Bismallah al-Rahman al-Rahim

Wal Hamdulillah rabi al-alamin. Allahomma ajil li waliyaka al-Faraj wal afiyata wal nasr, wajlna men Khaira ansarih wa awanih wal mostashahid bayna yedeh.

Ärade bröder och systrar välkomna till denna föreläsning, skickar mina gratulationer på minnet av uppenbarelsen för Profeten(S).

Den heliga Koranen är ingen vanlig bok, författaren är Allah, den allsmäktige. Koranen innehåller många berättelser. Dessa berättelser är inte likt tusen och en natt berättelser. Utan dessa berättelser är för mänsklighetens vägledning och dessa är ett föredöme för oss.
[12:3] Allteftersom Vi uppenbarar denna Koran för dig [Muhammad], klarlägger Vi för dig [dess mening] på bästa sätt;

Dessa berättelser är för vår lärdom så att vi kan ta till oss. Det är inte saker som är skapade ur fantasi eller påhitt utan alla dessa berättelser och historier som nämns i Koranen är sanna. Koranen innehåller vissa profeters berättelser samt andra berättelser. I denna serie föreläsningar kommer vi behandla olika koraniska berättelser för att kunna ta lärdom av dessa. Detta således så att med Guds hjälp skall förstå Koranen mer samt kunna påminna oss själva.

[87:9] PÅMINN nu [människorna, Muhammad] – kanske skall påminnelsen vara [dem] till nytta;

Dessa berättelser är också som en varning för oss, Koranen säger så här: [50:45] Vi vet vad de [som förnekar uppståndelsen] säger, och du [Muhammad] kan inte tvinga dem [att tro]; men varna med Koranens ord dem som fruktar Min varning!

Vi kommer inledda med att tala om en berättelse som nämns i surah al-Kahf (Grottan) som är nr 18. I den surah nämns en berättelse om två bröder eller kompisar. Denna berättelse börjar från vers 32 till och med vers 44.

Koranen säger så här: [18:32] OCH LÅT dem få höra liknelsen om två män, av vilka Vi skänkte den ene två vingårdar, omgärdade av dadelpalmer och åtskilda av ett åkerfält.  [18:33] Båda vingårdarna gav frukt i aldrig sinande mängd, eftersom Vi hade låtit en källåder rinna upp mellan dem, [18:34] Mannen fick därför riklig avkastning.

Koranen beskriver att en av bröderna har välsignats med en rikedom. Att han hade en stor gård och åker med olika frukter, att skörden var så bra, att till och med en vatten källa fanns som gjorde så att dessa frukter inte sinnade. De var helt enkelt perfekt. Denna bror som välsignats med detta kände stolthet över sin trädgård och kände arrogans. Att han enligt Koranen säger: [18:34] Under ett samtal med sin vän sade han: “Jag är rikare än du och jag har fler män i mitt följe.” Continue reading

Finns det “helighet” i kritik?

Det har pågått en diskussion de senaste dagarna kring ett fall gällande diskriminering som har skett av ansvariga i en muslimsk församling. Jag har följt fallet objektivt och tänkte kommentera händelsen. Tyvärr har flera läsare och följare av diskussionen missuppfattat syskonen som protesterar mot diskrimineringen och i vissa fall har man gått till attack antingen personligen eller mot en tredje part. Detta istället för att fokusera på kärnan och problemet. Flera av de som kommenterar i diskussionen talar i Imam Alis(A) namn, jag kommer således här i detta korta inlägg försöka vara objektiv och se vad Imam Ali(A) säger om detta fall.

Fallet kring diskrimineringen offentlig gjordes inte förrän ansvariga personer i församlingen kom med lamma ursäkter för deras uppförande istället för att ta tag i problemet. Då valde offrets nära att offentlig göra fallet då man inte vidtog några seriösa återgärder. Kort efter att offrets nära valt att offentliggöra problemet dyker ett antal personer som också känt sig diskriminerade sedans tidigare, men dock har dessa inte valt att ta upp det. Då de trodde att dem var ensamma om saken samt eftersom det pågår en slags politik i våra församlingar. Att man inte kan kritisera de ansvariga.  Ni kan läsa mer om fallet här, här och här.

Nu till kärnan, vad är kritik?

Wikipedia skriver så här:

Kritik är i populär mening en positiv eller negativ bedömning av någon eller någras prestationer, beteende eller utseende. Ordet i sig är neutralt men uppfattas ofta som negativt laddat. Kritik kan även vara verbal eller icke verbal och fysisk eller icke fysisk.

När det kommer till kritik finns det i praktiken ingen gräns egentligen, ifall en individ eller grupp har begått fel eller gjort något bra skall de kritiseras vare sig de är vanliga personer eller akademiker. Får man kritik så skall man antigen argumentera för sin sak eller erkänna eller återgärda sitt fel. Fortsätter man med samma misstag kan det ledda till destruktiva resultat för individen/gruppen.

Nu till Imam Alis(A) åsikt. Flera av oss talar i Imam Alis(A) namn men få av oss är det som förstått honom så bra inklusive mig själv. Men låt oss nämna ett fall likt denna händelse.

En kvinna anländer till Kufa från Basra under Imam Alis styre. Kufa var den stadens där Imamen styrde och administrerade ifrån. Kvinnan träder hos Imam Ali beklagandes över hans guvernörs uppförande i Basra och att han har förtryck de och varit orättvis. Imam Ali skriver omedelbart en order på att avsätta denna guvernör från sin position och öppnar en utredning kring fallet. Värt att nämna att Imam Ali valde noggrant hans guvernörer och borgmästare när han kom till styret. Han ersatte de som fanns i Otham bin Affans styre och la in nya. Dessa personer som fick sina nya poster var inte några vanliga personer eller ett gäng arbetslösa. Utan dessa personer var fromma troende och kapabla personer som är noggrant valda. Dessa skulle presentera Imam Alis styre och anseende, eftersom dessa är hans borgmästare och guvernörer. De flesta av oss har hört eller läst om Imam Alis rättvisa, skulle Imamen välja någon förtryckare? Nej, självklart men ändå valde han att avsätta sin guvernör och utreda fallet.

Nu låt oss reflektera kring detta fall som nämndes och dra paralleller med det som hände i församlingen och de ansvarigas agerande. Handlade man efter Imam Ali? Följde man Imam Ali som föredöme? Kom Imam Ali med lamma ursäkter? Hur agerade Imam Ali? Försvarade han sin guvernör? Helgon förklarade han sin guvernör som han valt, som är en troende muslim?

Ja, tänk på de frågorna och reflektera.

Imam Khomeni(A) som även många ser som förebild säger i Hukumat Islamiya (Islamiskt statstyre), att visa predikanter, muslimska predikanter, skall man ta av deras turban på predikar stolen ifall de inte sköter sitt jobb. Nu talar vi om predikanter, hur är det med muslimska församlingar som skall sprida islams ljus och anda vidare till folk? Som skall bjuda in våra ungdomar och hjälpa till bättre vägledning? Vad har de ansvariga för roll? Hur skall de uppträda? etc.

Vidare säger Imam Khomeni(A) även i boken Jihad al-Akbar (Kampen mot egot) hur viktigt det är att individer inleder kamp mot egot, samt börja kritisera sig själva och vad syftet är med man har dessa rivaliteter:

Jag vet inte vilket syfte som uppfylls med dessa oppositioner, grupperingar och rivaliteter. Om det är för denna världs skull så har ni inte mycket av det! Anta att ni skulle dra nytta av nöjen och världsliga intressen, skulle det inte finnas rum för meningsskillnader såvida ni inte var ruhani (andlig/en lärd) och det enda ni ärvde från ruhaniyat (andlighet/prästerskapet) var manteln och turbanen.

Slutligen att hänga personer som valt att protesterat mot förtrycket och orättvisan som skeet och attackera dem personligt är ett ansvar som dessa personer får stå tillsvars inför Gud. Dessvärre har man även gått till attack mot en ideell organisation som kämpar för att sprida islams anda och ljus genom att attackera själva organisationen och dess medlemmar. De var lågt tycker jag. Då organisationen inte har med saken att göra, ej heller har de kommenterat händelsen på deras officiella hemsida.

Slutligen förväntar jag mig negativa och positiva reaktioner på detta inlägg, så det är inget oväntat.

Filmen Khauf – Så mycket budskap på så korttid

Det var länge sen man såg en så kortfilm med så starkt budskap som denna film. Filmen Khauf som betyder rädsla, betonar verkligen att vår rädsla av förtryckare är just den faktor som stärker förtryckaren och uppmanar honom till att fortsätta med sitt förtryckt. Hade vi istället besegrat vår rädsla skulle alla förtryckare vara i historiens soptipp.

Största exemplet och den främsta förebilden mot förtryck är martyrernas mästare Imam Hossein ibn Ali(A). Denna man kämpade tillsammans med sina 72 kompanjoner mot orättvisa och mot förtryck, mot en arme på över 18 000 man som styrdes av Yazid ibn Mowiya(LA).

I det verkliga och fysiska planet stupade Imam Hossein och hans kompanjoner på ett omänskligt sätt som inte historien bevittnat tidigare. Men Imam Hosseins kallelse, röst och budskap lever än idag, tidslöst. Därför kallas Imam Hosseins kamp för den tidlösa revolutionen. Denna revolution kan inte begränsas till tid eller plats. Den finns i varje land och varje dag. Pga. detta så säger våra Imamer(A): “Varje land är Karbala (den platsen som Imam Hossein stupades i) och varje dag är Ashura (den dag som Imam Hossein stupades i).” En röst som ekar genom generationer utan att försvagas eller dämpas utan tvärtom stärks och hörs högre.

Frågan är var är Yazid? Vart är hans anhängare? Var gång han nämns så förbannas han likt alla förtryckare. Givetvis finns det några enstaka trångsynta anhängare som Allah har vilselett som följer honom och har honom som ett föredöme. Deras handlingar reflekterar Yazids handlingar.

Ty Yazids barn lever än idag och Imam Hosseins barn lever än idag men i slutändan kommer sanningens ljus att bränna och skingra bort alla skuggor och mörker som står för orättvisa och förtryck.

De försöker utsläcka Guds ljus med sina ord, men det är Guds vilja att Hans ljus skall lysa med full styrka, hur förhatligt detta än kan vara för förnekarna. [Den heliga Koranen 9:32]

Nedan bifogar jag filmen “Khauf” som är på 11 min ungefär: