Vilken bok rekommenderar du?

Flera personer undrar vilken bok rekommenderar du för att öka vår kunskap om islam. Den bästa boken enligt min åsikt och även enligt flera rättslärda efter den heliga Koranen är al-risalah al-amaliya (Det praktiska brevet). Det praktiska brevet är en bok som en marje taqlid (rättslärd som man följer) skriver. Boken är ämnad till de (muqallidin) som följer den rättslärda. I brevet har den rättslärde förklarat hur man skall leva som en troende, vad man skall avstå, vad man bör göra, vilka handlingar är obligatoriska, vilka är dåliga etc. Han har sammanfattat det islamiska levnadssättet för dig och hur du skall handla med andra i olika avseende från ekonomiska frågor, medicinska och andra. Han besvarar alla dessa frågor och mer för dig.

Varför skall man läsa just denna bok? Enkelt, en marje har ägnat 50 år av sitt liv och vigt sitt liv för islam. Han har studerat olika islamiska kunskaper och i detta praktiska brev ger han dig summan av kardemumman av allt. Han har granskat den heliga Koranen, hadither, andra lärdas åsikter och vad förnuftet säger. Sedan har han gett dig allt detta serverat för dig som person, och det enda som krävs är att du skall implementera och praktisera det. Han har genom sin forskning kommit till övertygelse att detta är korrekt. Continue reading