313 – Filmen

I Guds Namn
Salam Aleikum

En av de bästa filmerna jag sett som påverkat mig själsligt och besvarat många frågor och som är en sammanfattning av vår kamp och kämpande för Imam Mahdi(A).

Filmen 313 är en magnefik film som behandlar ämnet Imam Mahdi(A) ur en synvinkel som är passande till vår vardag.

Jag rekommenderar den varmt, det är en film som måste ses. Kolla på den och reflektera!

Del 1 av 12

Continue reading

En lärorik berättelse

Jag tog upp i en föreläsningen att man skall styra sitt inre och besegra det så att man kan tillbe Allah med ren avsikt, det vill säga handla för Gud med en handling (khalis), ren avsikt utan några damm över.

De var en gång en persisk kung som byggde en bassäng och ville fylla den med vatten. Tyvärr så var det i dåtiden inte som idag att man kopplar en vattenslang till en kran för att fylla bassängen med vatten. Utan det fanns vattenbärare (saqa’on) som hade bägare (qirba) som var som en påse. Man fyllde dessa bägare med vatten och sålde det till folket.

Kungens rådgivare sade till kungen: “Vi har ungefär 10 000 vattenbärare i landet, vi bjuder in dem alla en helgdag och ber dem alla att komma med vatten till kungens bassäng och på så sätt kommer bassängen att vara fylld med vatten inom en timma”. Continue reading

Min färd…

Min färd är lång och jobbig

kärleken och viljan är mitt bränsle

efter perfektionen tar mina spår mig

till en andlig värld

till ett ultimatum

till kärlekens källa

hjärtats centrum

för att nå instink och ma’rifa

i graden av krossandet av jaget

för att sjunka i den gudomliga källan

för att förenas som ett droppe i havet

och till dels att jag ser inget annat än dig.

Blicken för återvändo

I Guds Den Nådrikes Den Barmhärtiges Namn

Gud visar var och en som fruktar Honom en utväg ur (alla svårigheter), och sörjer för honom på ett sätt som han inte kan förutse; och den som litar till Gud behöver inget annat (stöd). (65:2-3)

En blick för återvändo är en den blicken som Allah älskar. En blick som människan kommer tillbaka från innan han begått synden. Är den som Allah älskar.

Samt så älskar Allah den som ångrar sig och ber Allah om förlåtelse för de synder han begått.

Exempel Al-Hur el-Rayahe, denna man som ändra sig i sista minut och valde att vara med Imam Hossein(A) istället för att kriga mot honom. Tills denna dag åker pilgrimer till hans grav och säger “Frid vare med dig Hur el-Rayahi”. Detta var, tack vare att han ändra sig.

Fundera på det kära vän och återvänd till Gud med ren och ärligt hjärta.

En intressant berättelse av Imam Khomeni(A)

I Guds Namn
Salam Alekom

I boken Ljuset inom mig under Imam Khomenis(A) del, nämner Imamen en intressant berättlese som jag valt att bifoga här:

En tvist angående druvor mellan en iranier, en turk och en arab

Jag undrar om ni någonsin hört denna berättelse. Det fanns tre män. En av dem var en iranier, en annan var en turk och den tredje var en arab. De diskuterade vad de skulle ha till lunch. Iraniern sade att angur skulle vara ganska passande. Araben sade: ”Nej, vi skall ha inab.” Turken sade: ”Nej, jag gillar inte någondera. Vi skall ha uzum.” Eftersom de inte förstod varandras språk, delade de inte samma uppfattning. Tillslut gick någon av dem ut och hämtade druvor. Först då insåg de att alla av dem ville samma sak. För att uttrycka samma sak finns det olika ord i olika språk. Till exempel har filosofer ett särskilt uttryckssätt. De har sin egen terminologi. På samma sätt har sufierna sitt eget språk. De rättslärda har sina egna villkor. Poeterna har sina egna poetiska uttryckssätt. Imamerna(A) har deras egna separata språk. Nu måste vi ta reda på vilket av dessa tre eller fyra grupper som har ett språk närmare språket hos de ofelbara(A) och uppenbarelsens språk. Jag tror inte att någon vettig människa kan förneka att Allah(SWT) existerar och att Han är källan och orsaken till allt som existerar. Ingen tror att du med din kavaj och dina byxor är Gud, inte heller kan någon vettig människa tro att en människa med en turban, ett skägg och en stav är Allah(SWT). Alla vet att människor är varelser.
Hur som helst den orsak och verkan som beskrivs och intrycket att en sådan beskrivning skapar något, ger ofta upphov till meningsskiljaktigheter. Vi bör ta reda på vad de som tillhörde mystiker klassen egentligen ville säga och vad som gjorde att de använde tvivelaktiga ord och ett vagt språk.

Wa Sallam

En fråga svårt att föreställa sig, men lätt att tro på

I Guds Namn
Salam Alekom

Läste häromdagen en väldigt fin del av Light Within Me (Ljuset inom mig), relationen mellan Allah och hans tjänare. Hur än man försöker beskriva Allah är det för lite. I en av de vackra hadith el Qudsi säger Allah: “Himmlarna och jorden kan inte rymma Mig, men Jag får plats i Min troendes hjärta.”

Vilken skaparen vi ber till, vilken stor betydelse en troende betyder för Allah.

Man man både ta och tänka efter innan man syndar, vill jag vara en Troende eller en som trotsar Allah.

Wa Sallam & Frid

Förhållandet mellan Allah(SWT) och Hans skapelse är en fråga som är svår att föreställa sig men efter att ha föreställt sig den, är den lätt att tro på. Svårigheten är hur man skall föreställa sig en Varelse som är överallt, men fortfarande inte kan sägas vara vid en specifik plats. Han är utanför allting liksom inom allt. Allt är orsakat av Honom. Ingenting är utan Honom. Så var kan vi hitta lämpliga ord för att uttrycka dessa begrepp? Oavsett vilka ord vi väljer, kommer de att vara otillräckliga. Allt som kan göras är att de som är lämpliga att göra detta ber till Allah(SWT) i stil med Shabaniyah åkallelsen så att Han kan upplysa dem om detta ämne. Hur som helst är detta inte en sak som skall leda till att en grupp ska förklara en annan grupp vara otrogen eller okunnig, för det är inte möjligt för någon att uttrycka sig tydligt i denna fråga. Försök att förstå andras tankar och vad de vill säga. Ibland händer det att ljus väller fram ur hjärtat av någon, vilket kan leda till att han ofrivilligt utropar att han är allt.