Ett fint exempel från detta liv!

I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige

I detta liv finns ett fint exempel som vi människor dagligen, ser men kanske inte reflektera över. I de flesta livsmedelsbutikerna så finns det snabba kassa och vanlig kassa. Snabb kassan går till igenom att du skannar dina saker medens du handlar och behöver således, bara betala för dina saker när du kommer till kassan, du har redan koll på hur mycket saker och ting kostar och vad betalningen kommer bli. Som plus så har du redan medens du handlat lagt dina saker direkt i plastpåsen och andra behöver inte se vad du köpt.

Medens du i en vanlig kassa handlar och handlar, och fyller upp kundvagnen med saker utan att veta hur mycket summan kommer vara, eller ifall du kommer ha råd med så många saker. Man till och med fyller upp kundvagnen med saker som man inte behöver eller vet att man lagt in dem. När du kommer till kassan måste du lägga upp alla dina varor så att de skall skannas, detta och andra ser vad du köpt. När du kommer till kassören så blir du förbryllad över hur mycket du skall betala. Har du inte tillräckligt med pengar så kommer du skämmas och kanske lämna tillbaka en vara eller två. Vid en vanlig kassa skannas alla dina saker och det tar längre tid. Ju mer grejer du har i kundvagnen, ju mer tid tar det. Continue reading

Imam Hosseins(A) fasta beslutsamhet

En av Imamens lysande karaktärer som vi saknar idag är ”azima”, dvs. fast beslutsamhet. Imamen hade likt hans farfar, Profeten(S), ärvt den starka viljan, denna starka vilja som förändrade historiens gång. En ensam person stod emot dåtiden stormakt och förvandlade betydelsen av livet för flera. Profeten(S) hade en sådan stark vilja att han sade till hans farbror, Abu Talib: ”Vid Allah(SWT), om de placerar solen i min högra hand och månen i min vänstra hand, för att få mig att avstå från kallelsen och profetskapet kommer jag inte att göra det tills jag dör, eller till dess att de Allah(SWT) ger mig framgång i saken.”

Tack vare denna kraftfulla beslutsamhet besegrade Profeten(S) polyteismen. Med samma beslutsamhet stod martyrernas mästare, då han stod framför en arme på 30 000 man, som ville inget annat än att döda honom eller få honom att underkasta sig och svära trohetsed till en alkoholist, en syndare, en hycklare som Yazid. Trots att antalet av hans anhängare var få stod han fast besluten likt ett berg framför fienden sägandes: Continue reading

Hur kan man uppnå ett så perfekt förhållande mellan man och kvinna?

Det är en av de mest intressanta frågor som man kan ställa i vår nutid pga. de ökade siffrorna av skilsmässa. Låt oss analysera denna fråga från en islamisk aspekt, samtidigt beröra en viktig faktor.

Allah(SWT) säger i den heliga Koranen:

[30:21] Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker.

Det finns flera saker som är intressanta i denna vers men det som vi vill beröra är orden: لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
Som betyder, att man skall finna ro och kärlek hos varandra. Det betyder man utöver denna ro, fridfullheten som man skall finna med varandra även finna nöje med varandra och samtidigt låta hjärtan knytas an till varandra. Det intressanta att rot ordet, sokon, betyder att när något är i rörelse och sedan stannar i viloläge, så kallar man det för sokon.

Koranen betonar här indirekt att hemmet skall vara den platsen där man finner fridfullhet och ro med varandra. Efter en lång arbetsdag eller studiedag, söker sig personen till sitt hem för att finna frid och ro. Individen har varit i rörelse under dygnet och vill därför vila, dvs. finna sokon i hemmet. Därför säger man också ”Borta bra men hemma bäst.”

Vad har detta med ett gift par att göra? Continue reading

Islams syn av vikten att styra sin blick samt dess effekter

En viktigt sak som många av oss förbiser i sitt handlande är vårt minne och effekten av det som lagras i minnet. Allt du ser, känner, läser, upplever, upptäcker registreras i ditt minne, i hjärnan. Forskare talar om korttidsminne respektive långtidsminne samtidigt som psykologer talar om det undermedvetna etc. Summan av allt det dem säger är att allt registreras. Allt noteras och det finns ingen “delete” knapp i hjärnan som du kan trycka på för att ta bort det du sett, det finns ingen “papperskorg” eller “Skräppost”. Utan att allt lagras men kategoriseras olika och har olika effekter på dig som person.

Islam är en religion som vill lösa ett problem från dess rot och ett av de essentiella sakerna som islam kom att förmedla är ämnet “Hijab” (slöjan). Hijab är inte som vissa tror, endast ett tyg bit över håret och punkt slut. Det finns en innerligt hijab och en ytterligt hijab. Båda är lika viktiga inom islam. Hijaben berör inte endast kvinnan, utan berör mannen före kvinnan och beviset för detta är att Allah(SWT) beordrade mannen att ha denna hijab före kvinnan. Allah(SWT) säger i den heliga Koranen:

[24:30] SÄG till de troende männen att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet; det leder till större renhet i deras liv. Gud är underrättad om vad de gör. Sedan kom versen: [24:31] Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet…” Continue reading

Tawalla och Tabara

Salam Aleikum kärade bröder och ärade systrar!

Inledning

Allah(SWT) säger i den heliga Koranen:

[42:23]  قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى

[42:23] Säg [Muhammad]: “Jag begär ingen ersättning av er för detta [budskap]; jag ber bara att ni ger [min familj] den kärlek [de har rätt att vänta].”

Vi har tidigare i våra föreläsningar behandlat andra lärosatser (furu al-din) och idag skall vi tala Tawalla och Tabarra 2 av dem. Furu al-din är 10 st.

 1. Salat
 2. Sawm
 3. Hajj
 4. Zakat
 5. Khums
 6. Amr bil Marof
 7. Nahiy an al munkar
 8. Jihad
 9. Tawalla
 10. Tabarra

Dessa är så kallade furu al-din. Det vill säga trons grenar, liksom ett träd har grenar, så har också tron grenar. Det som utgör trädets ryggrad och stomme, är usol al-din. Dessa är 5 st.

 1. Tawheed
 2. Adl
 3. Nobawat
 4. Imamat
 5. Mi’ad

Det är tron på dessa 5 som utgör grunden för dem andra 10 stycken. Du kan t.ex. inte be till Allah(SWT) om du inte tror på att han finns eller tro på Profeten(S). För det går inte. Du kan inte heller hämta dina tolkningar från vem som helst, utan du behöver vända dig till dem som är kunnigast och rättmätigast och de är Ahl al Bait(A) dvs. Imamat. Våra sunni syskon tror på 3 av dem 5 vi nämnde. Dem har inte tron på Adl och Imamat.

Det som utgör att en muslim är muslim är tron på dem tre som alla muslimer är överens om och de är tron på Tawheed, Nobawat och Mi’ad.

Tawalla och Tabarra har vi sagt att de är två av furu al-din. Men vad betyder dem? Vad är det för något? Låt oss definiera dessa.

Continue reading

Hajj – Pilgrimsfärden

Salam Aleikum kära bröder och ärade systrar!

Allah(SWT) säger i den heliga Koranen:

3:97]   وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

[3:97] Vallfärden till denna Helgedom är en plikt gentemot Gud för var och en som har möjlighet att genomföra den. Och den som förnekar sanningen [skall veta att] Gud är Sig själv nog och inte behöver [någon eller något i] Sin skapelse.

Inledning

Hajj! Hajj är en av tronpelarnas tyngsta pelare och en av huvud anledningarna som kan föra människan närmare Gud och det är den viktigaste plikten och den svåraste av dyrkans handlingarna fysiskt, den som avstår från hajj räknas som jude eller kristen, han kommer isoleras från paradiset och haditherna om hajjs höga favörer och förkastligheten av den som avstår från hajj är mångfaldigt.

Syftet med skapelsen av människan och meningen med livet är att just lära känna Allah(SWT) och att nå höjderna av kärleken till Allah(SWT) så att man njuter av åkallelsen med honom. För att nå dessa höga stadier krävs rening av jaget och discipliner av den, och för att man skall kunna rena sitt jag så krävs det att man håller sig borta från sina begär och hålla dem i styr, samt avstå från det som den uppmanar en att göra. Vidare så behöver du se bortom detta livets förskönade lockelser så att du kan rikta dina sinnen och dina kroppsdelar mot Allah(SWT) och fokusera dem till att handla för honom och att ständigt minnas Allah(SWT) så att du etablerar ett hjärta som tänker endast på Allah(SWT).

Från denna ståndpunkt gjorde Allah(SWT) dyrkans handlingar obligatoriska. Vissa av dessa dyrkans handlingar går ut på att du skall ge pengar, allmossa för Allah(SWT) och det är en sak som drar hjärtat bortom detta livets lockelser och dessa dyrkans handlingar är som Zakat, Khums och övriga Sadaqat. Andra dyrkans handlingar baserar sig på att avstå från begär och det du är kär i som t.ex fastan. En tredje dyrkans handling baserar sig på att du skall minnas Allah(SWT) och rikta dit hjärta till honom och låta kroppen vara upptagen i dyrkan som t.ex. bönen.

Hajj är en blandning av alla dessa dyrkans handlingar fast tyngre. I hajj lämnar du dit land, tröttar ut din kropp fysiskt, du spenderar pengar, du klipper hoppen, du får tåla svårigheter, du förnyar ett avtal med Allah(SWT) , du utför tawaf, duaa, salat. I hajj finns det saker som du måste vänja dig vid som du är ovan med, saker som din hjärna inte kan förstå visdomen av som t.ex. att kasta sten på shaytan i jamarat, att springa mellan de två bergen Safa och Marwa, i dessa handlingar finner man meningen med underkastelsen och fulländningen av ödemjukheten och vördnaden inför Allah(SWT). Dem övriga dyrkans handlingar kan hjärnan förstå meningen med och således blir man vann vid den. Men i hajj finns det saker som du inte förstår meningens ens med men du utför dem plikterna ändå, det är rena underkastelsen.

Under månaden ramadan genomsyras Ahl al Bayts(A) åkallelser av önskan att få en gudomlig lycka (tawfiq) att besöka hajj och inte en gång bara, utan att varje år få möjligheten att åka till hajj. Continue reading

Världens bästa par

I dagens samhälle har visa ärvt Islam och men missuppfatta den. Pga av deras påverkningar av kulturen och traditionen. Här vill jag syfta på kvinnans hemgift. Världens finaste och mest perfekta par hade inte ett bröllop som den vanligaste bröllop som vi har i vårtider. Idag slösar man otaliga summor och pengar på olika saker trots att Koranen sagt att ”Slösarna är satans syskonen”(Surah al-Isra 17:27).

Vi köper massa förberedelser, vi bjuder på flera sorters maträtter medans miljoner svälter. Vi dansar blandat, tjej och kille, vi sätter på värsta haram musik, i visa islamiska bröllop har man börjat till och med inför Alkohol! Allahu Akbar

Istället för att göra natten en välsignad natt för brud paret gör vi den till en förbannelse för de, där man allmänt och rat ut trotsar Gud och utmanar honom och blundar bort från honom som han inte ens finns. Bara för en natt? Bara för att våra föräldrar ska bli glada? Bara för att våra vänner ska bli glada och säga prisa vårt bröllop? I själva verket uppmanar vi unga till fördärv och synd. För varje tjej och kille tänker på att han eller hon vill ha en festligare och grymmare bröllop än den man var.

Låt mig beskriva för er hur Fatimahs(A) och Imam Ali(A) bröllop var, i boken Fatimah Zahra liv av Allamah Baqir Shariif Qarashi som är översatt av Den väntades vänner står det:

Fatimah Zahras(A) hemgift var mycket enkel, Profetens(S) hade ålagt att det skulle vara enkelt så att Fatimah Zahra(A) skulle föregå som ett exempel för alla muslimska kvinnor och för att män och kvinnor inte skulle förbli ogifta på grund av höga hemgiften.  Profeten(S) frågade Imam Ali(A): ”Ali, har du något som du kan ge i hemgift?”

Imam Ali(A) svarade: ”Jag har ett svärd, en utrustning och en häst”

Profeten(S) sa till honom: ”Behåll ditt svärd och din häst, du kan sälja din utrustning.”( Kifayat at-Talib, sid.166, Bihar al-Anwar, vol.43 sid.120) 

Imam Ali(A) gick till marknaden och sålde utrustningen för fyra hundra och fyrtio dirham och kom tillbaka med pengarna och lade fram pengarna framför Profeten(S).( Kanzol Ummal, vol.7 sid.14 ) Det var lite pengar att ge i hemgift, inte ens den fattige mannen gav så lite pengar till sin framtida fru.

Att vända sig till Gud!

I Tafsir al-Safi nämns under tolkning av Surah ali-Imran (3) att en dag kom Sa’ad Ibn Ma’az gråtandes till Gudsändebud (S). Efter att ha besvara hans Salam, frågade Profeten (S) honom varför han grät. Sa’ad sade. “O’Guds Sändebud! En ung man står utanför huset och gråter över sin ungdom som en kvinna som sörjer hennes döda barn och han vill träffa dig.“

Den Heliga Profeten (S) beordrade att den unge mannen skulle stiga in. Sa’ad kom till profeten(S) med den unge mannen. Han hälsade på Guds sändebud (S). Efter att ha besvara hans Salam frågade den helige Profeten(S) den unge mannen, vad är orsaken till din sorg? Varför sörjer du? Då sade den unge mannen “Varför skall jag inte sörja, jag har begått så många synder att även ett par av dem är tillräckliga för att ta mig till helvetet. Jag är säker på att jag ska straffas för mina synder.”

Då sade Guds sändebud: “Har du tillskrivit Allah något partner? Har du gjort shirk?”

“Jag söker Guds skydd från att tillskriva en partner till Honom.” sa den unge mannen.

“Har du mördat någon orättfärdigt?” sade profeten(S)

“Nej”, sa ungdomen.

“Allah kommer förvisso att förlåta dina synder, även om de är som berg,” sade Guds sändebud.

“Men mina synder är större än bergen”, sade den unge mannen.

“Även om dina synder är tyngre än de sju jordarterna, haven, bergen, träden och alla varelser kommer Allah att överse dem.” svarade Profeten(S).

“Mina synder är tyngre än alla dessa”, sade ynglingen.

“Allah kommer att förlåta dem även om de är tyngre än himlen, stjärnorna, Arsh(Guds tron) och Kursi.” sade Profeten(S).

“Mina synder är tyngre än dessa.” svarade ungdomen.

Då syntes uttryck på Profetens(S) ansikte som om han var arg: “Frukta Gud O’unge man! Vem är större, dina synder eller din Herre? ”

När ungdomen hörde detta föll han ner och sade:

“Min Herre är Allsmäktig, de finns inget större än honom och han är större än den största saken.”

“Skulle den store och mäktige Herren inte förlåta dina stora synder?”, frågade Profeten (S)

“Nej”, sa den unge mannen och blev tyst.

Då sade den helige Profeten (S), “Ve över dig, unge man, kan du berätta om en av dina stora synder?”

“Ja, i sju år brukade jag gräva upp lik och stjäla deras kaffan, (det vita tyget man sveper in den döda med). En dag dog en ung kvinna från Ansar. När hon begravdes öppnade jag hennes grav mitt på natten och avlägsnade hennes svepning, kaffan och lämnade henne vid graven naken.  Jag tänkte tillbaka när Shaitan anstiftat mig att tittade på hennes kropp och förfinade synen för mig. Han uppmanade mig att se på hennes vackra ansikte och kropp, så jag kunde inte behärska mig själv och fattade begär och orenade hennes kyskhet och våldtog henne. När jag skulle lämna henne, hördes en röst bakom mig sägande, “Ve över dig unge man från domedagen och dess rättvise Domare som kommer samla mig och dig, som om du fick mig naken och junub (rituellt oren) på denna begravningsplats och tog ut mig från mig grav och klädde av mig och lät mig vara junub i min förfrågning. Ve över dig och din ungdom från Helvetets eld. ”

Sedan sade han: “O Guds sändebud(S)! Jag tror att inte ens att jag kommer känna doften av paradiset. Vad anser du? ”

“O’överträdare! Ya Fasiq, Gå bort från mig”, sade Profeten (S), “Jag fruktar att jag kan brännas i din eld! Vad nära du är elden!”

Han upprepade denna mening ett antal gånger och tills ungdomen slutligen gick därifrån. Efter att ha tagit några nödvändiga föremål åkte han till bergen i Medina. Han band sina händer bakom nacken och vädja om förlåtelse sägande till Allah(SWT) “Jag är din syndiga slav och försämrade tjänare. Jag är ångerfull för mina gärningar. O Allah! Jag gick till din budbärare och han skickade bort mig. Detta har ökat min rädsla. Jag ber dig vid din storhet, att inte göra mig hopplös, Min herre neka inte min duaa och låt mig inte förlora hoppet om din barmhärtighet och inkludera mig i din barmhärtighet.“ Han fortsatte med detta i fyrtio dagar. Även djuren började tycka synd om honom. Efter att fyrtio dagar hade gått frågade han, “O min Herre! Vilket är ditt beslut om mig. Om du har förlåtit mig, informera din budbärare om det. Och om Du inte har accepterat min duaa och inte valt att förlåta mig och har fastbeslutit dig för att straffa mig, beordra då dit eld för att bränn mig på en gång eller skicka till mig något annat straff och rädda mig från domedagens skam.“

Efter detta uppenbarade den Allsmäktige Allah följande vers till Hans Sändebud (S):

[3:135]  وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

[3:135] de som, om de begår en skamlös handling eller [på annat sätt] tillfogat sig själva orätt, minns Gud och ber Honom om förlåtelse för sina synder – vem kan förlåta synderna utom Gud?

Då sade Allah till Profeten(S): ”Min tjänare kom till dig O’Mohammad ångerfull och du skickade ut honom, vart skall han då gå och till vem skall han söka sig? Och vem skall han fråga för att få hans synder förlåtna utom mig. Sedan uppenbarande Allah följande vers.

[3:135]  وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

[3:135] de som, om de begår en skamlös handling eller [på annat sätt] tillfogat sig själva orätt, minns Gud och ber Honom om förlåtelse för sina synder – vem kan förlåta synderna utom Gud? – och som inte fortsätter att begå sådana handlingar mot bättre vetande.

3:136]   أُوْلَئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

[3:136] Den lön [som väntar] dem skall vara deras Herres förlåtelse och lustgårdar, vattnade av bäckar, där de skall förbli till evig tid – en härlig belöning för dem som arbetat och strävat!

Så snart dessa verser uppenbarades för Guds Sändebud(S), kom han ut genom dörren reciterande dessa verser med ett leende, sägande ”Vem kan tala om för mig vart den där ångerfulla ungdomen befinner sig? Då sade en följeslagare, “O’Guds Sändebud! Han är vid det berget. ”

Den Heliga Profeten (S) gick till den unge mannen med sina kamrater och fann honom stå mellan två stenar. Hans händer var bundna bakom honom och hans ansikte var svart på grund av värmen från solen. Ögonfransarna hade fallit på grund av gråt och han sade:
”Min herre du har skapat mig vid det ett vackert tillstånd och gett mitt ett vackert uttryck. O Allah! Du skänkte mig oräkneliga gåvor och välsignade mig. Om jag bara visste om min boning är paradiset eller helvetet. O Min Herre! Mina synder är större än din himmel, jord, Arsh och tron. Om jag bara visste om Du skall förlåta mig eller försämra mitt tillstånd på domens dag.“

Han upprepade dessa ord och grät. Han tog upp sand och lade det på sitt huvud. Om man såg hans situation så fanns djur och fåglar runt omkring honom som också sörjde. Guds sändebud (S) kom till honom och knöt upp hans händer och rensad jorden från hans huvud och sade:

“Unge man! Goda nyheter för dig, Allah har accepterat din Tawba.” Sedan sa han till sina kamrater, “Ni bör ångra er för era synder på detta sätt “och reciterade ovannämnda verser. På detta sätt fick den unge mannen nyheten om paradiset.

En punkt måste förklaras här. Den Heliga Profeten (S) körde iväg den unge mannen antagligen för att han ville att hans fruktan för Guds straff skulle intensifiera en sådan utsträckning att det skulle kunna orsaka en försoning för den dödliga synden. Att tårar av ånger kan tvätta onda gärningar och få Guds nåd över sig. Detta var exakt vad som hände. Ju mer allvar en person befinner sig i att söka förlåtelse ju mer närmare kommer han vara i närheten av Guds barmhärtighet.

Därför blev avfärdandet av den unge mannen en orsak till den unge mannens försoning.

Sök efter kunskap

Dagens råd: Låt dig veta att Allah välsignade människan och favoriserade henne över skapelsen genom att ge henne intellektet. Med den skall du söka efter kunskap och sanning utan att vara ignorans.

Sök därför kunskap hela tiden och var inte som de andefattiga hycklarna, utan var en sökande efter kunskap. Profeten(S) sade: “Sök efter kunskap från vaggan till graven.” Kunskap är ett ljus, använd därför ljuset till att finna vägledning.