Vacker hadith inför Laylat al-Qadr

Profeten Mohammad(S) sade: Profeten Musa(A) sade: “Min Gud .. Jag vill ha din närhet” Allah(SWT) sade: “De som ägnar natten i nattvaka under Laylat al-Qadr får min närhet.”
Han(A) sade: “Min Gud .. Jag vill din nåd.” Allah(SWT) sade: “Min nåd får dem som är barmhärtiga mot de fattiga under Laylat al-Qadr.”
Han(A) sade: “Min Gud .. Jag vill passera Sirat al-Mostaqim (bron över helvetet).”  Allah(SWT) sade: “Det får de som betalar Sadaqa under Laylat al-Qadr.”
Han(A) sade: “Min Gud .. Jag vill ha paradisets träd och frukter.” Allah(SWT) sade: “De får dem som lovprisar (gör tasbih) mig under Laylat al-Qadr.”
Han(A) sade: “Min Gud .. Jag vill räddas från helvetet.” Allah(SWT) sade:”De får som ber om förlåtelse (gör istighar) under Laylat al-Qadr”.
Han(A) sade:”Min Gud .. Jag vill du blir nöjd med mig.” Allah(SWT) sade: “Min tillfredställelse (ridha) får de som ber två enheter(ruk’a) under Laylat al-Qadr.”

Allmaktens Nätter

Dessa nätter är underbara nätter, andliga, själsligt revolutionerande, mystiska och hemliga. Dessa nätter är de nätter som du som individ bestämmer din framtid till nästa år. Lägg märke utnyttja chansen medens du lever att göra extra Dua och böner, för du har inga garantier att du kommer vara vid liv nästa år. Flera av oss känner bröder eller systrar som var med oss och under dessa nätter men som är nu under jorden hos sin herre.

Var inte egostisk av dig när du ber, be inte bara för dig själv, det finns miljontals muslimer, människor, fattiga. föräldralösa som behöver dina böner. Glöm inte att åtminstone be för den Väntades(AJ) återkomst som prio; ett. Sedan glöm inte att be för de syskon som engagerar sig dag som natt för Imam Mehdi(A) återkomst, be att Allah stärker de ssa personer och ger de styrkan samtidigt som han ger dig deras engemang och kärlek i deras arbeten så att du åtminstone må delta i förbredandet av Hans(AJ) återkomst.

Under dessa nätter finns bra handlingar och artiklar som är högst rekommenderade att läsa:

Laylat al-Qadr handlingarna  —> Duaa.se

Hemligheten bakom Laylat al-Qadr en artikel av broder Ehsan —> Ehsan.me


I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

[97:1] SE, VI har uppenbarat denna [heliga Skrift] under Allmaktens Natt.
[97:2] Och vad kan låta dig förstå vad Allmaktens Natt betyder
[97:3] Allmaktens Natt är mera värd än tusen månader;
[97:4] då stiger änglarnas härskaror och Anden ned med sin Herres tillstånd för [att utföra] alla [Hans] uppdrag.
[97:5] Den [Natten andas] fred till dess dagen gryr!