Vägen mot vårtiden – En ny era!

En ny version har lanserats, som jag valt kalla för vårtider!

Varför jag valt vårtider?

Svaret finns i boken “Vårtider” av Seyyed Shams al-Din(HA), där står det följande:

Boken som du har framför dig har vi valt att namnge “Vårtider”; eftersom vi anser vännens återkomst vara mänsklighetens vårtid. Med vännens återkomst kommer vi att skåda skapelsens fröjdande vår; religionens vår, kunskapens vår, perfektionens och framgångens vår, fullständighetens och välfärdens vår, förverkligande av livets och själens vår, skapelsens vår och våren av den Eminenta Vännens skapelse utan like.

Då ordern att realisera skapelsen utfärdades och ekade från den Barmhärtiges tron av Herravälde till änglarna, och den livgivande kallelsen ”Jag skall tillsätta en ställföreträdare på jorden” (2:30) klingade i deras öron; dessa som inte visste annat än endimensionell upphöjdhet skallade ångerfullt ut och påminde om mänsklighetens mörka höst utropandes: ”Ska Du tillsätta någon som stör ordningen där och sprider sedefördärv och [till och med] utgjuter blod” (2:30), samtidigt som de påvisade sitt klara enkla inre genom att säga: ”medan det är vi som sjunger Ditt lov och prisar Ditt heliga namn?” (2:30).

Men den Allvise Unike och Konungen av skapelsens tron, genom avslöjade om den mest sofistikerade och invecklade skapelsen kring Tronen och på skapelsens fundament, som med absolut elegans och finess namngavs människa, omfattade deras ensidiga blick och öppnade en svarens port med ett hårfint, djupt och praktfullt kall: “Jag vet vad ni inte vet!” (2:30).

Och då första länken i kedjan av frambringarna av våren fick läran om våren, och med: ”Han lärde Adam alla namn” (2:31) uppvisades likt ett ljusstarkt stjärnfall hans förstånds kapacitet och intellekt för de ovetande, spärrades blickarna upp och uppenbarade tydlig häpnad; den gudomliga ställföreträdare placerades i sin slutliga station som ”..en droppe säd…” (22:5), och så hyllade och lovprisade allesammans den Eminenta Vännen och Allsmäktige Skaparens skapelsepärla och bekände övertygade till Konungen av kungariket ”Välsignad vare Gud, den bäste Skaparen!” (23:14).

Klimax och höjdpunkten av denna vårtid måste sökas i tiden för återkomsten av skapelsens vår. Och då återkomsten sker, kan man skåda realiseringen av vårtiden för den Eminenta Vännens visdomsfulla skapelse uppenbart tydligt så långt ögat når, och se våren pryda människans och skapelsens hjärta och själ i den enastående upplysta och unika civilisationen av den återkommande vännen – Imam Mahdi (må Gud påskynda hans återkomst).

Och denna vår full av elegans, välfärd och ljus kommer snart att driva bort höstens vinterlika kyla och frost, och det himmelska löftet (förmedlad) av uppenbarelsernas upplysta budbärare och sändebud kommer inom snar framtid att bära frukt, och hur vacker, himmelsk och gudomlig kommer denna storslagenhet och skapelsens slutgiltiga upphöjdhet att uppdagas och utstråla, och hur överväldigande och trollbundet den gör själen och hjärtat av skapelsens pärla och dess främsta och förnämsta avsikt!

Vackra är även de vägledande yttranden och belysande orden av den gamle visdomsfulle; ledaren mot kärlekens värdshus och intellektets och själens mognad, som skänker vinterkyliga själar av hösten en gnostisk berusning och utökar dessa förväntansfulla sökares förberedelse och förmåga i vårens klassrum och främjar ljuset genom sitt upplysande och kunskapsingivande anföranden och ord. Må så vara!

Det som är skriven i denna bok som ligger i åsynen av förväntansfulla blickar fästa mot förväntans horisont av vännens återkomst, är upphöjda tankar av sinne och intellekt och yttranden av, den samtida ’arifen och gnostikern, rättslärde filosofen och asketen, Guds vittnande tjänare, företrädare av den Eminenta Vännens barmhärtighet, anhängare och rättmätig företrädare av den återkommande vännen; Ayatullah Hajj Sheikh Mohammad Taqi Behjat Fomani, må Gud den högste bevara och stödja honom, och detta är det minsta sätt att visa tacksamhet och hedra honom som med Guds stöd förverkligat detta verk.

Må det lysa i er själ!

Har inte mer att tillägga än att säga: Må Allah lysa upp våra själar så att vi kan följa den raka stigen till Honom!

En kväll i Imam Hassan Askaris(A) hus


[audio: http://ungmuslim.nu/ljudfiler/shiatali.mp3]

Ladda ner:  En.kväll.i.Imam.Hassan.Askaris(A).hus.mp3 (Höger klicka spara mål/länk som…)

Online föreläsning på Paltalk 2010-07-23

I Guds den Nåderikes Den Barmhärtiges Namn
Bismallah al-Rahman al-Rahim

Allahomma ajil li waliyaka al-Faraj wal afiyata wal nasr, wajlna men Khaira ansarih wa awanih wal mostashahid bayna yedeh.

Salam Aleikum kära bröder och ärade systrar och välkomna till denna föreläsning.

Idag mina syskon skall vi tillsammans besöka Imam Hassan Askari(A) hem, besöka detta hem själsligt och låta våra hjärtan vara närvarande så att vi hör Imamens(A) ord och röst i hjärtat. Vi skall under denna heliga kvällen av denna heliga månaden besöka detta hem för att förberedda oss inför de kommande dagarnas händelse, nämligen Imam Mahdi(AJ) födelse. Vi skall närvara hos Imam Mahdis(AJ) fader och i hans hus. Föreläsaren väljer att tala om Imam Hassan Askari(A) pga. två anledningar; den första för att förberedda oss för Imam Mahdi(AJ) födelse som kommer vara nästa vecka och där det är viktig för oss att veta och lära känna Imamens(A) fader då han är okänd bland många.

Vad jag menar med okänd är att visa känner Imam Hassan Askari(A) genom namn utan att veta vad han gjorde, vad han hade för roll i det muslimska samfundet, hur han påverkade det tyranniska styret etc. och mycket mer. Den andra anledningen till varför föreläsaren valt att tala om Imam Hassan Askari(A) är för att han är i vår ålder, han dog vid en ålder på 28 år. Han tog över det gudomliga ledarskapet när han var 22 år gammal. Vid denna unga åldern blev Imamen(A) imam, men vilket innehållsrikt liv han hade och vilken roll han hade i det islamiska livet både på det sociala, politiska och andliga planet.

För att vi skall förstå Imamens(A) liv behöver vi få lite bakgrund om tidigare händelser om de förgående imamerna som levde innan honom. Redan efter att Profeten(S) lämnat livet började sanktioner och förtryck att ske mot Profetens(S) hushåll och Imamerna. Det gudomliga ledarskapet som var bestämt av Allah den Allsmäktige, den Vise gällande efterträdandet av Profeten(S) ifråntogs från Imamerna. Allah hade bestämt att tolv ledare skulle ledda detta samfund efter Profeten(S) och att den ene skulle ta över den andra så fort han lämnat livet så jorden inte kvarstår utan något gudomligt bevis. Guds sändebud betonade Imamernas(A) ställning vid flertalet gånger sedans början av kallelsen fram tills hans död och påbjöd ummah(det muslimska samfundet) att hålla fast vid dessa Imamer. Profeten(S) har till och med vid visa tillfällen namnget dessa Imamer en efter en så att samfundet inte skall ha något argument.

Efter att Profeten(S) lämnade livet ifråntog man ledarskapet från den första imamen, Imam Ali(A) och inledde en process av sanktioner och förtryck mot honom och hans familj till den grad att de attackera hans hem och sedan efter 23 år återvänder samfundet och lämnar tillbaka det som var Imamens(A) rätt. Det varade inte länge endast 4 år och man återigen lönnmördade den första Imamen(A) och khalifatet togs över av den andra imamen, Imam Hassan(A). Denna Imam(A) sveks likt den första Imamen av det muslimska samfundet att man tillslut fick Imam(A) att teckna ett fredsavtal med en förtryckare för att bevara islams anda, Imamen(A) hade endast 4 trogna kompanjoner kvar vid hans sida. Det dröjde inte länge förrän även han lönnmördades genom att förgiftas av sin egen fru genom ett plan som smides av Muwiya.

Den tredje imamen, Imam Hossein(A) tog över och under hans tid blev förtrycket och orättvisan effektivare och ännu mer och islam började förvanskas. Islam var nu endast ett namn som yttrades i folks tungor då tyranni och rädsla för de onda härskarna hade fyllt folks hjärtan. Islam behövde någon som skulle väcka samfundet och få liv i människornas döda hjärtan. Här reste sig Imam Hossein(A) tillsammans med de trognaste familjemedlemmarna och kompanjonerna som sammanlagt var 72 personer. Tillsammans reste sig dessa hjältar och skapade en av historiens största revolutioner, om inte största som vars anda och själ ännu lever bland miljontals människor. Denna revolution skakade om tyrannis tron och välde. Och muslimerna vaknade från deras sömn. Revolution efter revolution börja äga rum. Effekten av revolutionen var enormt starkt att redan efter ett kort tag rasade hela det ummaydiska dynastin.

Den ummaydiska dynastin som etablerades av Muwiya son till Abu Sufyan, tillsammans med hans fader reste denna dynasti och började växa redan vid den första khalifens tid, Abu Bakr. Då man diskret stöde dynastin ekonomiskt, stödet fortsatte diskret under även den andra khalifens tid, Omar bin Khattab och under den tredje khalifens tid, Othman bin Affan blev det ekonomiska stödet allmänt och enormt att vid den tiden så hade det ummaydiska dynstin etablerats så starkt och säkert att det hade en egen härskare och arme.

Vidare mina syskon när den tredje Imamen(A) mördades i sin revolution på det värsta sättet som mänskligheten kunnat beskåda så tog den fjärde imamen över, Imam Ali ibn Hossein al-Sajjad. Likt hans förfäder propagerade han mot förtrycket. Under denna period lyckades denna Imam väcka liv på människorna genom att han spred sin faders revolution bland folket och lyckades under hans fängsel skaka om Yazid son till Muwiyas tron framför ögonen på honom. Vidare så fortsatte denna imam propagera mot förtrycket genom gudomliga åkallan trots sanktioner och förtryck. Efter att denna Imam blev förgiftad tog den femte imamen över, Imam Mohammad ibn Ali Baqir. Under den femte imamen och den sjätte imamen, Imam Jafar ibn Mohammad Sadiqs(A) tid föll det ummaydiska dynstin och det abbasidiska dynstani började resa sig och etableras. Under denna tid hade dessa imamer lite mer luftutrumme än vad de tidigare hade.

Här spred sig den islamiska läran så starkt att man lyckades utbilda tusentals studenter som varje en av dem var speciell och lärd. Under dessa omständigheter studerade även Abu Hanifa och Malik ibn Anas under imamerna.  Under denna tid var imamerna fullt upptagna med att sprida islams sanna läror och man tog till sig varje chans man hade. Fram till dess att abbasidska dynastin lyckats etablera sig starkt. Här började man stänga och begränsa utrymmet för imamerna.  Den femte imamen blev förgiftad och den sjätte imamen tog över, Imam Jafar ibn Mohammad Sadiq(A). Imamen(A) levde under stark övervakning och begränsning samt förtryck. Man var så hård att man till och med vid ett tillfälle attackerade imamens hus och brände den. En bild som vi kan se härifrån är från serien som handlar om Geber, Jabir ibn Hayan en av Imam Jafar Sadiqs(A) studenter. Där man kan se hur man stängde utrymmet för Imamen(A) att kunna ens träffa sina anhängare och där han levde under spioneri och förföljdhet och attack. Fram tills han blev förgiftad. Båda dessa imamer propagerade mot förtrycket som ägde rum. Vid detta tillfälle tog den sjunde imamen, Imam Musa Kadhim(A) över.

Under Imam Musa Kadhim(A) ökade trycket mot Ahl al Bayt och deras anhängare grovt. De abbasidiska khaliferna var hårdare mot Imamerna. Till sådan grad att de fängslade Imam Kadhim(A) under hans liv 20 år. Hans barn jagades bort från sina hem endast kvinnor kvarstod i huset. Alla imamens söner var i flykt. Den shitiska församlingen fick redan här vänja sig ännu mer att vända sig till Imamernas trogna studenter eftersom man inte hade chansen att träffa imamerna. Trots detta lyckades denna imam stå emot förtrycket och kunde från fängelset påverka samhället och propagera mot förtrycket som ägde rum, att de ägde en revolution som var likt Karbalas revolution som kallas för ”Wakiat al-Fakh”. Imamen upplevde ingen harmoni eller lugnhet under abbasidiska styret tilldess att han blev förgiftad och då tog den åttonde imamen över, Imam Ali ibn Musa Ridha.

Man påtvingade denna imam att inta en position som efterträdare av den abbasidska khalifen Mamon. Man tog honom från hans hem i Medina till nordöstra Iran, i Khorasan, dagens Mashhad. Här hade lite mer utrymme att träffa hans shia men dock så var han begränsad och förföljdes av spioner och hatare av Ahl al Bait(A). Imamen(A) propagerade likt hans förfäder mot förtrycket som pågick av den abbasidiska khalifen Mamon. Imamens(A) inflytande bland muslimerna i Khorasan och i det muslimska samfundet växte att Mamon blev rädd över sin tron och förgiftade Imamen(A). Då tog den nionde imamen över, Imam Mohammad ibn Ali Jawad(A).

Denna imam tog över ledarskapet redan vid en ålder av 9 år.  Imamen handlade likt sina förfäder, även han förtrycktes och begränsades och fick inte träffa sina shia(anhängare) och man tog honom från hans hem till Iran och därifrån till Baghdad, där han blev förgiftad av hans fru i en plan som smides av abbasiderna. Man låste in imamen i huset medens han fick genomlidda giftets plåga tills han dog.  Då tog den tionde imamen över, Imam Ali ibn Mohammad Hadi(A).

Även denna Imamen(A) förtrycktes, här var det mer effektivit. Man förflyttade Imamen från Medina till Baghdad till en tränings läger för armen i Samarra. Där var han under en hård och stark bevakning, till sådan grad att hans anhängare inte ens fick träffa honom. Imamen levde vid väldigt hårda och svåra omständigheter skild från hans shia. Hans shia kunde endast kontakta honom genom brev eller genom att kontakta hans trognaste kompanjoner ifall man behövde något utlåtande. Även han blev förgiftad av abbasiderna likt de övriga imamerna. Då tog den elfte imamen, Imam Hassan Askari(A) över.

Detta mina syskon var en kortfattad och väldigt simpel genomgång av det som hände Imamerna. Varje imam var speciell i sin tid. Deras roll och påverkan i det islamiska samhället var väldigt stor, trots att det ummaydiska riket och det abbasidiska riket förtryckte dem så brukade dem oftast vända sig till dem när det gäller svåra ärenden som de inte kan lösa. De brukade själv erkänna att lösningen för deras problem fanns hos dem. Varje imam propagerade mot förtrycket och som ni la märke mina syskon efter varje imam minskade relationen mellan Imamen(A) och hans shia. Imamerna brukade oftast hänvisa sina shia till deras trogna rättslärda kompanjoner, som om de förebredde för Imam Mahdis(AJ) fördoldhet.

Trots att man försökte avskilja imamerna(A) från samhället så hade de står påverkan på samhället och omgivningen. Så länge de fanns, så levde den sanna islamiska andan och läran kvar, hur mycket man än försökte bli av med imamerna genom lönnmord och förtryck så kunde man inte. De makthungriga abbasidiska khaliferna var grövre mot imamerna än de ummaydiska. Deras förtryck och hat mot Ahl al Bait(A) var enorm. Flera tusentals shia mördades. Under en kväll under den abbasidiska khalifen Haron Rashids tid så slaktade man 60 stycken seyyeds(ättlingar till Profeten(S)) bara för att de var ättlingar av Imam Ali(A) utan någon fruktan. Deras hunger till makten fick dem att döda vemsomhelst till och med deras bröder! De mördade, de spred orättvisa och förtryck, de spred sedefördärv, de förvanskade islams budskap, de lekte med statens pengar, de drack, de hade dansör kväller med musik och artister, de hade massa vilseledande propaganda etc etc. Dessa tyranner och äckel styrde det muslimska riket. Vid Gud den Allmäktige, vore det inte för Imamerna skulle islam ha utplånats och tynat bort! Continue reading

En inlevelse i Karbalas Revolution

[audio: http://www.ungmuslim.nu/ljudfiler/eninlevelseikarbala.mp3]

Ladda ner: En.Inlevelse.i.Karbalas.Revolution.mp3 (Höger klicka spara mål som…)

Online föreläsning på Paltalk 2009-12-15

I Guds den Nåderikes Den Barmhärtiges Namn
Bismallah al-Rahman al-Rahim

Allahomma ajil li waliyaka al-Faraj wal afiyata wal nasr, wajlna men Khaira ansarih wa awanih wal mostashahid bayna yedeh.

Imam Ridha(A) sade: ”Med den väntade ankomsten av månaden Muharram, kunde aldrig min fader Imam Kadhim(A) ses skratta; dysterhet och sorg kom över honom under de tio inledande dagarna i månaden; och när den tionde dagen kom, var det dagen av tragedi, bedrövelse och sorg för honom.”

Salam Aleikum mina ärade bröder och systrar i tron. Vill börja med att beklaga sorgen på minnet av martyrernas mästares bortgång. Vi börjar med att ni skickar Salawat över Profeten och Hans familj.

För ett par dagar sen gick jag tillsammans med några bröder till kyrkogården. Vi hade planerat att åka dit vid 12 tiden på kvällen för att hälsa på de troende muslimerna som dött. De var kallt och frosten syntes på bilarna, temperaturen var vid minus grader. Vi bestämde därför att ha på oss varma kläder för att inte frysa. När vi väl samlades och åkte till kyrkogården så körde vi en lång bit förbi icke muslimers gravar, det enda man kan kunde se var ljusen från lyktorna som lyste på varje grav. De var fyllda med lyktor. Tänk er en stor kyrkogård och de mörkt och vid varje grav finns en lykta. När vi väl kom till muslimernas gravar som låg lite enskilt var det tyvärr inte så ljus och fyllt med lyktor. Vi steg av bilen och gick runt bland dessa gravar, många av de var så unga tills slut stod vi framför en grav till någon bekant och reciterade koranen för och tände ljus för honom de närliggande gravarna.

När vi stod där sade en av bröder: Gud, vad Continue reading

Morgon dagens föreläsning!

Karbalas revolution har blivit ett faktum och känt för mänskligheten.
Många känner till Karbalas tragedi men vad är det som ligger bakom
revolutionen? Vilken drivkraft var det som fick revolutionen att ske?
Varför kallas det för Älskarnas Månad, Shahr al-Ashqin? Följ med på
denna föreläsning för att väcka ditt inre samvete, så att vi tillsammans
upplever Karbala i hjärtat, i tanken, på vår vardag, i vårt blod, i samhället,
helt enkelt överallt!

Tid: fredag den 18 december 2009 klockan 22:00
Plats: paltalk, rum: Ljuset inom mig
Paltalk >> Religion & Spirituality >> Islam >> Ljuset inom mig

ImamHassan.se!

Som ni er kära besökare så har jag lagt till i min länk lista den nya magnifika och vackra hemsidan som handlar om Imam Hassan(A) som är den givmilde av Ahl al-Bait(A). Hemsidan behandlar MashaAllah imamens liv på ett fint sätt och de sid ansvariga har kategoriserat hemsidan väldigt tydligt och fint där bakom varje titel så finner man en diamant av kunskap och visdom!

Som sagt besök denna nya hemsidan om ni vill lära känna denna förtrycka och bortglömda Imam, Imam Hassan(A) och Må Allah belöna Den Väntades Vänner som är de sidansvariga för detta välsignade arbete.

ImamHassan.se!

ImamMahdi.se en ny sida!

I minnet av Imam Ridhas(A) födelse har Den Väntades Vänner (DVV) lanserat en ny hemsida tillägnad vår tids Imam, nämligen Imam Mahdi(AJ). Sidan talar om ämnet mahdism och dess olika aspekter. Om Honom, Hans följare, Hans fördoldhet, Hans återvändo etc.

Väldigt vacker hemsida rekommenderar den varmt!

ImamMahdi.se

313 – Filmen

I Guds Namn
Salam Aleikum

En av de bästa filmerna jag sett som påverkat mig själsligt och besvarat många frågor och som är en sammanfattning av vår kamp och kämpande för Imam Mahdi(A).

Filmen 313 är en magnefik film som behandlar ämnet Imam Mahdi(A) ur en synvinkel som är passande till vår vardag.

Jag rekommenderar den varmt, det är en film som måste ses. Kolla på den och reflektera!

Del 1 av 12

Continue reading

Skaparens underverk #4

Synchiropus splendidus

Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Synchiropus_splendidus_2_Luc_Viatour.jpg

Ramadan Kerim kära läsare, under Ramadan månad så gäller att man kommer närmare Allah(SWT), ett av punkterna som leder till att man lära känna Honom(SWT) är genom Kunskap. och det är en oerhört viktigt punkt. Att känna till Allahs Existens. Här går jag vidare i denna serie där Imam Sadiq(A) fortsätter att belysa oss om Skaparens Underverk i boken “Kunskapens spår” denna gång har jag valt ta citatet om fisken, läs och förundras:  

Bara betrakta fisken och de förhållanden som råder under de omständigheter den har ordinerats att tillbringa sitt liv på. Den har inga ben, då den lever i vattnet och således inte behöver gå. Den har inga lungor, eftersom den inte kan andas. Den håller sig under vattenytan.

I stället för ben, är den utrustad med robusta fenor som tränger fram genom vattnet på båda sidor; likt en seglare som kär genom vattnet på båda sidor av båten med sitt roder. Den har ett tjockt lager av fjäll, sammanlänkade med varandra, liksom länkarna på en brynja, för att skydda sig mot olyckor. Den har ett skarpt luktsinne, som kompensation för den dåliga sikten som orsakas av vattnet. Den känner av lukten av sitt byte ett stycke bort och rör sig mot det. Hur skulle den annars ha lärt sig vart och vilken typ av föda den behöver? Och notera även att, den har en öppning längs med hela munnen till öronen, genom vilken vattnet passerar och ger den samma roade och sprudlande känsla, som andra djur erhåller genom att andas in frisk och sval morgon bris.