Är Imam Mahdis(AJ) återkomst nära?

I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige

Är Imam Mahdis(AJ) återkomst nära? Är Abdullahs död ett tecken till att Imamen(AJ) är nära?

På sistone har många inväntat döden av den förtryckande diktaturen, kung av Abdullah son till Abdelaziz, Saudiarabiens nu avlidna kung. Detta pga. att man antingen hört eller läst en hadith som kopplar en kungs död med Imam Mahdis(Aj) återkomst. Hadithen lyder som följande:

”En man med djurnamn kommer styra Hijaz [Arabien]. Om du tittar på honom från håll, kommer det se ut som en vrängning i hans ena öga, men när du kommer nära ser du ingen defekt. Hans efterträdare kommer vara hans bror som heter Abdullah; stackars våra shia från honom.” Sedan upprepade han meningen tre gånger: ”Kom med nyheten om hans [Abdullah] död till mig så ger jag er nyheten om ankomsten av Hujja [Imam Mahdi(AJ)]!”

Ok, betyder det att Imamens(AJ) återkomst är nära? Betyder det att vi är i tiden av återkomsten?

Det finns en hadith som rapporteras av Imam Sadiq(A), och berör ämnet Imam Mahdis(Aj) återkomst. Hadithen säger: ”Lögnare är dem som anger tid [tiden för återkomsten], de kommer att förgås de som skyndar, och muslimerna [de som underkastar] kommer frälsas”.

I en annan hadith från Imam Sadiq(A) säger han ”Lögnare är dem som anger tid [tid för återkomsten], ty vi Ahl al-Bait(A) anger inte en tid.”

Vad vill dessa hadither säga oss? Continue reading

Du är inte här av måfå!

Det var inte mitt val att komma till Sverige, det var inget aktivt val som jag gjorde i alla fall, men jag hamnade dock i detta land. Det är kallt om vintrarna och regnigt om somrarna. En del av dess folk kan vara osociala och smårasister. Blickarna som jag ibland möter ute i samhället får mig att bli förbannad. Blickar fulla med fördomar om min bakgrund. Tusen gånger har jag kanske frågat min Herre “Gud varför detta land, varför denna ängslan, varför denna depression?” och alltid får jag samma svar “Gud har skickat hit dig för en mening.”

Detta var en inre monolog som vissa av oss kanske upplevt. När jag läser de olika presentationerna så känner jag en slags glädje. Det värmer hjärtat att de finns underbart folk i detta avlånga land, som tänker och lever som mig. Det värmer trots kylan som ”Amo Sven” har fört med sig. Det värmer att det finns muslimer som idag bryr sig om varandra, som annars hade aldrig valt att presentera sig själva.

Vi har alla samlats i detta land, men är detta av måfå? Har Gud skickat mig hit till Sverige för ingenting eller finns det en viss mening? Om det finns en mening, vad är meningen? Varför just Sverige? Profeten(S) säger i en vacker hadith: ”Hossein(A) är vägledningen lykta och räddningens båt.” Denna hadith är ett av de hadither som är specifik för Imam Hossein(A). En rang som inte någon delar. Alla profeter och imamer är lyktor och räddningsbåtar, men Imamens lykta är den som lyst starkast genom tiden, tack vare offret som offrades i Karbala. Varje år förnyas sorgen och man kan tänka sig att Imam Hossein(A) dog inte för 1400 år, utan stupade nyligen. Därför säger Profeten(S) för ”För Hosseins(A) martyrskap finns en flamma som glöder inom de troendes hjärta och den kommer vara så ända tills domedagen.” Hans räddningsbåt är den vidaste av dem alla och det manifesteras genom tiden, även i vår tid. Varje Ashura och Arbain samlas folk vid en specifik tidpunkt, världen över och sörjer. Varje år anordans muharram program runt hela världen och sörjer en och samma man och sak. Varje år står 100 miljontalsmänniskor samlade, organiserade och förberedda för Imamens martyrskap. En samling, en organisation, en förberedelse som är universell som självaste Imam Hossein(A) har etablerat och anordnat, genom hans blod som rann i Karbala. Continue reading

Visdomsord från Sheikh Behjat(RA)

I Guds Namn

Vid ett tillfälle blev hans eminens Shiekh Behjat(RA) tillfrågad om hur man kan öka sin kärlek till vår tids mästare, Imam Mahdi(AJ). Han svarade: “Be bönen i dess tid och avstå från att synda.” [1]

Vid ett annat tillfälle ställde någon följande fråga, “Jag sover mycket och ber därför morgon bönen i dess sista tid, vad skall jag göra?”. Han svarade: “Minska med att dricka vatten.” [2]

En gång frågade en annan individ honom följande: “Vad skall jag göra, jag upplever bönen som böter.” Då svarade hans Eminens(RA): “Repetera följande: 6:133]
وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ
[6:133] “Din Herre är Den som är sig själv nog – all nåds och barmhärtighets källa.” [3] Continue reading

Fitnah under Imamens(AJ) fördoldhet

[audio: http://ungmuslim.nu/ljudfiler/ftinahifordoldhet.mp3]

Ladda ner:   Fitnah.under.Imamens.fordoldhet.mp3 (Höger klicka spara mål/länk som…)

Online föreläsning på Paltalk 2011-04-22

I Guds den Nåderikes Den Barmhärtiges Namn
Bismallah al-Rahman al-Rahim

Wal Hamdulillah rabi al-alamin. Allahomma ajil li waliyaka al-Faraj wal afiyata wal nasr, wajlna men Khaira ansarih wa awanih wal mostashahid bayna yedeh.

Salam Aleikum kära bröder och ärade systrar

Dem är ute efter dig!
Dem vill ha dig!
Du är deras lockbete!
Antingen följer du deras spår eller så kommer dem isolera dig från samhället!
Antingen blir du en slav och följer deras villkor eller så kommer du vara paralyserad

Fitnah är här! Fitnah är här mina bröder, systrar, vänner och lyssnare!
Se dig omkring, ser hur du, jag och hela världen styrs mot mål som är ritade av andra. Alla går mot en ström, likt en bäck som strömmar ner för bergen. Reser du på dig och går emot så får du vågornas och strömmens smällar på dig.

Idag så vill porrindustrin, filmindustrin, musikindustrin och all sort mat, kläd, media industrier efter dig, dem vill ha dig, dem vill få dig att följa deras ström och spår. Du skall följa normen som dem har ritat åt dig. Du skall attraheras och fördärvas av diverse oanständiga scener vilka i själva verket är mörker på mörker, fördärv på fördärv, och du skall bli ett djur som följer dina begär och smutsas ner. Du skall klä dig enligt den klädesplagg och stil som artisterna, skådespelarna, stjärnorna, modellerna uppvisar på bekostnad av miljöförstörelse, barnarbete och slaveri. Du skall följa denna kläddes plagg som de har utsmyckat. Den korta, tajta, lättklädda, genomskinliga klädstilen. Du skall ha på dig hijab med tajta byxor eller leggins, med kort och tajt överdel. Du skall ha på dig den senaste sjal där du kan välja bland olika stilar, pirat sjalen och andra olika stilar. Bröderna skall ha på sig utsmyckade kläder, tajta och halv öppna skjortor med skägg. Eller flera andra klädstilar, dessa är några exempel.

Du skall få en bild om hur förtryckta folk i öst världen är och hur hjältemodiga, hederliga och mänskliga väst världen är som offrar allt för att rädda världen. Medens tredje världen skickar terrorister som dödar barn, kvinnor och gamla. Du skall se hur frid och fröjd härskar över en del av världen utan korruption och problem med dens andra delen av världen är helt motsatsen. Etc. Flera utsmyckade och väl redigerade budskap i varje film är valda. Varje scen och manus är utsedda. Obscena scener skall vara vanligt att se på både för barn och vuxna. Även i animerad där hjälten oftast är kär och attraherad i en kvinna eller hur andra filmer försöker visa skillnaden på väst och öst världen. Continue reading

Vägen mot vårtiden – En ny era!

En ny version har lanserats, som jag valt kalla för vårtider!

Varför jag valt vårtider?

Svaret finns i boken “Vårtider” av Seyyed Shams al-Din(HA), där står det följande:

Boken som du har framför dig har vi valt att namnge “Vårtider”; eftersom vi anser vännens återkomst vara mänsklighetens vårtid. Med vännens återkomst kommer vi att skåda skapelsens fröjdande vår; religionens vår, kunskapens vår, perfektionens och framgångens vår, fullständighetens och välfärdens vår, förverkligande av livets och själens vår, skapelsens vår och våren av den Eminenta Vännens skapelse utan like.

Då ordern att realisera skapelsen utfärdades och ekade från den Barmhärtiges tron av Herravälde till änglarna, och den livgivande kallelsen ”Jag skall tillsätta en ställföreträdare på jorden” (2:30) klingade i deras öron; dessa som inte visste annat än endimensionell upphöjdhet skallade ångerfullt ut och påminde om mänsklighetens mörka höst utropandes: ”Ska Du tillsätta någon som stör ordningen där och sprider sedefördärv och [till och med] utgjuter blod” (2:30), samtidigt som de påvisade sitt klara enkla inre genom att säga: ”medan det är vi som sjunger Ditt lov och prisar Ditt heliga namn?” (2:30).

Men den Allvise Unike och Konungen av skapelsens tron, genom avslöjade om den mest sofistikerade och invecklade skapelsen kring Tronen och på skapelsens fundament, som med absolut elegans och finess namngavs människa, omfattade deras ensidiga blick och öppnade en svarens port med ett hårfint, djupt och praktfullt kall: “Jag vet vad ni inte vet!” (2:30).

Och då första länken i kedjan av frambringarna av våren fick läran om våren, och med: ”Han lärde Adam alla namn” (2:31) uppvisades likt ett ljusstarkt stjärnfall hans förstånds kapacitet och intellekt för de ovetande, spärrades blickarna upp och uppenbarade tydlig häpnad; den gudomliga ställföreträdare placerades i sin slutliga station som ”..en droppe säd…” (22:5), och så hyllade och lovprisade allesammans den Eminenta Vännen och Allsmäktige Skaparens skapelsepärla och bekände övertygade till Konungen av kungariket ”Välsignad vare Gud, den bäste Skaparen!” (23:14).

Klimax och höjdpunkten av denna vårtid måste sökas i tiden för återkomsten av skapelsens vår. Och då återkomsten sker, kan man skåda realiseringen av vårtiden för den Eminenta Vännens visdomsfulla skapelse uppenbart tydligt så långt ögat når, och se våren pryda människans och skapelsens hjärta och själ i den enastående upplysta och unika civilisationen av den återkommande vännen – Imam Mahdi (må Gud påskynda hans återkomst).

Och denna vår full av elegans, välfärd och ljus kommer snart att driva bort höstens vinterlika kyla och frost, och det himmelska löftet (förmedlad) av uppenbarelsernas upplysta budbärare och sändebud kommer inom snar framtid att bära frukt, och hur vacker, himmelsk och gudomlig kommer denna storslagenhet och skapelsens slutgiltiga upphöjdhet att uppdagas och utstråla, och hur överväldigande och trollbundet den gör själen och hjärtat av skapelsens pärla och dess främsta och förnämsta avsikt!

Vackra är även de vägledande yttranden och belysande orden av den gamle visdomsfulle; ledaren mot kärlekens värdshus och intellektets och själens mognad, som skänker vinterkyliga själar av hösten en gnostisk berusning och utökar dessa förväntansfulla sökares förberedelse och förmåga i vårens klassrum och främjar ljuset genom sitt upplysande och kunskapsingivande anföranden och ord. Må så vara!

Det som är skriven i denna bok som ligger i åsynen av förväntansfulla blickar fästa mot förväntans horisont av vännens återkomst, är upphöjda tankar av sinne och intellekt och yttranden av, den samtida ’arifen och gnostikern, rättslärde filosofen och asketen, Guds vittnande tjänare, företrädare av den Eminenta Vännens barmhärtighet, anhängare och rättmätig företrädare av den återkommande vännen; Ayatullah Hajj Sheikh Mohammad Taqi Behjat Fomani, må Gud den högste bevara och stödja honom, och detta är det minsta sätt att visa tacksamhet och hedra honom som med Guds stöd förverkligat detta verk.

Må det lysa i er själ!

Har inte mer att tillägga än att säga: Må Allah lysa upp våra själar så att vi kan följa den raka stigen till Honom!

Duaa Ahd – En relation med den Väntade(AJ)

Ett av de vackraste duaas (åkallelser) som finns inom islam, som skapar ett stark band och relation med Imam Mahdi(A) och den som väntar och älskar honom är just Duaa Ahd. En duaa som stärker tron och beslutsamheten hos en som väntar och som skapar ett starkt glöd inom den som reciterar den dagligen. Denna duaa ger personen motivation till att handla för Imamen(A) var gång han läst den.

I hemsidan Duaa.se har de skrivit:

I introduktionen till Duaa ‘Ahd i Mafatih al-Jinan rapporterar Shaykh Abbas al-Qummi(A) en hadith från Imam Jaffar al-Sadiq(A) som säger att regelbunden läsning av denna duaa gör en värdig att bli utvald som en kompanjon till Imam Mahdi(AJ) och nå hans närvaro.

Om du läser denna duaa i 40 påföljande dagar efter gryning bönen, kommer du InshaAllah att räknas som en av Imam Mahdis(AJ) medhjälpare och dör du innan Imam Mahdi(AJ) återkomst, kommer Allah(SWT) att återuppväcka dig till liv igen så du kan hjälpa Imam(AJ) i sitt gudomliga uppdrag.
Utöver detta säger Imam Sadiq(A) att för varje ord som läses ur denna duaa ger den bedjande 1000 goda gärningar och förlåtelse för 1000 synder.
Ayatollah Tawasulli(HA) berättar att när han skulle läsa Duaa Adeelah ur Imam Khominis(RA) “Mafatih al-Jinan” i och med hans bortgång, märkte han att Imam Khomini(RA) hade markerat en duaa bland alla andra i innehållsförteckningen. När han tittade närmare såg han att det var Duaa ‘Ahd, vilket borde visa hur pass viktig denna duaa är. Givetvis måste det nämnas att vägen till att nå en sådan närhet till Imam Mahdi(AJ) är inte endast genom att tomt läsa orden varje morgon, utan man måste ärligt åkalla Allah(SWT) från botten av hjärtat och därefter handla efter sina ord.

En av de som reciterar denna duaa vackrast är Mohsin Farhamnd, med den långsamma takten och med den sorgliga och kärleksfulla rösten får han dig att expanderas i kärleken för den Väntade(AJ). Han låter dig känna tyngden, härligheten och skönheten bakom varje mening som han reciterar ur denna välsignade duaa.