En inlevelse i Karbalas Revolution

[audio: http://www.ungmuslim.nu/ljudfiler/eninlevelseikarbala.mp3]

Ladda ner: En.Inlevelse.i.Karbalas.Revolution.mp3 (Höger klicka spara mål som…)

Online föreläsning på Paltalk 2009-12-15

I Guds den Nåderikes Den Barmhärtiges Namn
Bismallah al-Rahman al-Rahim

Allahomma ajil li waliyaka al-Faraj wal afiyata wal nasr, wajlna men Khaira ansarih wa awanih wal mostashahid bayna yedeh.

Imam Ridha(A) sade: ”Med den väntade ankomsten av månaden Muharram, kunde aldrig min fader Imam Kadhim(A) ses skratta; dysterhet och sorg kom över honom under de tio inledande dagarna i månaden; och när den tionde dagen kom, var det dagen av tragedi, bedrövelse och sorg för honom.”

Salam Aleikum mina ärade bröder och systrar i tron. Vill börja med att beklaga sorgen på minnet av martyrernas mästares bortgång. Vi börjar med att ni skickar Salawat över Profeten och Hans familj.

För ett par dagar sen gick jag tillsammans med några bröder till kyrkogården. Vi hade planerat att åka dit vid 12 tiden på kvällen för att hälsa på de troende muslimerna som dött. De var kallt och frosten syntes på bilarna, temperaturen var vid minus grader. Vi bestämde därför att ha på oss varma kläder för att inte frysa. När vi väl samlades och åkte till kyrkogården så körde vi en lång bit förbi icke muslimers gravar, det enda man kan kunde se var ljusen från lyktorna som lyste på varje grav. De var fyllda med lyktor. Tänk er en stor kyrkogård och de mörkt och vid varje grav finns en lykta. När vi väl kom till muslimernas gravar som låg lite enskilt var det tyvärr inte så ljus och fyllt med lyktor. Vi steg av bilen och gick runt bland dessa gravar, många av de var så unga tills slut stod vi framför en grav till någon bekant och reciterade koranen för och tände ljus för honom de närliggande gravarna.

När vi stod där sade en av bröder: Gud, vad Continue reading

Imam Hassan al-Mujtaba(A) Del 9 och sista delen

Ett bevis för detta är när Profeten(S) gick ut till Hudaybiya för att skriva avtalet, och med sig hade han 1400 man, och två år senare när Han öppnade mecka så hade dessa växt till 10 000 man. (Serat Hisham, Vol. 4, sid 322)

Därför bör dem som sannerligen tror på Imamerna(A) inte gå emot Imam Hassans(A) fredsavtal som muslimerna gjorde när Profeten(S) skrev på fredsavtalet med Quraish.

Men vissa av Imamens(A) anhängare och på grund av deras kortsynthet gick emot Imam Hassan(A) som vissa av muslimerna gjorde mot Profeten(S). Då bad Imamen(A) dem att de inte skulle lägga sig i Imamens(A) angelägenheter, för att i denna handling är det nytta för dem trots att de inte kan inse det och dess hemligeter.

Abo Saed frågade Imam Hassan(A); “O Guds sändebuds son, varför gick du med på fredsavtalet med Muawiya när du vet att du är mer lämplig än honom samt att du vet att han är dålig och en förtryckare?”. Continue reading

Imam Hassan al-Mujtaba(A) Del 8

Imamen(A) var fortfarande sjuk, hans kompanjoner hade skilts, var och en gick åt varsitt håll, soldaterna var inte enade och strävade inte efter samma mål, var och en av dem följde sina egna intressen och att fortsätta kriget vi denna tidpunkt var inte till fördel för islam och muslimerna, för skulle Muawiya vinna kriget så skulle han ändra islam och dess grunder och etablera ett helt annat lagstyre och skulle då utrota alla de troende och trogna muslimerna från denna jord.

Därför blev Imamen(A) tvungen att sluta ett fredsavtal med många och svåra villkor. (Tarikh al-Yagobi, Vol. 2, sid. 204-207)

En del av dessa villkor är: Continue reading

Imam Hassan al-Mujtaba(A) Del 7

Imam Hassan(A) sände en grupp av dessa krigare till staden Anbar på befälet av al-Hakim, men han förråde Imamen(A) och blev bundsförvant med Muawiya liksom de andra befälhavarna. Det gick så långt att självaste Imamen(A) åkte till Made’am och därifrån sände han en trupp på 12 000 man, som förbereddande inför armen. Och dessa leddes av Obeydallah ibn Abbas. Imamen(A) lade också Qays ibn Sa’d ibn Ibadah al-Ansari som vice befälhavare, för att på så sätt ta över befälet om Obeydallah skulle falla i strid.

Då sände Muawiya flera tusen dirham som mutor till Qays, för att han skulle gå över till hans sida eller för att lämna Imamen(A) i sticket. Men Qays var emot detta och skrev till Muawiya: “Vill du lura mig från min religion?”. (Tarikh al-Yaqobi, Vol. 2 sid.214)

Men däremot blev huvudbefälhavaren Obeydallah ibn Abbas mutad med pengar av Muawiya, och på kvällen rymde han med några av Muawiyas anhängare och därmed blev armén på morgondagen utan befälhavare. Då leddes bönen av Qays, som senare tog över befälet och skickade ett brev till Imamen(A) för att meddela om vad som hade hänt. (al-Irshad av Shaykh Mofid, sid. 172) Continue reading

Imam Hassan al-Mujtaba(A) Del 6

Muawiya vägrade svära trohetseden till Imam Hassan(A), av samma anledning som Quraysh hade när de skulle svära trohetsed till Imam Ali(A). (Pga hans unga ålder)

Muawiya visste att Imamen(A) var mer passande och att det var hans rättighet, men på grund av kärleken till makten och detta liv hindrade honom från att följa sanningen. För han visste att åldern inte spelade någon roll, för Profeten Jesus(A) och Profeten Yahya(A) blev profeter trots deras unga ålder och det samma gäller Profetens(S) efterträdare. Continue reading

Imam Hassan al-Mujtaba(A) Del 5

Nu när vi betonat en Imams ställning låt oss återvända till hadithen som jag reciterade för er i början; Profeten Mohammad(S) sade angående Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A); “Dessa två kära söner är Imamer(ledare) vare sig de reste på sig eller satte sig.” (Al Bihar, Vol.43 sid. 278)

Detta betyder att vare sig Imam Hassan(A) gick ut i krig eller satte sig ner hemma så behåller han fortfarande samma gudomliga ställning. Samt att han är mer medveten om situationerna och mer besluten än vad de resterande folken är, för han är utvald av Allah(SWT). Continue reading

Imam Hassan al-Mujtaba(A) Del 4

Profeten Mohammad(S) sade angående Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A); “Dessa två kära söner är Imamer(ledare) vare sig de reser sig eller sätter sig ner.” (Al Bihar, Vol.43 sid. 278)

Imam Hassan(A) fick möta ett stort förtryck från många sidor; före och efter sin död förtrycktes han av många. Många säger sig förstå sig på denna Imam(A) men tyvärr har de inte förstått honom. Imamen(A) hade det svåraste uppdraget. Hela det ummaydiska väldet var emot Imamen(A). Folket kunde inte tåla Imam Alis(A) rättvisa, de kunde inte tåla denna gudomliga rättvisa och när Imamen(A) dog var det som en lättnad för vissa. Nu trodde vissa att de kunde hoppa omkring och skutta runt hur de ville. Men när Imam Hassan(A) efter sin faders död, tog över Khalifatet och följde samma spår som faderns spår, så växte hycklarnas hat. De hade ju precis blivit av med Imam Alis(A) rättvisa och nu kommer hans son också? Continue reading

Imam Hassan al-Mujtaba(A) Del 3

I Guds Namn
Salam Alekom

imam_hassanPå tal om hans kunskap så skickade en gång Muwiya en man från Sham till de troendes mästare Imam Ali(A), för att fråga honom om några frågor som Romarnas härskare frågade efter men som han inte kunde besvara. Mannen hade dolt sin identitet men Imam Ali(A) kände igen honom. Imamen(A) sade; Dessa är Profetens(S) söner, så fråga en av dem. Mannen valde att fråga Imam Hassan(A) och han var då ung. Imam Hassan(A) sade: Fråga om vad du undra efter.

Mannen sade; Hur mycket är avståndet mellan sanningen och lögnen? Och hur mycket är avståndet mellan Himmeln och Jorden? Och hur mycket är avståndet mellan soluppgången och solnedgången?
Imam Hassan(A) sade; Avståndet mellan sanningen och lögnen är fyra fingrar, för vad du ser är sanningen och för du kan höra mycket lögner. Och avståndet mellan himlarna och jorden är en förtrycktes åkallan (Dua) och ”mad al-Basr” och avståndet mellan soluppgången och solnedgången är en dags vandring till solen. Då sade mannen, ” Jag vittnar att du sannerligen är Profetens son”.

Imam Hassan(A) upplevde också tre stora sorg tillfällen som krossade hans hjärta ända till slutet av hans heliga liv. Det första tillfället var när Den heliga Profetens Muhammed(S) lämnade livet och det andra var när de attackerade Fatima(A) hus och brände huset och det sista var när hans moder Fatima dog. Alla dessa tre tillfällen skedde under en sådan korttids intervall ungefär på högst 6 månader.

Sens hans barndom brukade han närvara i moskén och lyssna på det som Profetens(S) lär ut, han brukade memorisera detta och gick då senare hem och berättade allt för hans moder Fatima(A). Imam Ali(A) brukade då finna det som Profetens(S) lärt ut hos Fatima(A), då undra Han(A) vart hon hört detta? Då svarade Hon(A); ”Att hennes son Hassan berättar för henne det”.

Imam Sadiq(A) sade angående Imam Hassan(A); ”Hassan ibn Ali ibn Abi Taleb fred vare med honom, var den trognaste tjänare i hans tid och den mest asketiska och bästa. När han vallfärdade, så vallfärdade han gående och ibland barfota. När döden nämns så gråter han och när graven nämns så gråter han…” till slutet av hadithen. (Al-Bihar Vol. 43 sid. 331) och det nämns att Imamen vallfärdade gående 25 år och ibland utan sandaler. (Tarikh al-Khulafa sid. 190)

Imam Hassan ägnade också en stor del av hans liv med hans fader Imam Ali(A), han hjälpte honom och stödde honom mot förtryckare samt som han skydda de svaga och förtryckta. När Abo Thar al-Ghafari(RA) skulle gå ut i exil till Rabatha på order av Khalifen, så hade khalifen beordrat och förbjudit någon att säga adjö till Abo Thar. Så gick Imam Hassan(A) och hans broder Imam Hossein(A) tillsammans med sin fader Imam Ali(A) ut för att säga adjö till denna nobla frihetskämpe. (Hayat al-Imam al-Hassan ibn Ali Aleyhi Salam Vol. 1 sid. 260-261)

År 36 efter hijra åkte Imam Hassan(A) med sin fader från Medina till Basra för att släcka elden i Jamal kriget som utlöstes av Talha och Zubayr och Aisha. Innan han gick in till Basra åkte Imamen tillsammans med den trogne Sahabin Amr ibn Yasser(RA) till Kufa för att samla folket där på order av Imam Ali(A). Efter det återvände Imamen(A) till Basra med en stor folkmassa för att stödja Imam Ali(A). (Al-Tabaqat al-Kubra Vol. 3 sid. 20)

Tack vare hans eleganta och starka predika bevisade han slöjorna bakom lögnen som Abdullah ibn Zubayr hade odlat, och det var att han hävdade att Imam Ali(A) hade dödat den tredje Khalifen Othman. Imamen Hassan(A) deltog också i kriget som de återvände som segrare på slutet. (Hayat al-Imam al-Hassan ibn Ali Aleyhi Salam Vol. 1 sid. 396-399)

Imamen(A) var också med sin fader i Siffin, där han var en av de stora tappra riddarna där. Där han döda många tappra riddare från fiendens sida och genom det växte hycklarnas hat gentemot Imamen. I slaget i Siffin slutade han aldrig att stödja sin fader, ända till slutet var han trogen med honom.

Imamen(A) spelade stor roll i Siffin-slaget, han höll bland annat en känd predika på order av hans fader. Innan Imam Ali(A) lämnade livet utnämnande han Imam al-Hassan(A) som sin efterträdare och detta var på order av Profeten(S) och som var testamenterat. Imam Alis(A) söner och respekterade sahaba var vittne då Imamen(A) utnämndes som efterträdare. (Usol al-Kafi, Vol. 1 sid. 297-298)

wa Sallam

Imam Hassan al-Mujtaba(A) Del 2

I Guds Namn
Salam Alekom

Imam Hassan(A) inkluderas i många Koran verser mest kända av de är Ayat tul Tathir, vers 33 i Sura 33 där Allah fullkomligt rengör Ahl al Bayt från all sort smuts och förkastning versen säger; ”Sannerligen vill Allah att all form av smuts ska drivas bort från er, å husets folk, och rena er fullständigt” (Den heliga Koranen 33:33).

Denna vers säger oss att de personer som kallas för Ahl al Bayt (Husets folk) är fullständigt felfria (masomin). Enligt hadith källor från både Sunni och Shia är att personerna som menas vid Ahl al Bayt är; Profetens Muhammed(S), Imam Ali(A),Fatima(A), Profetens dotter och hennes två söner Hassan och Hussain.

Eftersom Imamen är felfri enligt ovan stående vers betyder också att han är stöd av Allah den Högste.
I annan vers i den heliga Koranen som också betonar Imam Hassans(A) ställning är Ayat al-Mubahala Som handlar om att Profeten hade skickat bud till de olika religiösa samfunden och uppmanat dem att konvertera till Islam. Ett sextiotal kristna kom från staden Najran i Yemen, ledda av Abdul Masih för att diskutera islam, gud och Jesus med profeten Muhammed.

Då diskussionen inte ledde någonstans och de kristna inte ville ta till sig av Profetens och Koranens ord om Jesus status, så kom versen som uppmanade dem att göra Mubahala.

Den heliga Koranen Sura 3 vers 61: Men vem som än ifrågasätter dig i detta hänseende efter att du fått kunskapen, säg: Låtom oss kalla våra söner, och era söner, våra kvinnor och era kvinnor, oss och era själva, sen låt oss vara ärliga i vår bön, och be för Allahs förbannelse över lögnarna.

Båda parter drog sig tillbaka för att förbereda sig. De Kristna dök upp på den avtalade timmen och på motsatta sidan dök Profeten Muhammed(S), Hans dotter Fatima(A), hans svärson och kusin Ali(A) och deras två söner Hassan(A) och Hussain(A).

Mittemot de kristna sade profeten: Oh Herre, dessa är mitt Hus folk. De Kristnas högste munk såg spädbarnet Hussain och den lille Hassan och såg Ali och Fatima och sade: ”Vid Gud, Jag ser ansikten, om de bad Gud att flytta på berg från sina platser, så skulle bergen flytta på sig ögonblickligen!”

Oh troende av Jesus från Nasarett, Jag säger eder sanningen, att ifall ni inte lyckas komma överens med Muhammed och ifall dessa personer som kom med Mohammed skulle förbanna eder, så kommer ni att förintas till domedagen!

De Kristna lydde sin munks ord och bad Profeten(S) att ge upp planen på Mubahala och bad honom att om få fortsätta följa sin tro och att betala Jizya (att betala skatt för att man inte var muslim) ( Al Tabari, commentary of the Quran v 2p 192-193)

Här ser vi att Guds sändebud, Profeten Muhammed(S) avstod från att hämta med sig någon av hans fruar eller Sahaba och valde istället Våra Kvinnor som Fatima(A) och Oss själva som Ali(A) och Våra söner som Hassan(A) och Hussain(A). Och Profeten handlar inte och talar inte av egen vilja för sannerligen säger den heliga Koranen i Sura 53 vers 3-5; ”Och han talar inte av egen drift – nej, [det är] uppenbarelsens ord, som en av de allra mäktigaste lär honom,”

wa Sallam

Imam Hassan al-Mujtaba(A) Del 1

I Guds Namn
Salam Alekom

Den heliga Profeten Muhammed(S) sade: ”Hassan och Hussain är herrarna av paradisets unga” (Tarikh al-Khulafa,sid 189)

Den heliga Profeten Muhammed(S) sade: ”Hassan och Hussain är herrarna av paradisets unga” (Tarikh al-Khulafa,sid 189)

Att tala om Imam al-Hassan al-Mujtaba är svårt, för hur mycket böcker du än läser om Honom(A) så kommer du aldrig att läsa självaste boken som är Imam Hassan(A).

Under dessa heliga dagar och för att vara exakt den 15 Ramadan 3 året efter Hijra fylldes Profetens(S) hus med en Gudomlig lycka. Nämligen födelsen av Imam al-Hassan(A). Den händelse väckte en stor glädje i Profetens hjärta.

Nådens spår anlände till Imam Alis(A) hus för att gratulera Ali(A) och Fatima(A). Han hade med honom en nyhet från den Allsmäktige, nämligen att Allah har valt ett namn till barnet. Barnet skulle hetta Hassan. (Al-Bihar, Vol.43 sid. 238)

Imam Hassan uppfostrades i de bästa famnarna. Han uppfostrades av Profeten(S), Imam Ali(A) och Fatima(A). Runt denna andliga omgivning och runt dessa ljus växte vår andra Imam. För var dag som gick ärvde han mer och mer kunskap moral m.m. från dessa ljus.

Han levde med Profeten(S) i 7 år. Profeten(S) älskade honom väldigt mycket och Han(S) brukade bära honom och säga; ”O’Herre jag älskar honom, älska honom” (Tarikh al-Khulafa sid. 188)

Därför ser vi att Imamen(A) ärvde hans farfars moral. Vi kan se många höjdpunkter och situation från hans liv som var ytters höga. Hans godhet och givmildhet och moral var i sådan grad att han kallades för Karim Ahl al Bayt (Den givmilde av Ahl Al Bayt).

En gång hörde Imamen(A) en man som var vid honom i Guds hus, som bad Gud om 10 000 dirham. Imamen gick då hem och skickade till 10 000 dirham till honom.

En annan gång kom Imamens(A) tjänarinna till Imamen och med sig hade hon en bukett basilika som present till honom. Då sade Imamen(A); ”Du är fri att gå för Guds skull”. Då blev visa som var närvarande chockade. Då sade Imamen(A) Allah har uppfostrat oss genom att säga [4:86] När någon riktar en hälsning till er, besvara den då med en hövligare hälsning eller med samma ord., och det bästa svaret var hennes frigivning” (Al-Bihar vol. 43 sid. 342-343)

Han delade allt vad han ägde i två delar till och med hans sandaler, tre gånger i sitt liv, sedan delade han det för Gud. (Al-Bihar vol. 43 sid. 332)

Imamen var inte bara givmild utan han var den som behärskade stor moral, det återberättas att en gång så träffade en man från Sham Imamen(A). Mannen började förbanna Imamen och Imamen var tyst. När han blev klar gick Imamen(A) fram till honom och log och sade; ”O’Shiek du verkar vara en främling eller så har du blandat mellan två personer. Om du skulle be från oss om en sak skulle vi ge dig den och om du frågar oss om vägledning skulle vi visa dig och om du vore hungrig ger vi dig mat och om du skulle vara utan kläder skulle vi ge dig och om du behövde något skulle vi hjälpa dig med det och om du var utslängd/ ute på rymmen så skulle vi ta hand om dig och om du behövde en sak så skulle vi fixa den åt dig. När mannen hörde detta bras han i tårar och sade han ”Jag vittnat att du är Guds khalifa på jorden och att Allah den allvetande, vet vart han lade sitt budskap.” (al-Bihar Vol. 43 sid. 344)

wa Sallam