Profetens(S) eller Imam Hosseins(A) sahaba?

En fråga som jag har fått och som verkligen börjar bli lite tjattig trots samma svar varje gång, därför har jag tänkt ta och besvara den.

Frågan som jag fått är:

Vilka är viktigast anser du av Sahaba (kompanjoner), Profeten Mohammads(S) eller Imam Hossseins(A)?

För det första ärbara syskon så är jag ingen lärd person som har nått en hög rank inom den islamiska kunskapen så mitt svar kommer delvis basera sig av det lilla jag läst och hört samt av det som är logiskt.

Vi kan inte säga att Profetens(S) sahaba är viktigare än Imam Hosseins(A) sahaba och vice versa för båda två hade olika roller vid olika viktiga tillfällen. Profetens(S) riktiga sahaba som stod vid hans sida och krigade vid hans sida och stupade i slagen som martyrer vid hans sida kan vi inte säga är oviktiga.

Dessa personer som dem flesta av dem var unga och i början av sitt liv kämpade för islam och för Gud och kämpade med Profeten(S) tills de stupades i Guds väg. Visa av dem krigade till och med mot sina bröder för islam, andra lämnade sin bröllopsdag för islam, andra lämnade sin rikedom och status för islam som exempel Musab ibn Umair och Handhala etc. Alla dessa dog och stupades i martyrskapets väg för Islam och för Gud.

Detsamma gäller Imam Hosseins(A) anhängare, islam fördärvades och förvanskades av det ummaydiska styret, de så kallade islamiska kaliferna spred fördärv bland muslimer och började ändra i Profetens(S) hadither och livsstil. Islam nådde en sådan punkt att islam endast existerade som namn och inget annat och därför reste sig denna lila skaran av de trogna kompanjonerna till Imam Hossein(A) och stred för islam och för Gud tills de stupades i martyrskapets fana. Dessa lämnade allt vad de ägde, de visste deras öde, de var bara 72 stycken mot en arme på minst 18 000 man. De visste att de skulle stupa i Guds väg men trots detta så ändra de sig aldrig, de var personer av fastbeslutsamhet, personer vars sinne och hjärtan var sjunkna i Guds kärlek. De var bestämda att göra denna revolution tills sista droppe och lät inte sin ledare, Imam Hosseins(A) stupas framför dem. De var genom dessa hjältar som islam fick tillbaka sitt glöd och styrka. Sannerligen lever deras revolution ännu och är som ett evigt ljus, varje år och dag som går ser vi att fler får höra och följa denna mäktiga osläckbara revolution. När Guds bevis(Hujjato Allah) Imam Mohammad al-Baqir(A) säger i Ziyarat Ashura (som finns på svenska i Duaa.se):

O min Herre och Gud; bevilja mig Imam Hosseins(A) förböner på Domedagen, och låt mig stadigt följa Imam Hosseins(A) och hans kompanjoners fotspår, de som offrade allt de hade för Imam Hossein(A), frid vare med honom.

Då bör man sannerligen förstå vilka dessa kompanjoner är och vilken högställning de har inför Gud.

Därför kan man inte urskilja dessa från dessa, då båda hade vid olika tidpunkter speciella roller och uppgifter.

En inlevelse i Karbalas Revolution

[audio: http://www.ungmuslim.nu/ljudfiler/eninlevelseikarbala.mp3]

Ladda ner: En.Inlevelse.i.Karbalas.Revolution.mp3 (Höger klicka spara mål som…)

Online föreläsning på Paltalk 2009-12-15

I Guds den Nåderikes Den Barmhärtiges Namn
Bismallah al-Rahman al-Rahim

Allahomma ajil li waliyaka al-Faraj wal afiyata wal nasr, wajlna men Khaira ansarih wa awanih wal mostashahid bayna yedeh.

Imam Ridha(A) sade: ”Med den väntade ankomsten av månaden Muharram, kunde aldrig min fader Imam Kadhim(A) ses skratta; dysterhet och sorg kom över honom under de tio inledande dagarna i månaden; och när den tionde dagen kom, var det dagen av tragedi, bedrövelse och sorg för honom.”

Salam Aleikum mina ärade bröder och systrar i tron. Vill börja med att beklaga sorgen på minnet av martyrernas mästares bortgång. Vi börjar med att ni skickar Salawat över Profeten och Hans familj.

För ett par dagar sen gick jag tillsammans med några bröder till kyrkogården. Vi hade planerat att åka dit vid 12 tiden på kvällen för att hälsa på de troende muslimerna som dött. De var kallt och frosten syntes på bilarna, temperaturen var vid minus grader. Vi bestämde därför att ha på oss varma kläder för att inte frysa. När vi väl samlades och åkte till kyrkogården så körde vi en lång bit förbi icke muslimers gravar, det enda man kan kunde se var ljusen från lyktorna som lyste på varje grav. De var fyllda med lyktor. Tänk er en stor kyrkogård och de mörkt och vid varje grav finns en lykta. När vi väl kom till muslimernas gravar som låg lite enskilt var det tyvärr inte så ljus och fyllt med lyktor. Vi steg av bilen och gick runt bland dessa gravar, många av de var så unga tills slut stod vi framför en grav till någon bekant och reciterade koranen för och tände ljus för honom de närliggande gravarna.

När vi stod där sade en av bröder: Gud, vad Continue reading

Morgon dagens föreläsning!

Karbalas revolution har blivit ett faktum och känt för mänskligheten.
Många känner till Karbalas tragedi men vad är det som ligger bakom
revolutionen? Vilken drivkraft var det som fick revolutionen att ske?
Varför kallas det för Älskarnas Månad, Shahr al-Ashqin? Följ med på
denna föreläsning för att väcka ditt inre samvete, så att vi tillsammans
upplever Karbala i hjärtat, i tanken, på vår vardag, i vårt blod, i samhället,
helt enkelt överallt!

Tid: fredag den 18 december 2009 klockan 22:00
Plats: paltalk, rum: Ljuset inom mig
Paltalk >> Religion & Spirituality >> Islam >> Ljuset inom mig

ImamHassan.se!

Som ni er kära besökare så har jag lagt till i min länk lista den nya magnifika och vackra hemsidan som handlar om Imam Hassan(A) som är den givmilde av Ahl al-Bait(A). Hemsidan behandlar MashaAllah imamens liv på ett fint sätt och de sid ansvariga har kategoriserat hemsidan väldigt tydligt och fint där bakom varje titel så finner man en diamant av kunskap och visdom!

Som sagt besök denna nya hemsidan om ni vill lära känna denna förtrycka och bortglömda Imam, Imam Hassan(A) och Må Allah belöna Den Väntades Vänner som är de sidansvariga för detta välsignade arbete.

ImamHassan.se!

Årsminnet av Imam Hassan al-Mujtabas(A) födelse

I Guds den Nådrikes den Barmhärtiges Namn

Den heliga Profeten Mohammad(S) sade: ”Hassan och Hossein är herrarna över paradisets unga” (Tarikh al-Khulafa,sid 189)

Skickar mina gratulationer till hans eminens Imam Mehdi(A) och till våra lärda och sist men inte minst till er kära läsare på Imam Hassan al-Mujtabas(A) födelse. Denna Imam vars liv är full av uppoffring för Islam. Imamen(A) är en av de mest förtryckta Imamerna(A) till och med efter hans död, bara kolla på hans grav hur den Saudiska diktatur regimen förstört hans grav och de andra ärade Imamerna(A) gravar och andra respekterade islamiska personligheters gravar.

I ett vanligt samfund så respekterar man och vördar sina lärda och personligheter som dött och arrangerar konferenser, cermoninier för denna person så att man kan lära sig av sina dåtida visa lärda. Men i ett samfund som i ockuperade Hijaz (Saudiarabien) där de styrs av den fasanfulla och oislamiska sekten wahabismen som förbjuder sådant. I islams namn dömer de folk till döden och förkastar andra muslimer som förnekare (kufar) och anser sig själva som den rätta och alla andra som förnekare och förbjuder andra att tänka fritt. De har gått så långt att de till och med förkroppsligar den Allvetande och Obeskrivlige Allah(SWT).

Under detta heliga minnet rekommenderar jag två föreläsningar om Imam Hassan al-Mujtabas(A) liv.

Den första heter:

[audio: http://azan.se/ljud/f%C3%B6rel%C3%A4sningar/haydar/imam.hassan.1.mp3]

Den andra heter:

[audio: http://azan.se/ljud/f%C3%B6rel%C3%A4sningar/haydar/imam.hassan2.mp3]

Utöver detta rekommenderar jag att ni läser om han liv på Islamsljus.se.

Glöm oss inte i era böner!

Imam Hassan al-Mujtaba(A) Del 9 och sista delen

Ett bevis för detta är när Profeten(S) gick ut till Hudaybiya för att skriva avtalet, och med sig hade han 1400 man, och två år senare när Han öppnade mecka så hade dessa växt till 10 000 man. (Serat Hisham, Vol. 4, sid 322)

Därför bör dem som sannerligen tror på Imamerna(A) inte gå emot Imam Hassans(A) fredsavtal som muslimerna gjorde när Profeten(S) skrev på fredsavtalet med Quraish.

Men vissa av Imamens(A) anhängare och på grund av deras kortsynthet gick emot Imam Hassan(A) som vissa av muslimerna gjorde mot Profeten(S). Då bad Imamen(A) dem att de inte skulle lägga sig i Imamens(A) angelägenheter, för att i denna handling är det nytta för dem trots att de inte kan inse det och dess hemligeter.

Abo Saed frågade Imam Hassan(A); “O Guds sändebuds son, varför gick du med på fredsavtalet med Muawiya när du vet att du är mer lämplig än honom samt att du vet att han är dålig och en förtryckare?”. Continue reading

Imam Hassan al-Mujtaba(A) Del 8

Imamen(A) var fortfarande sjuk, hans kompanjoner hade skilts, var och en gick åt varsitt håll, soldaterna var inte enade och strävade inte efter samma mål, var och en av dem följde sina egna intressen och att fortsätta kriget vi denna tidpunkt var inte till fördel för islam och muslimerna, för skulle Muawiya vinna kriget så skulle han ändra islam och dess grunder och etablera ett helt annat lagstyre och skulle då utrota alla de troende och trogna muslimerna från denna jord.

Därför blev Imamen(A) tvungen att sluta ett fredsavtal med många och svåra villkor. (Tarikh al-Yagobi, Vol. 2, sid. 204-207)

En del av dessa villkor är: Continue reading

Imam Hassan al-Mujtaba(A) Del 7

Imam Hassan(A) sände en grupp av dessa krigare till staden Anbar på befälet av al-Hakim, men han förråde Imamen(A) och blev bundsförvant med Muawiya liksom de andra befälhavarna. Det gick så långt att självaste Imamen(A) åkte till Made’am och därifrån sände han en trupp på 12 000 man, som förbereddande inför armen. Och dessa leddes av Obeydallah ibn Abbas. Imamen(A) lade också Qays ibn Sa’d ibn Ibadah al-Ansari som vice befälhavare, för att på så sätt ta över befälet om Obeydallah skulle falla i strid.

Då sände Muawiya flera tusen dirham som mutor till Qays, för att han skulle gå över till hans sida eller för att lämna Imamen(A) i sticket. Men Qays var emot detta och skrev till Muawiya: “Vill du lura mig från min religion?”. (Tarikh al-Yaqobi, Vol. 2 sid.214)

Men däremot blev huvudbefälhavaren Obeydallah ibn Abbas mutad med pengar av Muawiya, och på kvällen rymde han med några av Muawiyas anhängare och därmed blev armén på morgondagen utan befälhavare. Då leddes bönen av Qays, som senare tog över befälet och skickade ett brev till Imamen(A) för att meddela om vad som hade hänt. (al-Irshad av Shaykh Mofid, sid. 172) Continue reading

Imam Hassan al-Mujtaba(A) Del 6

Muawiya vägrade svära trohetseden till Imam Hassan(A), av samma anledning som Quraysh hade när de skulle svära trohetsed till Imam Ali(A). (Pga hans unga ålder)

Muawiya visste att Imamen(A) var mer passande och att det var hans rättighet, men på grund av kärleken till makten och detta liv hindrade honom från att följa sanningen. För han visste att åldern inte spelade någon roll, för Profeten Jesus(A) och Profeten Yahya(A) blev profeter trots deras unga ålder och det samma gäller Profetens(S) efterträdare. Continue reading

Imam Hassan al-Mujtaba(A) Del 5

Nu när vi betonat en Imams ställning låt oss återvända till hadithen som jag reciterade för er i början; Profeten Mohammad(S) sade angående Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A); “Dessa två kära söner är Imamer(ledare) vare sig de reste på sig eller satte sig.” (Al Bihar, Vol.43 sid. 278)

Detta betyder att vare sig Imam Hassan(A) gick ut i krig eller satte sig ner hemma så behåller han fortfarande samma gudomliga ställning. Samt att han är mer medveten om situationerna och mer besluten än vad de resterande folken är, för han är utvald av Allah(SWT). Continue reading