Shaytan och hans trick

Shaytan dyrkade Allah i 6000 år. Han lyckades avancera sig bland jinn (osynliga väsen) till att komma nära Allahs(SWT) änglar och prisa Honom(SWT) i den upphöjda positionen. Men pga. av ett misstag som han begick så kastades han ner från den upphöjda positionen han befann sig i till det lägsta. Nu vill jag inte tala om vilken synd han begick utan kring konversationen han hade med Allah(SWT) och hur shaytans inställning och tricks är.

Allah(SWT) nämner hela konversationen i den heliga Koranen i sorat Sad (38):

[38:71] Din Herre sade till änglarna: “Jag vill skapa en människa av lera. [38:72] När Jag har format henne och andats in i henne något av Min ande, fall då ned [alla] på era ansikten inför henne!”
[38:73] Därpå föll änglarna ned på sina ansikten, alla [38:74] utom Iblees som [vägrade] av högmod och blev en av dem som förnekar sanningen.
[38:75] [Gud] sade: “Iblees! Vad avhöll dig från att falla ned inför den som Jag har skapat med Mina händer? Tog ditt högmod överhanden eller var du [alltid] en av dem som anser sig förmer än andra?”
[38:76] [Iblees] svarade: “Jag är bättre än han; mig har Du skapat av eld – honom skapade Du av lera.”
[38:77] [Gud] sade: “Bort härifrån! Utstött skall du vara [38:78] och Min förbannelse skall [följa] dig till Domens dag!”
[38:79] [Iblees] sade: “Herre! Bevilja mig en frist till den Dag då [människorna] skall uppväckas från de döda!”
[38:80] [Gud] svarade: “Du skall vara bland dem som beviljas en frist [38:81] till den Dag vars ankomst är känd [bara av Mig].” Continue reading