Vägen till att uppnå sann frälsning

För att kunna uppnå sann frälsning så uppmanar vår Profet(S) och de ledande facklorna(A) att vi bör införskaffa wara (fromhet) i vårt liv. Vi bör absorbera wara mer och mer i vårt liv och, så att vi kan vara mottagliga till att se sanningens ljus och således se vårt mål klarare. Allama Majlisi(RA) säger att de finns fyra typer av “wara”, fromhet:

1. “Wara at-Ta’bīn”, vilket betyder att avstå från de förbjudna sakerna som är haram.

2. “Wara as-Salihīn”, som betyder att avstå från tveksamma saker, så att en kanske inte begår någon haram handling.

3. “Wara al-Muttaqīn”, som betyder att avstå från tillåtna saker så att man inte begår “haram”. Som t.ex. att prata överflödigt så att de leder till baktal.

4. “Wara as-Sādiqīn”, som betyder att undvika allt som inte är religiöst och inte har med Allah att göra, så att man inte ödslar sin dyrbara tid på meningslösa handlingar, även om det kanske inte är någon risk att begå en synd. [1]

[1] Al-Thunob al-Kabira, s. 26