Skaparens underverk #3

Fitz Roy

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Fitz_Roy_1.jpg

Ännu en citat från Imam Sadiq(A), här talar han om bergen.  Detta citat är taget från boken “Kunskapens spår

Titta på dessa berg formade av jord och sten, som de okunniga betraktar som värdelösa och onödiga. De innefattar häpnadsväckande fördelar. Bland dem är snön som faller och blir kvar på dess höjd. Vem som helst kan utnyttja den, när den smälter och ger upphov till källor av översvallande vatten och förbluffande kanaler. De producerar örter och växter som inte kan växa på slätter och lågland. De har lyor och grottor för fasansfulla rovdjur. De tjänar som överbyggnader för fästningar som försvarsställningar. Det kan huggas ut bostäder i dem. De huggs ut till slipstenar. De innehåller gruvor med ädelstenar av olika slag.

Förutom dessa, har de andra fördelar, som endast Han som skapade dem i bestämda former, känner till genom Sin Ofördärvade Kunskap för all evighet.

Betrakta de olika typer av mineraler som framställs från gruvorna såsom till exempel, murbruk, kalk, gips, svavelbehandlat arsenik, blyoxid, kvicksilver, koppar, tenn, silver, guld, beryll, rubin, granat och olika typer av stenar och så vidare som ger upphov till tjära, vaselin, svavel, fotogen, etc., som används av människorna.