Fitnah i vår tid

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Fitnah är ett av de saker som sprids i samhället

Vad är Fitnah?

Från språklig aspekt betyder det två saker, ett slags tryck, tryck med viss mål, där det rena skiljs från det orena.

Koranen har definierat ordet som olika saker bland annat prövning, rening i helvetet, vilseledda och att luras av satan.

T.ex en versen: Continue reading