Strängaste straffet för en troende

Duaa Kumail och Duaa Ifitah, är en duo som inte kan jämföras med andra Duaa, men det kräver reflektion för att älska djupet av dessa duaa.

Det strängaste straffet för en troende, en som älskar Allah(SWT) och söker perfektion är inte helvetet. Det är inte helvetets fasansfulla straff. Det strängaste straffet är det som Imam Ali(A) beskriver i Duaa Kumail:

يا اِلـهى وَسَيِّدِي وَمَوْلايَ وَرَبّي صَبَرْتُ عَلى عَذابِكَ فَكَيْفَ اَصْبِرُ عَلى فِراقِكَ

“O min Gud, Mästare, Beskyddare och Herre! Antag att jag skulle tåla Ditt straff, men hur ska jag tåla [min] separation från Dig?”

Imam Ali(A) talar om för oss här, att de värsta straffet är att Allah(SWT) vänder sig bort från oss. Att vi separeras från hans Barmhärtighet, från att vara hos Gud. Detta är straffet som inte är jämförbart med något, inte ens med helvetets elden. 

Det finns synder som vi människor gör, som redan i detta liv kan orsaka att Allah(SWT) vänder sig bort från oss, vi måste vara vaksam och se, så att vi inte begår dessa synder.

Nu till det delikata..

Inför den heliga månaden Ramadan höll Profeten(S) ett tal, i början av det talet sa han följande:

هُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللهِ، وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ.

“O människor,…Det är en månad i vilken ni har inbjudits till Guds gästabud och i vilken ni har gjorts till Hans värdiga folk.”

Det vackra i det hela är många saker. Profeten(S) i hans tal säger ständigt “O’människor” och inte “O’troende”, det är som kallelsen är till alla människor och inte enbart muslimer. Ni alla, är under denna månad inbjudna i Guds gästabud. Vad innebär det? Gud är värden. En av värd som bjuder sina gäster tittar på dem och håller på dem. Han ser deras behov och hjälper dem, hur är det då med Gud? Han är den mest generösa värden som finns? Därför ser Han på oss och öser ner regn av nåd över oss. 

Ännu mer delikat är när du senare kopplar det till Duaa Iftitah. Imam Mahdi(Aj) prisar Gud för allt och beskriver Gud generositet över allt, havet, land, de fattiga, de svaga, ensamma etc. Men det mest delikata i denna duaa är i början!

Där han bekräftar att Allah(SWT) ser på dig och inte vänt sig bort från dig denna månad. Då han säger:

اَللّـهُمَّ اَذِنْتَ لي في دُعائِكَ وَ مَسْأَلَتِكَ فَاسْمَعْ يا سَميعُ مِدْحَتي، وَ اَجِبْ يا رَحيمُ دَعْوَتي

“O Allah, DU har givit mig tillåtelse att åkalla Dig och vädja till Dig, så lyssna, O Åhörare, till mina ord av prisande, ge ett positivt svar på min åkallan,” 

Denna är kopplad specifikt till månaden Ramadan. Dessa fraser har en speciell sötma när du läser de under denna månad. Gud har alltså givit mig tillåtelse att åkalla honom, det betyder att Han ser på mig och har inte vänd sig bort från mig trots alla mina brister och synder. Tvärtom han tittar på mig som och inte bara det…

يا رَبِّ، اِنَّكَ تَدْعُوني فَاُوَلّي عَنْكَ، وَ تَتَحَبَّبُ اِلَيَّ فَاَتَبَغَّضُ اِلَيْكَ، وَ تَتَوَدَّدُ اِلَىَّ فَلا اَقْبَلُ مِنْكَ، كَاَنَّ لِيَ التَّطَوُّلَ عَلَيْكَ

“O Herre, DU ger en inbjudan, men jag tillbakavisar den. DU blir bekant med mig, men jag bryr mig inte om Dig. DU älskar mig, men jag accepterar inte det från Dig. [Det är] som om jag [har vågat] vara högmodig mot Dig.” 

Allahu Akbar vilka ord från Imam Mahdi(Aj), titta hur han försöker uppfostra genom denna duaa. 

Kära syskon! Denna månad är du Guds gäst och Hans fokus är på hans gäster, speciellt de respektfulla. Var inte respektlös under månad och vänd dig inte bort från honom genom onödiga handlingar…Du har din chans nu, var den bästa gästen!

Den tredje egenskapen

Igår nämnde vi att människan strävar efter perfektion. Den absolut perfekta är Allah(SWT) och därför sade vi att en troende skall sträva efter att efterlikna Guds attribut, för att komma närmare perfektionen. Vi tog då upp en mening från Duaa Iftitah som är skriven av Imam Mahdi(Aj) som berättar om 3 gudomliga egenskaper. Vi pratade om dem två första i ett tidigare inlägg.


Den tredje egenskapen som Imam Mahdi(Aj) pekar på är:

الْحَمْدُ للهِ عَلى طُولِ اَناتِهِ في غَضَبِهِ، وَ هُوَ قادِرٌ عَلى ما يُريدُ

All tacksamhet och lovprisande hör till Allah för Hans varaktiga tolerans i Hans ilska, och Han har makt över allting.

Allah(SWT) är så barmhärtig och har tolerans mot sina tjänare till stor grad, fastän han har all makt att straffa dem så är han den som har tolerans med sina tjänare. Imamen lyfter upp detta i Duaa Iftitah där han säger:

فَلَمْ اَرَ مَوْلىً كَريماً اَصْبَرَ عَلى عَبْد لَئيم مِنْكَ عَلَيَّ يا رَبِّ، اِنَّكَ تَدْعُوني فَاُوَلّي عَنْكَ، وَ تَتَحَبَّبُ اِلَيَّ فَاَتَبَغَّضُ اِلَيْكَ، وَ تَتَوَدَّدُ اِلَىَّ فَلا اَقْبَلُ مِنْكَ، كَاَنَّ لِيَ التَّطَوُّلَ عَلَيْكَ فَلَمْ يَمْنَعْكَ ذلِكَ مِنَ الرَّحْمَةِ لي، وَ الإِحْسانِ اِلَىَّ، وَ التَّفَضُّلِ عَلَيَّ بِجُودِكَ وَ كَرَمِكَ،

Jag känner inte till någon generös herre som är mer tillmötesgående mot otillfredsställda tjänare som DU är mot mig. O Herre, DU ger en inbjudan, men jag tillbakavisar den. DU blir bekant med mig, men jag bryr mig inte om Dig. DU älskar mig, men jag accepterar inte det från Dig. [Det är] som om jag [har vågat] vara högmodig mot Dig. Ändå avstår DU inte från att skänka favörer och välsignelser till mig utav Din barmhärtighet och generositet.


Trots vår trots mot Guds regler och vår överträdelse möter Gud oss med kärlek, ömhet och inbjudan. Detta är sådana egenskaper som vi troende bör ha mot varandra och mot andra människor i vår krets. Ahl al-Bait(A) praktiserade detta.

En gång så träffade en man från Sham Imam Hassan(A). Mannen började förbanna Imamen och Imamen var tyst. När han blev klar gick Imamen(A) fram till honom och log och sade; ”O’Shiek du verkar vara en främling eller så har du blandat mellan två personer. Om du skulle be från oss om en sak skulle vi ge dig den och om du frågar oss om vägledning skulle vi visa dig och om du vore hungrig ger vi dig mat och om du skulle vara utan kläder skulle vi ge dig och om du behövde något skulle vi hjälpa dig med det och om du var utslängd/ ute på rymmen så skulle vi ta hand om dig och om du behövde en sak så skulle vi fixa den åt dig. När mannen hörde detta bras han i tårar och sade han ”Jag vittnat att du är Guds khalifa på jorden och att Allah den allvetande, vet vart han lade sitt budskap.” (al-Bihar Vol. 43 sid. 344)

Vi alla är inte perfekta och begår misstag, vi blir arga, vi blir förbannade. Men om vi istället håller in ilskan, kontrollerar den, trots vår makt och väljer att förlåta går vi mer mot perfektion. Om vi väljer att ha tolerans med varandra trots våra brister, trots att vi kan skapa förödande konsekvenser men väljer istället visa nåd och barmhärtighet för Gud skull då går vi närmare perfektion.

Profeten(S) säger: “Den starkaste av er är inte den som kan bära mest, utan kan hålla in sin ilska.”
Fi amman illah

2 attribut i Duaa Iftitah

Människan strävar efter Kamal (perfektion) i sitt liv. Hon strävar efter att vara perfekt. Den mest perfekta som finns är Allah(SWT). Därav uppmanas hon till att sträva att efterlikna Guds heliga attribut och egenskaper för att komma närmare perfektionen. En del av dessa attribut nämns i Duaa Iftitah som är skriven av Imam Mahdi(Aj). Det finns en mening där han nämner delikata egenskaper hos Allah(SWT), Han(Aj) säger: 

اَلْحَمْدُ للهِ عَلى حِلْمِهِ بَعْدَ عِلمِهِ،
All tacksamhet och lovprisande hör till Allah för Hans tålamod trots Hans vetskap. 

Vi borde i vårt liv sträva efter att vara mer tålmodiga med facit i hand. I alla prövningar krävs det tålamod. Haditherna talar om för oss vikten av tålamod till tron, är som vikten av huvudet till kroppen. I våra prövningar krävs det tålamod särskilt eftersom Allahs(SWT) lagar lyder att efter prövningar kommer lättnad. 

Den andra attributen som Imam Mahdi(Aj) anger:

وَ الْحَمْدُ للهِ عَلى عَفْوِهِ بَعْدَ قُدْرَتِهِ،
All tacksamhet och lovprisande hör till Allah för Hans förlåtelse trots Hans allmakt.

Även här är det en elegant egenskap. Att du förlåter innerligt speciellt när du har makt att inte förlåta. En del förlåter andra för att dem är svagare och blir hämndlystna, så fort de får chansen så hämnas de. Men en troende ska efterlikna Guds egenskaper. Trots att den har makten att hämnas, orsaka skada men väljer att förlåta. Sådan är Gud mot hans tjänare. Han förlåter oss trots våra brister. Vill vi få Guds förlåtelse så bör vi lära oss att förlåta andra och förbi deras brister. Så Gud förlåter oss!

Sista egenskapen i den meningen som Imam Mahdi(Aj) anger kan vi ta en annan gång. 

Fi amman illah

“lys upp våra ansikten”

I Duaa Iftitah läser vi 

بَيِّضْ بِهِ وُجُوهَنا

“lys upp våra ansikten”

Vad innebär detta? Tänkte på detta och valde att söka i Koranen och se om något liknande finns. Intressant nog fanns det två verser som pratar om människor med upplysta och mörkna ansikten. Verserna kommer efter varandra. Den första versen säger:
سورة 3 – آية 106 

يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون

[3:106] den Dag, då [någras] ansikten skall stråla av ljus och [andras] skall mörkna. Och till dem vilkas ansikten har mörknat [skall sägas:] “Ni förnekade ju tron efter att ha antagit den? Smaka då straffet för er förnekelse!” 

Det intressanta i första versen är att de med mörkna ansikten har antagit tron och sedan förnekat den. I haditherna från Ahl al-Bait(A) läser vi om människor som tror på Imamen(Aj) men efter hans ankomst väljer att förneka honom eller gå emot honom. Samtidigt finns det människor som tappar tron på honom efter den långa fördoldheten. 

Den andra versen säger: 
(3) سورة آل عمران – سورة 3 – آية 107

واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون
[3:107] Men de vilkas ansikten strålar av ljus skall inneslutas i Guds nåd och skall så förbli till evig tid. 

Den andra versen beskriver tillståndet av de med upplysta ansikten. Det vackra är att dessa kommer inneslutas av Guds nåd och vad detta innebär är djupt i dess egen mening. Men inte nog med det, de kommer inneslutas av detta nåd i evig tid. 

Imamens(Aj) ankomst eller rättare sagt hans existens är sig själv ett nåd till mänskligheten. Hans ankomst kommer bringa nåd till mänskligheten som Profeten(S).

Duaa Iftitah

Under dessa heliga dagar har Imam Mahdi(Aj) gett sina följare en gåva. Gåvan är nämligen Duaa Ifitah. Imam Mahdi(AJ) skrev denna duaa (åkallelse) till sina efterföljare och bad dem att läsa den under månaden Ramadan eftersom änglarna lyssnar på denna duaa och söker förlåtelse för den som läser den. Må Gud ge oss tawfik att läsa denna dua under denna månad.

Duaa Iftitahpå svenska http://duaa.se/2017/05/20/duaa-iftitah/