Ett fint exempel från detta liv!

I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige

I detta liv finns ett fint exempel som vi människor dagligen, ser men kanske inte reflektera över. I de flesta livsmedelsbutikerna så finns det snabba kassa och vanlig kassa. Snabb kassan går till igenom att du skannar dina saker medens du handlar och behöver således, bara betala för dina saker när du kommer till kassan, du har redan koll på hur mycket saker och ting kostar och vad betalningen kommer bli. Som plus så har du redan medens du handlat lagt dina saker direkt i plastpåsen och andra behöver inte se vad du köpt.

Medens du i en vanlig kassa handlar och handlar, och fyller upp kundvagnen med saker utan att veta hur mycket summan kommer vara, eller ifall du kommer ha råd med så många saker. Man till och med fyller upp kundvagnen med saker som man inte behöver eller vet att man lagt in dem. När du kommer till kassan måste du lägga upp alla dina varor så att de skall skannas, detta och andra ser vad du köpt. När du kommer till kassören så blir du förbryllad över hur mycket du skall betala. Har du inte tillräckligt med pengar så kommer du skämmas och kanske lämna tillbaka en vara eller två. Vid en vanlig kassa skannas alla dina saker och det tar längre tid. Ju mer grejer du har i kundvagnen, ju mer tid tar det. Continue reading

Mäktiga verser!

Allahu Akbar vilka verser, får en att rysa!

[21:1] اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَّعْرِضُونَ
[21:1] RÄKENSKAPENS stund kommer allt närmare människorna, men de vänder sig likgiltigt bort [om frågan förs på tal].

[21:2] مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مَّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ
[21:2] När en ny påminnelse från deras Herre når dem lyssnar de [förstrött], utan att överge sina tidsfördriv

[21:3] لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّواْ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ
[21:3] och medan deras sinnen är upptagna av andra tankar. De håller sina hemliga överläggningar [och frågar varandra:] “Är denne [Muhammad] något mera än en dödlig människa som vi? Skall vi då, vi som är klarsynta, gå med på [att lyssna till] hans [vältalighet som bländar och förhäxar som] trolldom?”

Domedagen – Del 3 – Räkenskapen

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
Salam Aleikum kära broder och ärade systrar och välkomna till denna föreläsning.

Vi skall nu inshaAllah fortsätta i vår serie som handlar om domedagen. Tidigare nämnde vi att kategorin räkenskap delas in i tre delar; gärningars bok, al-Mizan (vågskålen) och hisab (räkenskapen). Vi talade förra gången om gärningarnas bok, nu skall vi inshaAllah tala om al-Mizan (vågskålen). Flera av oss känner till ordet eller begreppet, då de man oftast refererar till en våg med skålar på bege sidorna.

Den heliga Koranen säger:

21:47]  وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ

[21:47] På Uppståndelsens dag skall Vi ställa fram rättvisande vågar och ingen skall då lida den minsta orätt. [Allt,] till och med det som väger så litet som ett senapskorn, skall Vi dra fram i ljuset. Det är Vi som bäst håller räkning på allt.

En våg är oftast symbolen av rättvisa och symbolen av mätning av vikt.  Vågen är ett instrument som används i många olika sammanhang och även vid logiska och vetenskapliga resonemang. Man väger mellan två logiska argument och tar det mest trovärdiga och logiska. I en våg gäller det att ha två fysiska kroppar vid mätning. Eftersom vågen i domedagen baserar sig egentligen på att väga tron, dem islamiska principerna, dåliga respektive bra handlingar, dålig respektive bra moral osv.

Frågan är då kan bön, fasta, uppriktighet, fromhet, tro, ärlighet och pålitlighet mätas enligt dem världsliga vågarna? Continue reading

Domedagen – Del 2


I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
Kära broder och ärade systrar Sallam Aleikum!

Inledning

Vi har tidigare talat om dödsögonblicket, graven och barzakh (mellan världen). Sedan påbörjade vi denna serie om domedagen.  Vi började tala om dess tecken och vad som händer när domedagen sker och när Allah(SWT) samlar människorna samt i vilken skepnad människan kommer vara i.

Efter detta har vi nu kommit till kategorin räkenskapen (hisab). Dessa delas i tre delar, ”Handlingarnas bokrulle/skrivrulle, al-Mizan (vågskålen) och Hisab (räkenskapen).”

Dina handlingars bokrulle

När Allah(SWT) skapade människan lade han två änglar som fick i uppgiften att registerara allt som vi gör och handlar. Dessa två änglar antecknar alla i ett dokument som är våra gärningars bok.

Koranen säger:

[82:10] Och det finns de som vakar över er, [82:11] ädla skrivare, [82:12] som [känner er och] vet vad ni gör.

På domedagen kommer dessa änglar att förra fram detta dokument eller bok till Allah(SWT), och då mina syskon, tro mig, allt kommer vara skrivet där. Varenda lilla och stor sak du gjort står antecknat där. Koranen säger:

[17:13] Och Vi har bundit varje människas bestämmelse vid hennes hals och på Uppståndelsens dag skall Vi lägga fram för henne en bok som hon finner uppslagen, [17:14] [och en röst skall säga:] “Läs nu din bok! I dag behövs ingen annan granskare av räkenskapen för dina handlingar än du själv.”

Denna bok är runt din hals som ett halsband. Dessa två änglar som antecknar allt heter Raqib och Atid. Tror ni vi kan ta av oss detta halsband? Svaret är: Nej, Imam Baqir(A) säger i en hadith som kommentar till denna vers vi nämnde. ”Dem goda och dåliga handlingarna kommer att följa människan, de går inte att separeras från dem, ända fram till domedagen där han får sin gärnings bok.”

Imam Sadiq(A) säger i en hadith ”När domedagen kommer äga rum, så kommer varje människa att få sin gärnings bok, han kommer att bli ombedd att ”Läs din bok.”

Khalid ibn Najih som återberättar denna hadith säger, ”Jag frågade Imamen: ’Vet dem (individerna) vad som står i boken?’

Imamen(A) svarade: ’Allah(SWT), den Allsmäktige kommer påminna individen om varje handling han begått, så att han kommer komma ihåg allt han gjort i livet, även om de är en dålig blick med ögat, ett dåligt ord eller ett steg mot haram. Han kommer uppleva dessa synder han begått vid varje stund i det ögonblicket, därför säger Allah(SWT) i den heliga Koranen.

 [18:49]  وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

[18:49] Och boken [där allt i människans liv är upptecknat] skall läggas fram, och du får se de trotsiga syndarna ängslas inför dess innehåll och höra deras rop: “Vi är förlorade! Vad är detta för en bok, som varken utelämnar små felsteg eller grova överträdelser?” I den skall de få återse [alla] sina handlingar; men din Herre skall inte låta någon tillfogas orätt.

Imam Ali(A) säger: “Det finns tre (slag av) vänner för en muslim:

1. Vännen som säger: “Jag finns med dig, huruvida du är levande eller död”, och detta är hans handling.
2. Vännen som säger: “Jag finns med dig till kanten av din grav och sen lämnar jag dig”, och detta är hans barn.
3. Vännen som säger: “Jag ska finnas med dig, till du dör”, och detta är hans rikedomar som kommer gå till arvingen när han dör.”
[Al-Khisal by Saduq, vol. 1, p. ]

Det återberättas från hadith, att Raqib betraktar och Atid skriver. Ifall en person begår en dålig handling, ber Raqib från Atid att avvakta från att skriva på direkten sägandes: ”Vänta kanske han ångrar sig och ber Gud om förlåtelse”. Dem ger möjligheten till personen att göra tawbah (ångra sig) och be Gud om förlåtelse. De inväntar några timmar, ber individen inte om förlåtelse och ångrar han inte sig så säger Atid ”Sannerligen är han skamlös”. Då kommer det tillskrivas en synd i hans bok.

Det återberättas från haditherna att alla människor har två böcker, en bok för dem dåliga handlingarna noterade och en annan för dem goda handlingarna noterade.

Allt kommer att noteras som vi nämnde tidigare. Allah(SWT) säger i sura al-Qamar: [54:52] Alla deras handlingar omtalas i [äldre tiders] böcker med nedtecknad gudomlig visdom; [54:53] allt är redovisat, stort som smått.

Imam Ali(A) och ungdomarna som slösar tid

Imam Ali(A) gick förbi några ungdomar en dag, dem ödslade tid, baktalade och satt skrattande. Imamen sade då till dem: ”Varför svärta ni ner era gärningars böcker med sådana fåfänga samtal”. Dem frågade honom, ”Mästare skrivs även sådant ner?”

Imam(A) sade då: ” Ja, till och med andningen som du andas. Även belöningen för att ta bort en tagg eller en sten på en väg som andra människor går på registreras. Dessa små handlingar går inte förlorade”.

Dessa änglar vet också när du har avsikt att begå dåliga handlingar. En person frågade en av Imamerna, hur kan de veta om avsikten är dålig eller bra?

Imamen svarade: ”När du har avsikten att göra något dåligt kommer en dålig doft att komma från din mun, då vet dem det. När du har avsikten att göra något gott kommer en god doft att kännas från din mun. När du har avsikten att göra något gott skriver dem en belöning till dig, när du gör handlingen får du 10 belöningar. När du har avsikt att göra något ont, skrivs inget, men när du gör något ont skrivs det dåliga med en synd.”

Koranen säger: [6:160] Den som [på Räkenskapens dag] för med sig en god handling skall belönas tiofalt, men den som för med sig en dålig handling skall bara straffas med vad som motsvarar denna handling och ingen orätt skall tillfogas dem.

Sättet att få boken

Sättet du får boken spelar roll. Får du boken i din högra hand är du frälst.

[69:19] Och den som får ta emot sin bok med höger hand skall ropa: “Kom! Läs [vad som står] i min bok!  [69:20] Jag visste att jag [en dag] skulle kallas att avlägga räkenskap!”  [69:21] Han skall leva, salig, [69:22] i ett himmelskt paradis,

Detta kan liknas med när en person får sina betyg i skolan. Har personen fått bra betyg är han stolt och berättar med glädje om hans grymma betyg för andra.

Får du boken bakom din rygg, i din vänstra hand, är det illa ute.

[84:10] Den som får ta emot sin bok bakom ryggen däremot, [84:11] kommer att bönfalla om att [snabbt] förintas, [84:12] där han brinner i helvetets eld.

Därför lär oss Imam Ali(A), att när vi skall göra wudhu, så skall vi be med denna dua.

– Medan man häller vatten över den högra armbågen bör man säga:
O Herre! Ge mig mina handlingars bok i min högra hand, och ett permanent vistelse i Paradiset i min vänstra hand, och gör min räkenskap ett enkelt sådant

– Medan man häller vatten över den vänstra armbågen bör man säga:
O Herre! Ge mig inte mina handlingars böcker i min vänstra hand, och inte heller bakifrån min rygg, och kedja inte fast det på min nacke. Jag söker beskydd hos Dig från helvetets eld

Det kommer finnas vissa som säger till Allah(SWT): ”Vi har inte gjort detta som står i boken.”

Den heliga Koranen säger: [58:18] Den Dag då Gud uppväcker dem alla från de döda, kommer de att bedyra och svära inför Gud [att de hade underkastat sig Hans vilja] liksom de nu bedyrar och svär inför er i tron att de uppnår något [med sina eder]. Nej, de är lögnens verkliga mästare!

Vad tror ni Allah(SWT) kommer gör då? Han kommer låta deras kroppsdelar och lemmar vittna!

36:65]  الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

[36:65] Den Dagen skall Vi försegla deras läppar, men deras händer skall tala till Oss och deras fötter skall vittna om deras handlingar.

Människan kommer då vända sig till sina kroppsdelar och säger till dem: ”Varför vittnar ni mot mig, jag som tog hand om er, jag som byggde 6-pack, jag som tränade för att göra er vackra etc.” Koranen säger gällande detta:

[41:21] Och var och en skall fråga sin hud: “Varför vittnade du mot mig?” – och den skall svara: “Gud, som ger alla talets gåva, har [också] gett mig [den]. Det var Han som först skapade dig [och de andra] och till Honom har ni [nu] förts åter.

Men vet ni vad syskon, Profeten(S) och imamerna kommer se våra böcker. Koranen säger:

[9:105]  وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

[9:105] Säg: “Handla! Gud kommer att iaktta era handlingar och Hans Sändebud och de troende likaså.

Änglarna kommer ge denna bok till Profeten(S), som kommer att se den. Sen kommer Imamerna(A) att se den och till slut kommer Imam Mahdi(AJ) att se den. Dem kommer be Gud om förlåtelse för deras anhängare, för deras synder som de begått. Vissa synder kommer försvinna och förlåtas, andra kommer stanna. Imam Mahdi(AJ) säger: ”Var uppmärksam! När din handlings bokrulle kommer till mig, ska dina synder vara sådan att de kan skrivas av och förlåtas. De bör inte vara sådana som inte kan skrivas av och förlåtas”

Låt oss avsluta med Imam Khomenis(A) ord, han säger:

”Avsikten är den praktiska formen och den himmelska aspekten av handlingen.  I de heliga traditionerna nämns samma punkt när det sägs; att avsikten är högre än handlingen, tvärtom avsikten är själva handlingen.  Detta är inte en överdrift som vissa har föreslagit. Detta är ett faktum, eftersom avsikten är den perfekta formen av handlingen och en del av dess helhet, hälsa och förfall. Perfektionen och bristerna av en handling är med avseende på avsikten.  Därför är en handling som löper genom mediet av avsikten, ibland en ära och ibland ohövlig, ibland är den perfekt och ibland är den bristfälligt. Ibland är den i dem himmelska höjderna i en vacker form och ibland är den i lägsta nivå och i en fruktansvärd form.

Wa Alhamdulillah Rabi al-Alamin, wa salat ala Mohammad wa ala alehi ajmein.

Domedagen – Del 1

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
Kära broder och ärade systrar Sallam Aleikum!

Inledning

När man skall behandla ett ämne som domedagen och dess tecken så bör man först återgå till vad är filosofin med domedagen? Varför är detta ämne så viktigt i islam fastän vi har försummat den. Av Koranens ungefär 6500 verser handlar 1400 om livet efter detta och domedagen. En fråga som vi bör ställa oss då, vad vet vi om domedagen? Ett av de tre kriterier för att en muslim skall kallas för muslim är just tron på domedagen. Den som inte tror på domedagen kan inte räknas som muslim och detta är en enad sak bland alla muslimer. Men vad handlar domedagen om? Vad är filosofin bakom domedagen?

Filosofin bakom domedagen

Filosofin bakom domedagen är just att Guds rättvisa uppenbaras där. Att rättvisan skall skippas på den dagen bland alla människor, såväl kuffar som muslimer. Koranen har beskrivet domedagen med flera attribut. En av de mest känna namnen är just räkenskapsdagen (yom el-hisab). Allah(SWT) kommer på domedagen att skippa rättvisan bland alla människor. Eftersom i detta livet har du en frivilja och du kan synda och göra vad du vill i princip. Allah(SWT) kommer således inte döma dig här, utan de här livet är ett prov. Under provet får du skriva och göra vad du vill men vid bedömningen kan du inte göra mycket. Därför säger man ”El yoom amal bila hisab, wa ghadan hisab bila amal” idag är det handling utan någon domare och imorgon är bedömning utan handling. Allah(SWT) kommer således att döma med rättvisa.

Rättvisa

Men vad är rättvisa? Rättvisa kan delas i två delar, den ena är att placera en sak i dess rätta plats och den andra är individens rättigheter. Det är just den andra delen som kommer behandlas på domedagen dvs. att Gud kommer döda efter individens rättigheter.

Domedagen

Domedagen kommer ske på en tidpunkt som vi minst anar. Ingen människa, inte ens Profeterna(A) och Imamerna(A) vet om domedagens klockslag.

Den heliga Koranen säger:

75:6]  يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ

[75:6] och hon frågar [misstroget]: “Och denna Uppståndelsens dag, när kommer den?”

 [75:7]  فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ

[75:7] [Den Dag] då blickarna grumlas [av fruktan]

 [75:8]  وَخَسَفَ الْقَمَرُ

[75:8] och månen mister sitt sken

 [75:9]  وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

[75:9] och solen och månen förenas –

 [75:10]  يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ

[75:10] den Dagen skall människan ropa: “Vart skall jag fly?”

Allt kommer ske på ett överraskande och oförbrett sätt. Allah(SWT) kommer beordra sin ängel Israphil att gå ner till jorden. Israphil kommer att gå ner till jorden. Änglarna på himmeln fruktar och är rädda för Israphil för dem vet att han är den som kommer utnämna domedagen, så varje gång han rör sig så tror de att han kommer utannonsera domedagen. Men den dagen kommer Allah(SWT) att beordra denna ängel att gå ner till jorden och utannonsera domedagen. Israphil kommer komma till jorden och han kommer vara svävande mellan jorden och himmeln. Continue reading

Reflektion

Nu när man sitter och skriver föreläsningen om domedagen så tänker man för sig själv, Domedagen och vad vet vi om den? Vilket tillstånd kommer vi vara i?

Imam Mohammad Baqir(A) säger:
Luqman sade till sin son; “Min son, ifall du har tvivel om döden, så prova att försöka och inte sova, du kommer inse att du inte kommer kunna göra det. Och ifall du har tvivel på domedagens uppresning, prova att inte vakna från din sömn. Du kommer inse att det inte går. Om du tänker på detta, kommer du att förstå och inse att din själ är i någon annans händer. Sannerligen är sömnen som döden och att vakna från sömnen är som uppresningen efter döden.” [Biharul Anwar, Vol. 7, s. 42]

Islams grunder


Salam Aleikum syskon!

Liksom allt som finns i vår omgivning så existerar/finns det grunder för en viss sak. En sak som inte har en stabil och stark grund är svajig och slö. En grund är viktig liksom ett hus som har en grund innan själva bygget sätts på och likt ett träd som har en grund och en stomme innan grenarna kommer ut är det samma sak med islam.

Islam är förnuftets religion och det islam förespråkar har sin logik och förklaring. Det kan finnas saker som vi kanske inte fått svar hittills men de mesta är besvarat. Islam är en religion som påbjuder människan till att tänka, reflektera kring sig själv och skapelse. Vem är jag som människa och vad är mitt mål? Vem har skapat mig och vad vill skaparen i sådana fall ifrån mig? Det islam sätter upp går ihop med intellektet, därför har islam sina grund och sina grenar. Som ett träd som har en stomme, som är grunder och senare grenar. Har islam även detta.

Islams grunder är 5 stycken och oftast blandar vi dessa fem med islams grenar. Islams grunder kallas för Usol-e-Din som betyder trons grundsatser och är som sagt likt stommen i ett träd. Efter det kommer islams grenar som kallas för Furo-e-Din som betyder religionens lärosatser och dem är grenarna som i ett träd.

Dem 5 Usol-e-Din (trons grundsatser)

Dem 5 Usol-e-Din (trons grundsatser) som varje muslim skall tro på är:

1.   Tawhid (trosbekännelsen)
2.   Adl (gudomliga rättvisan)
3.   Nobowwah (profetskap)
4.   Imamat (islamiskt ledarskap)
5.   Ma’ad (domedagen)

Det är obligatorisk för varje muslim att erkänna Allah dvs. ha Tawhid. För utan den kan du inte be eller fasta. Sedan är det viktigt att personen tror på Nobowwah för tror man inte på det så nekar man profeterna och Profeten Mohammad(S). Nekar man dem har man nekat Allah(SWT). Eftersom Profeterna(A) är Guds utsända sändebud till människornas vägledning, dvs. hans representanter. Sedan måste en muslim tro på Ma’ad. Eftersom det är där Allah skippar sin rättvisa och ungefär 1400 koraniska verser (ayah) talar om domedagen. När en person har trott på dessa tre räknas han som muslim. Nekar han domedagen, nekar han det som Allah(SWT) och Profeten(S) säger.

Ok, kanske någon nu tänker men hur är det med de kvarstående, dvs. Adl och Imamat. Alla muslimer som vi har sagt måste tro på Tawhid, Nobowwah och Ma’ad för att kallas för muslimer. Men inom shia islam så har vi två stycken extra och de är Adl och Imamat. Adl betyder gudomliga rättvisa och att Allah(SWT) är rättvis. Imamat betyder att man tror på imamerna efter Profeten(S).

Vi kommer att diskutera vidare vid ett annat tillfälle vad varje en av dessa 5 betyder. Dessa 5 är som vi sagt islams grunder (trädets stomme). De viktigt att tro på de. Förutom dem accepteras inte din bön, fasta och allt annat för de är grunden. Du kan inte be utan att tro på Allah, Profeten och domedagen.

Furo-e-Din (Religionens lärosatser)

Efter dessa 5 Usol-e-Din (trons grundsatser) kommer islams grenar likt trädet, efter stomme kommer grenar. Dessa grenar som kallas för Furo-e-Din (Religionens lärosatser) är 10 stycken och de är:

1. salat (bön)
2. sawm (fasta)
3. hajj (pilgrimsfärd till Mecka)
4. khums (1/5 skatten)
5. mana till goda gärningar (amr bel ma’roof)
6. och hämma från onda (nahy ’an el-monkar)
7. zakat (religiös skatt)
8.   jihad (helig kamp – all form av kamp i Guds väg varav den största kampen är den som människan för inom sig mot sitt nafs styre och sina låga begär)
9. Tawalla (Att älska och lyda Profeten(S) och Imamerna(A))
10. Tabarra (Att ta avstånd från Profetens(S), Imamernas(A) och islams fiender.)

Dessa 10 är som sagt islams grenar likt ett träds grenar.

Detta var kort och gott om islams grundläggande saker som varje muslim bör kunna.

Har ni frågor eller fundering så är det bara att ställa de.

fi amman illah