Döden – Din tid är kommen!

Alla blir chockade när någon som de känner dör, men sanningen är alla kommer dö och DIN tur kommer snart, vad har du gjort för dit nästa liv? Ta och reflektera över vart DU befinner dig och vad DU har gjort med dit liv. Att någon dör är endast en påminnelse och varning. Den personen som dör återvänder till sin skapare. Samma skapare som skapade honom har fastställt ett datum att han skall återvända till honom. Jobba på dig själv innan DIN tid är kommen! Koranen säger: [39:30] Du skall dö [Muhammad], och de skall dö. vidare säger den [53:44] och att det är Han som skänker död och Han som skänker liv;

Koraniska berättelser

[audio: http://ungmuslim.nu/ljudfiler/koraniskaberattelser.mp3]

Ladda ner:  Koraniska.berättelser.mp3 (Höger klicka spara mål/länk som…)

Online föreläsning på Paltalk 2011-07-01

I Guds den Nåderikes Den Barmhärtiges Namn
Bismallah al-Rahman al-Rahim

Wal Hamdulillah rabi al-alamin. Allahomma ajil li waliyaka al-Faraj wal afiyata wal nasr, wajlna men Khaira ansarih wa awanih wal mostashahid bayna yedeh.

Ärade bröder och systrar välkomna till denna föreläsning, skickar mina gratulationer på minnet av uppenbarelsen för Profeten(S).

Den heliga Koranen är ingen vanlig bok, författaren är Allah, den allsmäktige. Koranen innehåller många berättelser. Dessa berättelser är inte likt tusen och en natt berättelser. Utan dessa berättelser är för mänsklighetens vägledning och dessa är ett föredöme för oss.
[12:3] Allteftersom Vi uppenbarar denna Koran för dig [Muhammad], klarlägger Vi för dig [dess mening] på bästa sätt;

Dessa berättelser är för vår lärdom så att vi kan ta till oss. Det är inte saker som är skapade ur fantasi eller påhitt utan alla dessa berättelser och historier som nämns i Koranen är sanna. Koranen innehåller vissa profeters berättelser samt andra berättelser. I denna serie föreläsningar kommer vi behandla olika koraniska berättelser för att kunna ta lärdom av dessa. Detta således så att med Guds hjälp skall förstå Koranen mer samt kunna påminna oss själva.

[87:9] PÅMINN nu [människorna, Muhammad] – kanske skall påminnelsen vara [dem] till nytta;

Dessa berättelser är också som en varning för oss, Koranen säger så här: [50:45] Vi vet vad de [som förnekar uppståndelsen] säger, och du [Muhammad] kan inte tvinga dem [att tro]; men varna med Koranens ord dem som fruktar Min varning!

Vi kommer inledda med att tala om en berättelse som nämns i surah al-Kahf (Grottan) som är nr 18. I den surah nämns en berättelse om två bröder eller kompisar. Denna berättelse börjar från vers 32 till och med vers 44.

Koranen säger så här: [18:32] OCH LÅT dem få höra liknelsen om två män, av vilka Vi skänkte den ene två vingårdar, omgärdade av dadelpalmer och åtskilda av ett åkerfält.  [18:33] Båda vingårdarna gav frukt i aldrig sinande mängd, eftersom Vi hade låtit en källåder rinna upp mellan dem, [18:34] Mannen fick därför riklig avkastning.

Koranen beskriver att en av bröderna har välsignats med en rikedom. Att han hade en stor gård och åker med olika frukter, att skörden var så bra, att till och med en vatten källa fanns som gjorde så att dessa frukter inte sinnade. De var helt enkelt perfekt. Denna bror som välsignats med detta kände stolthet över sin trädgård och kände arrogans. Att han enligt Koranen säger: [18:34] Under ett samtal med sin vän sade han: “Jag är rikare än du och jag har fler män i mitt följe.” Continue reading

Introduktion till jihad al-nafs

[audio: http://www.azan.se/ljud/f%C3%B6rel%C3%A4sningar/haydar/jihadalnafs.mp3]

Ladda ner:  Introduktion.till.jihad.al.nafs.mp3 (Höger klicka spara mål/länk som…)

Online föreläsning på Paltalk 2010-09-10

I Guds den Nåderikes Den Barmhärtiges Namn
Bismallah al-Rahman al-Rahim

Allahomma ajil li waliyaka al-Faraj wal afiyata wal nasr, wajlna men Khaira ansarih wa awanih wal mostashahid bayna yedeh.

Salam Aleikum kära bröder och ärade systrar och välkomna till denna föreläsning.

[91:1] VID SOLEN och dess [bländande] sken,
[91:2] och vid månen, när den lånar dess ljus!
[91:3] Vid dagen, när den gör [jorden] synlig,
[91:4] och vid natten, när den sveper [världen] i mörker!
[91:5] Vid himlen och Den som har rest dess [valv],
[91:6] och vid jorden och Den som har brett ut dess [yta]!
[91:7] Vid människans väsen och Den som har format henne [med sikte på den uppgift som hon skall fylla],
[91:8] och nedlagt i henne både syndfullhet och gudsfruktan.
[91:9] Helt visst skall det gå den väl i händer som [i detta liv] strävar efter att rena [sin själ],
[91:10] men den som begraver den [i synd och mörker] skall gå mot fördärvet.

Denna föreläsning kommer som titeln förut språkar att handla om introduktion till Jihad al-Nafs, det vill säga det innerliga kriget eller kampen mot sig själv för Gud skull. Vi kommer således att tala om ämnet och introducera det genom koran verser så att vi närmare förstår vad det betyder. Det kanske blir en del Koran verser som kommer citeras men dessa är viktiga så att vi förstår tyngden och vikten av det vi skall tala om.

Den heliga Koranen har påpekat att människan är i en resa och att han inte har blivit skapad för nöjes skull samt att han skall återvända till Allah i slutändan. Flera Koran verser yttrar sig kring detta, till exempel säger:

[23:115] Trodde ni att Vi skapade er för nöjes skull och att ni inte skulle föras tillbaka till Oss?”

Eller [96:8] till din Herre måste alla återvända.

Eller annan koran vers som lyder: [84:6] [då skall] du, människa, som under ditt mödosamma liv [på jorden] alltid hade din Herre för ögonen, [då skall du] möta Honom!

Dessa verser säger oss egentligen att återvändo till Allah, för att möta honom, är självaste syftet och målet med människans skapelse. Följande koran vers bekräftar denna sanning, sägandes:

[18:110] Var och en som med hopp ser fram mot mötet med sin Herre skall [sträva efter att] leva ett gott och rättskaffens liv och att inte göra någon delaktig av den dyrkan som han ägnar sin Herre!

Allah har även sagt i den heliga Koranen: [10:7] De som inte ser fram mot mötet med Oss och som är nöjda med [vad de kan uppnå i] detta liv och slår sig till ro med detta, och de som ställer sig likgiltiga till Våra budskap – [10:8] de skall ha sin hemvist i Elden, [lönen] för deras handlingar.

Nu när vi har förstått och insett genom koran verser att människan är i en resa och att målet i hennes resa är Allah, så uppstår en frågeställning: Hur skall människan uppfylla eller förverkliga sitt mål? Och vilken väg är det som leder oss till ett möte med Allah(SWT)? Continue reading

Trångsynthet

Det var ett tag sen jag skrev ett inlägg, men nu på sistone har det känns ett behov att skriva ett par inlägg gällande visa ämnen. Tyvärr upplever jag idag väldigt stor trångsynthet bland vissa muslimer från borde parter sunni och shia och andra. Denna trångsynthet hindrar oss och vårt mänskliga intellekt från utveckling och utforskning. Vi kommer då oftast att vara i samma ruta hela vårt liv utan att utvecklas. Varje muslim har som uppgift att finna islam och få en övertygelse om denna härliga religion och dess föreskrifter annars är det ett blindfölje. Det gäller och är väldigt viktig för varje muslim att söka efter sanning och sträva alltid efter kunskap. Det räcker inte med att vi bara går till skolan och anser att den kunskapen som vi får i oss i skolan är tillräckligt. I skolan har man en viss läroplan och stadgar som man följer. Du måste själv utveckla dig själv för att finna svaren på de frågor du har inombords, du har en viss tveksamhet gällande flera saker därför bör du bekräfta denna tveksamhet och läsa!

Uppenbarelsens första ord och Koranens första ord var: Läs! Varför avstår vissa av oss från att läsa, varför låser vi in oss i vår egna lilla hörna och hindrar oss själva från utveckling? Vissa muslimer är tyvärr som travhästar, dem kollar varken åt höger eller vänster bara rakt fram. De anser att det dem tror på är rätt och allt annat är fel. Frågesätter du något i deras tro så blir det kalabalik och utvecklar dina frågor som tveksamhet i tron eller hyckleri eller förnekelse.  Detta är inget annat än okunnighet som dessa personer besitter. Våra främsta islamiska filosofer och tänkare som Shahid Murtada Mutaheri och Shahid Baqir al-Sadr och andra välkända islamiska filosofer och tänkare var sådana personer som läste och hade öppet sinne. Inget hindrade dem från att läsa, de läste västerländsk filosofin, islamisk filosofi, romersk, grekisk etc. etc. Tills de uppnådde övertygelse och fick äran att dö som martyrer i Guds väg!

Imam Sadiq(A) säger: ”Den som inte känner sin fiende är inte från oss.”  Detta bevisar för att oss att imamerna inte vill bara ifrån oss att vi skall läsa islamiska böcker eller bara vår ideologi utan snarare vara personer med stor insikt och öppet sinne så att man söker och utforskar. Självklart skall man börja med att stärka sig själv, inom sin ideologi och tro innan man gå vidare till någon annan. Men även här krävs det för en individ att acceptera ifrågasättandet av hans ideologi och tro så att han kan söka och spinna vidare på dessa frågor. För genom dessa frågor når man högre kunskap och blir starkare. Nu är problemet inte att muslimer inte läser om sina fiender utan problemet är att de inte läser om sin religion vilket det största problemet. När han väl skall svara kring en fråga som hijab, jihad, etc. så svarar han ur egen synvinkel och påtvingar sin synvinkel över islam. För Guds skull är man inte på läst skall man hellre vara tyst eller säga jag skall söka efter svaret och återkommer senare till dig, istället för att man ger ett svar som man antingen är tveksam på eller som kommer från egen tankesätt.

Våra ulema, lärda, sitter inte och spelar kulor eller spelar Xbox 360 eller kollar på Vänner hela dagen som vissa av oss gör, dem har tvärtom vigt sina liv för islam, dem har suttit och läst om islam i flera år och efter flera års utforskning kring ämnet så ger dem oss en viss lag som är baserad på islams lagar och föreskrifter. Till och med när dem skall tolka den heliga Koranen efter deras långa och hårda studier säger de till dig i slutet av en tolkning “och Gud vet”. För den heliga Koranen är ingen vanlig bok som vem som helst kan komma och tolka den. Jag förundras verkligen över sådana personer som tolkar Koranen hur dem vill. Profeten Mohammad(S) säger i en hadith: “Må Allah förbanna den som tolkar Koranen efter sin egen syn.”