Metafor från koranen om mannen och kvinnan!

I Guds Namn

[2:187] …De är en klädnad för er och ni är en klädnad för dem.

Den heliga Koranen är så delikat i sitt sätt att ge oss metaforer. Denna ovannämnda vers är ett exempel. Allah(SWT) säger till oss, gällande frun och mannen, de är klädnad för er och ni är klädnad för dem. Frågan är vart finns det delikat här?

Jo, vad har våra kläder för roll? Våra kläder är dem som täcker oss, täcker vår smuts, täcker det fula som vi har, täcker det som brister i oss, täcker våra nackdelar, täcker det som vi inte vill att andra skall se, täcker det som vi skäms för, täcker det som vi döljer. Våra kläder utsmyckar oss också, framhäver det fina hos oss, visar oss som eleganta, visar oss som rena, visar oss som prydliga och unika. Våra kläder framhäver skönheten i oss, våra kläder förgyller oss. Continue reading

En tung vers i koranen!

Det finns en vers i den heliga Koranen som får en att bli fundersam och vithårig samtidigt. Den får dig att reflektera och tänka noga på dina handlingar och avsikt med dem. Du kommer börja tilltala dig själv sägandes: “Idiot, vad gör du? Vem handlar du åt? Åt dig själv? Allah(SWT) säger ju i Koranen vakna, handla för mig, för annars är allt värdelöst i nästa liv.”

Det är denna vers: Continue reading

Den första tillbedjaren som underkastade sig Allah(SWT)

Varje människa bör underkasta sig Allah(SWT), den Starke, den Vise och den Enda, en underkastelse med frivilja utan tvång. Den första personen som underkastade sig Allah(SWT) var Profeten Mohammad(S). Koranen säger:

[6:161] SÄG: “Min Herre har lett mig till en rak väg, till den sanna tron, Abrahams rena, ursprungliga tro – han som vägrade avgudarna sin dyrkan.” [6:162] Säg: “Min bön och all min andakt, mitt liv och min död tillhör Gud, världarnas Herre, [6:163] Han som inte har någon vid Sin sida; till detta har jag kallats och jag är den förste av dem som har underkastat sig Guds vilja.”

Detta är en titel som Profeten(S) innehavt och som är något unikt för honom. Denna underkastelse genomsyrade honom(S) och hans liv. Han(S) säger själv: ”Mitt ögonsten är bönen.” Han brukade invänta bönetiden och han längtade innerligt till att få stå inför sin herre, inför hans händer. Han brukade säga till böneutroparen Bilal, ”Låt oss fröjdas O’Bilal.” Continue reading

Hur kommer det sig att samfundet gjorde en helomvändning?

Allah(SWT) säger i den heliga Koranen:

[12:111] I berättelserna om dessa profeter ligger förvisso lärdomar för människor som har förstånd. [Det] är här inte fråga om uppdiktade händelser – nej, [detta är en uppenbarad Skrift] som bekräftar vad som ännu består [av äldre tiders uppenbarelser], framställer allt i fasta och klara [vändningar] och [ger] dem som vill tro vägledning och nåd.

I en diskussion med en broder, så ställdes denna intressanta fråga. Hur kommer det sig att samfundet eller majoriteten av samfundet valde att avvika från Imam Ali(A) efter Profeten(S) bortgång?

En väldigt bra fråga, som är värd att reflekteras över och svaret kommer ges från Koranen. När Koranen anger berättelserna om profeterna så är det inte av måfå. När den väljer specifika fall och situationer ur någon profets liv som den anger, så är detta inte av måfå utan av en mening.

Koranen talar om för oss om en händelse i Profeten Moses(A) liv. Profeten Mose(A) skulle träffa sin herre och skulle därför lämna sitt folk ett antal dagar, därför så valde han sin broder Profeten Haroon(A) som efterträdare och ställföreträdare för honom i hans frånvaro. Det intressanta är att under Profeten Moses(A) frånvaro så blev samfundet förändrat och gick tillbaka till deras tidigare skedde, låt oss citera Koranens ord. Continue reading

Mäktiga verser!

Allahu Akbar vilka verser, får en att rysa!

[21:1] اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَّعْرِضُونَ
[21:1] RÄKENSKAPENS stund kommer allt närmare människorna, men de vänder sig likgiltigt bort [om frågan förs på tal].

[21:2] مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مَّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ
[21:2] När en ny påminnelse från deras Herre når dem lyssnar de [förstrött], utan att överge sina tidsfördriv

[21:3] لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّواْ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ
[21:3] och medan deras sinnen är upptagna av andra tankar. De håller sina hemliga överläggningar [och frågar varandra:] “Är denne [Muhammad] något mera än en dödlig människa som vi? Skall vi då, vi som är klarsynta, gå med på [att lyssna till] hans [vältalighet som bländar och förhäxar som] trolldom?”

Islams syn av vikten att styra sin blick samt dess effekter

En viktigt sak som många av oss förbiser i sitt handlande är vårt minne och effekten av det som lagras i minnet. Allt du ser, känner, läser, upplever, upptäcker registreras i ditt minne, i hjärnan. Forskare talar om korttidsminne respektive långtidsminne samtidigt som psykologer talar om det undermedvetna etc. Summan av allt det dem säger är att allt registreras. Allt noteras och det finns ingen “delete” knapp i hjärnan som du kan trycka på för att ta bort det du sett, det finns ingen “papperskorg” eller “Skräppost”. Utan att allt lagras men kategoriseras olika och har olika effekter på dig som person.

Islam är en religion som vill lösa ett problem från dess rot och ett av de essentiella sakerna som islam kom att förmedla är ämnet “Hijab” (slöjan). Hijab är inte som vissa tror, endast ett tyg bit över håret och punkt slut. Det finns en innerligt hijab och en ytterligt hijab. Båda är lika viktiga inom islam. Hijaben berör inte endast kvinnan, utan berör mannen före kvinnan och beviset för detta är att Allah(SWT) beordrade mannen att ha denna hijab före kvinnan. Allah(SWT) säger i den heliga Koranen:

[24:30] SÄG till de troende männen att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet; det leder till större renhet i deras liv. Gud är underrättad om vad de gör. Sedan kom versen: [24:31] Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet…” Continue reading

Reflektera kring koranens verser

Allah(SWT) har vid flera tillfällen i den heliga Koranen uppmanat oss att reflektera kring skapelsen, historien, tidigare generationer och framtiden etc. Detta för att vi skall ta lärdom och utvecklas. Dessa mångfaldiga verser som uppmanar oss till reflektion visar hur viktigt det är att reflektera och vilken vikt de har. Ett av de saker som den heliga Koranen uppmanar oss att reflektera kring är just historien.

[3:137] FÖRE ER tid har [andra] seder och levnadsmönster varit förhärskande [och i sin tur avlöst dem som tidigare rådde]. Gå därför ut i världen och se [spåren som visar] hur slutet blev för dem som påstod att sanningen är lögn.

Historien kring tidigare samfund, generationer och tidigare folk som levt. Människan är sig lik genom alla tider. Girighet, avundsjuka, högmod och andra moraliska sjukdomar existerar vare sig samhället utvecklas kunskapsmässigt, teknologiskt eller ekonomiskt. Människan är i grund och botten samma sak genom alla tider. Continue reading

Shaytan och hans trick

Shaytan dyrkade Allah i 6000 år. Han lyckades avancera sig bland jinn (osynliga väsen) till att komma nära Allahs(SWT) änglar och prisa Honom(SWT) i den upphöjda positionen. Men pga. av ett misstag som han begick så kastades han ner från den upphöjda positionen han befann sig i till det lägsta. Nu vill jag inte tala om vilken synd han begick utan kring konversationen han hade med Allah(SWT) och hur shaytans inställning och tricks är.

Allah(SWT) nämner hela konversationen i den heliga Koranen i sorat Sad (38):

[38:71] Din Herre sade till änglarna: “Jag vill skapa en människa av lera. [38:72] När Jag har format henne och andats in i henne något av Min ande, fall då ned [alla] på era ansikten inför henne!”
[38:73] Därpå föll änglarna ned på sina ansikten, alla [38:74] utom Iblees som [vägrade] av högmod och blev en av dem som förnekar sanningen.
[38:75] [Gud] sade: “Iblees! Vad avhöll dig från att falla ned inför den som Jag har skapat med Mina händer? Tog ditt högmod överhanden eller var du [alltid] en av dem som anser sig förmer än andra?”
[38:76] [Iblees] svarade: “Jag är bättre än han; mig har Du skapat av eld – honom skapade Du av lera.”
[38:77] [Gud] sade: “Bort härifrån! Utstött skall du vara [38:78] och Min förbannelse skall [följa] dig till Domens dag!”
[38:79] [Iblees] sade: “Herre! Bevilja mig en frist till den Dag då [människorna] skall uppväckas från de döda!”
[38:80] [Gud] svarade: “Du skall vara bland dem som beviljas en frist [38:81] till den Dag vars ankomst är känd [bara av Mig].” Continue reading

Ilskans effekter på barnuppfostran

På tal om gårdagens text om kvinnan så läste jag något intressant i en bok som handlar om barnuppfostran. Boken innehöll ett kapitel om effekten av moderns ilska på barnet. Igår i texten så ville jag ange en sak men pga. att texten blev lång så stannade jag. Ett av de problem som föräldrar upplever idag är stress. Särskilt ifall bege föräldrarna jobbar då ökar stressen. Denna stress har flera effekter i hemmet tyvärr. Ett vardagligt exempel som vi kan ta på rak hand är när man kommer från jobbet och paret inte har fördelat arbetet så är risken att stressen ökar sjukt. Särskilt ifall ett av paren studerar då försöker man hinna med allt. Stress leder till mycket, bland annat ilska. En individ som har fått utstå en hel del saker på dagen och som pressat sig själv och försöker uppnå vissa mål och försöker hinna med det ena och det andra exploderar till slut.

I en studie som gjordes på 110 amerikanska familjer som hade barn mellan 3-5 år gamla så angav det psykologiska institutet i Atlanta som stod för studien, att man fann ett samband mellan barn som är aktiva och busig, och mödrar som lider av ilska och har en vana att höja rösten och hota barnen. Man såg att det påverkade barnens identitet och utveckling. I denna studie definierade man busiga barn med följande: De barn som inte har tålamod, envist, trotsigt, fientlig av sig mot andra även mot sina föräldrar, kan inte varva ner från ett lek förrän hen sätter igång med ett annat och börjar busa. Continue reading