Be inte andra om saker som du inte gör själv

Dagens råd: Be inte andra att göra saker och ting som du själv inte gjort. Koranen säger: [61:2] TROENDE! Varför säger ni ett och gör ett annat? [61:3] Det är djupt förhatligt för Gud att era ord inte överensstämmer med era handlingar!

Sheikh Abbas Qummi(RA), författaren av Mefatih al-Jinan, handlade med det som stod i den bok under 1 år för att sedan bestämma sig för att trycka den.

Sök efter kunskap

Dagens råd: Låt dig veta att Allah välsignade människan och favoriserade henne över skapelsen genom att ge henne intellektet. Med den skall du söka efter kunskap och sanning utan att vara ignorans.

Sök därför kunskap hela tiden och var inte som de andefattiga hycklarna, utan var en sökande efter kunskap. Profeten(S) sade: “Sök efter kunskap från vaggan till graven.” Kunskap är ett ljus, använd därför ljuset till att finna vägledning.

Att sluta synda är det första steget

Dagens råd: Låt dig veta att det första steget mot Vägen mot Allah är att sluta synda. För du kan inte absorbera Den heliga Koranens ljus i hjärtat eller Profetens(A) och Imamernas(A) ord om du syndar, du kan inte heller vara mogen nog för att förstå om du syndar. Endast det hjärta som är moget, som kan ta emot det gudomliga ljuset.

Du kan inte planera bygga ett hus men samtidigt inte gör något. För att vara tydligare: Du kan inte bygga ett hus men samtidigt förstöra det. Du uppnår i slutändan inget resultat. Samma sak med tro. Du kan inte ta emot det gudomliga ljuset men samtidigt begår synder. Förstår du nu vad Imam Ali(A) menar när han säger: “En troende begår inte samma misstag två gånger.”?

Allah ser dig

Dagens råd: Låt dig veta att Allah är ett vittne till allt som händer dig, Han ser dig och är mer medveten om din situation än någon annan. Han vet vad du tänker, känner, planerar och döljer. Han ser det du har på hjärtat och det du har under tunga. Han är närmare dig än din pulsåder. Han får varken plats i jorden eller himmeln, men Han får plats i en troendes hjärta. Låt inte glömskan få dig att försumma Hans närvaro, för då lurar den dig. Se över dina handlingar och tänk innan du agerar. Konsekvensen av dina handlingar får du stå för inte någon annan. Allah är den som dömer den dagen då ingen kan döma. Han kommer vara domaren men också vittnet, så vad kommer du ta dig till? Återigen se över dina handlingar och jämför vilken av de som tar dig närmare Honom och välj det. Prioritera Allahs belåtenhet så kommer du vara belåten i slutändan. Förstår du nu vad som menas med att Allah ser dig?