Avstånd från bönen – del 4

15 konsekvenser för dem avstår från bönen

Profeten(S) säger att en person som försummar bönen och är lat gentemot den, straffas med femton olyckor av Allah(SWT). Av dessa är sex relaterade till det här livet, tre vid dödsögonblicket, tre förekommer i graven och tre olyckor drabbar honom på domedagen. Det är när han kommer fram ur sin grav (för slutredovisning).

De sex konsekvenserna i detta liv är:

1. Allah tar bort välsignelsen från att få ett långt liv från hen.

2. Allah tar bort välsignelsen för hans försörjning (rizq).

3. Allah tar bort rättfärdighetens tecken från hans ansikte.

4. Ingen av hans goda gärningar kommer att accepteras och han kommer inte att belönas för dem.

5. Hans åkallan kommer inte att accepteras.

6. De rättfärdigas böner kommer inte att gynna honom.

De tre olyckor som drabbar honom vid dödsögonblicket: Continue reading

Avstånd från bönen – del 3

Den heliga Koranen
 
[74:38] كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ
[74:38] Var och en skall ställas till svars för vad han har gjort
[74:39] إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ
[74:39] utom de rättfärdiga som hör till den högra sidan
74:40] فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءلُونَ
[74:40] [och som där de vilar] i [paradisets] lustgårdar, skall förhöra sig
74:41] عَنِ الْمُجْرِمِينَ
[74:41] om [de dömda] syndarna [och fråga]:
74:42] مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ
[74:42] “Vad förde er till helveteselden?”
74:43] قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ
[74:43] De skall svara: “Vi hörde inte till dem som bad
 
 
Vad säger den heliga Koranen om avstånd från bönen? Versen som nämndes i början där paradisets folk frågar människorna som trädde in i en av helvetets boningar, som kallas för Saqr, ”Varför och hur har ni hamnat där?” Jo, pga. de avstod från bland annat från bönen.
 
[75:30] Då återstår [bara] den sista färden till din Herre!
[75:31] Men [denne man] hade ingen tro och han bad inte.
[75:32] [När sanningen kom] förnekade han den och vände den ryggen;
 
[75:30] إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ
[75:31] فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى
[75:32] وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى
 
Bönen är religionens pelare syskon! Imam Ali(A) innan han avled så sade han bland annat: ”Allah, Allah över, ta hand om era böner, det är er religions pelare.”

Continue reading

Avstånd från bönen – del 2

Hadither

Profeten(S) ”Den som avstår från bönen medvetet har förnekat”.
Imam Baqir(A) säger: ”Den som avstår från sina obligatoriska plikter har förnekat.”

Imam Sadiq(A) säger att en man kom till Profeten(S) och frågade honom: ”Testamentera mig en sak.” Profeten(S) sade till honom: ”Lämna inte din bön medvetet, för om du lämnar den, avstår från den, så är han fri från Islam.” Det betyder islam har inte med honom att göra.

Profeten(S) säger: ”Skillnaden mellan en muslim och en som förnekar (kufr) är att avstå från sin obligatoriska bön eller latar sig till den och inte ber den.”

En gång kom en man till Imam Sadiq(A) och sade: ”Hur kommer det sig att den som begår zina (otukt) inte kallas för förnekare, medens en som inte ber kallas för det? Vad är beviset? Continue reading

Avstånd från bönen – del 1

Introduktion

Allah(SWT) skapade människan för ett syfte, som vi tidigare har talat om, han säger att vi är på en resa och vårt mål i resan är Allah(SWT) [2:156] “Vi tillhör Gud och till Honom skall vi återvända”.

I denna resa, liksom i varje resa så behöver man transportmedel. Du behöver ha något som transporterar dig. I den andliga resan som Allah(SWT) har talat om för oss, är vårt transportmedel bönen. Därför säger Profeten(S) ”Asalat Miraj al-Momin” ”Bönen är den troendes uppstigning”, dvs den andliga uppstigningen.

Allah(SWT) har också sagt att han gett oss en frivilja. Denna fria vilja kan du använda själv och bestämma vad du vill göra.

Koranen säger så här:

76:3] إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

[76:3] Vi har visat henne [hennes] väg, [och det är sedan hennes sak] att antingen visa tacksamhet [och följa vägledningen] eller att visa otacksamhet och så förneka [Oss].

Hur visar vi tacksamhet? Continue reading

Tarawih; är det bid’a (innovation)?

I Guds Namn
Salam Aleikum syskon!

Shahr Ramadan Karim på er syskon! Under denna heliga månad åker flera av våra sunni syskon till moskén för att be Tarawih bönen. De finns många sunni shaykher som har sagt att de är mustahab (rekommenderat) att be denna bön men, men… Vart härstammar bönen ifrån? Bad Profeten(S) tarawih bönen? Eller kom man på denna bön? I sådana fall vem hittade på denna “utmärka” bid’a?

Intressanta frågor och ännu mer svaren. Här nedan bifogar jag ett kort svar gällande detta ämne av en bror till mig. Ha en trevlig läsning: Continue reading