Bishr den Barfote

En kort berättelse om en man som heter Bishr el Hafii som levde under Imam Kathims(A) tid.

Bishr var en man som hade massa fester, och som gjorde saker som fick ungdomar att gå av vägen och synda. Han hade i hans hus massa dansörer, dem drack m.m. Folket i området kom till Imam Kathim(A) och sa: ” O’Son av Guds sändebud, denne Bishr har fått våra ungdomar att trotsa Gud, och synda och dricka m.m.” Continue reading