Belåtenhet

Dagens råd och visdom: Belåtenhet är skatt mina älskade syskon som är ovärderlig och som ingen kan värdesätta. Denna skatt är inte lätt att erhålla, kämpa därför för att nå den, för vid Honom som har människornas själar i sin hand, erhåller ni den har många av era moraliska och psykiska problem och sjukdomar botats.