Bashar bin Omar!

Frid vare över dig; Bashar bin Omar!

Har var bland ta’biun*. Hans söners mod och tapperhet under krig var känt. Han slog läger med Imam Hossein(A) under dagarna av muhadana.

*den generationen av människor som blev muslimer efter Profetens(S) bortgång men var i samtid med sahaba (profetens följeslagare).

Umayyeh bin Sa’d!

Frid vare över dig; Umayyeh bin Sa’d!

Han var en av Imam Alis(S) följeslagare, var bland ta’biun*. Han levde i Kufa. När han fick veta om Imam Hosseins(A) ankomst till Karbala, så bestämde han sig för att slå läger med honom. Han kom till Imam Hossein(A) under dagarna av mohadana.

*den generationen av människor som blev muslimer efter Profeten(S) bortgång men var i samtid med sahaba (profetens följeslagare).

Adam bin Umayyeh(RA)!

Frid vare över dig; Adam bin Umayyeh(RA)!
Han var bland de shia som kom från Basra och som brukade samlas i Maryehs hem. Maryeh var en shitisk kvinna från Basra. Hennes hem var en plats där shia i staden Basra samlades för att ha möten och besluta. Adam kom från Basra till Mecka tillsammans med Yazid bin Thabit för att vara med Imam Hossein(A)
‪#‎Karbalas_Martyrer‬ ‪#‎Shuhada_Karbala‬

Abbas lojalitet

När Abbas föll ner från hästen till marken utan händer

möte hans bröst den heliga platsen

När Abbas föll ner från hästen

föll hashimeternas måne i stycken

När Abbas fölll ner från hästen

var det inte svärd eller döden han frukta

Abbas enda oro de var hur vattnet skulle nå Sakina.

Och hur Hossein skulle bli ensam

Från barndomen Abbas han lova

att Zaynab skall han skydda

från barndomen Abbas han lova

att Hossein inte skall känna på törsten

Nu föll Abbas handlös ner till marken

och Hosseins anlete ändrades

Zaynab som vid Hossein stod

Såg hur hennes broders anlete förändrades

Plötsligt såg hon hur Ali i Hosseins ögon syntes

Hossein likt en moder som förlorat sitt barn

Red hastigt mot Abbas när han föll

han hörde ropet som bröt hans rygg,

orden som ekade från Forats håll

”Asalam Alayka Ya Hossein

Mästare din Abbas vid forat ligger

En sista blick han önskar”

Hossein till Abbas kropp anländer

Vad han såg fick honom att falla ner till marken

Abbas känner doften av Hossein

Det var paradisets unga som anlände

Abbas ville från marken resa sig för att ta emot Hossein

Men hur kunde han utan händer.

Plötsligt kände han hur Hosseins heliga händer

Omfamnade hans blodiga huvud

Hossein hade kommit och sin broders huvud han la intill bröstet

Men Abbas, men Abbas, men Abbas

I sin reflektion han tänkte om en stund

Min mästare kommer falla

Vem kommer omfamna hans heliga huvud

”Nej, vid Gud är detta inte min moral och inte är detta vad Hossein kommer känna”, han tänkte.

Abbas sätter tillbaka sitt huvud ner i den heliga marken

där solens heta hade bränt den släta sanden men detta oroade inte Abbas.

Hossein såg detta och förstod sin broder

Trogen var Abbas i sista stunden och till sin broder ville han känna sympati

Hur kunde Hosseins huvud i sanden den ligga och Abbas huvud i Hosseins famn den njuta

En sista önskan hade Abbas från i sitt hjärta

Att Hosseins anlete få betrakta

”Min mästare en önskan mitt hjärta har att beskåda dit vackra ansikte,

du var det första som mitt hjärta beskåda när jag till livet kom och det sista som jag vill se”.

Hossein, O’Hossein vilket brustet hjärta han nu hade

Med en blick såg han på Abbas

i ena ögat hade pilen fastnat

Och den andra av blodet var översvämmat

Med sitt hjärta och rinnande tårar torkar Hosseins bort blodet

Och deras blickar möte varandra.

Vilken långstund de kände

Nu fanns inget, nu kände Hossein inget, nu kände Abbas inget

Nu var det bara Abbas’s och Hosseins ishq som kändes

Dessa blickar plåstra om Abbas’s sår,

dessa blickar plåstra om Hosseins brustna hjärta

O’Vad tiden var kort och Hossein hade en önskan innan Abbas skulle bort

”Min broder” sa Hossein ”En sista önskan din bror har, sens barndom ordet mästare från din ljuva tunga den kom men aldrig broder Hossein kallade du mig, innan du till kärlekens flod lämnar mig, vill jag höra ett sista ord. Min broder Hossein vill jag höra”

O’Vilken stund de var och Abbas med alla sår sade ”Min broder Hossein…”

Abbas lämnade livet och till Barzakh han kom

Ett glas var väntat från Profetens hand den kom

Abbas var utan händer och Profeten ville Abbas törst släcka

Men han såg Abbas anlete var bekymrat

”Min son vad är det som uppjagar dit hjärta” kom en mild röst från Profetens mun

Blygsamt med huvudet böjt svarade Abbas ”Hur kan jag dricka och Hosseins hjärta av törst den vissnat ut”.

Hossein…

Hossein är en röst genom tiden den ekar.
Hossein är ingen kärlek, ty kärlek är för de som söker tröst.
Hossein är är Ishq, Hossein är galenskap som ingen förutom de fria kan förstå.
Hossein är bortom tid och plats, för Hossein är Guds ord som påminner om Källan till älskarnas Älskare.
Hossein är revolution, lära, skola.
Hossein är en väg som förtryckarna fruktar.
Hossein är Profetens(S) lära manifesterad.
Hosseins blod som flödade i den varma öknen och rann ner från hans heliga huvud är islams eviga puls.
Hosseins blod upplivade ett glöd som inte kommer släckas.
Hossein under Ashura dagen manifesterade den heliga skriften.
Vems kropp ligger under solens heta?
Vems kropp är som är nedgrävd i öknen?
Vems kropp är det som är vandaliserad från kläderna?
Vems kropp är det vars bröstkorg är krossat av hästarnas klovar?
Vems kropp är det vars huvud är separerad från kroppen?
Vems kropps är det där som är full av spjut och pilar?
Vems kropp är det där som är styckad av svärdens slag och vars fingrar är upp skräda?
Vems kropp är det där vars sår är öppna och färska och vars blod rinner ut?
Är det Hosseins kropp där i Karbalas öken eller är det Profetens?

“Finns det någon medhjälpare!”

O’Människor vad har detta barn begått för brott? Endast 6 dagar gammalt och blev mördad av den bahrainska regimen som mördar dess befolkning och massakrerar de. Vi gråter efter Ali Asghar, Imam Hosseins(A) son fastän tusen Ali Asghar mördas. O’Vad vår tystnad är märklig…och vad vår handlade är likgiltigt med de som förblev tysta medens Imam Hossein(A) slaktades. Imam Hosseins(A) kallelse ekar ännu bland oss fastän vi inte hör det “Finns det någon medhjälpare som kan hjälpa oss!”

Ashura – En av Guds dagar

[audio: http://ungmuslim.nu/ljudfiler/ashuraenavgudsdagar.mp3]

Ladda ner:  Ashura.en.av.Gud.dagar.mp3 (Höger klicka spara mål/länk som…)

Online föreläsning på Paltalk 2010-12-17

I Guds den Nåderikes Den Barmhärtiges Namn
Bismallah al-Rahman al-Rahim

Wal Hamdulillah rabi al-alamin. Allahomma ajil li waliyaka al-Faraj wal afiyata wal nasr, wajlna men Khaira ansarih wa awanih wal mostashahid bayna yedeh.

La Hawla wala Qowat illa Billah el Aliyel Athim, Inna lillah wana illayhi rajon.

De kärleksfulla själarna återvände till sin Herre
Men deras kroppar kvarstod i Karbalas öken
Uttorkade kroppar av törst men dränkta i deras blod
Separerade kroppar från deras huvuden
Trampade av hästarnas klovar
Vid varandra logg de alla
O’Fatima om du kunde närvara vid Karbala, så skulle du begråta dig över dessa
O’Fatima dit revben bröts av mellan dörren och väggen
Men dessa martyrer blev trampade av hästarnas klovar
Brutna ben och revben och huvuden på spjut
Och Zaynab, O’Fatima bevittnade allt detta
ensam som hon var utan någon beskyddare
Abbas var borta och således Hossein
Ingen Ali Akbar och ingen Qassem med henne

La Hawla wala Qowat illa Billah el Aliyel Athim, Inna lillah wana illayhi rajon.

[14:5]  وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ
[14:5] Vi sände Moses med Våra budskap [och befallde honom]: “Led ditt folk ut ur mörkret till ljuset och påminn dem om Guds dagar!” I detta ligger förvisso budskap till var och en som står fast i motgången och som tackar [Gud] i allt.

Salam Aleikum kära bröder och ärade systrar och välkomna till denna föreläsning. Beklagar sorgen över Imam Hosseins(A) martyrskap.

Koranen talar mycket om Profeten Moses(A) och i denna vers gör den det såväl också. Vi kommer inte att gå igenom tolkningen av denna vers utan vi kommer att tala kring en benämning som versen innehåller och det är ”Ayam Allah” och ”Påminn dem om Guds dagar”.

Vad är Guds dagar?

Guds dagar är de dagarna där Allahs bevis eller Allahs styrka synliggörs. Missförstå mig inte. Allah existerar över allt och beviset på honom finns över allt. Men vad som sägs denna vers är:
O’Moses påminn dem om Guds dagar, där de räddades från Faroa och hans folk, där de såg dem klara gudomlige tecken vid havets uppdelning och där de vittnanden hur Allah lät dem komma undan Faroas arme genom att dränka Faroas folk i Nilen.

Guds dagar är således dagar där Allahs styrka och makt uppenbaras tydligt liksom där Allah dränkte Faroa eller lät Profeten Ibrahim(A) klara sig från Namnrods eld och där han besegrade Namnrod. Guds dagar kan därför vara välsignelse för de troende och vrede för de otrogna.
Och det är det som versen också säger, då den säger ”Påminn dem om Guds dagar” som tyder: Kommer ni inte ihåg Guds räddning från Faroa och hans folk? Där han dödade era barn, våldtog era kvinnor, mördade era män?  Är detta inte då en välsignelse att man räddas från sådant förtryck och orättvisa?  Därför kallas det för Guds dagar!

Ashura – En av Guds dagar

Är då Ashura en av Guds dagar? Continue reading

Sörjde Profeten(S) över Imam Hossein(A)?

Den Väntades Vänner har nyligen översatt en underbar video gällande om Profeten(S) sörjde över Imam Hossein(A) eller inte? Samt om det är en bid’a (innovation) eller inte? Seyyed Kamal Haydari(HA) tar upp detta och mer från sunni böcker.