Domedagen – Del 3 – Räkenskapen

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
Salam Aleikum kära broder och ärade systrar och välkomna till denna föreläsning.

Vi skall nu inshaAllah fortsätta i vår serie som handlar om domedagen. Tidigare nämnde vi att kategorin räkenskap delas in i tre delar; gärningars bok, al-Mizan (vågskålen) och hisab (räkenskapen). Vi talade förra gången om gärningarnas bok, nu skall vi inshaAllah tala om al-Mizan (vågskålen). Flera av oss känner till ordet eller begreppet, då de man oftast refererar till en våg med skålar på bege sidorna.

Den heliga Koranen säger:

21:47]  وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ

[21:47] På Uppståndelsens dag skall Vi ställa fram rättvisande vågar och ingen skall då lida den minsta orätt. [Allt,] till och med det som väger så litet som ett senapskorn, skall Vi dra fram i ljuset. Det är Vi som bäst håller räkning på allt.

En våg är oftast symbolen av rättvisa och symbolen av mätning av vikt.  Vågen är ett instrument som används i många olika sammanhang och även vid logiska och vetenskapliga resonemang. Man väger mellan två logiska argument och tar det mest trovärdiga och logiska. I en våg gäller det att ha två fysiska kroppar vid mätning. Eftersom vågen i domedagen baserar sig egentligen på att väga tron, dem islamiska principerna, dåliga respektive bra handlingar, dålig respektive bra moral osv.

Frågan är då kan bön, fasta, uppriktighet, fromhet, tro, ärlighet och pålitlighet mätas enligt dem världsliga vågarna? Continue reading

Natten till den 15:e Sha’ban

Den heliga Profeten(S) har sagt, att under natten till den 15:e Shaba’an så tar Allah(SWT) beslut om saker som uppehälle, livet, döden och välfärden av folket. Efter ”Qadr nätterna” så är natten till den 15:e Shaba’an den mest gynnsamma natten (även känd som ”natten av Baraat”). Enligt femte och sjätte Imamerna(A) så har den allsmäktige Allah(SWT) lovat att uppfylla alla rimliga önskningar som framförs till honom denna kväll. Denna kväll skänker Allah(SWT) sitt folk av hans gåvor och förlåter dem utifrån sin godhet och generositet. En av de stora välsignelserna av natten är att vår väntade ledare, Imam Mahdi(AJ) föddes vid gryningen. Den allsmäktige Allah(SWT) har valt denna natt till Ahl al-Bait precis som Qadr natten är tillägnat till Profeten(S). Det första som Guds tjänare måste göra denna natt är att lämna de materialistiska nöjena av denna värld ifrån sina ögon och hjärta. För att göra denna natt speciell krävs det att varje tjänare tänker på denna natt som den sista natten (dvs. att han kommer att dö imorgon) och att domedagen kommer att infalla imorgon. Det är rekommenderat att tillbringa hela natten i böner. I en Ahadith står det att om man spenderar hela natten i böner, kommer ens hjärta inte att dö då andra hjärtan dör.

– Recitera 100 gånger:

سُبْحانَ الله وَالحَمْدُ للهِ وَلا إِلهَ إِلاّ الله وَالله أَكْبَرُ

Glorifierad vare Gud. All lovprisande och tacksamhet tillhör Allah. Det finns ingen gudom utom Gud. Gud är den Störste.

– Utför Ghosl med avsikten av att tvätta bort synder, precis som denna Ghosl skulle vara den sista.

– Recitera 100 gånger:

”Astaghfirullah اسْتَغْفِرُ الله (Jag söker Guds förlåtelse)”

– Läs Ziyarat av Imam Hossein(A) & En special Ziarat för den 15:e Shaba’an eftersom alla profeter(A) och änglar kommer att besöka Imamen(AJ) under denna kväll.

– Som en kort hälsning till denna heliga dag, kan man ställa sig på terrassen (balkongen) eller på en upphöjd plats, titta till vänster, höger och upp mot himlen och recitera:

Fred vare med dig, O Aba Abdillah!

Assalmo Alalika Ya aba Abdillah

السَّلامُ عَلَيْكَ يا أَبا عَبْدِ الله

Fred och Allah’s(SWT) nåd och välsignelser över dig.
[Asalaamo alikum wa Rahmatullah e wabarakatoh

السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكاتُهُ

– Be salat Jafar Tayyar

– Recitera duaa Kumayl i syfte att söka förlåtelse.

I en hadith, har det nämnts att Kumayl ibn Ziyad sade: “Jag satt med de troendes mästare Imam Ali(A) i Masjid Kufa tillsammans med en grupp kompanjoner. En av dem frågade Imamen(A) om innebörden av versen;

”[en natt] då varje fråga formulerades med fasthet och precision” [den heliga Koranen 44:4]

Imamen(A) svarade: Innebörden av detta är natten till den 15:e Sha’ban. Jag svär vid Den som har Alis liv i Sina händer, att det inte finns en enda tjänare till Allah(SWT) som inte kommer få sin belöning denna dag. Allt gott och ont som kommer att komma denne till del under detta år, uppdelas och delas ut den 15:e Sha’ban, och allt det goda och dåliga [som bestäms för honom] kommer att fortsätta från den 15 Sha’ban till och med nästa år under samma kväll.

Den tjänare som håller sig vaken denna natt och reciterar Khidrs åkallese [duaa Khidr] kommer att få sina åkallelser besvarade.”

Denna duaa [Khidr] som lärdes ut till Kumayl ibn Ziad är nu mera känd som Duaa Kumayl.

– Man bör söka Imam al-Zamans(AJ) närhet, Må Allah(SWT) påskynda hans återkomst; vår tids bevis; vår högsta ledare; den största hemligheten (av Allah(SWT)); innehavaren av den gudomliga hemligheten och inbjudaren till Profetens(S) budskap; efterföljaren till alla profeter och efterföljare till alla profeters efterföljare; den fysiska manifestationen av Guds rättvisa; vägledningens fana, den som kommer att förgöra all form av korruption och förtryck och de som motsätter sig sanningen; krossaren av Allahs(SWT) fiender – de vilseledda och förnekarna, den som kommer att rensa jorden från splittring och dyrkan av egot, det största tecknet på Allah(SWT), den som fungerar som förbindelsen mellan himmel och jord, vår Imam(AJ), Mästare och Kommande, al-Mahdi(AJ) – Må min själ och hela universums själar offras för honom.

– Under denna natt, bör man även vara upptagen i ziyarat, Munajat och be om ens önskemål samt klaga över vår separation från vår efterlängtade Imam(AJ). Man kan även skriva ett brev, Ariza till Imamen(AJ). Våra åkallelser och böner bör alltid utföras med en tanke på det avstånd som finns till vår ledare men vi bör också komma ihåg och vara tacksamma gentemot Allah(SWT) för att vi välsignats med en sådan guide. Recitera de Duaa som är relaterade till vår Imam(AJ), duaa Nudbah, ziyarat Imam-Isteghasa och ziyarat Ale Yasin.

– Recitera följande åkallelse Continue reading

Domedagen – Del 2


I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
Kära broder och ärade systrar Sallam Aleikum!

Inledning

Vi har tidigare talat om dödsögonblicket, graven och barzakh (mellan världen). Sedan påbörjade vi denna serie om domedagen.  Vi började tala om dess tecken och vad som händer när domedagen sker och när Allah(SWT) samlar människorna samt i vilken skepnad människan kommer vara i.

Efter detta har vi nu kommit till kategorin räkenskapen (hisab). Dessa delas i tre delar, ”Handlingarnas bokrulle/skrivrulle, al-Mizan (vågskålen) och Hisab (räkenskapen).”

Dina handlingars bokrulle

När Allah(SWT) skapade människan lade han två änglar som fick i uppgiften att registerara allt som vi gör och handlar. Dessa två änglar antecknar alla i ett dokument som är våra gärningars bok.

Koranen säger:

[82:10] Och det finns de som vakar över er, [82:11] ädla skrivare, [82:12] som [känner er och] vet vad ni gör.

På domedagen kommer dessa änglar att förra fram detta dokument eller bok till Allah(SWT), och då mina syskon, tro mig, allt kommer vara skrivet där. Varenda lilla och stor sak du gjort står antecknat där. Koranen säger:

[17:13] Och Vi har bundit varje människas bestämmelse vid hennes hals och på Uppståndelsens dag skall Vi lägga fram för henne en bok som hon finner uppslagen, [17:14] [och en röst skall säga:] “Läs nu din bok! I dag behövs ingen annan granskare av räkenskapen för dina handlingar än du själv.”

Denna bok är runt din hals som ett halsband. Dessa två änglar som antecknar allt heter Raqib och Atid. Tror ni vi kan ta av oss detta halsband? Svaret är: Nej, Imam Baqir(A) säger i en hadith som kommentar till denna vers vi nämnde. ”Dem goda och dåliga handlingarna kommer att följa människan, de går inte att separeras från dem, ända fram till domedagen där han får sin gärnings bok.”

Imam Sadiq(A) säger i en hadith ”När domedagen kommer äga rum, så kommer varje människa att få sin gärnings bok, han kommer att bli ombedd att ”Läs din bok.”

Khalid ibn Najih som återberättar denna hadith säger, ”Jag frågade Imamen: ’Vet dem (individerna) vad som står i boken?’

Imamen(A) svarade: ’Allah(SWT), den Allsmäktige kommer påminna individen om varje handling han begått, så att han kommer komma ihåg allt han gjort i livet, även om de är en dålig blick med ögat, ett dåligt ord eller ett steg mot haram. Han kommer uppleva dessa synder han begått vid varje stund i det ögonblicket, därför säger Allah(SWT) i den heliga Koranen.

 [18:49]  وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

[18:49] Och boken [där allt i människans liv är upptecknat] skall läggas fram, och du får se de trotsiga syndarna ängslas inför dess innehåll och höra deras rop: “Vi är förlorade! Vad är detta för en bok, som varken utelämnar små felsteg eller grova överträdelser?” I den skall de få återse [alla] sina handlingar; men din Herre skall inte låta någon tillfogas orätt.

Imam Ali(A) säger: “Det finns tre (slag av) vänner för en muslim:

1. Vännen som säger: “Jag finns med dig, huruvida du är levande eller död”, och detta är hans handling.
2. Vännen som säger: “Jag finns med dig till kanten av din grav och sen lämnar jag dig”, och detta är hans barn.
3. Vännen som säger: “Jag ska finnas med dig, till du dör”, och detta är hans rikedomar som kommer gå till arvingen när han dör.”
[Al-Khisal by Saduq, vol. 1, p. ]

Det återberättas från hadith, att Raqib betraktar och Atid skriver. Ifall en person begår en dålig handling, ber Raqib från Atid att avvakta från att skriva på direkten sägandes: ”Vänta kanske han ångrar sig och ber Gud om förlåtelse”. Dem ger möjligheten till personen att göra tawbah (ångra sig) och be Gud om förlåtelse. De inväntar några timmar, ber individen inte om förlåtelse och ångrar han inte sig så säger Atid ”Sannerligen är han skamlös”. Då kommer det tillskrivas en synd i hans bok.

Det återberättas från haditherna att alla människor har två böcker, en bok för dem dåliga handlingarna noterade och en annan för dem goda handlingarna noterade.

Allt kommer att noteras som vi nämnde tidigare. Allah(SWT) säger i sura al-Qamar: [54:52] Alla deras handlingar omtalas i [äldre tiders] böcker med nedtecknad gudomlig visdom; [54:53] allt är redovisat, stort som smått.

Imam Ali(A) och ungdomarna som slösar tid

Imam Ali(A) gick förbi några ungdomar en dag, dem ödslade tid, baktalade och satt skrattande. Imamen sade då till dem: ”Varför svärta ni ner era gärningars böcker med sådana fåfänga samtal”. Dem frågade honom, ”Mästare skrivs även sådant ner?”

Imam(A) sade då: ” Ja, till och med andningen som du andas. Även belöningen för att ta bort en tagg eller en sten på en väg som andra människor går på registreras. Dessa små handlingar går inte förlorade”.

Dessa änglar vet också när du har avsikt att begå dåliga handlingar. En person frågade en av Imamerna, hur kan de veta om avsikten är dålig eller bra?

Imamen svarade: ”När du har avsikten att göra något dåligt kommer en dålig doft att komma från din mun, då vet dem det. När du har avsikten att göra något gott kommer en god doft att kännas från din mun. När du har avsikten att göra något gott skriver dem en belöning till dig, när du gör handlingen får du 10 belöningar. När du har avsikt att göra något ont, skrivs inget, men när du gör något ont skrivs det dåliga med en synd.”

Koranen säger: [6:160] Den som [på Räkenskapens dag] för med sig en god handling skall belönas tiofalt, men den som för med sig en dålig handling skall bara straffas med vad som motsvarar denna handling och ingen orätt skall tillfogas dem.

Sättet att få boken

Sättet du får boken spelar roll. Får du boken i din högra hand är du frälst.

[69:19] Och den som får ta emot sin bok med höger hand skall ropa: “Kom! Läs [vad som står] i min bok!  [69:20] Jag visste att jag [en dag] skulle kallas att avlägga räkenskap!”  [69:21] Han skall leva, salig, [69:22] i ett himmelskt paradis,

Detta kan liknas med när en person får sina betyg i skolan. Har personen fått bra betyg är han stolt och berättar med glädje om hans grymma betyg för andra.

Får du boken bakom din rygg, i din vänstra hand, är det illa ute.

[84:10] Den som får ta emot sin bok bakom ryggen däremot, [84:11] kommer att bönfalla om att [snabbt] förintas, [84:12] där han brinner i helvetets eld.

Därför lär oss Imam Ali(A), att när vi skall göra wudhu, så skall vi be med denna dua.

– Medan man häller vatten över den högra armbågen bör man säga:
O Herre! Ge mig mina handlingars bok i min högra hand, och ett permanent vistelse i Paradiset i min vänstra hand, och gör min räkenskap ett enkelt sådant

– Medan man häller vatten över den vänstra armbågen bör man säga:
O Herre! Ge mig inte mina handlingars böcker i min vänstra hand, och inte heller bakifrån min rygg, och kedja inte fast det på min nacke. Jag söker beskydd hos Dig från helvetets eld

Det kommer finnas vissa som säger till Allah(SWT): ”Vi har inte gjort detta som står i boken.”

Den heliga Koranen säger: [58:18] Den Dag då Gud uppväcker dem alla från de döda, kommer de att bedyra och svära inför Gud [att de hade underkastat sig Hans vilja] liksom de nu bedyrar och svär inför er i tron att de uppnår något [med sina eder]. Nej, de är lögnens verkliga mästare!

Vad tror ni Allah(SWT) kommer gör då? Han kommer låta deras kroppsdelar och lemmar vittna!

36:65]  الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

[36:65] Den Dagen skall Vi försegla deras läppar, men deras händer skall tala till Oss och deras fötter skall vittna om deras handlingar.

Människan kommer då vända sig till sina kroppsdelar och säger till dem: ”Varför vittnar ni mot mig, jag som tog hand om er, jag som byggde 6-pack, jag som tränade för att göra er vackra etc.” Koranen säger gällande detta:

[41:21] Och var och en skall fråga sin hud: “Varför vittnade du mot mig?” – och den skall svara: “Gud, som ger alla talets gåva, har [också] gett mig [den]. Det var Han som först skapade dig [och de andra] och till Honom har ni [nu] förts åter.

Men vet ni vad syskon, Profeten(S) och imamerna kommer se våra böcker. Koranen säger:

[9:105]  وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

[9:105] Säg: “Handla! Gud kommer att iaktta era handlingar och Hans Sändebud och de troende likaså.

Änglarna kommer ge denna bok till Profeten(S), som kommer att se den. Sen kommer Imamerna(A) att se den och till slut kommer Imam Mahdi(AJ) att se den. Dem kommer be Gud om förlåtelse för deras anhängare, för deras synder som de begått. Vissa synder kommer försvinna och förlåtas, andra kommer stanna. Imam Mahdi(AJ) säger: ”Var uppmärksam! När din handlings bokrulle kommer till mig, ska dina synder vara sådan att de kan skrivas av och förlåtas. De bör inte vara sådana som inte kan skrivas av och förlåtas”

Låt oss avsluta med Imam Khomenis(A) ord, han säger:

”Avsikten är den praktiska formen och den himmelska aspekten av handlingen.  I de heliga traditionerna nämns samma punkt när det sägs; att avsikten är högre än handlingen, tvärtom avsikten är själva handlingen.  Detta är inte en överdrift som vissa har föreslagit. Detta är ett faktum, eftersom avsikten är den perfekta formen av handlingen och en del av dess helhet, hälsa och förfall. Perfektionen och bristerna av en handling är med avseende på avsikten.  Därför är en handling som löper genom mediet av avsikten, ibland en ära och ibland ohövlig, ibland är den perfekt och ibland är den bristfälligt. Ibland är den i dem himmelska höjderna i en vacker form och ibland är den i lägsta nivå och i en fruktansvärd form.

Wa Alhamdulillah Rabi al-Alamin, wa salat ala Mohammad wa ala alehi ajmein.

Domedagen – Del 1

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
Kära broder och ärade systrar Sallam Aleikum!

Inledning

När man skall behandla ett ämne som domedagen och dess tecken så bör man först återgå till vad är filosofin med domedagen? Varför är detta ämne så viktigt i islam fastän vi har försummat den. Av Koranens ungefär 6500 verser handlar 1400 om livet efter detta och domedagen. En fråga som vi bör ställa oss då, vad vet vi om domedagen? Ett av de tre kriterier för att en muslim skall kallas för muslim är just tron på domedagen. Den som inte tror på domedagen kan inte räknas som muslim och detta är en enad sak bland alla muslimer. Men vad handlar domedagen om? Vad är filosofin bakom domedagen?

Filosofin bakom domedagen

Filosofin bakom domedagen är just att Guds rättvisa uppenbaras där. Att rättvisan skall skippas på den dagen bland alla människor, såväl kuffar som muslimer. Koranen har beskrivet domedagen med flera attribut. En av de mest känna namnen är just räkenskapsdagen (yom el-hisab). Allah(SWT) kommer på domedagen att skippa rättvisan bland alla människor. Eftersom i detta livet har du en frivilja och du kan synda och göra vad du vill i princip. Allah(SWT) kommer således inte döma dig här, utan de här livet är ett prov. Under provet får du skriva och göra vad du vill men vid bedömningen kan du inte göra mycket. Därför säger man ”El yoom amal bila hisab, wa ghadan hisab bila amal” idag är det handling utan någon domare och imorgon är bedömning utan handling. Allah(SWT) kommer således att döma med rättvisa.

Rättvisa

Men vad är rättvisa? Rättvisa kan delas i två delar, den ena är att placera en sak i dess rätta plats och den andra är individens rättigheter. Det är just den andra delen som kommer behandlas på domedagen dvs. att Gud kommer döda efter individens rättigheter.

Domedagen

Domedagen kommer ske på en tidpunkt som vi minst anar. Ingen människa, inte ens Profeterna(A) och Imamerna(A) vet om domedagens klockslag.

Den heliga Koranen säger:

75:6]  يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ

[75:6] och hon frågar [misstroget]: “Och denna Uppståndelsens dag, när kommer den?”

 [75:7]  فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ

[75:7] [Den Dag] då blickarna grumlas [av fruktan]

 [75:8]  وَخَسَفَ الْقَمَرُ

[75:8] och månen mister sitt sken

 [75:9]  وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

[75:9] och solen och månen förenas –

 [75:10]  يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ

[75:10] den Dagen skall människan ropa: “Vart skall jag fly?”

Allt kommer ske på ett överraskande och oförbrett sätt. Allah(SWT) kommer beordra sin ängel Israphil att gå ner till jorden. Israphil kommer att gå ner till jorden. Änglarna på himmeln fruktar och är rädda för Israphil för dem vet att han är den som kommer utnämna domedagen, så varje gång han rör sig så tror de att han kommer utannonsera domedagen. Men den dagen kommer Allah(SWT) att beordra denna ängel att gå ner till jorden och utannonsera domedagen. Israphil kommer komma till jorden och han kommer vara svävande mellan jorden och himmeln. Continue reading

Reflektion

Nu när man sitter och skriver föreläsningen om domedagen så tänker man för sig själv, Domedagen och vad vet vi om den? Vilket tillstånd kommer vi vara i?

Imam Mohammad Baqir(A) säger:
Luqman sade till sin son; “Min son, ifall du har tvivel om döden, så prova att försöka och inte sova, du kommer inse att du inte kommer kunna göra det. Och ifall du har tvivel på domedagens uppresning, prova att inte vakna från din sömn. Du kommer inse att det inte går. Om du tänker på detta, kommer du att förstå och inse att din själ är i någon annans händer. Sannerligen är sömnen som döden och att vakna från sömnen är som uppresningen efter döden.” [Biharul Anwar, Vol. 7, s. 42]

Att vända sig till Gud!

I Tafsir al-Safi nämns under tolkning av Surah ali-Imran (3) att en dag kom Sa’ad Ibn Ma’az gråtandes till Gudsändebud (S). Efter att ha besvara hans Salam, frågade Profeten (S) honom varför han grät. Sa’ad sade. “O’Guds Sändebud! En ung man står utanför huset och gråter över sin ungdom som en kvinna som sörjer hennes döda barn och han vill träffa dig.“

Den Heliga Profeten (S) beordrade att den unge mannen skulle stiga in. Sa’ad kom till profeten(S) med den unge mannen. Han hälsade på Guds sändebud (S). Efter att ha besvara hans Salam frågade den helige Profeten(S) den unge mannen, vad är orsaken till din sorg? Varför sörjer du? Då sade den unge mannen “Varför skall jag inte sörja, jag har begått så många synder att även ett par av dem är tillräckliga för att ta mig till helvetet. Jag är säker på att jag ska straffas för mina synder.”

Då sade Guds sändebud: “Har du tillskrivit Allah något partner? Har du gjort shirk?”

“Jag söker Guds skydd från att tillskriva en partner till Honom.” sa den unge mannen.

“Har du mördat någon orättfärdigt?” sade profeten(S)

“Nej”, sa ungdomen.

“Allah kommer förvisso att förlåta dina synder, även om de är som berg,” sade Guds sändebud.

“Men mina synder är större än bergen”, sade den unge mannen.

“Även om dina synder är tyngre än de sju jordarterna, haven, bergen, träden och alla varelser kommer Allah att överse dem.” svarade Profeten(S).

“Mina synder är tyngre än alla dessa”, sade ynglingen.

“Allah kommer att förlåta dem även om de är tyngre än himlen, stjärnorna, Arsh(Guds tron) och Kursi.” sade Profeten(S).

“Mina synder är tyngre än dessa.” svarade ungdomen.

Då syntes uttryck på Profetens(S) ansikte som om han var arg: “Frukta Gud O’unge man! Vem är större, dina synder eller din Herre? ”

När ungdomen hörde detta föll han ner och sade:

“Min Herre är Allsmäktig, de finns inget större än honom och han är större än den största saken.”

“Skulle den store och mäktige Herren inte förlåta dina stora synder?”, frågade Profeten (S)

“Nej”, sa den unge mannen och blev tyst.

Då sade den helige Profeten (S), “Ve över dig, unge man, kan du berätta om en av dina stora synder?”

“Ja, i sju år brukade jag gräva upp lik och stjäla deras kaffan, (det vita tyget man sveper in den döda med). En dag dog en ung kvinna från Ansar. När hon begravdes öppnade jag hennes grav mitt på natten och avlägsnade hennes svepning, kaffan och lämnade henne vid graven naken.  Jag tänkte tillbaka när Shaitan anstiftat mig att tittade på hennes kropp och förfinade synen för mig. Han uppmanade mig att se på hennes vackra ansikte och kropp, så jag kunde inte behärska mig själv och fattade begär och orenade hennes kyskhet och våldtog henne. När jag skulle lämna henne, hördes en röst bakom mig sägande, “Ve över dig unge man från domedagen och dess rättvise Domare som kommer samla mig och dig, som om du fick mig naken och junub (rituellt oren) på denna begravningsplats och tog ut mig från mig grav och klädde av mig och lät mig vara junub i min förfrågning. Ve över dig och din ungdom från Helvetets eld. ”

Sedan sade han: “O Guds sändebud(S)! Jag tror att inte ens att jag kommer känna doften av paradiset. Vad anser du? ”

“O’överträdare! Ya Fasiq, Gå bort från mig”, sade Profeten (S), “Jag fruktar att jag kan brännas i din eld! Vad nära du är elden!”

Han upprepade denna mening ett antal gånger och tills ungdomen slutligen gick därifrån. Efter att ha tagit några nödvändiga föremål åkte han till bergen i Medina. Han band sina händer bakom nacken och vädja om förlåtelse sägande till Allah(SWT) “Jag är din syndiga slav och försämrade tjänare. Jag är ångerfull för mina gärningar. O Allah! Jag gick till din budbärare och han skickade bort mig. Detta har ökat min rädsla. Jag ber dig vid din storhet, att inte göra mig hopplös, Min herre neka inte min duaa och låt mig inte förlora hoppet om din barmhärtighet och inkludera mig i din barmhärtighet.“ Han fortsatte med detta i fyrtio dagar. Även djuren började tycka synd om honom. Efter att fyrtio dagar hade gått frågade han, “O min Herre! Vilket är ditt beslut om mig. Om du har förlåtit mig, informera din budbärare om det. Och om Du inte har accepterat min duaa och inte valt att förlåta mig och har fastbeslutit dig för att straffa mig, beordra då dit eld för att bränn mig på en gång eller skicka till mig något annat straff och rädda mig från domedagens skam.“

Efter detta uppenbarade den Allsmäktige Allah följande vers till Hans Sändebud (S):

[3:135]  وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

[3:135] de som, om de begår en skamlös handling eller [på annat sätt] tillfogat sig själva orätt, minns Gud och ber Honom om förlåtelse för sina synder – vem kan förlåta synderna utom Gud?

Då sade Allah till Profeten(S): ”Min tjänare kom till dig O’Mohammad ångerfull och du skickade ut honom, vart skall han då gå och till vem skall han söka sig? Och vem skall han fråga för att få hans synder förlåtna utom mig. Sedan uppenbarande Allah följande vers.

[3:135]  وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

[3:135] de som, om de begår en skamlös handling eller [på annat sätt] tillfogat sig själva orätt, minns Gud och ber Honom om förlåtelse för sina synder – vem kan förlåta synderna utom Gud? – och som inte fortsätter att begå sådana handlingar mot bättre vetande.

3:136]   أُوْلَئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

[3:136] Den lön [som väntar] dem skall vara deras Herres förlåtelse och lustgårdar, vattnade av bäckar, där de skall förbli till evig tid – en härlig belöning för dem som arbetat och strävat!

Så snart dessa verser uppenbarades för Guds Sändebud(S), kom han ut genom dörren reciterande dessa verser med ett leende, sägande ”Vem kan tala om för mig vart den där ångerfulla ungdomen befinner sig? Då sade en följeslagare, “O’Guds Sändebud! Han är vid det berget. ”

Den Heliga Profeten (S) gick till den unge mannen med sina kamrater och fann honom stå mellan två stenar. Hans händer var bundna bakom honom och hans ansikte var svart på grund av värmen från solen. Ögonfransarna hade fallit på grund av gråt och han sade:
”Min herre du har skapat mig vid det ett vackert tillstånd och gett mitt ett vackert uttryck. O Allah! Du skänkte mig oräkneliga gåvor och välsignade mig. Om jag bara visste om min boning är paradiset eller helvetet. O Min Herre! Mina synder är större än din himmel, jord, Arsh och tron. Om jag bara visste om Du skall förlåta mig eller försämra mitt tillstånd på domens dag.“

Han upprepade dessa ord och grät. Han tog upp sand och lade det på sitt huvud. Om man såg hans situation så fanns djur och fåglar runt omkring honom som också sörjde. Guds sändebud (S) kom till honom och knöt upp hans händer och rensad jorden från hans huvud och sade:

“Unge man! Goda nyheter för dig, Allah har accepterat din Tawba.” Sedan sa han till sina kamrater, “Ni bör ångra er för era synder på detta sätt “och reciterade ovannämnda verser. På detta sätt fick den unge mannen nyheten om paradiset.

En punkt måste förklaras här. Den Heliga Profeten (S) körde iväg den unge mannen antagligen för att han ville att hans fruktan för Guds straff skulle intensifiera en sådan utsträckning att det skulle kunna orsaka en försoning för den dödliga synden. Att tårar av ånger kan tvätta onda gärningar och få Guds nåd över sig. Detta var exakt vad som hände. Ju mer allvar en person befinner sig i att söka förlåtelse ju mer närmare kommer han vara i närheten av Guds barmhärtighet.

Därför blev avfärdandet av den unge mannen en orsak till den unge mannens försoning.

Vad menas med helvetets och paradisets metaforer i Koranen?


Sallam Aleikum ärade syskon!

Till en början bör vi definiera vad paradiset respektive helvetet är för något.

Paradiset betyder Allahs välbehag över sin tjänare och därför så visar han sitt välbehag över sin tjänare där genom olika obeskrivna och oändliga favörer som vi inte ens kan tänka oss. Eftersom den Allsmäktige Allah(SWT) som har allmakt och inte kan beskrivas med ord vill visa sitt välbehag då kan vi inte ens tänka oss vad Han kan erbjuda.

Helvetet betyder Allahs vrede över sin tjänare. Vad är det vackraste som Allah(SWT) är känd för? Det är hans omfattande barmhärtighet och nåd. När en tjänare berövas denna barmhärtighet och nåd, när Allah(SWT) vill inte se dig längre, vad finns då kvar?

Därför säger Imam Ali(A) i Dua Kumail:

O’ min Gud, min mästare min Beskyddare, min Herre! Antag att jag skulle vara tålig mot (min) separation från Dig? Och antag att jag skulle vara tålig mot hettan från Din eld, hur skulle jag då berövas att se in i Din ära?

Helvetet är således den plats där de trotsiga och envisa individerna hamnar i och där Allah(SWT) visar sitt missnöje över dem. Helvetet är också en plats där en tjänare rengörs inför paradiset.

Likt en diamant som ur sitt tidigare stadium var en kolatom som sammanpressats under hårda omständigheter blev till sin nuvarande ädla form, är helvete också en plats där personen rengörs. Ingen kan komma in till paradiset hursomhelst annars skulle det vara emot Gud den allmäktiges rättvisa. Om klubbar som Stureplan inte släpper in vem som helst tror du att Paradiset som är de troendes boning får vem som helst träda in? Allah(SWT) rengör sin tjänare vid olika situationer från dödsögonblicken, graven, barzakh till domedagen och helvetet så att han kan komma in till paradiset. Beroende på hur mycket individen syndat kan straffet bli mer eller mindre.  Dock finns det några som förblir i helvetet för evigt.

När vi förstått vad paradiset och helvetet är uppstår följande fråga, men vad är dessa beskrivningar?

Vi måste se ur Koranens kontext. Koranen kom vid en tid då det var fint att man hade det ena och det andra. Koranen talade delvis på deras nivå och delvis på andra generationers nivå, därför kan du hitta att vetenskapliga upptäckter som sprickan i månen, att den nämndes i Koranen för 1400 år. Dem som levde med Profeten(S) visste inte om det, dem hade inte förutsättningarna till att åka till månen.

Utifrån denna aspekt kan man förstå att Koranen använder sig av metaforer för att få en inre bild så att tjänaren förstår eftersom Guds välsignelse i paradiset inte kan beskrivas. När du hör en hadith som säger till dig att en egenskap hos paradisets frukter är att vid varje tugga av ett äpple blir sötman godare och mer delikat så är det något vi inte kan tänka oss hur den frukten är. Det är för att Guds välsignelse inte kan räknas.

Koranen säger: [16:18] Om ni ville räkna Guds välgärningar, skulle ni aldrig kunna fastslå deras antal. Helt visst är Gud ständigt förlåtande, barmhärtig.

Det finns andra metaforer som kan nämnas här, Koranen säger: [51:47] VI HAR byggt världsalltet och gett det en fast struktur, och förvisso är det Vi som utvidgar det.

I den arabiska versen använder Allah(SWT) ordet ”Aydina” vilket betyder händer, men betyder det att Allah(SWT) har händer? Nej, det är dock en metafor. Därför kan inte vem som helst tolka Koranen hur den vill. För den som gör det kommer hamna i svåra omständigheter och kommer tolka Koranen fel. T.ex. kolla på wahabiternas/salafiternas tolkning, dem tror på att Allah(SWT) har händer, fötter etc. Dem har förkroppsligat den Allsmäktige som vars väsen inte kan uppfattas av sinnena. Profeten(S) sade: ”Den som tolkar Koranen baserat på egna åsikter, förbereder en plats för sig själv i elden (helvetet).”

Därför säger Koranen till oss att fråga Ahl al-Thikr.

[16:43]Fråga Ahl al-Thikr, om ni inte vet det.

Vilka är Ahl al-Thikr? Innan vi behandlar det låt oss ta ett enkelt resonemang. Ifall du skriver en bok och senare efter trycket så finner du att någon förspråkar ett misstolkat koncept i din bok. Det konceptet han/hon förspråkar chockerar dig eftersom du menade något helt annat. Vad jag vill säga är att du som person, som skapelse kan skriva en bok och i den boken kanske du skriver något som kan misstolkas av andra. Vem är den som kan klargöra denna misstolkning mer än dig? Ingen.

Därför är det samma sak med Koranen. Inte vem som helst kan tolka Koranen, Koranen har sina ”egna” tolkare som den beordrar oss att gå till ifall vi inte förstår. Det är dess ”Ahl” (tillhörande). Dess tillhörande kan inte vara vem som helst. Det kan inte vara Profetens sahaba (kompanjoner) eftersom dem tolkar alla på sitt sätt, och visa räknar till och med dem som sett Profeten(S) som sahaba. Därför faller detta koncept. Det mest hållbara konceptet som logiken, Koranen och haditherna accepterar är att Koranen har dess folk som kan tolka den och det är Ahl al-Thikr. Ahl al-Thikr är ingen annan än Profeten(S) och dem heliga Imamerna(A).

Det är därför om du ser på Ahl al-Baits(A) skola och Sahabas skola så finner du att i Ahl al-Baits(A) skola så finner man en enhetlighet dvs. Imam Ridha(A) som är flera generationer efter Imam Ali(A) inte säger något som skiljer sig från Imam Ali(A), dem är ljus över ljus som Koranen säger. Medens i Sahaba skolan kan du finna skildrade meningar mellan sahaba kring en viss tolkning.

Fi amman illah

Vacker hadith inför Laylat al-Qadr

Profeten Mohammad(S) sade: Profeten Musa(A) sade: “Min Gud .. Jag vill ha din närhet” Allah(SWT) sade: “De som ägnar natten i nattvaka under Laylat al-Qadr får min närhet.”
Han(A) sade: “Min Gud .. Jag vill din nåd.” Allah(SWT) sade: “Min nåd får dem som är barmhärtiga mot de fattiga under Laylat al-Qadr.”
Han(A) sade: “Min Gud .. Jag vill passera Sirat al-Mostaqim (bron över helvetet).”  Allah(SWT) sade: “Det får de som betalar Sadaqa under Laylat al-Qadr.”
Han(A) sade: “Min Gud .. Jag vill ha paradisets träd och frukter.” Allah(SWT) sade: “De får dem som lovprisar (gör tasbih) mig under Laylat al-Qadr.”
Han(A) sade: “Min Gud .. Jag vill räddas från helvetet.” Allah(SWT) sade:”De får som ber om förlåtelse (gör istighar) under Laylat al-Qadr”.
Han(A) sade:”Min Gud .. Jag vill du blir nöjd med mig.” Allah(SWT) sade: “Min tillfredställelse (ridha) får de som ber två enheter(ruk’a) under Laylat al-Qadr.”

Vill du bli som Imam Ali(A)?

[audio: http://ungmuslim.nu/ljudfiler/fastanshemligheter.mp3]

Ladda ner:    Vill.du bli.som.Imam.Ali.mp3 (Höger klicka spara mål/länk som…)

Online föreläsning på Paltalk 2011-08-21

I Guds den Nåderikes Den Barmhärtiges Namn
Bismallah al-Rahman al-Rahim

Alhamdulillah rabi al-Alamin wa salat wa salam ala khayr khelqi illah Abo al-Qasem Mohammad wa ala alehi teybin al tahirin

Allahomma ajel lewaleyka al faraj wa alfyat wal nasr, wa ajlna men khairi ansarih wa a’wanih wa al mostashahdin bayna yedeh

Kära bröder och ärade systrar Salam Aleikum och välkomna till denna föreläsning

Vill inledda med att beklaga sorgen på de troendes mästare, Imam Ali(A) bortgång.

Inledning:

”Vill du bli som Imam Ali?” är titeln för denna föreläsning. Många av oss önskar om de kunde bli som Imam Ali(A) eller åtminstone vara en av hans vänner eller shia eller åtminstone följa hans sanna fotspår. Varför undrar man? Jo, för att Imam Ali(A) är unik. Hans egenskaper och karaktär är unika, ingen efter Profeten(S) har fått så eleganta och upphöjda meriter som honom. Han var en tapper riddare, en bedjare, en lagstiftare, en lärd, en talare, en vetenskapsman, en fader till de föräldralösa, en beskyddare till änkorna, en försvare till de försvarslösa, en nål i ögat på förtryckarna, en zahid, en abid, taqiy, en jurist och framför allt en hängiven och uppriktigt tjänare till Allah. Flera böcker har författats om hans liv, flera skribenters bläck har runnit ut när de kommer till att tala om honom och ändå har de bara talat om honom likt en droppe i ett hav.

Vill du bli som Imam Ali(A)? De en tung mening som lät kan uttalas men svår i praktiken. Jag skulle vilja ändra denna mening till ”Vill du bli som Imam Alis(A) tjänare Qanbar?” så vi kommer närmare vår plan. Denna föreläsning kommer ta upp visa reflektioner och aspekter kring Imam Alis(A) uttalande, som är ett komplement för oss så att vi kan utvecklas under denna heliga månad. Så att vi kan komma närmare Imamen(A). Således kommer vi gå igenom vissa punkter. Noterbart är att jag inte kommer fördjupa mig i någon punkt utan kommer ta den biten som vi behöver.

Imamen uttalande:

Imam Ali(A) säger: “Många personer får ingenting ur sin fasta utom hunger och törst, många fler får ingenting av sina nätter i bön förutom ansträngningar och sömnlösa nätter.”

Om man reflekterar kring de obligatoriska och viktiga dyrkans handlingar som bönen, fastan och hajj så ser man att man blir beordrad att avstå från en del saker och oftast vanliga saker som vi gör i vår vardag, särskilt när man är i hajj och är i ihram tillståndet. Continue reading