Domedagen – Del 3 – Räkenskapen

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
Salam Aleikum kära broder och ärade systrar och välkomna till denna föreläsning.

Vi skall nu inshaAllah fortsätta i vår serie som handlar om domedagen. Tidigare nämnde vi att kategorin räkenskap delas in i tre delar; gärningars bok, al-Mizan (vågskålen) och hisab (räkenskapen). Vi talade förra gången om gärningarnas bok, nu skall vi inshaAllah tala om al-Mizan (vågskålen). Flera av oss känner till ordet eller begreppet, då de man oftast refererar till en våg med skålar på bege sidorna.

Den heliga Koranen säger:

21:47]  وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ

[21:47] På Uppståndelsens dag skall Vi ställa fram rättvisande vågar och ingen skall då lida den minsta orätt. [Allt,] till och med det som väger så litet som ett senapskorn, skall Vi dra fram i ljuset. Det är Vi som bäst håller räkning på allt.

En våg är oftast symbolen av rättvisa och symbolen av mätning av vikt.  Vågen är ett instrument som används i många olika sammanhang och även vid logiska och vetenskapliga resonemang. Man väger mellan två logiska argument och tar det mest trovärdiga och logiska. I en våg gäller det att ha två fysiska kroppar vid mätning. Eftersom vågen i domedagen baserar sig egentligen på att väga tron, dem islamiska principerna, dåliga respektive bra handlingar, dålig respektive bra moral osv.

Frågan är då kan bön, fasta, uppriktighet, fromhet, tro, ärlighet och pålitlighet mätas enligt dem världsliga vågarna? Continue reading

Domedagen – Del 2


I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
Kära broder och ärade systrar Sallam Aleikum!

Inledning

Vi har tidigare talat om dödsögonblicket, graven och barzakh (mellan världen). Sedan påbörjade vi denna serie om domedagen.  Vi började tala om dess tecken och vad som händer när domedagen sker och när Allah(SWT) samlar människorna samt i vilken skepnad människan kommer vara i.

Efter detta har vi nu kommit till kategorin räkenskapen (hisab). Dessa delas i tre delar, ”Handlingarnas bokrulle/skrivrulle, al-Mizan (vågskålen) och Hisab (räkenskapen).”

Dina handlingars bokrulle

När Allah(SWT) skapade människan lade han två änglar som fick i uppgiften att registerara allt som vi gör och handlar. Dessa två änglar antecknar alla i ett dokument som är våra gärningars bok.

Koranen säger:

[82:10] Och det finns de som vakar över er, [82:11] ädla skrivare, [82:12] som [känner er och] vet vad ni gör.

På domedagen kommer dessa änglar att förra fram detta dokument eller bok till Allah(SWT), och då mina syskon, tro mig, allt kommer vara skrivet där. Varenda lilla och stor sak du gjort står antecknat där. Koranen säger:

[17:13] Och Vi har bundit varje människas bestämmelse vid hennes hals och på Uppståndelsens dag skall Vi lägga fram för henne en bok som hon finner uppslagen, [17:14] [och en röst skall säga:] “Läs nu din bok! I dag behövs ingen annan granskare av räkenskapen för dina handlingar än du själv.”

Denna bok är runt din hals som ett halsband. Dessa två änglar som antecknar allt heter Raqib och Atid. Tror ni vi kan ta av oss detta halsband? Svaret är: Nej, Imam Baqir(A) säger i en hadith som kommentar till denna vers vi nämnde. ”Dem goda och dåliga handlingarna kommer att följa människan, de går inte att separeras från dem, ända fram till domedagen där han får sin gärnings bok.”

Imam Sadiq(A) säger i en hadith ”När domedagen kommer äga rum, så kommer varje människa att få sin gärnings bok, han kommer att bli ombedd att ”Läs din bok.”

Khalid ibn Najih som återberättar denna hadith säger, ”Jag frågade Imamen: ’Vet dem (individerna) vad som står i boken?’

Imamen(A) svarade: ’Allah(SWT), den Allsmäktige kommer påminna individen om varje handling han begått, så att han kommer komma ihåg allt han gjort i livet, även om de är en dålig blick med ögat, ett dåligt ord eller ett steg mot haram. Han kommer uppleva dessa synder han begått vid varje stund i det ögonblicket, därför säger Allah(SWT) i den heliga Koranen.

 [18:49]  وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

[18:49] Och boken [där allt i människans liv är upptecknat] skall läggas fram, och du får se de trotsiga syndarna ängslas inför dess innehåll och höra deras rop: “Vi är förlorade! Vad är detta för en bok, som varken utelämnar små felsteg eller grova överträdelser?” I den skall de få återse [alla] sina handlingar; men din Herre skall inte låta någon tillfogas orätt.

Imam Ali(A) säger: “Det finns tre (slag av) vänner för en muslim:

1. Vännen som säger: “Jag finns med dig, huruvida du är levande eller död”, och detta är hans handling.
2. Vännen som säger: “Jag finns med dig till kanten av din grav och sen lämnar jag dig”, och detta är hans barn.
3. Vännen som säger: “Jag ska finnas med dig, till du dör”, och detta är hans rikedomar som kommer gå till arvingen när han dör.”
[Al-Khisal by Saduq, vol. 1, p. ]

Det återberättas från hadith, att Raqib betraktar och Atid skriver. Ifall en person begår en dålig handling, ber Raqib från Atid att avvakta från att skriva på direkten sägandes: ”Vänta kanske han ångrar sig och ber Gud om förlåtelse”. Dem ger möjligheten till personen att göra tawbah (ångra sig) och be Gud om förlåtelse. De inväntar några timmar, ber individen inte om förlåtelse och ångrar han inte sig så säger Atid ”Sannerligen är han skamlös”. Då kommer det tillskrivas en synd i hans bok.

Det återberättas från haditherna att alla människor har två böcker, en bok för dem dåliga handlingarna noterade och en annan för dem goda handlingarna noterade.

Allt kommer att noteras som vi nämnde tidigare. Allah(SWT) säger i sura al-Qamar: [54:52] Alla deras handlingar omtalas i [äldre tiders] böcker med nedtecknad gudomlig visdom; [54:53] allt är redovisat, stort som smått.

Imam Ali(A) och ungdomarna som slösar tid

Imam Ali(A) gick förbi några ungdomar en dag, dem ödslade tid, baktalade och satt skrattande. Imamen sade då till dem: ”Varför svärta ni ner era gärningars böcker med sådana fåfänga samtal”. Dem frågade honom, ”Mästare skrivs även sådant ner?”

Imam(A) sade då: ” Ja, till och med andningen som du andas. Även belöningen för att ta bort en tagg eller en sten på en väg som andra människor går på registreras. Dessa små handlingar går inte förlorade”.

Dessa änglar vet också när du har avsikt att begå dåliga handlingar. En person frågade en av Imamerna, hur kan de veta om avsikten är dålig eller bra?

Imamen svarade: ”När du har avsikten att göra något dåligt kommer en dålig doft att komma från din mun, då vet dem det. När du har avsikten att göra något gott kommer en god doft att kännas från din mun. När du har avsikten att göra något gott skriver dem en belöning till dig, när du gör handlingen får du 10 belöningar. När du har avsikt att göra något ont, skrivs inget, men när du gör något ont skrivs det dåliga med en synd.”

Koranen säger: [6:160] Den som [på Räkenskapens dag] för med sig en god handling skall belönas tiofalt, men den som för med sig en dålig handling skall bara straffas med vad som motsvarar denna handling och ingen orätt skall tillfogas dem.

Sättet att få boken

Sättet du får boken spelar roll. Får du boken i din högra hand är du frälst.

[69:19] Och den som får ta emot sin bok med höger hand skall ropa: “Kom! Läs [vad som står] i min bok!  [69:20] Jag visste att jag [en dag] skulle kallas att avlägga räkenskap!”  [69:21] Han skall leva, salig, [69:22] i ett himmelskt paradis,

Detta kan liknas med när en person får sina betyg i skolan. Har personen fått bra betyg är han stolt och berättar med glädje om hans grymma betyg för andra.

Får du boken bakom din rygg, i din vänstra hand, är det illa ute.

[84:10] Den som får ta emot sin bok bakom ryggen däremot, [84:11] kommer att bönfalla om att [snabbt] förintas, [84:12] där han brinner i helvetets eld.

Därför lär oss Imam Ali(A), att när vi skall göra wudhu, så skall vi be med denna dua.

– Medan man häller vatten över den högra armbågen bör man säga:
O Herre! Ge mig mina handlingars bok i min högra hand, och ett permanent vistelse i Paradiset i min vänstra hand, och gör min räkenskap ett enkelt sådant

– Medan man häller vatten över den vänstra armbågen bör man säga:
O Herre! Ge mig inte mina handlingars böcker i min vänstra hand, och inte heller bakifrån min rygg, och kedja inte fast det på min nacke. Jag söker beskydd hos Dig från helvetets eld

Det kommer finnas vissa som säger till Allah(SWT): ”Vi har inte gjort detta som står i boken.”

Den heliga Koranen säger: [58:18] Den Dag då Gud uppväcker dem alla från de döda, kommer de att bedyra och svära inför Gud [att de hade underkastat sig Hans vilja] liksom de nu bedyrar och svär inför er i tron att de uppnår något [med sina eder]. Nej, de är lögnens verkliga mästare!

Vad tror ni Allah(SWT) kommer gör då? Han kommer låta deras kroppsdelar och lemmar vittna!

36:65]  الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

[36:65] Den Dagen skall Vi försegla deras läppar, men deras händer skall tala till Oss och deras fötter skall vittna om deras handlingar.

Människan kommer då vända sig till sina kroppsdelar och säger till dem: ”Varför vittnar ni mot mig, jag som tog hand om er, jag som byggde 6-pack, jag som tränade för att göra er vackra etc.” Koranen säger gällande detta:

[41:21] Och var och en skall fråga sin hud: “Varför vittnade du mot mig?” – och den skall svara: “Gud, som ger alla talets gåva, har [också] gett mig [den]. Det var Han som först skapade dig [och de andra] och till Honom har ni [nu] förts åter.

Men vet ni vad syskon, Profeten(S) och imamerna kommer se våra böcker. Koranen säger:

[9:105]  وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

[9:105] Säg: “Handla! Gud kommer att iaktta era handlingar och Hans Sändebud och de troende likaså.

Änglarna kommer ge denna bok till Profeten(S), som kommer att se den. Sen kommer Imamerna(A) att se den och till slut kommer Imam Mahdi(AJ) att se den. Dem kommer be Gud om förlåtelse för deras anhängare, för deras synder som de begått. Vissa synder kommer försvinna och förlåtas, andra kommer stanna. Imam Mahdi(AJ) säger: ”Var uppmärksam! När din handlings bokrulle kommer till mig, ska dina synder vara sådan att de kan skrivas av och förlåtas. De bör inte vara sådana som inte kan skrivas av och förlåtas”

Låt oss avsluta med Imam Khomenis(A) ord, han säger:

”Avsikten är den praktiska formen och den himmelska aspekten av handlingen.  I de heliga traditionerna nämns samma punkt när det sägs; att avsikten är högre än handlingen, tvärtom avsikten är själva handlingen.  Detta är inte en överdrift som vissa har föreslagit. Detta är ett faktum, eftersom avsikten är den perfekta formen av handlingen och en del av dess helhet, hälsa och förfall. Perfektionen och bristerna av en handling är med avseende på avsikten.  Därför är en handling som löper genom mediet av avsikten, ibland en ära och ibland ohövlig, ibland är den perfekt och ibland är den bristfälligt. Ibland är den i dem himmelska höjderna i en vacker form och ibland är den i lägsta nivå och i en fruktansvärd form.

Wa Alhamdulillah Rabi al-Alamin, wa salat ala Mohammad wa ala alehi ajmein.

Be inte andra om saker som du inte gör själv

Dagens råd: Be inte andra att göra saker och ting som du själv inte gjort. Koranen säger: [61:2] TROENDE! Varför säger ni ett och gör ett annat? [61:3] Det är djupt förhatligt för Gud att era ord inte överensstämmer med era handlingar!

Sheikh Abbas Qummi(RA), författaren av Mefatih al-Jinan, handlade med det som stod i den bok under 1 år för att sedan bestämma sig för att trycka den.

Domedagen – Del 1

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
Kära broder och ärade systrar Sallam Aleikum!

Inledning

När man skall behandla ett ämne som domedagen och dess tecken så bör man först återgå till vad är filosofin med domedagen? Varför är detta ämne så viktigt i islam fastän vi har försummat den. Av Koranens ungefär 6500 verser handlar 1400 om livet efter detta och domedagen. En fråga som vi bör ställa oss då, vad vet vi om domedagen? Ett av de tre kriterier för att en muslim skall kallas för muslim är just tron på domedagen. Den som inte tror på domedagen kan inte räknas som muslim och detta är en enad sak bland alla muslimer. Men vad handlar domedagen om? Vad är filosofin bakom domedagen?

Filosofin bakom domedagen

Filosofin bakom domedagen är just att Guds rättvisa uppenbaras där. Att rättvisan skall skippas på den dagen bland alla människor, såväl kuffar som muslimer. Koranen har beskrivet domedagen med flera attribut. En av de mest känna namnen är just räkenskapsdagen (yom el-hisab). Allah(SWT) kommer på domedagen att skippa rättvisan bland alla människor. Eftersom i detta livet har du en frivilja och du kan synda och göra vad du vill i princip. Allah(SWT) kommer således inte döma dig här, utan de här livet är ett prov. Under provet får du skriva och göra vad du vill men vid bedömningen kan du inte göra mycket. Därför säger man ”El yoom amal bila hisab, wa ghadan hisab bila amal” idag är det handling utan någon domare och imorgon är bedömning utan handling. Allah(SWT) kommer således att döma med rättvisa.

Rättvisa

Men vad är rättvisa? Rättvisa kan delas i två delar, den ena är att placera en sak i dess rätta plats och den andra är individens rättigheter. Det är just den andra delen som kommer behandlas på domedagen dvs. att Gud kommer döda efter individens rättigheter.

Domedagen

Domedagen kommer ske på en tidpunkt som vi minst anar. Ingen människa, inte ens Profeterna(A) och Imamerna(A) vet om domedagens klockslag.

Den heliga Koranen säger:

75:6]  يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ

[75:6] och hon frågar [misstroget]: “Och denna Uppståndelsens dag, när kommer den?”

 [75:7]  فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ

[75:7] [Den Dag] då blickarna grumlas [av fruktan]

 [75:8]  وَخَسَفَ الْقَمَرُ

[75:8] och månen mister sitt sken

 [75:9]  وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

[75:9] och solen och månen förenas –

 [75:10]  يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ

[75:10] den Dagen skall människan ropa: “Vart skall jag fly?”

Allt kommer ske på ett överraskande och oförbrett sätt. Allah(SWT) kommer beordra sin ängel Israphil att gå ner till jorden. Israphil kommer att gå ner till jorden. Änglarna på himmeln fruktar och är rädda för Israphil för dem vet att han är den som kommer utnämna domedagen, så varje gång han rör sig så tror de att han kommer utannonsera domedagen. Men den dagen kommer Allah(SWT) att beordra denna ängel att gå ner till jorden och utannonsera domedagen. Israphil kommer komma till jorden och han kommer vara svävande mellan jorden och himmeln. Continue reading

Reflektion

Nu när man sitter och skriver föreläsningen om domedagen så tänker man för sig själv, Domedagen och vad vet vi om den? Vilket tillstånd kommer vi vara i?

Imam Mohammad Baqir(A) säger:
Luqman sade till sin son; “Min son, ifall du har tvivel om döden, så prova att försöka och inte sova, du kommer inse att du inte kommer kunna göra det. Och ifall du har tvivel på domedagens uppresning, prova att inte vakna från din sömn. Du kommer inse att det inte går. Om du tänker på detta, kommer du att förstå och inse att din själ är i någon annans händer. Sannerligen är sömnen som döden och att vakna från sömnen är som uppresningen efter döden.” [Biharul Anwar, Vol. 7, s. 42]

Vad menas med helvetets och paradisets metaforer i Koranen?


Sallam Aleikum ärade syskon!

Till en början bör vi definiera vad paradiset respektive helvetet är för något.

Paradiset betyder Allahs välbehag över sin tjänare och därför så visar han sitt välbehag över sin tjänare där genom olika obeskrivna och oändliga favörer som vi inte ens kan tänka oss. Eftersom den Allsmäktige Allah(SWT) som har allmakt och inte kan beskrivas med ord vill visa sitt välbehag då kan vi inte ens tänka oss vad Han kan erbjuda.

Helvetet betyder Allahs vrede över sin tjänare. Vad är det vackraste som Allah(SWT) är känd för? Det är hans omfattande barmhärtighet och nåd. När en tjänare berövas denna barmhärtighet och nåd, när Allah(SWT) vill inte se dig längre, vad finns då kvar?

Därför säger Imam Ali(A) i Dua Kumail:

O’ min Gud, min mästare min Beskyddare, min Herre! Antag att jag skulle vara tålig mot (min) separation från Dig? Och antag att jag skulle vara tålig mot hettan från Din eld, hur skulle jag då berövas att se in i Din ära?

Helvetet är således den plats där de trotsiga och envisa individerna hamnar i och där Allah(SWT) visar sitt missnöje över dem. Helvetet är också en plats där en tjänare rengörs inför paradiset.

Likt en diamant som ur sitt tidigare stadium var en kolatom som sammanpressats under hårda omständigheter blev till sin nuvarande ädla form, är helvete också en plats där personen rengörs. Ingen kan komma in till paradiset hursomhelst annars skulle det vara emot Gud den allmäktiges rättvisa. Om klubbar som Stureplan inte släpper in vem som helst tror du att Paradiset som är de troendes boning får vem som helst träda in? Allah(SWT) rengör sin tjänare vid olika situationer från dödsögonblicken, graven, barzakh till domedagen och helvetet så att han kan komma in till paradiset. Beroende på hur mycket individen syndat kan straffet bli mer eller mindre.  Dock finns det några som förblir i helvetet för evigt.

När vi förstått vad paradiset och helvetet är uppstår följande fråga, men vad är dessa beskrivningar?

Vi måste se ur Koranens kontext. Koranen kom vid en tid då det var fint att man hade det ena och det andra. Koranen talade delvis på deras nivå och delvis på andra generationers nivå, därför kan du hitta att vetenskapliga upptäckter som sprickan i månen, att den nämndes i Koranen för 1400 år. Dem som levde med Profeten(S) visste inte om det, dem hade inte förutsättningarna till att åka till månen.

Utifrån denna aspekt kan man förstå att Koranen använder sig av metaforer för att få en inre bild så att tjänaren förstår eftersom Guds välsignelse i paradiset inte kan beskrivas. När du hör en hadith som säger till dig att en egenskap hos paradisets frukter är att vid varje tugga av ett äpple blir sötman godare och mer delikat så är det något vi inte kan tänka oss hur den frukten är. Det är för att Guds välsignelse inte kan räknas.

Koranen säger: [16:18] Om ni ville räkna Guds välgärningar, skulle ni aldrig kunna fastslå deras antal. Helt visst är Gud ständigt förlåtande, barmhärtig.

Det finns andra metaforer som kan nämnas här, Koranen säger: [51:47] VI HAR byggt världsalltet och gett det en fast struktur, och förvisso är det Vi som utvidgar det.

I den arabiska versen använder Allah(SWT) ordet ”Aydina” vilket betyder händer, men betyder det att Allah(SWT) har händer? Nej, det är dock en metafor. Därför kan inte vem som helst tolka Koranen hur den vill. För den som gör det kommer hamna i svåra omständigheter och kommer tolka Koranen fel. T.ex. kolla på wahabiternas/salafiternas tolkning, dem tror på att Allah(SWT) har händer, fötter etc. Dem har förkroppsligat den Allsmäktige som vars väsen inte kan uppfattas av sinnena. Profeten(S) sade: ”Den som tolkar Koranen baserat på egna åsikter, förbereder en plats för sig själv i elden (helvetet).”

Därför säger Koranen till oss att fråga Ahl al-Thikr.

[16:43]Fråga Ahl al-Thikr, om ni inte vet det.

Vilka är Ahl al-Thikr? Innan vi behandlar det låt oss ta ett enkelt resonemang. Ifall du skriver en bok och senare efter trycket så finner du att någon förspråkar ett misstolkat koncept i din bok. Det konceptet han/hon förspråkar chockerar dig eftersom du menade något helt annat. Vad jag vill säga är att du som person, som skapelse kan skriva en bok och i den boken kanske du skriver något som kan misstolkas av andra. Vem är den som kan klargöra denna misstolkning mer än dig? Ingen.

Därför är det samma sak med Koranen. Inte vem som helst kan tolka Koranen, Koranen har sina ”egna” tolkare som den beordrar oss att gå till ifall vi inte förstår. Det är dess ”Ahl” (tillhörande). Dess tillhörande kan inte vara vem som helst. Det kan inte vara Profetens sahaba (kompanjoner) eftersom dem tolkar alla på sitt sätt, och visa räknar till och med dem som sett Profeten(S) som sahaba. Därför faller detta koncept. Det mest hållbara konceptet som logiken, Koranen och haditherna accepterar är att Koranen har dess folk som kan tolka den och det är Ahl al-Thikr. Ahl al-Thikr är ingen annan än Profeten(S) och dem heliga Imamerna(A).

Det är därför om du ser på Ahl al-Baits(A) skola och Sahabas skola så finner du att i Ahl al-Baits(A) skola så finner man en enhetlighet dvs. Imam Ridha(A) som är flera generationer efter Imam Ali(A) inte säger något som skiljer sig från Imam Ali(A), dem är ljus över ljus som Koranen säger. Medens i Sahaba skolan kan du finna skildrade meningar mellan sahaba kring en viss tolkning.

Fi amman illah

Varför vända sig till wahabiter/salafiter?


Salam Aleikum

Det är en sak som jag inte begriper mig på många muslimer. Varför vänder ni er till wahabiter/salafiter och deras föreläsningar när alla islamiska skolor som maliki, hanbali, shafi, hanafi och jafari är enade om att dessa inte presenterar islam. När flera islamiska lärda såväl shia som sunni ber folk att avstå från dem varför vänder ni er till dem? Ni kommer tillfrågas för er handlande! “Ja dem föreläser jättebra!” Och om dem föreläser jättebra. Hycklarna har en egenskap att försköna allt. Kolla på USA dem snackar så mycket om demokrati att dem inte ens följer det själva. Kolla på Hitler han var också en bra predikare men vad gjorde han. LÅT er inte sugas in i den strömmen dess konsekvenser kommer drabba er och sen muslimerna hårt! Var vakna!

Många har inte insätt att vårt huvud problem med wahabiterna/salafiterna är deras syn på Gud. De tror på en Gud som har händer och ben men vi tror på en Gud som inte kan beskrivas och inte kan förkroppsligas.

Rekommenderar en bra bok som heter “Wahabism och monoteism”, har personligen inte läst allt där men skum läst. Författaren av boken är Sheikh Ali Korani(HA) väldigt känd och respekterad. Boken är på engelska och finns att läsa här:

http://www.maaref-foundation.com/english/library/beliefs/wahabism_and_monotheism/index.htm