En lektion i uppoffring

Shahid Dastghaib nämner en intressant berättelse i sin bok “Qalbe Salem”. Denna berättelse visar vilken uppoffring muslimerna hade för varandra och tänkte mer på sin medmänniska än på sig själv. Berättelsen handlar om Abdullah ibne Huzaifa ibne Qais. Han blev fångad av romarna under kriget mellan romarna och muslimerna.

Romarna bad honom att omfamna kristendomen men denne i sin tur vägrade detta. Så befälet beordrade att man skulle värma en gryta med olja. När oljan började bli kokhett så kallade dem på en annan muslimsk fånge och bad även denne att omfamna kristendom. Fången vägrade och pga. det blev han kastad i den kokhetta grytan, där hans kropps lemmar skingrades åt. Allt detta skedde framför Abdullah. Senare kallade befälet på Abdullah och bad honom att omfamna kristendomen. Även denna gång vägrade han. Så befälet bad vakterna att kasta honom i grytan. På väg till grytan så började Abdullah gråta. Befälhavaren hörde hans jämmer och bad vakterna att hämta honom. Continue reading