Påminnelse

Allah skapade sina tjänare och lät människan vara en ställföreträdare på denna jord. Sedan efter det liv han tillskrivit honom kommer han att återvända till honom. Då tar Allah tillbaka det som är hans, för sannerligen tillhör Vi honom. Den som handlat bra i detta liv kommer få det bra, den som handlat dåligt i detta liv kommer få det dåligt. Man behandlas efter sina handlingar.

Handla bra och var ett gott fördöme i detta liv för detta liv är premilärnat och det andra livet är permanent. Detta liv har tar slut, det andra är evigt. Släpp taget av materialismen och lär känna andligheten en stund. Liksom att vi bryr oss om vår mat, utseende bör vi bry oss om vår själ och vår andliga näring!

Människan bör därför ha tålamod, styrka och en stark tro på Allah, låt varje steg och andetag förra dig närmare Allah. Varje andetag är ett steg närmare döden. Ett döds ögonblicket som ingen har någon aning om när den kommer att inträffa. Om en timme, idag, imorgon etc.? Ingen vet!Visa mer

Låt er veta Guds tjänare att dödsängeln besöker er 5 gånger om dagen och varje gång ser han ifall det är “din” tur nu eller inte! Utnyttja era chanser i detta liv och slösa inte bort dem, sannerligen är det förloraren som gör det! Detta var ett påminnelse till mig sedan till den som läser detta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *