Profeten Mohammads(S) andliga rank

[audio: http://ungmuslim.nu/ljudfiler/profetensandligarank.mp3]

Ladda ner: Profeten.Mohammads(S).andliga.rank.mp3 (Höger klicka spara mål som…)

Online föreläsning på Paltalk 2010-02-13

I Guds den Nåderikes Den Barmhärtiges Namn
Bismallah al-Rahman al-Rahim

Jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Allah; Han är en, det finns ingen partner med Honom. Jag vittnar om att du är Hans Budbärare, och du är Mohammad son till Abdullah, och jag vittnar om att du har förmedlat din Herres Budskapet, Hans råd och varnat dina anhängare (Ummah) som en uppriktig vän, och strävat med visdom och goda råd [trots svårigheter] för Allahs skull.

Ett starkt och mäktigt stödd från Sanningen(Allah), var till ditt förfogande, och du var vänlig och omtänksam mot de troende, (men) var hård mot de icke troende och att du hängivet tjänade Allah, tills det oundvikliga (din bortgång) nåde dig. Så fick Allah dig att nå de högsta stadier av ära och heder. All lovprisning tillkommer Allah (endast) som genom dig räddade oss från polyteism och villfarelse.

O Allah! skicka dina välsignelser över Mohammad och hans hushåll

Allahomma ajil li waliyaka al-Faraj wal afiyata wal nasr, wajlna men Khaira ansarih wa awanih wal mostashahid bayna yedeh.

Salam Aleikum mina kära bröder och ädla systrar!

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا
[33:40] Troende! Muhammad är inte fader till någon av era män. Han är Guds Sändebud och Profetlängdens Sigill. Gud har kunskap om allt.

Först av allt vill jag inleda min föreläsning med skicka mina beklagan över minnet av Profeten Mohammads(S) bortgång till vår mästare och tidens mästare Imam al-Mahdi(A) Må Allah påskynda hans återkomst. För efter denna händelse sorgliga händelse fick att Ahl al Bait(A) genomgå svårighet efter svårigheter. Denna händelse var en glädje nyhet för förnekarna och hycklarna, denna händelse fick himmelns änglar att gråta när dem såg hur Ahl al Bait(A) tog farväl av Profeten(S) och hur dem såg vad som hände med dem efter Profetens(S) bortgång.
Jag valde att inleda föreläsningen med Profetens(S) Ziyarah och en koran vers för att lena upp och mjukna våra hjärtan i denna tragedi.

Profeten Mohammad(S), en person som är Allahs trognaste tjänare mest perfekta skapelse, den sista Profeten(S) som kom med det sista gudomliga budskapet, Profetlängdens Sigill. En man som kom fram den arabiska halvön, i en stad mitt bland dalar och berg. En man som kom att skapa och ändra historien och mänsklighetens riktning. En man som vi hur mycket än talar om och skriver om aldrig kommer komma fram till en droppe av hans verkliga existens. Han är Allahs perfekta, unika och bästa skapelse, ingen av de skapade kan gemföra sig med honom. Han är Habibul Allah, den som Gud älskar! Detta är Profeten Mohammed(S). Som kom med det gudomliga budskapet islam och med den heliga mirakulösa gudomliga skriften som inte har en like nämligen den heliga Koranen. Att tala om en sådan person som Profeten Mohammad(S) är svårt för skribenten och föreläsaren hamnar i en svår situation, varje egenskap som Profeten(S) har är en ocean och behöver inte en timma utan timmar för att tala om.

Profetens(S) heliga sirah är känt man kan läsa om det och höra om det men föreläsaren vill ta upp något unikt om honom, som absolut inte någon svensk talande muslim hört tidigare om Profeten(S) eller vetat det, något nytt. Något som lyser upp våra sinnen och hjärtan och vår existens, något som får oss att förstå Profeten(S) ännu mer. Därför skall vi tala om Profetens(S) andliga ställning och rank.

Under denna föreläsning ombeds höraren att följa med noga då vi kommer att börja med en mjuk start för att sedan segla tillsammans in i en av Profetens djupa oceaner och egenskaper där vårt främsta bevis kommer vara den heliga Koranen. I koranens gudomliga kunskap kommer utforska hemligheter som vi tidigare inte upptäck.

Inom islam så har man 5 grund pelare, så kallade Usol al-Din, den tredje av dessa är Nubuwat – Profetskap. Nubuwat betyder tron på Allahs profeter som Han har sänt, dem 124 000 profeter. Alla dessa Profeter är felfria och begår inga misstag och har skickats för mänsklighetens vägledning. Profeter kan delas upp i 2 grupper. En grupp är profet (nabi) och den andre gruppen är sändebud (rasul). Skillnaderna är att en profet har i uppdrag att upprätthålla Allahs lag på den plats han har blivit skickad till, och vägleda människorna medan ett sändebud kommer med ett bud, en bok som t.ex Profet Moses (a), Profet Jesus (Isa (a) ) och Profet Muhammad (s). Så en budbärare är alltså också en profet, men en profet kan inte vara en budbärare. För han har inget bud (brev, bok) från Allah (swt). Därför är tron på alla profeter väldigt viktigt och Koranen har betonat detta i följande Koran vers.

[2:285] SÄNDEBUDET (Alltså Profeten Mohammad) tror på vad hans Herre har uppenbarat för honom och de troende med honom. De tror alla på Gud och Hans änglar och Hans uppenbarelser och Hans sändebud.

I samband med vikten av att tro på alla Allahs Profeter så har koranen förklarat att de finns olika skillnader mellan Profeterna. Att Profeterna har olika ranker, grader, ställningar än varandra. Vissa Profeter har högre ställning än andra och andra är mer favoriserade än andra. Och i detta säger Koranen.

[17:55] Och Vi har gett några profeter företräde framför andra –
Denna  Koran vers säger oss att Profeter har olika ställningar, visa har en bra ställning och andra har en bättre ställning. Det är inte bara bland profeter som man har olika ställningar än andra Profeter. Utan även bland sändebuden så finns det att visa sändebud har högre ställning än andra.  Koranen säger tydligt:

[2:253] Några av dessa sändebud [om vilka Vi har berättat för dig] har Vi gett företräde framför de andra.

Det finns alltså företräde, favorisering bland både sändebud och profeter.

Men vad är det första företrädet som finns bland profeter?

Jo, Koranen delar Profeterna i två grupper, den första är minoritet och den andra är majoritet. Den första gruppen heter, Anbiya oli Al-Azm, som kan översättas till de beslutsamma och fasta Profeterna. Dessa Profeter är 5 stycken, och de är Profeten, Noa, Abraham, Moses, Jesus och Profeten Mohammad(S). Koranen säger till Profeten Mohammad(S) gällande dessa Profeter.

46:35]  فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ
[46:35] Ha därför tålamod, som budbärarna före dig, från (Oli al Azm) som hade styrka och som tog sin tillflykt i tålamod.

Den andra större gruppen av profeter är Profeter som inte från Oli al azm.

I versen som vi reciterade uppmanar Allah Profeten Mohammad(S) att ha tålamod som Oli al Azm profeterna, inte tålamodet som Profeten Job (Ajob) hade, utan tålamodet som Ole al Azm profeterna hade. Därför läser vi i hadith att Profeten(S) säger: ”Ingen profet(nabi) har fått genom lida som mig.”

Sedan säger Koranen gällande den andra större gruppen till Profeten Mohammad(S):

[68:48] HA därför tålamod, [Muhammad,] och avvakta din Herres dom och var inte som han som slukades av en väldig fisk.

Den som slukades av den stora fisken är Profeten Jona(A), när hans anhängare inte trodde på honom så bad han en bön över dem och sedan lämnade han dem. Därför uppmanar Koranen Profeten(S) att han inte skall vara som Profeten Jona(A) för hans rank är högre. När Koranen vidare talar om Profeten Adam(A), så säger den också:

[20:115]  وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا
[20:115] [EN GÅNG i tiden] förmanade och varnade Vi Adam, men han glömde [snart Våra ord]; och Vi fann hos honom ingen fasthet i föresatsen.

De betyder tydligt att Koranen delar Profeterna i två gruppen, de som har Fasthet (Oli al Azm) och de som inte är från Oli al Azm.

Vidare mina syskon så säger Imam Ridha(A): ” Varför Oli al Azm kallas för Oli al Azm är för att de var människor av Fasthet och budskap (sharia). ”

Detta är därför mina syskon som vi ser att efter Profeten Noa(A) så följde man Profeten Noas(A) budskap, tro och väg fram till Profeten Abrahams(A) tid. De Profeter som kom mellan Profeten Noa(A) och Profeten Abraham(A) följde samma spår som Profeten Noa(A). Sedan när Profeten Abraham(A) kom så följde man hans väg, tro fram till Profeten Moses(A) och så vidare med Profeten Jesus(A) fram till vår heliga Profet Mohammad(S).

Sedan så fortsätter Imam Ridha(A)i hadithen och säger: Dessa 5 stycken Oli al-Azm är de bästa Profeter och sändebud.

Som sagt syskon, visar Koranen tydligt att de finns två gruppen, dem som är från Oli al Azm och dem som är inte från Oli al Azm. Vi skall inshaAllah fokusera på Oli Azm.

Inom den islamiska tron och aqida så tror man att den bästa profeten bland Oli al Azm, är Profeten Mohammad(S) och detta är en självklar sak som varje muslim bör erkänna och tro på och känna igen. Men om någon säger hur? Kan du bevisa detta från Koranen. Bevisen från Koranen är flera. Dock uppstår en fråga kan vi urskilja på den som har högre rank än den andra bland profeterna och sändebuden?

Profeten(S) säger i en hadith till Imam Ali(A): Ingen känner Allah förutom dig och mig, och ingen känner mig förutom Gud och du, och ingen känner dig förutom jag och Gud.

Det vill säga ingen kan känna Profeten(S) förutom genom Gud och Imam Ali(A), och då får vi återvända till Koranen som är Guds ord för att se efter Profetens(S) rank där. Låt oss se vad Koranen säger om Profeten. Vi kommer inte att stanna upp vid många Koran verser, för man blir bortom sig och blir förundrad över vilken hög rank och ställning som Profeten(S) har. Därför kommer vi fokusera på visa.

Allah säger i den heliga Koranen om sig själv:

Min barmhärtighet når överallt [7:156]

Allah är den mest barmhärtiga och det är en av hans mäktiga attribut, när vi läser Koranen finner vi att Han manifesterar sin barmhärtighet i Profeten(S), där han säger om honom:

[21:107] Vi har sänt dig av nåd från oss, till hela världen.

Detta är verkligen mäktigt syskon, denna attribut av Barmhärtighet som tillhör Gud  manifesteras och tilldelas till Profeten.

Ett annat exempel är att en av Guds attribut, att han är den rike, (al-Ghaniy) och att de resterande människor är de fattiga, Koranen säger:

[35:15] Människor! Inför Gud är ni de fattiga och Gud är den Rike som är Sig själv nog, Den som allt lov och pris tillkommer.

Vi läser och finner i Koranen att Allah manifesterar detta attribut och tilldelar den till Profeten Mohammad(S) också, där han säger:

وَمَا نَقَمُواْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ
De har gjort uppror trots att GUD och Hans budbärare öst dem med nåd och gåvor (rikedom). [9:74]

När han referera attributen den rike i denna vers så refererar Allah, till Sig själv och till Profeten.

Ett annat exempel också är en av Allahs attribut är al-Rof, den ömme och refererar det till sig i Koranen genom att säga:

إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ
Gud är barmhärtig och ömmar för människorna.

I följande vers manifesterar han denna ömhet till Profeten också genom att säga:

بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ
, alla hans omsorger gäller er. Han ömmar för de troende, full av kärlek. [9:128

Som ni ser mina syskon så har Profeten(S) verkligen en hög ställning. Jag vill inte stanna vid dessa verser, utan jag vill stanna vid dessa två verser som finns i Surat al-Baqrah, lyssna på de.

Den första versen lyder så här:

[2:31]  وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا
[2:31] Han lärde Adam alla namn

Den andra versen lyder så här:

2:33]  قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ
[2:33] Han sa, “O Adam, tala om för dem namnen på dessa.

Vad vi kan uppfatta av dessa verser att Adam lärde sig från Allah direkt genom att versen wa alem tyder på Allah sedan så säger nästa vers, Adam tala om deras Namn. Det betyder att de inte finns någon förmedlare mellan Allah och Adam utan tvärtom att Adam blev förmedlaren Mellan Allah och änglarna. De uppstår då två stora punkter.

1.   Detta tyder att den skapade varelsen, Adam lärde sig från Allah direkt utan någon förmedlare eller skapelse. [2:31] Han lärde Adam alla namn
2.   Att denna skapade varelse, Adam, blev förmedlare mellan Allah och änglarna. [2:33] Han sa, “O Adam, tala om för dem namnen på dessa.

Nu kanske någon undrar vad är det för kunskap som Adam fick och som han sedan nämnde? Den kunskapen är inte den som vi lär oss, utan de är en speciell kunskap som är en del av den som Allah nämner i Sorat Naml, där han säger:

[27:40] Den som hade en del kunskap från boken sa, “Jag kan skaffa fram det till dig på ett ögonblick.”

Denna kunskap är mäktigt, vars den som innehar den, har tillgång till att styra skapelsens lagar, den personen som nämns i versen hade en del av den kunskapen. SubhanAllah om vi läser i Sorat al-Rad så refereras det till en man som har kunskap från bok, inte en del utan hela. Denna person är enligt hadith och tolkningar Imam Ali(A). Men nu skall vi inte tala om denna kunskap, inte heller om dessa namn som Adam lärde ut. De finns flera tolkningar gällande det.

Lägg märke kära syskonen att i första versen så säger Allah: Han lärde Adam alla namn, men i den andra versen så säger Han och tala om.  De är en stor skillnad mellan att lära sig något och att tala om något. Detta visar att änglarna inte hade kapaciteten att lära sig denna kunskap utan koranen sade då tala om namnen, inte lär dem.  Vi skall inshaAllah fortsätta att gå vidare för att ytterligare inte stanna här.

Vi har som sagt, att denna varelse som kallas för Adam lärde sig direkt från Allah utan någon förmedlare och denna varelse sedan blev förmedlare mellan Allah och hans änglar. Det som vi vill ta upp här är:

Vem är denna varelse? Vem är denna Adam?  Vissa kanske tänker eller tror att det är Profeten Adam(A). Då är svaret nej och tusen nej. De som menas här är inte Profeten Adam(A). Nu undrar ni då säkert vad baserar jag mitt påstående på.

Jo, den heliga Koranen som säger gällande Profeten Adam(A):

[20:115] [EN GÅNG i tiden] förmanade och varnade Vi Adam, men han glömde [snart Våra ord]; och Vi fann hos honom ingen fasthet i föresatsen.

Skall han då vara förmedlaren mellan Allah och Profeten Mohammad(S). Kan detta vara logiskt? Kan vi acceptera att Profeten Adam(A) som Allah säger angående: men han glömde [snart Våra ord]; och Vi fann hos honom ingen fasthet i föresatsen, tar kunskapen utan någon förmedlare och att Profeten Mohammads(S) som är den bästa profeten tar kunskapen genom Profeten Adam(A) som förmedlare, kan man acceptera detta, kan detta vara logiskt?

Därför när Koranen talar om Adam, så talar den om två olika Adam. Den ena är Profeten Adam(A), människlighetens fader, som är i vår värld. Den andra Adam som nämns i Koranen, är Adam al-Malakuti. Denna Adam är den första skapelsen som Allah skapat, inte i vår värld utan i malakut världen. Den Dimisionella världen.

Det viktigaste som vi bör förstå här, är att denna Adam som menas här lär sig direkt från Allah och som är förmedlare mellan Allah och hans änglar.

Därför så insåg änglarna efter att Adam talat om för dem vad han lärt sig, att Adam hade högre ställning än dem, därför säger Koran versen direkt efter:

[2:34] Och när Vi befallde änglarna att falla ned på sina ansikten inför Adam föll de ned

Det visar sig att denna person som innehar sådan hög kunskap, fick änglarna att falla ned på sina ansikten för honom. Denna sujud är inte den sorts sujud som vi tror utan denna sujud var en vördnad till denna person. De fanns ingen ängel, som inte föll ner i ansiktet för denna perfekta människa och skapelse som blev en förmedlare mellan Allah och änglarna. Därför kan vi läsa i en annan vers:

[38:73]  فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ
[38:73] Därpå föll änglarna ned på sina ansikten, allesamman.

Alla änglar föll ned på ansiktet för denna skapelse. Änglarna mina syskon är inte något normalt, änglar har väldigt höga ställningar, dessa är dem som är nära Allah. Allah säger om de i Koranen.

[21:26] [Alla] är de Hans tjänare som Han har bevisat stor heder;  (mukramon)
[21:27] de talar inte förrän Han har talat, och de handlar [bara] när Han befaller.

Trots de så föll dessa änglar ned på ansikten för denna människa.

Vidare syskon, lyssna noga vad Allah säger i den heliga Koranen om ärke- ängeln Gabriel (Jabrail):
[81:19] Denna [Skrift] är förvisso [Guds] ord, framsagda av en ädel budbärare,
[81:20] en som äger stor makt och vars plats är nära Herren till allmaktens tron,
[81:21] åtlydd och därtill högt betrodd!

Det betyder att han har stor makt och att han har en plats nära Allahs tron och att han har en respekterade och hög ställning. Utöver detta så är han åtlydd av änglarna, han är en chef över änglarna, samt så är han högt betrodd. När denna ärke- ängeln kommer till den perfekta människan, så faller den ner på ansiktet av vördnad för honom.
Där för läser att när Profeten i sin nattliga andliga resa kom till den högsta positionen så sade han: Min broder Gabriel, sviker du mig i en sådan position och plats. Då sade ängeln Gabriel du har nåt en position som ingen skapelse har nåt till och som ingen skapelse kommer att nå till efter dig. Detta tyder på Profetens(S) höga ställning och rank. Han är den första som Allah skapade och han är den som lärde sig kunskapen från Allah, därför så säger ängeln Gabriel till honom. Du har nåt en position som ingen annan skapelse nåt.

Vidare mina syskon så är Dessa änglar som har hand om Guds kungarike och sköter hans välde på order av honom, [79:5] och som ger fasta hållpunkter [för människornas liv]. Dessa som enligt Koranen genom Gud ger liv och tar liv, försörjer och sköter hela skapelsen. Dessa som har fått olika uppgifter och ämbeten av Allah. Om vi får då veta att dessa änglar är under ordnad och styre av den perfekta människan och skapelsen. Då förstår vi vilken hög ställning denna person innehar, då förstår vi vad som menas i Sorat al-Qadr; [97:4] då stiger änglarnas härskaror och Anden ned med sin Herres tillstånd för [att utföra] alla [Hans] uppdrag.

Det viktiga är att från dessa verser upptäcker vi en viktig sak, är att Profetens existens, hans Dimisionella existens, från den andliga, noorani (ljusiga) ställningen är att han är det första som Gud skapat och som Han lärde och lät sedan honom vara en förmedlare mellan Honom och skapelsen. Därför så kan inget från denna värld komma utan att den gått genom Profeten(S) och inget kan heller stiga upp om den inte gått genom Profetens(S) andliga väsen och existens.

I en hadith frågar Jabir ibn Abdullah al-Ansari Profeten(S), vad är det första som Allah skapade? Profeten(S) sade då: Det första som Allah skapade är din Profets ljus och sedan från den skapade Han allt gott. Detta bevisar Profetens(S) höga ställning.

Men frågan som kvarstår då är, hur nåde Profeten(S) denna höga ställning?
Om vi läser i den heliga Koranen finner vi en märklig och mäktig Koran vers.

[7:172] Minns att er Herre sammankallade alla Adams ättlingar och lät dem själva bevittna: “Är Jag inte er Herre?” Alla sa de, “Jo. Vi vittnar om det.” Därför kan ni inte säga på Återuppståndelsens Dag, “Vi var inte medvetna om detta.”

Fråga ett när skedde detta? Jag menar ingen av oss minns när detta hände.  Fråga två, svarade alla samtidigt ja, eller var det olika, eller tänkte visa innan de svarade eller var visa tveksamma innan de sade ja och sade alla ja?

Svaret på fråga ett och svaret kommer vara kort och koncist: Detta skedde i den demisionella världen, där den varken är någon historisk händelse som ägde rum vid en viss tidpunkt eller är någon händelse som skedde i en viss materialistisk plats. Från denna vers betonar man förståelsen av fitrah.

Svar på fråga två: När man frågade frågan så svarade inte alla samtidigt ja, utan visa var tveksamma, andra tänkte och till och med vissa sade nej. Därför kan vi läsa i följande vers.
[7:101] men de skulle inte komma att tro på det de förkastat tidigare.

I denna händelse var Profeten Mohammad(S) den första att underkasta sig Gud och svarade först av alla skapelser, Ja!

Nu uppstår en sista fråga, vart finns beviset i Koranen att han verkligen var den första?
Jo, när vi läser om Profeten Noa så säger Koranen följande:

[37:79] Frid vare med Noa bland folken.

Denna höga titeln är en titeln som inte många profeter fått men trots detta så säger Koranen gällande honom:

[10:72] och jag har blivit befalld att vara en av dem som underkastar sig Hans vilja.”

När den heliga Koranen kommer till Profeten Abraham säger den följande:

[2:131] När hans Herre sade till honom: “Underkasta dig Guds vilja!” svarade han: “Jag underkastar mig Guds, världarnas Herres vilja.”

Men hör på noga kära syskon vad den heliga Koranen sade gällande den heliga Profeten:

[6:161] SÄG: “Min Herre har lett mig till en rak väg, till den sanna tron, Abrahams rena, ursprungliga tro – han som vägrade avgudarna sin dyrkan.”
[6:162] Säg: “Min bön och all min andakt, mitt liv och min död tillhör Gud, världarnas Herre,
[6:163] Han som inte har någon vid Sin sida; till detta har jag kallats och jag är den förste av dem som har underkastat sig Guds vilja.”

De har nämnts bara 2 gånger i Koranen ”jag är den förste av dem som underkastat sig Guds vilja”

Den andra versen som också gäller för Profeten(S) lyder så här:

[39:11] Säg: “Jag har blivit befalld att dyrka Gud med ren och uppriktig tro,
[39:12] och jag har blivit befalld att vara den förste av dem som underkastar sig Guds vilja.”

Varken Profeten Noa(A) eller Profeten Abraham(A)  är de första att underkasta sig Guds vilja, inte heller de resterande Profeterna. Utan den förste som underkastade sig var Profeten Mohammad(S).

Det som menas med den förste att underkasta sig Gud är inte i denna värld, utan i Malakuti världen, för annars skulle det vara fel att säga att det är i vår värld, då Noa underkasta sig före Abraham och Abraham före Profeten Mohammad(S). Detta är det som menas och som är tolkning, nämligen den demisionella världen, som man brukar ibland kalla för Alem al-Thar, (Atom världen). Inte vår värld utan i den där världen var han den första.

Därför uppmanar jag er syskon att när ni läser Koranen, lägger märke på denna vers

[33:7]  وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا
[33:7] OCH VI har tagit löfte av profeterna – av dig [Muhammad] och av Noa och Abraham och Moses och Jesus, Marias son – ja, Vi tog en högtidlig försäkran av dem,

Dessa fem skiljer sig från de resterande profeterna som vi sade i början. Vem är den första av dem som kom till denna värld respektive den sista? Jo, den första av dem var Profeten Noa(A) och den sista var Profeten Mohammad(S). Men Koranen sade ”av dig [Muhammad] och av Noa” Varför lät Koranen då Profeten Mohammad(S) vara den första sen dem andra profeterna efter honom? Svaret är att löftet togs först från Profeten(S) sedan från Noa. I denna värld är han den sista sigillen (Khatem al-Nabiyin) men i den där världen är han den första.

Därför mina syskon när Koranen kommer till Profeten(S) och talar om hans högsta egenskap så säger den.

[17:1] STOR är [Gud] i Sin härlighet, Han som under natten förde Sin tjänare
[17:1]  سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ

Det är Profeten Mohammads(S) ubudiya (underkastelse) som fått honom att nå till budskapet, profetskapet och imamatet. Det är därför vi säger i Shahada, (trobekännelsen), Och jag vittnar att Mohammad(S) är hans tjänare och Sändebud.
Wa Ashahdu anna Mohammadan Abduhu warasolaho.

Från denna ståndpunkt förstår vi varför Allah skapade Profeten först.

Jag avslutar denna föreläsning innan jag går vidare med Aza med denna hadith:

I en hadith återberättad av Imam Sadiq(A) sägande: Att några av Quraysh sade till Profeten(S): I vilket sammanhang fick du företrädare över Profeterna, och blev mer favoriserad än dem och du sändes sist. Då sade Profeten(S): Jag var den första att erkänna Gud och var den första att svara då Gud tog löften från Profeterna och begärde av dem att de skall vittna om sig själva [och frågar]: “Är Jag inte er Herre?” [Då] svarar de: “Jo, vi vittnar [att Du är vår Herre]!” , Jag var den förste att erkänna Gud den Högste och genom att säga: Jo,… därför var jag den förste att svara.

Därför är Profeten den första skapelsen som Allah skapade och som lät bli en förmedlare mellan Honom och skapelsen.
Men visste mina vänner vem som trodde på Profeten Mohammad(S) först i den där världen? Jo, det var Imam Ali(A) enligt hadither som finns. Men vad gjorde Ummahn med honom och hans familj.
Sista timmarna ville Profeten(S) skriva ett testamente som skulle vägledda det muslimska samfundet, men vissa av hans kompanjoner lät han inte göra det, och Omar ibn al-Khattab sade; Denna man har blivit bortom sig, då sade Profeten(S) lämna mig.  Då stannade ingen annan med Profeten Mohammad(S) än Imam Ali(A) och Fatima Zahra(A) och Hassan(A) och Hussain(A). Fatima(A) började då gråta och hennes fader kallade på henne och sade min dotter gråt inte. Sedan Viskade han något till henne och hon blev ledsen och grät, sedan viskade han något till henne igen då blev hon glad. Sedan kom Imam Ali(A) och han testamenterade honom. Visa hadither och ruwayat säger ängeln Gabriel sade till Profeten(S) meddela Imam Ali(A) vad som kommer att hända med honom : Ya Aliy ha tålamod, Ya Ali de kommer ta Khalifatet från dig, Ya Ali de kommer att attackera dit hus, Ya Ali de kommer Slå Fatima, När Imam Ali(A) hörde detta, så sägs det att han svimmade, han hade svårt att höra.
Vid Profetens dödsbädd,
Kom Ali till honom Profeten(S)
som sa Ya Ali, efter mig kommer tragedi.
Att drabba er min familj, Ha Tålamod, Ya Ali, Ha tålamod Ya Ali. För Fatimah kommer bli slagen och hennes son Mohsen kommer Att dö av slaget…

Sedan så kramade han Imam Hassan och Hussain och grät. Efter det gjorde han sin Shahada
La hawla wala Qowat ila billah al-Aley al-Adhim. Inna lillah wana ileyhi rajon

Dua för den islamiska revolutionens seger och för den islamiska republiken Iran.

O min Herre och Gud, skicka Dina välsignelser över Profeten Mohammad(S) och hans hushåll Ahl al-Bait(A); och befäst muslimernas gränser genom Din Mäktighet, och ge Ditt stöd till dess försvarare genom Din styrka, och var frikostig mot dem genom Dina gåvor och Din rikedom,

O min Herre och Gud, skicka Dina välsignelser över Profeten Mohammad(S) och hans hushåll Ahl al-Bait(A); och öka deras antal, och slipa deras vapen, och försvara deras territorium, och skydda deras region,

Och förena dem, och ordna deras angelägenheter, och förse dem med förnödenheter i stridsströmmen,och åta Dig att proviantera dem, och understödja dem med seger, och ge dem skarpsinne och list,

O min Herre och Gud, skicka Dina välsignelser över Profeten Mohammad(S) och hans hushåll Ahl al-Bait(A); och skänk dem kunskap om det som de är okunniga i, och lär dem vad de inte vet, och visa dem vad de inte ser,

O min Herre och Gud, skicka Dina välsignelser över Profeten Mohammad(S) och hans hushåll Ahl al-Bait(A); och gör så att de förglömmer denna bedrägliga vilseledande värld när de möter fienden,

Wa Hamdullah Rabi al-amin wa salat ala Mohammed wa alihi Taherin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *