Imam Sajjad(A) och Vikten av ledarskap

[audio: http://ungmuslim.nu/ljudfiler/imamsajjad.mp3]

Ladda ner: Imam.Sajjad.och.vikten.av.ledarskap.mp3 (Höger klicka spara mål som…)

Online föreläsning på Paltalk 2010-01-15

I Guds den Nåderikes Den Barmhärtiges Namn
Bismallah al-Rahman al-Rahim

Allahomma ajil li waliyaka al-Faraj wal afiyata wal nasr, wajlna men Khaira ansarih wa awanih wal mostashahid bayna yedeh.

Salam Aleikum mina kära bröder och ädla systrar!

Öppna ditt hjärta, lyssna till din inre röst
Vänd dig mot ljuset, se skönhet och majestätet
Tänk igenom dina handlingar som du begått
Fäll dina tårar i ångerns skugga
Ta ett steg närmare och fin kunskapen
Ta ytterligare ett steg och känn sötman och kärleken
Stig in igenom renhetens slöja
Förälskad i den Herres närvaro
Allt du ser och känner nu är inget annat än sanningen min vän!

Efter att ha gjort min lilla forskning kring Imam Sajjads(A) liv, kände jag efter att jag vill läsa mer. Jag öppnade hans Sahifa och återvände till min bok. Trots min långsamma och tröga arabiska insisterade jag i att läsa mer och mer. Jag kunde inte släppa boken, min nafs uppmanade mig att sluta men jag kände inte dens närvaro nu. Liksom att den inte existerade, snarare var jag förälskad och upptagen i att lyssna på den. Jag var i min Imams närvaro och i djupet av orden. Varje mening som sades kändes som det tilltalade mig, de här var min Imams(A) ord till mig. Jag behöver inte se honom fysiskt för jag har börjat se honom genom hans tal. Så vacker och underbar han är, i blindo jag trott att jag känt honom. Allt jag visste om honom var det lilla som jag trodde var något stort.

När jag väl planerade att ta fram datorn för att skriva blev jag stum och fick hjärnsläpp vad skall tala om honom, vad skall jag skriva om honom. Tystnade överlappade mig och i reflektionens värld var jag nu.

Efter ha varit med i en tragedi som Karbala funderar en individ om det finns någon betydelse med att ens leva? Kan man ens fortsätta leva efter att ha varit vittne till en sådan hemsk tragedi? De sådana frågor man får när man skall börja läsa om Imamens liv(A). Ser du på dem närvarande som var vittne för Karbalas tragedi så kunde de knappt överleva 1 år.

Karbala ägde rum år 61 efter Hijra och Imam Sajjad(A) dog år 95 efter Hijra. Dvs. Imamens(A) överlevde 34 år efter Karbalas tragedi. Förutom Karbalas tragedi fick Imamen(A) utstå en hel del från och med att han togs fast kedjad från halsen, händerna, fötterna kroppen och bunden till en osadlad Kamel en sjukdom som fallit över honom till och en tragedi som tagit hans på hans krafter och till en sorg som fått honom vittna hans faders, syskons, kusiner och vänners martyskap, till en lång resa som varade i över en månad där han såg sin faders, bröders, kusiners och vänners huvuden på spjuten framför honom, till att få tåla fiendes slag på honom och ännu värre att vittna att någon ynklig slår hans moster, systrar och barn. Efter ha fått utstå den stora plåga var hans ord under hela denna resa ”Tålamod!” Fram tills han fick möta den lömske mannen som stod bakom hela händelsen och inför honom predika och skaka om hela hans tron!

Imamen(A) överlevde inte bara Yazids förtryck utan personer som kom att styra från Bani Ummaya som var lika vidriga, han fick utstå Abdullah ibn Zubayrs styre, Marwan ibn Hakams styre, Abdelmalik ibn Marwans styre och Walid ibn Abdelmaliks styre. Alla dessa personer fruktade Imamen(A) och krigade honom till dess att den sist nämnde av dem Walid ibn Abdelmalik förgiftade Imamen(A).

Efter denna introduktion mina kära syskon låt oss dela denna föreläsning i två delar. Den ena delen är Imamen(A) och Zainab i Karbala och den andra delen är Imamen(A) liv efter Karbala.
På grund av Imamens(A) sjukdom kunde han inte delta i kriget i Karbala, annars om han hade varit vid ett friskt tillstånd så skulle det vart obligatorisk för honom att kriga i Karbala. Dock så var Imamen(A) inte sjuk hela sitt liv som visa uppfattar det tyvärr. Imamen(A) blev sjuk i Karbala och detta genom Guds vilja och åter fick sin hälsa redan när han var i Kufa med Guds hjälp. Relationen som Imamen(A) hade med sin faster Zainab(A) var otrolig. Det är faktum att hela Karbala och hela uppoffringen inte skulle kunna nås till människorna om det inte var för dem. Imam Hossein(A) dödes i Karbalas öken och uppdraget att sprida vidare budskapet var genom Seyyeda Zainab(A) och Imam Sajjad(A) och de som var med i karavanen från den minsta av dem till den äldsta. I varje stad, plats och by som denna karavan gick förbi så lämnade den spår i människornas hjärtan. Seyyeda Zainab och Imam Sajjads(A) predikan i Kufa och Sham för skakade om hela Yazids välde.

Imam Sajjad(A) var det kvarlevande gudomliga utvalda beviset som existerade på jorden och utan detta bevis hade jorden gått under. Ty Profeten(S) har sagt och hans tal är bevis och är en gudomlig order om jorden lever en dag utan gudomligt bevis(Hujja), skulle de förgåtts. Dessa hujja är inget annat än de tolv gudomligt valda imamerna som Profeten och Koranen uppmanat vid flertals händelse och positioner att följa. Ty dessa är vägledarna och genom dem vägledds skapelse.

När den sjunde versen av surah al-Ra’ad (Åskan [13:7]) uppenbarades, lade Profeten(S) sin heliga hand på sitt bröst och sade: “Jag är varnaren” och med sin hand pekade han på Alis(A) axel och sade: “Du är vägledaren; O Ali(A) genom dig vägleds de vägledda efter mig.” [Dorr ol-Manthor, vol. 4, s.45]

Gud har fastställt att genom Imam Ali(A) och hans avkomma så skall detta samfundet och människorna vägleddas, så skall islams sanna anda existerar. Vi läser i skolorna det felaktiga påståendes som tillskrivs i alla kurslitteraturer som man läser i religionskunskap om shia. Att shia följer Ali för att han är Profetens(S) kusin och vid sidan om så lägger man en bild på en slår sig med kniv eller svärd och refererar detta till Imam Hossein(A). Till alla som lyssnar på denna föreläsning eller som läser den.

Shia följer inte Imam Ali(A) för att han är hans kusin eller för att han är gift med Profetens(S) dotter utan snarare shia följer Imam Ali(A) och de tolv Imamerna på grund av en gudomlig order. Gud har utsett dessa och du har befallt oss att följa dessa och den som inte följer dessa kommer vägleddas bort från den rätta vägen. När 300 koraniska verser uppenbaras till Profet(S) och som är i Imam Ali(A) rättighet. Så handlar det inte om att han är Profetens kusin. När haditherna återberättas hos sunni och shia om Imam Ali(A) kalifat som efterträdare så är det inte om släktband. När hela det islamiska samfundet genom tiden är i stort behov dessa personer från och med Abi Bakr och till idag. I flertalet händelser så kom flera muslimer, kristna, judar, ateister för att debattera om islam eller begära lösning på problem så stod kaliferna hjälplösa i att besvara. Man kallade då åter och åter på Ahl al Bait. Självaste Omar ibn Khattab säger: Vore det inte för Ali skulle Omar förgåtts! Detta på grund av flera personer som kom till honom och hade problem som han inte kunde lösa och hänvisade då till Imam Ali(A).

Redan efter Profetens(S) martyrskap och efter att muslimerna gjorde en komplott mot Imam Ali(A) medens han tvättade Profeten(S) förbjöd, lyssna mina åhörare, man förbjöd att återberätta hadither om Profeten(S) efter hans död Allahu Akbar, för er som inte tro ber jag er att söka och ni kommer finna att man inte bara förbjöd att återberätta hadither om Profeten(S) utan även förbjöd att skriva ner dem och de hadither som skrivits så slängde man dem i vattnet eller brände dem. Detta var på order av Abu Bakr och Omar ibn Khattab. Endast en man vågade göra det och det var inte mer än Imam Ali(A) och på order av Imam Ali(A) så skrev visa andra sahaba ner hadither. Annars kan man till exempel läsa hur Omar ibn Khattab förbjöd en grupp ansarer att återberätta hadither om Profeten(S). Haditherna är många och tiden räcker tyvärr inte till. Men när detta händer efter Profeten(S) från vem skall vi ta vår kunskap om islam, vem skall tolka koranen åt oss? Kära lyssnare i enlighet med alla muslimer, är islam det tyngsta, sista och bästa gudomliga budskap då är min fråga till er, är det logisk att Gud låter Profeten(S) lämna detta liv utan att testamentera en efterträdare? Är det logiskt att låta människor som inte är felfria, som påverkas av detta liv, som inte krossat idolen inom sig själva, som styrs av sina begär och luster att bestämma islams framtid? Skall islams lagar tas från individer som själv behöver kunskap? Men om du säger till mig att islam skall styras enligt muslimernas vilja och vad de vill så säger som den heliga Koranen säger:

[23:71] Men om sanningen hade varit sådan att den överensstämde med deras önskningar, skulle himlarna och jorden ha gått under och deras invånare med dem! Nej! Vi har nu gett dem den påminnelse [de behövde] men de vänder ryggen åt påminnelsen!

Imamerna är inte bara vägledare mina syskon utan deras ansvar att skippa rättvisa och skydda islam mot korruption och fördärv. När Othamn bin Affan under sin kalifat hade utnämnt sin kusin Walid som hade fått styre i en av Iraks städer kom till bönen full och alkohol påverkad och bad morgonbönen 4 roka istället för 2 och inte nog med det spydde. Så var flertalet personer vittne till detta. Man tog därför av hans kalifat ring och åkte till Othman och lade fram bevisen framför honom och visade kalifat ringen så vägrade han piska honom. Ni vet i islam så piskas alkohol drickaren med 80 piskrapp då vände man sig till Imam Ali(A) och lade fram bevisen och Imamen(A) fullbordade lagen på Walid och gav honom 80 piskrapp. Dessa är de som inte fruktar någon annan än Gud och fullbordar sanningen för Gud över deras vilja. Ett annat exempel är när Um Hani som är Imam Ali(A) syster, kom en dag tillsammans med sin tjänarinna under Imam Alis(A) kalifat för att få sin andel av den islamiska statskassan så fick hon lika mycket som hennes tjänarinna. Hon klagade till Imamen(A) över detta beslut, då tog Imamen(A) upp två knytnäve jord med sina händer och sade, ser du skillnaden på denna jord. Då sade hon nej. Då sade Imamen(A) inte jag heller, jag ser inte skillnaden mellan dig och din tjänarinna mer än att ni båda är av jord.

Som ni ser mina syskon så är Imamernas roll så stor och viktig, de är arvtagarna av Profeterna och dess efterträdares kunskaper och Profetens(S) kunskap!

Profeten(S) sade: ”I varje generation bland mina följeslagare kommer det att finnas rättfärdiga medlemmar i mitt Ahl al Bayt som kommer att bekämpa korruption och fördärv, som de vilseledda människorna kommer att försöka att införa i min religion. Observera! Era imamer kommer att vara era representanter inför Gud. Så var noggrann med vem du väljer som representant.” [Ibn Hajar i sin Sawaiq ul Muhriqa, s. 90]

Angående bilden på en blodig person som visas på böckerna så vill jag snabbt svara på detta. När man väl skapade ett islamiskt statstyre så kunde man med starkt befogenhet förbjuda detta att slå sig på huvudet eller att gå barfota på kol. Imam Khameni(A) har talat om dess förbud och detta är tydligt. Den stora Ayatollah Mohsen Hakim har tidigare sagt till Shahid Baqir Sadr, tatbir är något som är i fast i mitt strupe.

Åter till Imam Sajjads och Zainab. Så var Seyyeda Zainab denna kvinna som försvarade det islamiska ledarskapet med sitt blod. Då man ville döda Imam Sajjad(A) vid flertalet gånger stod hon som en stark betong mur, orädd och försvarade Imamen(A) och sade om ni vill döda honom så döda mig först! Vad man kan få av dessa återberättelser är att hela det islamiska budskapet och ledarskapet skyddades av Seyyeda Zainab under denna period, det var därför som Ayatollah Jawad Amoli(HA) säger, att barnen och individerna i Karavanen tog sina fatawi och order från Seyyeda Zainab då man inte ville betona Imam Sajjads(A) vikt utan valde att skydda honom under hans svaga tillstånd från fienden. Men när väl hans tillstånd blev stabil så ser vi att Imamen(A) övertog rollen och var den som var i fronten tillsammans med Seyyeda Zainab och tillsammans med sina predikningar skaka om Ibn Ziyad i Kufa och Yazid i Sham.

Imamen(A) vittnade om Zainabs(A) roll och sade: Moster du är lärd utan någon lärare..” Därför säger man att Seyyeda Zainab(A) har ismat al-sughra. Dvs. att hon innehar det lilla felfriheten. Seyyeda Zainab roll är likt hennes moders roll, Fatima Zahra(A) då hon var den som försvarade det islamiska budskapet och ledarskapet till den grad att hon blev slagen och fick missfall och pressad mellan dörren och vägen. Detsamma med Seyyeda Zainab(A) som fick tolerera slag efter slag av Yazids arme. Hon tog emot varje slag som ville träffa Imam Hosseins(A) barn. Allahu Akbar. Mina syskon jag hänvisar er att läsa Seyyeda Zainabs(A) liv och predikan i boken Ashuras hjältar som finns utgiven av Den Väntades Vänner.

Den andra delen av Imamens(A) liv så ägnade Imamen(A) mycket av sin tid åt att lära och utbilda muslimerna och där han gjort stor inverkan på de. Men då kvarstår dock en fråga som kanske visa ställer, om Imamen(A) levde under tyranner som Yazid, varför förklarade han inte krig då?

1. Karbalas revolutionen hade varit som en fackla som lyste upp islams ljus efter att den var nära att slockna. Folket började bli mer uppmärksamma. Karbalas revolutionen gav islam livet efter en nära död. Flera revolter ägde rum. Situationen var därför annorlunda, men samtidigt så existerade feghet hos folket.

2. Imamen(A) frågades gällandes denna sak, därför kommer jag ta upp två hadither. En dag när Imamen(A) var på väg till hajj så träffade en man honom och sade: ”Du lämnade jihad och vände dig istället mot hajjs nöje.” Då sade Imamen(A) ”Om vi funnit följare som uppoffrar sig så skulle jihad vara bättre.”

Abo Omar al-Hindi återberättar en hadith om Imam Sajjad(A) sägandes: ”Vi har inte i Mecka eller Medina 20 riktiga anhängare”. Detta tyder på att feghet existerade ännu bland folket.

Därför valde Imamen(A) att uppfostra och utbilda muslimerna och sprida islams sanna anda. Shaykh al-Tosi nämner 72 personer som var Imamens(A) anhängare och som återberättade hadither. Bland dessa finns tre personer som vi kan nämna:

1. Sead ibn Mosaeb som Imamen(A) själv bekänner hans kunskap och säger han är den mest lärde bland människorna.

2. Den andra är Abo Hamza al-Thomali, Imam Ridha(A) säger: ”Abo Hamza är sin tids Salman”.

3. Den tredje är Seaad ibn Jabir som är väldigt lärd och där det har sagts att ”Ingen på jorden kan avstå från Saeeds kunskap.

Imamen(A) vände därför sig till duaa. Eftersom duaa är det sett man vänder sig till Gud, ber om hans hjälp och stöd vid svårigheter och problem och eftersom varje individ vänder sig i åkallan i duaa till Gud under svåra tider av ren existerande fitrah. Imamen(A) illustrerade därför flera dua som sedans samlades av Imam Baqir(A) och hans broder Zayd ibn Ali(A) och kom att kallas för Sahifa al-Sajjadiya som man brukar kalla islams psalmer. Denna bok är den tredje heligaste boken hos shia efter den Heliga Koranen och Nahj ul Balagah. Denna bok innehåller 54 åkallelser som är specifika för olika ändamål, syften, platser. Orden som är yttrade är bortom människans intellekt. En dag sände Hawza illmiya i heliga Qom en kopia av boken som present till en av de stora sunni ulema (rättslärda), som är författaren av Tefsir al-Jowaher.

Han skrev till dem som svar: ”Jag har mottagit er present som jag fann vara utan motsvarighet, där den innehåller lärdomar, kunskaper, lagar som inte finns i någon annan bok. Och detta är en besvikelse att vi inte funnit denna skatt som är oförmögen, kvarlevande och som är ett evigt arv från Profeten(S) och Ahl al Bait(A) fram tills idag. Varje gång jag öppnar och tittar på denna bok och reflekterar, finner jag att dess ord är bortom människans intellekt men lägre än Skaparens ord och detta är en välsingad bok. Må Allah belöna er för er present på det bästa sättet och Må han stödja er och ger er Tawfik.”

Ett annat arv som är oförmöget som Imam Sajjad(A) lämnat till oss är hans Risalatu al-Huqoq, Brevet för Rättigehet. Där Imamen(A) talar om varje rättighet som vi har gentemot, Gud, tungan, jaget, ögonen, samhället, grannarna, vänner, hajj, bön, syskon, föräldrar, fru, din böneledare, din lärare, som elev, den person sitter vid dig, den som tipsar dig och den som du tipsar etc. etc. och mycket mer. Detta brev är så mäktigt och vacker, jag rekommenderar alla att läsa den om man verkligen vill veta sina rättigheter och gränser!

Imamen(A) brukade gå ut på kvällarna och dela ut mat och pengar åt de fattiga med ett dolt ansikte utan att någon kände igen honom. När han dog så fick man veta att detta var Imam Sajjad(A). Man fick även veta att Imamen(A) stod till försörjning av 100 fattiga familjer i Medina utan att de visste om det.

Imam Baqir(A) säger: min faders bön om kvällarna var likt en försvarslös tjänares bön framför en Allsmäktig Herre. Hela hans väsen ryste för fruktan av Gud, hans ansiktes färg ändras och han brukade be som om det var hans sista bön.

Mina vänner Imamen(A) levde alltid i sorg efter Karbalas tragedi.

Imam Sadiq(A) sade “min farfar, Ali son till Hossein, begrät sin fars död 20 år i sträck, när än mat lades framför honom grät han. En av hans nära klagade en gång sägandes ‘jag befarar att du skall tyna bort så här.’ Så svarade min farfar ‘Jag klagar blott inför Gud och jag vet från Gud något som ni inte vet. Jakob(A) var en profet från vilken Gud separerade en son. Han hade tolv söner och han visste att hans son fortfarande var vid liv, ändå grät han över honom tills han förlorade synförmågan. Jag däremot tittade på min far, mina bröder, mina farbröder och mina vänner och såg de samtliga slaktade spridda överallt omkring mig så hur kan jag sluta sörja?

När jag än minns hur Fatimas(A) barn slaktades kväver tårarna mig. När jag än tittar på mina fastrar och systrar minns jag hur de flydde från ena tältet till det andra.’

När än min farfar(A) tittade mot vatten förvärrades hans gråt och hans smärta fördubblades. Detta för att vatten påminde honom om sin fars och sin resterande familjs törst. När han än skulle dricka lite vatten begrät han så han frågades om det och svarade ‘Hur skulle jag kunna låta bli att gråta när min fader vägrades vatten medan djur hade det fritt fram till det?'”
Därför läser man i hans predika i Sham inför sham folket i Yazids närvaro där han sade bland annat.

Jag är son till den som fick sitt huvud avskuring från nacken
Jag är son till den var törstig fram tills hans martyrskap
Jag är son till den som låg blodig i Karbala
Jag är son till den som blev vandaliserad och avklädd
Jag är son till den som himlarnas änglar begrät
Jag är son till den som djinn sörjde på jorden och fåglarna på luften
Jag är son till den vars huvud är på spjutet och gess från hand till hand
Jag är son till den vars kvinnor blev fånga tagna och dragna från Irak till Sha

Han fortsatte att säga Jag är son till. Folket grät och Yazid fruktade en komplott och bad därför böneutroparen att göra azan.

När böneutroparen sade: ”Allahu Akbar!”
Vände sig Imam Sajjad(A) till böneutroparen och sade: ”Du har uttryckt den Storslagnas Storhet medan Han ej kan mätas och inte heller kan mottas av sinnen, de finns ingen större än Gud den Högste.”

När böneutroparen sade: ”Ashhadu an la ilaha ila Allah”
Sade Imamen(A): ”Mitt hår, min hud, mitt kött, mitt blod, min hjärna och mina ben bär vittnesmål att det ej finns någon gudom förutom Allah.”

När böneutroparen sade: ”Ashhadu anna Mohammadan rasol Allah.”
Sade Imamen(A) till bönutroparen: ”Stop en stund”. Sedan vände han sig mot Yazid och tog av sig sin turban. Och sade: ”O’Yazid, är Mohammad(S) din morfar eller min?

Om du säger att han är din morfar så ljuger du. Men om du säger att han är min morfar, varför dödade du min far och slaktade vår familj och fånga tog oss?

La hawla wala Qowat ila billah al-Aley al-Adhim. Inna lillah wana ileyhi rajon.

Dua för Gaza och muslimerna:

O min Herre och Gud, skicka Dina välsignelser över Profeten Mohammad(S) och hans hushåll Ahl al-Bait(A); och befäst muslimernas gränser genom Din Mäktighet, och ge Ditt stöd till dess försvarare genom Din styrka, och var frikostig mot dem genom Dina gåvor och Din rikedom,

أللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَكَثِّرْ عِدَّتَهُمْ، وَاشْحَذْ أَسْلِحَتَهُمْ، وَاحْرُسْ حَوْزَتَهُمْ، وَامْنَعْ حَوْمَتَهُمْ

O min Herre och Gud, skicka Dina välsignelser över Profeten Mohammad(S) och hans hushåll Ahl al-Bait(A); och öka deras antal, och slipa deras vapen, och försvara deras territorium, och skydda deras region,

وَأَلِّفْ جَمْعَهُمْ، وَدَبِّرْ أَمْرَهُمْ، وَوَاتِرْ بَيْنَ مِيَرِهِمْ، وَتَوَحَّدْ بِكِفَايَةِ مَؤَنِهِمْ، وَاعْضُدْهُمْ بِالنَّصْرِ، وَأَعْنِهُمْ بِالصَّبْرِ، وَالْطُفْ لَهُمْ فِي الْمَكْرِ

Och förena dem, och ordna deras angelägenheter, och förse dem med förnödenheter i stridsströmmen,och åta Dig att proviantera dem, och understödja dem med seger, och ge dem skarpsinne och list,

أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَعَرِّفْهُمْ مَا يَجْهَلُونَ، وَعَلِّمْهُمْ مَا لاَ يَعْلَمُونَ، وَبَصِّرْهُمْ مَا لاَ يُبْصِرُونَ.

O min Herre och Gud, skicka Dina välsignelser över Profeten Mohammad(S) och hans hushåll Ahl al-Bait(A); och skänk dem kunskap om det som de är okunniga i, och lär dem vad de inte vet, och visa dem vad de inte ser,

O min Herre och Gud, skicka Dina välsignelser över Profeten Mohammad(S) och hans hushåll Ahl al-Bait(A); och gör så att de förglömmer denna bedrägliga vilseledande värld när de möter fienden,

Wa Hamdullah Rabi al-amin wa salat ala Mohammed wa alihi Taherin.

3 thoughts on “Imam Sajjad(A) och Vikten av ledarskap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *