Ledarskapets unga ålder – Imam Mohammad Jawad(A)

Det islamiska ledarskapet bestäms inte genom ålder eller folk utan genom Gud.

Online föreläsning på Paltalk 2009-11-20

[audio: http://ungmuslim.nu/ljudfiler/imamjawad2.mp3]

Bismallah al-Rahman al-Rahim

Allahomma ajil li waliyaka al-Faraj wal afiyata wal nasr, wajlna men Khaira ansarih wa awanih wal mostashahid bayna yedeh.

Välkomna mina bröder och systrar till denna föreläsning
För Imam Mahdis(AJ) snara återkomst skicka en Salawat

2:124] وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ
[2:124] Och [minns att] Abraham sattes på prov av sin Herre och [att han] fullgjorde alla Hans befallningar. [Gud] sade: “Jag skall göra dig till ett föredöme för människorna.” Abraham frågade: “Och mina efterkommande?” [Gud] svarade: “Mitt löfte omfattar inte syndarna.”

Inom jafariya skolan så har man 5 stycken usol al-din – så kallande islams 5 grund pelare. Dessa fem pelare är kända dock är det värt att nämna dessa. Dessa pelare är Tawhid – Guds Enhet, Adl- Gudomlig Rättvisa, Nubowat – Profetskap, Imamat – Islamisk Ledarskap, och sist Mi’ad – Domedagen. 4 av dessa pelare är solklara men dock så är en av dem alltid ifrågasatt av visa muslimer. Nämligen Imamat – Islamisk Ledarskap.

Efter att Allah den Allsmäktige skickat sin sista Profet och sigill, Profeten Mohammed(S) så lade han efter honom tolv stycken Imamer, som skall vara ledare över det islamiska samfundet. Dessa ledare fick helt enkelt uppgiften att skydda islam från korruption och fördärv och hade dessutom uppgiften att vägledda det muslimska samfundet. Dessa ledare hade samma egenskaper som Profeter. De var de mest kunniga i sin tid, Dem var utvalda av Gud, de var felfria samt att de kunde göra mirakel. Alla dessa 12 ledare valdes helt enkelt av Allah och inte av Profeten(S). I Profetens sista pilgrims valfärd till mecka och vid en plats vid namnet Ghadir Khom kompletterades islam tack vare det islamiska ledarskapet då Guds sändebud, Profeten Mohammed(S) utnämnde Imam Ali(A) som efterträdare och ledare efter honom. Koranen och Profeten(S) hade vid tidigare händelser betonat det islamiska ledarskapet och vikten av det. Till den grad att den som avstår från det blir vilseledd i sin väg mot Allah!

Inom Jafariya skolan som är grunden till alla de andra islamiska rättskolorna så tror man på att ranken av en person som är Imam är högre än ranken av Profetskap. Vad är det som baserar detta påstående som avisas av visa muslimer?

Jo, den inledande versen som reciterades i början av föreläsningen är faktum ett starkt bevis för de sanningssökande. Efter flera år av tuffa gudomliga prövningar och svårigheter så säger denna vers att Allah! Valt att ge Profeten Abraham ranken av Imam. Efter att Profeten Abraham fullgjorde alla dessa prov och klarade dessa prov så säger Allah, Jag skall göra dig till en Imam över människorna. SubhanAllah. Lägg märke att Abraham, monoteismens grundare är en av de största Profeterna.

Men då undrar ni varför är Imamat högre än Nubuwat, jo låt mig citera Ayatollah Makarem Shirazi i hans bok Imamat som är översatt av Den väntades vänner, lyssna noga på vad denna stora lärd säger:

Alltså har vägledning två innebörder. Profeters ansvar och åliggande är vägledning med betydelsen att utpeka och visa vägen men imamens ansvar är att även se till att skaffa redskapen som behövs för att nå målet; är då inte imamens position och medföljande ansvar högre och större?

Att hålla människorna i handen och genom yttre och inre styre, yttre och inre Welayah (förmyndarskap), vägleda folk ända till målet. Detta är egenskapen av Imamat som är högre än profetskap. Islams profet var både profet och Imam, Abraham (A) likaså; Amir al-mo’menin Ali (A) var Imam men inte profet. Att vi påstår och anser ställningen av Imamat vara högre än profetskap är i detta anseende och med denna betydelse; i samma grad som att vägleda och se till att nå målet är högre än att endast visa vägen, i lika grad är Imamat och Welayah högre än profetskap och gudomligt budbärande. Dock hade många profeter nått båda ställningar.

En Imam förutom att han vägledder så förbereder han redskapen för människorna, för att de skall nå målet och nå en högre insikt och marifa. Imamen lägger upp dessa redskap och tar dig i handen för att du så småningom skall vägleddas samt att han kommer vara ditt stöd i din väg mot Perfektion, mot Gud! Utan Imamat hade islam inte varit denna islam som vi ser idags läget. Utan Imamat hade islam varit korrupt och Koranen skulle vara förändrat vi skulle likt kristna ha en år 2009 version av Koranen som det senaste tesmtament. Profeten(S) sunnah skulle förvanskas. Imamat har egentligen vart och är islams sköld.

Genom Imamarnas uppoffring och kämpande etablerades och faställdes islams grunder och fick ett riktigt fäste annars kan ni själva läsa hur islam efter Profeten Mohammed(S) nådde en sådan nivå av korruption att de islamiska så kallade kulafa (ledare) introducerade massvis med påhitt under islams och Profetens namn, Hycklare och förbannade personer som Guds Profet förbannat fick höguppsatta positioner inom det islamiska riket. Under det Ummayadiska dynastin nådde islam så lågt att en av ummaydiska kaliferna som är representat för islams ansikte kom till bönen full och bad morgonen bönen istället för 2 roka (enheter) 11 roka! I visa återberättelser gjorde visa kalifer fredags bönen på en onsdag och muslimerna vad gjorde dem? Jo, dem var som får som Muwiya kallade dem! Dem bara följde. Fabricerade hadither om Profeten vara enorm mycket bland annat att man inte får ifrågasätta en kalif ändå om han var förtryckare!

Ännu värre så drack dem sprit och hade dansörer och under den abbasidiske dynastin nådde islam ännu lägre att man till och med fick muslimer fly från islam pga. all terror som arrangerades i islams namn till sådan grad att fängelserna var fulla och de kristna och judarna tog då tillfället att sprida sin ideologi och atiestierna spred sin ideologi. Olika filosofer skrev böcker mot Koranen och attackerade Koranen. Allahu Akbar vilken låg grad man hade tagit islam till och vart muslimerna nådde! I mitt bland detta så sken ljuset av islam tack vare Imamerna. Imamerna sov inte kvällarna eller på dagarna. De var aktiva hela tiden. De och deras anhängare torterades och mördades och jagades. Karbalas levande och legendariska revolution som leddes av Imam Hossein(A) var en fackla till flera andra islamiska revolutioner som vart enda av dem var som en örfil mot dessa förtryckare.

Imamerna hade sådan ledande roll mot förtryckarna att vi med ära idag säger det. Att alla våra Imamer dog martyrer och stupades för Guds skull och att deras sanna anhängare fick liknande öde. Det var tack vare Imamat som islam kunde överleva denna turbulens som kom en efter en. De besvarade filosofernas, ateisternas, muslimernas frågor. De hade med Guds hjälp ett svar till varje fråga. De stod emot och besvarade varje ideologi som attackerade islam och förvanskade den. De var öppna portar för varje debatt och dialog och en dörr för varje frågande. Där är därför den heliga hadithen säger: Vore jorden utan en Hujja (Guds bevis) skulle jorden gå under! Imamerna är Guds bevis det är tack vare dem som islam och mänskligheten existerar.

Imamat är mina vänner helt enkelt det gudomliga drivande faktorn till att människan ens existerar och att islams ljus ännu är skinande och fram tills idag är Imamat existerande genom Imam Mahdis(AJ) kvarlevnad. Det är genom Imam Mahdi(AJ) som är den sista Imamen, genom hans existens som vi har behållit kvar den samma Koranen som Profeten hade och den sanna islamiska andan. Det är han som ligger bakom alla de framgångrika islamiska lärda, det är han som har rättat dem och givit dem anvisningar och intruktioner och stöd dem så att de med Guds hjälp spridit detta ljuset vidare till människorna under hans fördoldhet. De han som är faktorn bakom exempel det islamiska revolutionen i Iran och Imam Khomeni(A), de han som är faktorn och stödet för Shaykh al-Mofid och våra andra Ulema!

En annan viktigt sak som jag bör ta upp också är att Imamat inte har med ålder att göra liksom Profetskap, där Johannes döparen och Jesus nådde Profetskap redan i ung ålder. Så ålder är inget argument till att en Imam inte får ledda det islamiska samfundet.

Denna korta introduktion som är väldigt viktigt att förstå är egentligen grunden för dagens ämne som behandlar Imam Mohammad Jawads(A) liv. Förstår man inte Imamat så kommer man inte förstå imamen och det kommer då leda till tvivel och senare till avvikelse från Ahl al Bait och blir då indirekt en mot fiende Gud! Därför är det viktigt att man bör sätta sig ner och läsa om Imamat och dess koncept så att man förstår det och rensar bort all tvivel, hittills har jag behandla ämnet Imamat på ett ytligt sätt för dem som vill läsa vidare och djupare så refererar jag till boken ”Imamat – Islamisk ledarskap” av Ayatollah Naser Makarem Shirazi som finns på svenska översatt av Den Väntades Vänner.

Imam Ridha(A) hade fyllt över 40 år och hittills hade han inte fått någon arvinge eller son. Det shitiska samfundet var därför oroliga och sorgsna pga. att de trodde på Profetens(S) återberättelse som säger att den nionde Imamen är son till den åttonde Imamen. De väntade med ivir och stor längta och tålamod efter detta barn och bad Gud att ge Imam Ridha(A) en son. Till sådan grad att de brukade trädda in hos Imam Ridha(A) och be honom att be för att få en son, då brukade Imamen(A) lugna ner dem sägandes: Allah kommer ge mig en son som kommer vara min arvinge och Imamen efter mig. Och till slut föddes Imam Jawad(A) den 10 Rajab år 195 hijri. Han fick namnet Mohammed och tilltalelse namnet Abo Jafar, hans mest kända kallelser är: Jawad och Naqi.

Imamens moder som heter Sabikah och som Imam Ridha(A) valde att ändra till Khaizaran är en ättling från samma familj som Maria Qutbya, som var Profetens(S) fru och moder till hans son Ibrahim(A). Khaizaran var en kvinna med hög status och fina kvalifikationer inom moral och uppförande och där Imam Kadhim(A) betonade hennes position genom att skicka en frid hälsing genom en av hans kompanjoner Yazid ibn Salit och detta var några år innan hon träde in i Imam Ridhas(A) hus. Detta nyfödda barnet var som en välsingelse till det islamiska samfundet särskilt bland shia då oroligheten att Imam Ridha(A) inte skulle få någon arvtagare.

Abo Yahya al-Sanaie säger jag var hos Imam Ridha(A) då de hämta hans son Imam Jawad till honom. Då sade Imamen(A): Detta nyfödda barnet och syftade på Imam Jawads(A) födelse. Är det mest välsignade födseln som shia fått. Och detta är som sagt genom att med Imamens födelse så fanns det inte någon existens av tvivel och oroligheter bland shia.

Imam Ridha(A) betonade hans ledarskap vid flera tillfällen. Ett av dem när han skulle till Khorasan. Nofali säger: När Imam Ridha(A) skulle resa så frågade jag honom; beordrar du mig något? Då sade Imamen; Att du skall följa min arvtagare ”Mohammedan” för jag kommer gå på en resa som inte har någon återvändo. Vid flera tillfällen då Imamen(A) fick gäster som hade frågor så lät han Imam Jawad(A) besvara de och sade varför skall jag svara då min son kan besvara er. Detta för att Imamen ville redan betona att ändå om min son är vid en barn ålder så hindrar detta honom inte från att svara och ha förmyndarskapet (Wilaya). Han sade varje problem ni har eller fråga så ta det med honom. Vi Ahl al Bayt ärver våra förfäders kunskap, sanningar och marifa (kunskapen om Gud).

Abdullah ibn Jafar säger jag gick med Sofwan ibn Yahya till Imam Ridha(A) i Imam Jawads(A) närvaro som då var 3 år gammal den tiden. Vi frågade Imamen(A): Ifall det skulle hända något med dig vem är din efterträdare? Då pekade Imamen(A) på Abo Jafar, dvs. Imam Jawad sägandes: Min son. Vi sade då: I denna unga ålder? Då svarade Imamen(A): I denna ålder, Allah lät Jesus(A) vara ett gudomligt bevis (hujjah) och han hade knappt fyllt 3 år.

Mina kära syskon alla dessa förberedelser hade en viss mening. Detta pga. att Imam Jawad(A) fick ledarskapet och blev Imam redan vid en ålder av 8 år. Redan vid denna unga ålder blev hans liv fullspäckat med svårigheter och gudomliga prövningar. Han fick flera ledande roller i det islamiska samfundet. Hans kunskap i denna unga åldern förbluffade människorna rejält.

Efter att den abbasidiske kalifen Mamon börjat känna oro och ökning av Shisim vid Imam Ridhas(A) existens så bestämde han sig för att lönnmörda honom. Mamon visade vid flera tilfällen sin falskhet att han älskade Ahl al Bayt och detta kommer vi gå igenom InshaAllah. Mamon förgiftade Imam Ridha(A) och uppvisade sin falska sorg över Imamens(A) bortgång. Efter en korttid visade sig att han log bakom Imamens(A) död och då samlades Alawiyon, dvs. Imam Alis(A) släktingar och ättlingar. Mamon fruktade därför en komplott och började därför tänka efter lömska planer. Precis som han tidigare tänkt ut sin lömska plan med att påtvinga Imam Ridha(A) efterträdandet av kalifatet så började han tänka ut en lömsk plan.

Han planerade därför att gifta bort sin dotter ”Om al-Fadl” till Imam Jawad(A) så att han visar sin kärlek till Ahl al Bayt. Rayan ibn Shabib säger i en återberättelse att när abbasiderna hörde om detta så blev dem förbannade. Dem hade tidigare förnekat det han tidigare hade gjort genom att ge Imam Ridha(A) efterträdandet. Så de samlades arga och besvikna för att reda ut detta med Mamon.

De berättade för Mamon att de kände sig befriade när Imam Ridha(A) dog och att de inte vill återuppleva sådana oroliga tider. De föreslog att han kunde välja en av deras söner istället för ibn al-Ridha, dvs. Imam Jawad(A).

Sägandes: Välj en av våra söner vad skall du ha med denna yngling till. Du vet att vi haft en tvist med Talibyon. Mamon sade då att han inte brydde sig om tvisten då de redan vet att det verkliga kalifatet tillhör Ahl al Bayt och att han ville handla efter detta och sägandes angående Imam Jawad: Gällande Abo Jafar så valde jag honom pga. hans höga visdom redan vi denna ålder.

De sade de då; Låt honom växa och lära sig moral och etik. Då sade Mamon, lyssna mina kära syskon och hör till och med fiender vittnar om Ahl al Bayts kunskap: ”Jag känner denna yngling mer än vad ni gör, han är från en familj som Allah den Allsmäktige ger visdom och kunskap till. Hans förfäder hade inga brister inom religion eller moraliska och etiska aspekter och de var inte heller bortom perfektion om ni vill kan ni testa honom och se själva.

Då bestämde man att man skulle testa Imamen(A) och fråga honom religiösa och komplicerade frågor. Skulle det vara att Imamen(A) besvarade dessa frågor skulle Mamon få som han ville annars skulle han avstå från sitt handlande. Mamon bad de att återvända vilken dag de ville och när de kände sig förbereda. Abbasiderna gick då till en av dåtidens främsta och mest lärda personer Yahyha ibn Akthem som var en domare. De erbjöd honom pengar om han kunde förbereda en komplicerad religiös fråga. Enligt återberättelser så tänka Yahya i över 40 dagar och när de väl bestämt sig för att samlas meddelade de Mamon. Mamon förberede en stor ceremoni där Imam Jawad(A) närvarade.

Då reste sig Ibn Akthem sägandes till Mamon tillåter du mig att fråga. Mamon svarade, fråga honom om tillåtelse inte mig. Då han väntade sig till Imamen(A) tillät han honom att fråga.
Lyssna noga kära syskon på vad Yahya frågade: Han sade vad säger du om en Mohrem, dvs. en som tagit på sig Ihram det vita tyget i Mecka, som dödar ett djur?

Imam Jawad(A) svarade honom då: Dödade han djuret i Haram eller Halal, var denna mohrem kunnig eller okunnig, döda han djuret medvetet eller av misstag? Var denna mohrem en fri eller en tjänare? Var han ung eller gammal? Var den första gången eller var det en vanlig handling som han bruka göra? Var djuret av de djur som jagas eller av andra sorters? Var djuret av de stora eller små djur som man jagar? Var han belåten med sitt handlande eller har han ångrat sig? Var det på natten eller på dagen? Var han Mohrem i Hajj eller Mohrem i Omra?

Yahya blev då förbluffad och stum, han rodnade av föremjukelse … de närvarande chokades av svaret. Sedan så besvarade Imamen på alla dessa 22 grenarna med deras underkategorier. Fram tills idag så referera muslimer till denna händelse när det gäller att dömma gällande jakt och djur i hajj. Efter detta vände sig Mamon till Abbasiderna och viskade till dem vad var det jag sade? Sedan så förlovade han bort sin dotter till Imamen. Efter detta så fortsatte denna ceremoni men denna gång så bad Mamon att Imamen skulle fråga Yahya. Och Yahya gick med på det.

Lyssna mina syskon på vad Imamen frågade: Berätta för mig om en man som såg på en kvinna i början av dagen då hans blick var haram. Men vid förmiddagen blev blicken Halal för honom men vid Dothor (Zawal) blev den haram och senare vid Aser Halal. När solen gick ner blev den Haram för honom och vid Asha var blicken åter Halal men vid midnatt så blev blicken Haram och vid gryningen blev blicken Halal. Vilken situation var kvinnan i och vad var det som gjorde att det blev Haram och Halal?

Yahya ibn Akthem sade: Vid Gud har jag ingen kännedom om denna fråga och kan inte besvara den. Kan du gynna oss med svaret av din visdom.

Imam sade då: Denna kvinnan var en tjänarinna till en man bland människorna. När en non-mahram såg henne vid början av dagen var hans blick haram, vid förmiddagen köpte han henne från hennes mästare och blev då Halal. Vid Dothor frigav han henne och då blev hon haram för honom, vid Aser gifte han sig med henne och då blev hon Halal för honom. Vid solnedgången sade han till henne du är som min moder, då blev honom Haram för honom, vid Isha betalade han en Kafara för sitt påstående och då blev hon Halal. Vid midnatt så skiljde han sig från henne och då var hon åter Haram för honom och vid gryningen så tog han tillbaka henne och då blev honom Halal för honom.

Då reste sig Mamon till folket och sade; Är det någon annan som har ett annat svar på denna fråga eller kan besvara det på detta sätt? Då sade de närvarande: Nej vid Gud. Då sade Mamon, som ni ser så har detta hushåll specificerats bland skapelsen av vad ni kan se av välsignelse, deras ålder hindrar dem inte från perfektion…”

Mamon var väldigt lömsk med sina planer och hans skrytsamhet och falska uppvisande av kärlek till Ahl al Bayt och giftemålet av hans dotter med Imamen(A) var inget annat än politiska mål som han ville uppnå. Vi kan snabbt nämna några av dessa mål:

1. Med giftermålet av hans dotter till i Imamen gav det honom en fullständig koll på vad Imamen gör och planerar och handlar. I verkligheten så spionerade hans dotter på Imamen och spred vidare nyheterna till sin fader.
2. En av hans mål var att fördärva Imamen och tillfredställa honom med menningslösa handlingar så att han sänker värdet på Imamatet och låter det sjunka. Samt att sprida fördärv hos Imamen så att Imamen förlorar hans status bland människorna från felfrihet. Pga. tidsbrist så kan jag tyvärr inte nämna visa händelser som Mamon gjorde mot Imamen. Då han skickade en artist och musiker till Imamen och bland annat samlade flera kvinnor för att försöka tillfredställa Imamen och låta han tappa begäret. Men det lyckades han inte med.
3. Samt som vi tidigare sagt så var en av Mamons mål att hejda ner komplotten som var på väg att ske av Alawiyon, då han valde att visa falsk kärlek till Imamen.
4. Ett av hans mål var också att lura allmänheten då han ibland sade: Jag valde att gifta bort min dotter till Imamen så att min dotter föder ett barn som kan vara ett barnbarn till Profeten(S) och Ali ibn Abi Taleb(A). Och detta mål lyckades han inte heller med då hans dotter inte födde något barn till Imamen fastän alla Imamens(A) barn var från en annan nobel kvinna vid namnet Samaneh el-Maghribieh, som födde den 10 tionde Imamen, Ali al-Hadi(A) och Mosa al-Mobarqa, Hossein, Amran, Fatima, Khadijeh, Um Kolthom och Hakimeh.

Fastän Mamon insisterade att han inte gift bort sin dotter till Imamen pga. politiska mål så var detta giftemål bundet till ett liv av lyx och begär. Allt detta var inget för Imamen och hade inget värde hos honom. För Imamen(A) var likt hans nobla förfäder då de aldrig brydde sig om detta flyktiga liv eller var fästa vid det varken i dess förmöghet eller pengar. Utan tvärtom så var livet med Mamon ett tvång som påtvingades, de var ett liv av plågor och svårigheter och smärtor.

Hossein al-Makari säger: Jag träde in hos Abo Jafar i hans tillstånd och sade i mina tankar: Kommer denna man verkligen lämna detta land och dessa frestelser? Hossein al-Makari säger: Då tog Imamen ner sitt huvud och sedan lyfte upp det, och hans ansikte hade blivit gult och sade: Ya Hossein ett hårt och torkat bröd med salt vid Profetens(S) moskén är mer älskat värt till mig än vad du ser mig i detta tillstånd.

Och detta var pga. detta som Imamen inte stannade i Bagdad utan flyttade med sin fru Um al-Fadl till Medina fram tills 220 Hijri. Mamon dog 218 Hijri och hans broder al-Motasem tog över kalifatet och hämtade Imamen till Bagdad för att hålla koll på honom och spionera på honom från ett nära avstånd. Han lätt honom vid ett tillfälle delta i en ceremoni där en man skulle dömas för att han hade stulit. Och de lärda var oense om var man skulle kapa av handen ifrån. De närvarande lärda sade olika, en sade hela handleden andra från armen andra från axeln. Bland dem lärda fanns en man vid namnet Ibn Abi Dawod. När de lärda inte enades om ett svar vände sig Motasem till Imam Jawad och bad honom svara. Imamen avstod men då Motasem insisterade svarade Imamen(A) att man skulle kapa av hans fingrar baserat på Koran versen 72:18 som säger att de 7 sujud punkterna är tillhörande Gud och i och med att handleden är en av de 7 punkterna som tillhör Gud så kan man inte kapa av handen utan då blir det fingrarna. Då gick Motasem med på det och tyckte att det var det lämpligaste svaret och mest tillfredställande.

Ibn Abi Dawod blev så avundsjuk att Zarqan som träffade honom efter händelsen såg honom så arg och förbannad på Imamen att han önskade att han dött för 20 år sedan. Vad han gjorde då är att han gick till Motasem och sade: Jag älskar all lycka till dig och jag vill rekommenderar dig angående vad som hände häromdagen inte var till din nytta för att du i närvaro av andra lärda och andra höguppsatta personer i ditt styre prioriterade du Abo Jafars fatwa och dom. Denna person som hälften av det muslimska samfundet anser att han är mer värdig som kalifa än dig och att du ifråntagit hans rätt trots att du valde hans fatwa över de andra. Och denna händelse har spridits bland människorna och har blivit som ett bevis och argument för shia.

Ibn Abi Dawods tal, påverkade Motasem extremet att han blev så arg och var förbered att göra allt för att bli av med honom. Då lät han honom välja att döda Imamen för att tillfredställa sitt begär. Motasem tillfredställde hans begär och Ibn Abo Dawods genom att förgifta Imamen i slutet av Thul Qida år 220 hijri och där Imamen dog martyr pga. detta. Hans heliga kropp begravdes i Qurash gravplats vid hans farfar Imam Kadhim som är känt idag som Kazimya! Imamen dog vid en ung ålder, han dog när han var 25 år vilket betyder att han var den yngsta Imamen(A).

Imamen levde i en tids epok där de blev mycket dialoger kring islam jämfört med Imam Sadiq där dialogerna var kring monoteism och jämfört med Imam Ridha(A) där dialogerna var kring religionerna.

Aza? Imam Förgiftades av sin fru
Kröp till taket.
Tre dagar under heta solen. Solens varma och brännande strålar som om han hade en visst medlidande till Imam Hossein. Som om han ville känna av den smärtan han hade fick genomgå. Vill fråga min mästare Imam Hossein är inte bara under solen 3 dagar. Han grupper med sten, spjut, pilar och andra med svärd. De avstod inte bara med att döda honom utan lätt sina hästar rida på hans nobla kropp och inte nog med det så halshögg de honom, Allahu Akbar.
Zainab kom för att leta efter sin broders kropp. Hon gick förbi hennes son Awn men fortsatte gå sen förbi sin son Mohammed men fortsatte. När hon kom till Imam Hossein kropp. hon kände knapp inte igen honom. Hon grät broder är det som är Hossein(A), är det du som är min broder? Vad har de gjort med dig? Hon lade sin hand under hans välsignade kropp, där en bit för bit av hans kropp ramla. Hon sade ”Ilahi khot hata terda” Ta tills du blir nöjd!

Låt oss avsluta med denna dua:

إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَ الانْقِطَاعِ إِلَيْكَ
Min Herre, bevilja mig komplett avskildhet från allt annat än Dig och total underkastelse inför Dig.
وَ أَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا بِضِيَاءِ نَظَرِهَا إِلَيْكَ حَتَّى تَخْرِقَ أَبْصَارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّورِ فَتَصِلَ إِلَى مَعْدِنِ الْعَظَمَةِ وَ تَصِيرَ أَرْوَاحُنَا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدْسِكَ
Upplys mina ögons hjärta med ljuset av att se på Dig till sådana grader att det tränger igenom ljusets slöjor och når Storhetens Källa, och låt min själ dränkas i äran av Din helighet.

Wa Hamdullah Rabi al-amin wa salat ala Mohammed wa alihi Taherin.

2 thoughts on “Ledarskapets unga ålder – Imam Mohammad Jawad(A)

 1. Salam Alaykom…
  Tack för din kommentar på min blogg, jag uppskattar alltid att föra en debatt eller diskussion på en intelektuell nivå…

  Jag hänger inte ut någon personligen, utan jag talar om vad er tro säger generellt, är det fel av mig att sprida er tro?

  Allah säger i Koranen Läs!, det vet alla.
  Läs därför i början av Koranen, kapitel 2, vers 2.
  Al-Baqara

  This is the Scripture whereof there is no doubt, a guidance unto those who ward off (evil).

  Ska vi bara läsa vissa delar av Koranen eller är meningen inte att vi ska läsa hela?

  Vidare, hur shia påstår att Koranen är korrupt, och att vissa verser skulle vara borttagna av “salaferna”…

  It is not possible for a Muslim to entertain doubts concerning the immutability of the Qur’aan, because Allaah has guaranteed to preserve the Qur’aan. Allaah says (interpretation of the meaning):

  “Verily, We, it is We Who have sent down the Dhikr (i.e. the Qur’aan) and surely, We will guard it (from corruption)”

  [al-Hijr 15:9]
  { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } الحجر / 9

  With regard to Soorat al-Wilaayah, some of the Shi’ah scholars and imams have stated that it exists. Any of them who denies that does so by way of taqiyah (dissimulation). One of those who clearly stated that it exists is Mirza Hussein Muhammad Taqiy al-Noori al-Tubrusi (d. 1320 AH). He wrote a book in which he claimed that the Qur’aan had been distorted and that the Sahaabah has concealed some parts of it, including Soorat al-Wilaayah.
  The Raafidis honoured him after his death by burying him in al-Najaf. This book by al-Tubrusi was published in Iran in 1298 AH, and when it was published there was a great deal of controversy because they wanted the doubts about the validity of the Qur’aan, which were known only to their leaders, to remain scattered throughout hundreds of their major books, and they did not want that to be compiled in one book.
  At the beginning of his book he said:

  “This is a good and noble book entitled Fasl al-khitaab fi ithbaat tahreef Kitaab Rabb il-Arbaab (Decisive comment on the distortion of the Book of the Lord of Lords)… He mentioned aayahs and soorahs which he claims that the Sahaabah concealed, including ‘Soorat al-Wilaayah,’” the text of which, according to them, and as quoted in this book, is:

  “O you who believe, believe in the Prophet and the Wali [i.e., ‘Ali] whom We have sent to guide you to the straight path, a Prophet and a Wali who are part of one another, and I am the All-Knowing, All-Aware…”

  And they have another soorah which they call Soorat al-Noorayn: “O you who believe, believe in the two lights (al-noorayn) which We have sent down to you to recite to you My Verses and to warn you of the punishment of a great Day. They are part of one another and I am the All-Hearing, All-Knowing.

  Those who fulfil the covenant with Allaah and His Messenger mentioned in the verses (of the Qur’aan), the Gardens of delight will be theirs, but those who disbelieve after they believed by breaking their covenant and disobeying the command of the Prophet, they will be thrown into Hell. They have wronged themselves and gone against the wasiyyah of the Prophet (i.e., the appointment of ‘Ali as khaleefah), and they will be given to drink of boiling water…” and other such nonsense.

  You can see the entire soorah, along with a telegraphic picture of the Persian mus-haf at the following site:

  http://arabic.islamicweb.com/shia/nurain.htm

  Prof. Muhammad ‘Ali Sa’oodi – who was one of the greatest experts of the Ministry of Justice in Egypt – examined an Iranian mus-haf kept by the Orientalist Bryan and he obtained a copy of this soorah; above the lines of Arabic script there is written the translation in the Iranian language.

  As it was mentioned by al-Tubrusi in his book, Fasl al-khitaab fi ithbaat tahreef Kitaab Rabb il-Arbaab, it is also mentioned in their book Dabastan Madhaahib, which is in Farsi, written by Muhsin Faani al-Kashmiri. This book has been printed numerous times in Iran, and this false soorah was quoted from it by the Orientalist Noeldeke in his book The History of Qur’anic Manuscripts, 2/120, and was published by the French Asian newspaper in 1842 (p. 431-439).

  It was also mentioned by Mirza Habibullaah al-Haashimi al-Kho’i in his book Manhaaj al-Baraa’ah fi Sharh Nahj al-Balaaghah (2/217); and by Muhammad Baaqir al-Majlisi in his book Tadhkirat al-A’immah (p. 19, 20) in Farsi, (published by) Manshoorat Mawlana, Iran.

  See also al-Khutoot al-‘Areedah li’l-Asas allati qaama ‘alayha deen al-Shi’ah by Muhibb al-Deen al-Khateeb.

  This claim of theirs is a denial of the words of Allaah (interpretation of the meaning):

  “Verily, We, it is We Who have sent down the Dhikr (i.e. the Qur’aan) and surely, We will guard it (from corruption)”

  [al-Hijr 15:9]

  Hence the Muslims are unanimously agreed that anyone who claims that anything in the Qur’aan has been altered or changed is a kaafir.

  Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah said:

  The same applies to those among them who claim that some verses of the Qur’aan have been taken away or concealed, or who claim to have some esoteric interpretations that exempt him from having to do the actions prescribed in sharee’ah etc., who are called al-Qaraamitah and al-Baatiniyyah, and who include al-Tanaasukhiyyah [names of esoteric sects]. There is no dispute that they are kaafirs.

  Al-Saarim al-Maslool, 3/1108-1110.

  Ibn Hazm said:

  The view that the Qur’aan has been altered is blatant kufr and is a rejection of what the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) said.

  Al-Fasl fi’l-Ahwa’ wa’-Milal wa’l-Nihal, 4/139.

  And Allaah knows best.

 2. Sallam Aleikum syster!

  Har läst din fråga… dessa är bara myter eller hadither som inte har någon stark sanad. Alla islamiska skolor är enade om att Koranen är den samma som den vi har hos oss idag utan några ändringar eller tillägg. Koranen är skyddad av Allah från korruption och ändring.

  Kommer InshaAllah att besvara vid en snar tid mer utförligt, hoppas du tar hänsyn till detta.

  wa Sallam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *