Årsminnet av Imam Hassan al-Mujtabas(A) födelse

I Guds den Nådrikes den Barmhärtiges Namn

Den heliga Profeten Mohammad(S) sade: ”Hassan och Hossein är herrarna över paradisets unga” (Tarikh al-Khulafa,sid 189)

Skickar mina gratulationer till hans eminens Imam Mehdi(A) och till våra lärda och sist men inte minst till er kära läsare på Imam Hassan al-Mujtabas(A) födelse. Denna Imam vars liv är full av uppoffring för Islam. Imamen(A) är en av de mest förtryckta Imamerna(A) till och med efter hans död, bara kolla på hans grav hur den Saudiska diktatur regimen förstört hans grav och de andra ärade Imamerna(A) gravar och andra respekterade islamiska personligheters gravar.

I ett vanligt samfund så respekterar man och vördar sina lärda och personligheter som dött och arrangerar konferenser, cermoninier för denna person så att man kan lära sig av sina dåtida visa lärda. Men i ett samfund som i ockuperade Hijaz (Saudiarabien) där de styrs av den fasanfulla och oislamiska sekten wahabismen som förbjuder sådant. I islams namn dömer de folk till döden och förkastar andra muslimer som förnekare (kufar) och anser sig själva som den rätta och alla andra som förnekare och förbjuder andra att tänka fritt. De har gått så långt att de till och med förkroppsligar den Allvetande och Obeskrivlige Allah(SWT).

Under detta heliga minnet rekommenderar jag två föreläsningar om Imam Hassan al-Mujtabas(A) liv.

Den första heter:

[audio: http://azan.se/ljud/f%C3%B6rel%C3%A4sningar/haydar/imam.hassan.1.mp3]

Den andra heter:

[audio: http://azan.se/ljud/f%C3%B6rel%C3%A4sningar/haydar/imam.hassan2.mp3]

Utöver detta rekommenderar jag att ni läser om han liv på Islamsljus.se.

Glöm oss inte i era böner!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *