Äktenskap inom Islam Del 3

Kvinnans och mannens kyskhet

I Islam har man betonat vikten av kyskheten hos bege könen, så att båda uppnår renhet i sitt liv samt som man kommer närmare Gud och en stark bit i vägen mot perfektion, dvs., rensandet av jaget och krossandes av begären.
I boken Hijab, The Islamic Viel som är skriven av Nahjol Balagah Foundation noterar man en återberättelse (hadith) gällande denna sak. Hadithen är återberättad av Imam Jaffar al-Sadiq(A) och den lyder så här:

“En ung man från ansar (Ansar är de som tog emot muslimerna som emigrerade från mecka till medina) mötte en kvinna i Medina. Vid den tiden brukade kvinnor ha slöja, så han tittade på henne medans hon passerade honom. När hon passerade förbi fortsatte han att titta efter henne tills han kom in en gränd. Han fortsatte att titta samtidigt som han passerade vid gränden tills det att ett ben på en vägg rev upp hans ansikte och kvinnan försvann utom synhåll. Då, helt plötsligt såg han att blod forsade ner på hans kläder och hans bröst. Han sade: “Jag måste gå och informera Guds Budbärare (Profeten Muhammed), om händelsen. När Guds budbärare såg honom frågade han honom vad som hade hänt, när han berättade allt för Guds budbärare. Kom ängeln Gabriel ner med denna vers:

” SÄG till de troende männen att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet; det leder till större renhet i deras liv. Gud är underrättad om vad de gör. ”(Den heliga Koranen 24:30) (Wasa’il Al-Shi’ah, vol. 9, p. 63.)
Här ser man klart och tydligt hur Gud uppmanar de troende män till kyskhet och om man läser vidare nästa vers så står det:
”Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken…”(Den heliga Koranen 24:31) här ser man en annan sak, nämligen att Gud uppmanar männen till kyskhet före kvinnorna.

One thought on “Äktenskap inom Islam Del 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *