Skaparens underverk #4

Synchiropus splendidus

Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Synchiropus_splendidus_2_Luc_Viatour.jpg

Ramadan Kerim kära läsare, under Ramadan månad så gäller att man kommer närmare Allah(SWT), ett av punkterna som leder till att man lära känna Honom(SWT) är genom Kunskap. och det är en oerhört viktigt punkt. Att känna till Allahs Existens. Här går jag vidare i denna serie där Imam Sadiq(A) fortsätter att belysa oss om Skaparens Underverk i boken “Kunskapens spår” denna gång har jag valt ta citatet om fisken, läs och förundras:  

Bara betrakta fisken och de förhållanden som råder under de omständigheter den har ordinerats att tillbringa sitt liv på. Den har inga ben, då den lever i vattnet och således inte behöver gå. Den har inga lungor, eftersom den inte kan andas. Den håller sig under vattenytan.

I stället för ben, är den utrustad med robusta fenor som tränger fram genom vattnet på båda sidor; likt en seglare som kär genom vattnet på båda sidor av båten med sitt roder. Den har ett tjockt lager av fjäll, sammanlänkade med varandra, liksom länkarna på en brynja, för att skydda sig mot olyckor. Den har ett skarpt luktsinne, som kompensation för den dåliga sikten som orsakas av vattnet. Den känner av lukten av sitt byte ett stycke bort och rör sig mot det. Hur skulle den annars ha lärt sig vart och vilken typ av föda den behöver? Och notera även att, den har en öppning längs med hela munnen till öronen, genom vilken vattnet passerar och ger den samma roade och sprudlande känsla, som andra djur erhåller genom att andas in frisk och sval morgon bris.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *