Imam Hassan al-Mujtaba(A) Del 9 och sista delen

Ett bevis för detta är när Profeten(S) gick ut till Hudaybiya för att skriva avtalet, och med sig hade han 1400 man, och två år senare när Han öppnade mecka så hade dessa växt till 10 000 man. (Serat Hisham, Vol. 4, sid 322)

Därför bör dem som sannerligen tror på Imamerna(A) inte gå emot Imam Hassans(A) fredsavtal som muslimerna gjorde när Profeten(S) skrev på fredsavtalet med Quraish.

Men vissa av Imamens(A) anhängare och på grund av deras kortsynthet gick emot Imam Hassan(A) som vissa av muslimerna gjorde mot Profeten(S). Då bad Imamen(A) dem att de inte skulle lägga sig i Imamens(A) angelägenheter, för att i denna handling är det nytta för dem trots att de inte kan inse det och dess hemligeter.

Abo Saed frågade Imam Hassan(A); “O Guds sändebuds son, varför gick du med på fredsavtalet med Muawiya när du vet att du är mer lämplig än honom samt att du vet att han är dålig och en förtryckare?”.

Lyssna kära syskon på vad Imamen(A) svarade; “O’Abo Saed är jag inte Guds bevis och är jag inte Imamen(A) efter min fader(A).
Abo Saed sade; Ja.
Då sade Imamen(A); Är jag inte den personen som Profeten(S) sade följande om, “Hassan och Hussain är Imamer vare sig de reste på sig eller satte sig?”.
Abo Saed sade; Ja.
Imamen sade(A); Då är jag Imam, vare sig jag reste på mig eller satte mig ner. O’Abo Saed, anledningen till varför jag gick med på fredsavtalet med Muawiya är på grund av samma anledning som Profeten(S) hade när han gick med på fredsavtal med Bani Damra och Bani Ashja’ och till Mecka borna när de lämnade al-hudaybiyon. De förnekade Uppenbarelsen och Muawiya och hans anhängare förnekar Tawil. O’Abo Saed om jag var Imam från Gud som det är nämnt, borde inte mitt avgörande vara klart om jag bestämmer mig för fred eller krig, och vad jag bestämt är rätt.

Ser du inte Khidr(A) när han gjorde hål på båten och dödade pojken och byggde väggen hur Profeten Moses(A) ifrågasatte det han gjorde. Och han fick visshet om detta efter att Khidr(A) berättade för honom. Det är samma när det gäller er om hur ni ifrågasätter mig och går emot mig på grund av eran brist på kännedom i dessa beslut. Och du ska veta att om jag inte hade tagit detta beslut hade inte någon anhängare till Ahl al Bait existerat på jordens yta. (al-Bihar, Vol. 44, sid. 2)

Efter att Muawiya fick ett grepp på situationen visade han sitt sanna ansikte, då han nämnde i en predika i Nukhaila efter fredsavtalet: Jag har inte krigat mot er för att ni ska be eller fasta eller vallfärda eller att ni ska betala allmosa, för det gör ni redan. Utan jag krigade för att styra över er och Gud har gett mig det och ni är nöjda med det. Jag har lovat Hassan en del saker och alla är under mina fötter, jag kommer inte hålla någon av dem.” (Al-Bihar, Vol. 44, sid. 49)

Muawiya använde olika knep och trix för att skada Imamen(A), och jaga Imamens(A) anhängare, spionera på dem. Och han förnedrade Imam Ali(A) och hans söner och kanske till och med smutskastade Imam Ali(A) i en samling där Imam Hassan(A) var närvarande. (Sharh Nahj al Balagah av ibn Abi Al-Hadid, Vol.16, sid 18-19) och då reste sig Imamen(A) direkt för att svara. Att stanna i Kufa var skadande och sårande för Imamen(A) och han bestämde sig därför för att återvända till Medina. Men det ändrade inte mycket där heller, för de hade samma policy som skadade Imamen(A) och hans anhängare. För borgmästaren där var Marwan, denna person som Profeten(S) sade följande om; “Den förbannade sonen till den förbannade”. (Hayat al-Imam Hassan ibn Ali(A), Vol. 1 sid. 218)

Han förtryckte Imamen(A) och hans anhängare, och spionerade på dem, förföljde dem m.m. Det var till och med svårt att träffa Imamen(A) och även om Imamen(A) var bosatt i Medina i 10 år så hör vi få hadither ifrån honom.

Marwan försökte förnedra Imam Ali(A) framför Imam Hassan(A) och han lät till och med folk förnedra självaste Imamen(A). (Tarikh al-Khulafa av Seyoti, sid 190)

Efter att Marwan börjat med förnedrandet av Imamen(A) och hans familj så började resten av Medina borna också göra det. Det är därför Shayk Waeli kommer till denna punkt när han skall föreläsa om Imam Hassans(A) födelse och då han läser Azaa och sörjer Imamen(A) för hans förtryckthet.

Imamen var till och med så förtryckt att han blev förgiftad av sin fru!

La hawla wala Qowat ila billah al Aley alazim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *