Äktenskap inom Islam Del 2

Kvinnans hemgift

Inom islam finns ett slags såkallad hemgift som kallas inom det arabiska språket för mahr vilket kan tolkas som hemgift eller hemgifts ränta. Den hemgifts räntan är en gåva till bruden från brudgummen. Genom tiden har tyvärr folk inom islam fördärvat denna sed och islamiska ritual och gjort den mer som en traditionell sak. Denna traditionella hemgifts ränta som visa eller mesta dels av dagens muslimer följer förnekas av islam, detta för att traditioner och kulturer har krockat med islams seder och ritualer, man har då genom tiden gjort denna mahr, som är en gåva till bruden, till ett såkallad ekonomisk värde på bruden, dvs, brudens familj har stämplat en prislapp på bruden. Inom islam förbjuds detta, på grund av:

1. Man kan inte lägga ett värde på en person och att alla människor är lika mycket värda.
2. För när en man eller en fattig student som har det ekonomisk svårt, vill gifta sig kan han inte uppfylla familjens krav.

Detta går emot två principer inom islam:
a) Om bruden och brudgummen vill ha varandra kommer detta gå emot deras viljor och åsikter, dvs att antingen har du denna summan för gifta dig med den du älskar eller inte.

b) Profeten Muhammed har sagt i ett välkänt uttalande: ”Den som kommer för att be om er dotters hand och vars religion och moral är bra skall ni ge er dotter till (detta självklart efter att bruden gått med på det) annars kommer fördärv att visa sig på jorden” (Tahthib al-Ahkam av Shayk Abo Jaffar Mohammed ibn al-Hassan al-Tosi Vol.7 Kapitel 33 – Al-Kifat fi al-Nikah, sid nr 394, hadith nr 1578. Direkt länk: http://www.alkadhum.org/other/mktba/hadith/tahzeb07/32.html) Profeten Muhammed nämnde aldrig något värde eller pengar.

Ett exempel som vi kan få nytta av och som förklarar betydelsen eller värdet av mahr som islam uppmanar till är när Profeten Muhammeds dotter Fatima skulle gifta sig. Fatimas hemgift var mycket enkel, eftersom profeten Mohammed hade anordnat så att Fatimas hemgift skulle vara så enkel så möjligt för att hon skulle ses som ett exempel för alla muslimska kvinnor.

Profeten gjorde på detta vis för att män och kvinnor inte skulle förbli ogifta på grund av den höga hemgiften som samhället eller familjen kommer kräva. Profeten Muhammed frågade Imam Ali vad han kan ge för hemgift? Imam Ali svarade att han endas hade en häst, ett svärd och en utrustning. Profeten bad honom då sälja utrustningen. Pengarna som han fick för utrustningen gav han som hemgift till Fatima och de i sin tur gick åt till; Parfym till Fatima, möbler till det enkla huset och resten gick åt till förberedelserna för bröllopet. För att få en inblick av hur huset såg ut kan vi läsa beskrivningen som författaren av boken Fatima Zahra liv skriver;

”Ett fårskinn som de använde som sovunderlag, en läderkudde stoppad med palmblad, en säng gjord av palmträd, en handkvarn, en vattenbälg, två krukor och lite lergods.”

Profeten Mohammed har också sagt: ”Den bästa kvinnan i Ummah(muslimska samfundet) är den som tar lite i hemgift” (Man La Yahduruho al-Faqeeh Vol. 3 sid. 243)

Ett annat exempel som är värt att nämna är när en av Profetens kompanjoner skulle gifta sig tillfrågades han om hemgift. Kompanjonen sade att han inte hade något att ge men jag kan lite av Koranen. Profeten sade då hemgiften som du skall ge till din fru är att lära henne en del av Koranen. Detta visar hur sopas enkel en hemgift kan vara men tyvärr på grund av kultur krockar och invasioner inom islam har det lett till sådan utveckling och överdrivenhet bland muslimer att de kräver höga summor eller sätter ett värde på bruden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *