Skaparens underverk #2

Sliven-thracianlowlands-dinev

Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karandila.jpg

När jag kollar på denna bild minns jag Imam Sadiqs(A) citat i boken “Kunskapens spår”  där han talar om himlen, jag klistrar in citaten samt som jag rekommendrar starkt att läsa boken. Boken finns översätt av Den väntades vänner och finns på deras bibliotek.

“Titta på himlens färg och se hur passande dess formgivning är! I jämförelse med alla andra färger är denna speciella färg lämpligast i nyans. Läkare rekommenderar till och med människan att intensivt blicka på den gröna färgen eller på någon annan mörkare färg vid problem med vissa ögonsjukdomar. Kompetenta läkare ordinerar en person, med försvagad syn, att intensivt betrakta en bassäng i grön färg, fylld med vatten.

Bara se hur Gud, den Allsmäktige, har skapat himlen med en grön färg med tendensen att bli mörk, så att den således inte ger upphov till brister, genom upprepad betraktelse.”

2 thoughts on “Skaparens underverk #2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *