Vakna…

De var länge sen jag skrev ett blogg inlägg. Detta pga. att jag vart upptagen eller helt enkelt avståt från att skriva.

Enligt den islamiska kalendern är vi i Rajab månad efter det kommer Sha’ban månad och efter det Shahr Ramadan.

Dessa tre månader är väldigt heliga, Rajab kallas för Guds månad, Sha’ban kallas för Profetens(S) månad och Shahr Ramadan kallas för Koranens månad, människornas månad, Allah månad etc. Dessa tre månader kommer direkt efter varandra. Ulama och Urfa brukar oftast fast alla tre månaderna i rad.

Dessa månader är månader som vi bör ta vara på och börja sköta oss, en bra start är att skapa en relation med Gud. Nämligen kärleken till Gud!

Idag är det minnet av Imam Kadhims(A) bortgång, en Imam som ägnade 20 år av hans liv i fängelse för att han stod emot förtryck och orättvisa. Imamen(A) blev förgiftad i Rajab månad av den abbasidiska khalifen Harun al-Rashid(LA).

Mina rekommendationer att ni läser om hans liv på Islamsljus.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *