Imam Hassan al-Mujtaba(A) Del 7

Imam Hassan(A) sände en grupp av dessa krigare till staden Anbar på befälet av al-Hakim, men han förråde Imamen(A) och blev bundsförvant med Muawiya liksom de andra befälhavarna. Det gick så långt att självaste Imamen(A) åkte till Made’am och därifrån sände han en trupp på 12 000 man, som förbereddande inför armen. Och dessa leddes av Obeydallah ibn Abbas. Imamen(A) lade också Qays ibn Sa’d ibn Ibadah al-Ansari som vice befälhavare, för att på så sätt ta över befälet om Obeydallah skulle falla i strid.

Då sände Muawiya flera tusen dirham som mutor till Qays, för att han skulle gå över till hans sida eller för att lämna Imamen(A) i sticket. Men Qays var emot detta och skrev till Muawiya: “Vill du lura mig från min religion?”. (Tarikh al-Yaqobi, Vol. 2 sid.214)

Men däremot blev huvudbefälhavaren Obeydallah ibn Abbas mutad med pengar av Muawiya, och på kvällen rymde han med några av Muawiyas anhängare och därmed blev armén på morgondagen utan befälhavare. Då leddes bönen av Qays, som senare tog över befälet och skickade ett brev till Imamen(A) för att meddela om vad som hade hänt. (al-Irshad av Shaykh Mofid, sid. 172)

Men Qays krigade tappert och då Muawiya insåg hans misslyckande med att muta Qays, sände han spioner bland Imamens(A) armé för att skapa lögner, påhitt och att sprida fitnah(osämja). En del av de skapade lögnerna var att Qays hade slutit fredsavtal med Muawiya; andra spioner hittade på att Imamen(A) slutit fredsavtal med Muawiya. (Tarikh al-Yagobi, Vol. 2 sid. 214)

Och på detta sättet blev Khawarij och de som var emot fredsavtalet lurade och då plötsligt samlades denna ilskna folkmassa och attackerade Imam Hassans(A) tält och, till och med vandaliserade det, och det gick så långt att även hans skor blev stulna, samt att Imamen(A) blev sårad i buken/magen. Då bars Han(A) till Mada’em, där han blödde så kraftigt att han sjuknade till. (Tarikh al-Yaqobi, Vol. 2 sid. 215)

Han bars av sina trogna anhängare till Mada’em och stannade som gäst hos Sa’ad ibn Masoud al-Thaqafi, en av Imam Alis(A) kompanjoner i Mada’em. Imamen(A) stannade hos Al-Thaqafi för att vårdas. Under denna tid fick Imamen(A) reda på att en del av huvudstammarna som inte hade någon religiös identitet eller hade ett ingrott hat gentemot Imamen(A), hade skrivit till Muawiya i hemlighet och Muawiya i sin tur vidarebefodrade alla dessa brev till Imamen(A) och bad Imamen(A) om ett fredsavtal, lovandes att han skulle gå med på alla Imamens(A) villkor. (Al-Irshad av Shaykh Mofid, sid. 172-173 och Hayat al-Imam Hassan(A), vol. 2 sid. 100)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *