Imam Hassan al-Mujtaba(A) Del 6

Muawiya vägrade svära trohetseden till Imam Hassan(A), av samma anledning som Quraysh hade när de skulle svära trohetsed till Imam Ali(A). (Pga hans unga ålder)

Muawiya visste att Imamen(A) var mer passande och att det var hans rättighet, men på grund av kärleken till makten och detta liv hindrade honom från att följa sanningen. För han visste att åldern inte spelade någon roll, för Profeten Jesus(A) och Profeten Yahya(A) blev profeter trots deras unga ålder och det samma gäller Profetens(S) efterträdare.

För Muawiya räckte det inte med att vägra avlägga trohetsed inför Imamen(A) utan han strävade efter att lönnmörda honom, då han i hemlighet skickade sina legosoldater efter honom. Det var från och med denna tid som Imamen(A) var tvungen att ta på sig en sköld under sina kläder och det gick så långt att Imamen(A) inte kunde gå till bön utan att ha på sig sin sköld. (Al-Bihar, Vol. 44 sid. 33)

Muawiya som hade problem med Imamens(A) ålder gick emot sig själv då han utnämnde sin son Yazid som efterträdare. Vilken dubbelmoral! Han tvingade folket att svära trohetsed till honom också. Muawiya samlade sina anhängare och bad dem att komma till honom med deras redskap och styrka. Hans anhängare gjorde som de blev tillsagda, sedan sände han dem till krig mot Imam Hassan(A).

Då beordrade Imam Hassan(A) Hijr ibn Adey att förbereda generalerna och människorna för krig. Och enligt de traditionella sättet, så gick bönutroparen ut för att kalla människorna till bönen “Salat”, för att på så sätt samla folkmassorna.

Människorna vallfärdade till moskén och efter det steg Imamen(A) upp på minbar och sade; “Jag blev informerad om att Muawiya fick veta att vi hade beslutat att möta honom, så han har nu förbrett sig för detta. Gå därför ut till era slag fält i Nukhaila och må Allah(SWT) vara nåderik mot er.”

Vid denna tidpunkt tystnade församlingen. Då Uday ibn Hatem al-Taei såg människornas tystnad reste han sig och sade: “Jag är son till Hatem, Subhanallah, vilken skamfull situation, älskar ni inte eran Imam(A) och eran Profets dotter son…fruktar ni inte Allahs(SWT) straff, och dess skam..?

Då reste sig, Qays ibn Saed ibn Ibadah och Maqel ibn Qays och Ziyad ibn Sa’sa’a för att väcka folket och skylla på dem och för att förbjuda dem från deras handling. Då reste sig folkmassorna och gick mot slagfältet där de förberedde sig för strid. (Sharh Nahj al-Balagah av Ibn Abi al-Hadid, Vol. 16 sid. 37-40)

Folkmassorna samlades på krigsfältet, dessa kunde indelas i olika grupper på följande sätt:

1- Khawarij, som kom för att endast kriga mot Muawiya inte för Imam Hassan(A).
2- De som söker välvilja eller krigsbyte. Dvs säga det man får efter kriget.
3- Och de som deltog i kriget på grund av lydnad till deras klan ledare, dvs. inte av religiösa skäl. (al-Irshad av Shaykh Mofid, sid. 171)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *